Thông tin mới về AWS?

AWS liên tục bổ sung các chức năng mới để bạn có thể tận dụng các công nghệ mới nhất nhằm thử nghiệm và đổi mới nhanh hơn. Các bài đăng Thông tin mới cho biết quá trình chúng tôi thực hiện điều đó, cung cấp tổng quan ngắn gọn về tất cả thông báo liên quan đến dịch vụ, tính năng và việc mở rộng khu vực của AWS khi các thông báo này được phát hành.

Duyệt trang bên dưới để tìm hiểu về những giải pháp sáng tạo mới nhất của chúng tôi.


Video Có Gì Mới gần đây

Cùng Người truyền bá công nghệ hàng đầu của AWS, Jeff Barr và các diễn giả khác khám phá một số thông báo thú vị nhất gần đây của AWS.

Jeff Barr trong video Có Gì Mới với AWS - Tuần từ 15 tháng 2

JJeff Barr trong video Có Gì Mới với AWS - Tuần từ 8 tháng 2

Jeff Barr trong video Có Gì Mới với AWS - Tuần từ 1 tháng 2

Truy cập danh sách phát AWS Có Gì Mới trên YouTube »
Site-Merch_Amazon-New_2up

Nguồn cấp dữ liệu Thông tin mới

Bỏ chọn mọi bộ lọc
Lọc theo sản phẩm hoặc dịch vụ
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
 • Ngày (Từ mới nhất đến cũ nhất)
1
Không tìm thấy kết quả
Duyệt Nội dung lưu trữ của AWS
Thông báo theo danh mục
 • Thông báo theo danh mục
 • Phân tích
 • Tích hợp ứng dụng
 • Thực tế tăng cường và Thực tế ảo
 • Quản lý chi phí AWS
 • AWS Marketplace
 • Mạng lưới đối tác AWS (APN)
 • Blockchain
 • Ứng dụng dành cho doanh nghiệp
 • Điện toán
 • Bộ chứa
 • Tiếp cận khách hàng
 • Gắn kết với khách hàng
 • Cơ sở dữ liệu
 • Công cụ dành cho nhà phát triển
 • Điện toán dành cho người dùng cuối
 • Front-End Web và Di động
 • Công nghệ trò chơi
 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu
 • Internet of Things
 • Machine Learning
 • Quản lý và Quản trị
 • Dịch vụ phương tiện truyền thông
 • Di chuyển và truyền dữ liệu
 • Kết nối mạng và Phân phối nội dung
 • Công nghệ lượng tử
 • Khoa học Robot
 • Vệ tinh
 • Bảo mật, Định danh và Tuân thủ
 • Lưu trữ
 • Đào tạo và chứng nhận
 • Tất cả thông báo
Thông báo theo năm
 • Thông báo theo năm
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Đọc thêm

Nhấp vào liên kết bên dưới để tiếp tục khám phá những gì AWS cung cấp.