Amazon OpenSearch Service mang lại tính năng tìm kiếm, giám sát và phân tích dữ liệu kinh doanh và vận hành một cách an toàn theo thời gian thực cho các trường hợp sử dụng như giám sát ứng dụng, phân tích nhật ký, khả năng quan sát và tìm kiếm trang web. Amazon OpenSearch Service là dịch vụ được quản lý, sử dụng máy học để sớm phát hiện các điểm bất thường để bạn có thể xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Amazon OpenSearch Service cung cấp tiện ích tích hợp với các dịch vụ AWS khác và cho phép lựa chọn các công cụ nguồn mở, bao gồm OpenSearch và ALv2 Elasticsearch. Thay đổi quy mô giải pháp bằng cách mở rộng kích cỡ dữ liệu—trong khi vẫn kiểm soát được chi phí—mang lại kết quả gần như theo thời gian thực. Dịch vụ này bao gồm Bảng điều khiển OpenSearchKibana (các phiên bản 7.10 trở xuống) nhằm giúp hiển thị trực quan kết quả và chia sẻ câu chuyện dữ liệu.

Cần có tài khoản AWS: Thực hiện theo hướng dẫn từng bước trong Hướng dẫn bắt đầu rồi đăng ký Bậc miễn phí của AWS để tạo và định cấu hình miền Dịch vụ OpenSearch của Amazon chỉ trong vài phút.

Next Steps Icon
Xây dựng và triển khai miền
Xây dựng giải pháp phân tích nhật ký
Bước 1

Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Bạn cần tài khoản AWS để có thể sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon. Nếu chưa có tài khoản, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản khi đăng ký Amazon OpenSearch Service. Bạn sẽ không bị tính phí Amazon OpenSearch Service cho đến khi sử dụng.

Đăng ký »
Bước 2

Xây dựng và triển khai miền

Xây dựng và triển khai một miền Amazon OpenSearch Service chỉ trong vài phút với hướng dẫn sử dụng.

Đọc tài liệu »
Bước 3

Xây dựng giải pháp phân tích bản ghi

Làm theo hướng dẫn từng bước để điều chỉnh phù hợp miền của bạn và xây dựng giải pháp phân tích bản ghi.

Tìm hiểu thêm »

Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon với Bậc miễn phí của AWS, bậc này cho phép bạn sử dụng miễn phí tới 750 giờ mỗi tháng đối với phiên bản t2.small.search và 10 GB mỗi tháng đối với dung lượng lưu trữ Kho lưu trữ khối linh hoạt (EBS) của Amazon tùy chọn (Đĩa Từ hoặc Đa dụng). Nếu bạn dùng quá hạn mức sử dụng của Bậc miễn phí, bạn sẽ phải thanh toán theo mức phí của Dịch vụ OpenSearch của Amazon cho những tài nguyên bạn sử dụng thêm. Xem điều khoản ưu đãi để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu sử dụng miễn phí »

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Video

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Trong video minh họa này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Dịch vụ OpenSearch trong vòng 10 phút.

Tài liệu

Nạp khối lượng lớn dữ liệu bằng cách sử dụng Logstash

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tải dữ liệu lên miền Amazon OpenSearch Service của mình với phần bổ trợ Logstash.

Tài liệu

Nạp dữ liệu phát trực tiếp từ Amazon S3

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách nạp dữ liệu phát trực tiếp vào miền Amazon OpenSearch Service của mình từ Amazon S3.

Tài liệu

Nạp dữ liệu phát trực tiếp từ Amazon Kinesis Data Firehose

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách nạp dữ liệu phát trực tiếp vào miền Amazon OpenSearch Service của mình từ Amazon Kinesis Data Firehose.

Tài liệu

Nạp dữ liệu phát trực tuyến từ Amazon CloudWatch

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về cách nạp dữ liệu phát trực tiếp vào miền Amazon OpenSearch Service của mình từ Amazon CloudWatch.

Tài nguyên bổ sung

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Khám phá thêm tài nguyên về Amazon OpenSearch Service

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi