Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon

Kho lưu trữ dạng khối dễ sử dụng, hiệu suất cao ở mọi quy mô

30 GB dung lượng lưu trữ

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Cách thức hoạt động

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) là một dịch vụ lưu trữ khối dữ liệu hiệu suất cao, có thể mở rộng và dễ sử dụng, được thiết kế cho Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Trường hợp sử dụng

Xây dựng hệ thống lưu trữ SAN của bạn trên đám mây cho các ứng dụng nặng về thao tác đọc/ghi (I/O)

Di chuyển khối lượng công việc tầm trung, tại chỗ của mạng lưu trữ (SAN) lên đám mây. Tích hợp tính năng lưu trữ khối dữ liệu có hiệu suất và độ khả dụng cao cho các ứng dụng tối quan trọng.

Chạy cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc NoSQL

Triển khai và mở rộng lựa chọn cơ sở dữ liệu của bạn, bao gồm SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Cassandra và MongoDB.

Chuyển đổi kích cỡ các công cụ phân tích dữ liệu lớn của bạn sao cho phù hợp

Dễ dàng thay đổi kích thước các cụm cho những công cụ phân tích dữ liệu lớn, chẳng hạn như Hadoop và Spark, đồng thời tự do tách rời và ghép lại các ổ đĩa.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá đào tạo tại chỗ

Xem cách tạo một tác vụ sao lưu ổ đĩa Amazon EBS theo nhu cầu.

Bắt đầu với bài hướng dẫn »

Dùng thử Bậc miễn phí của Amazon EBS

Tìm hiểu miễn phí những nguyên tắc cơ bản. Đăng ký tài khoản miễn phí.

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS