Ổ đĩa HDD nguội của Amazon EBS

Các ổ đĩa HDD giá thấp hơn dành cho bộ lưu trữ nguội cung cấp thông lượng lên đến 250 MB/giây mỗi ổ đĩa

Các ổ đĩa HDD nguội (sc1) cung cấp bộ lưu trữ từ tính giá rẻ có chức năng xác định hiệu suất theo thông lượng thay vì theo IOPS. Với giới hạn thông lượng thấp hơn các ổ đĩa HDD tối ưu hóa thông lượng (st1), các ổ đĩa sc1 là lựa chọn phù hợp cho khối lượng công việc lớn với dữ liệu nguội theo trình tự. Nếu bạn cần truy cập không thường xuyên vào dữ liệu của bạn và đang tìm cách tiết kiệm chi phí, ổ đĩa sc1 sẽ mang đến cho bạn bộ lưu trữ khối giá rẻ. Không hỗ trợ ổ đĩa khởi động sc1.

Lợi ích

Các ổ đĩa HDD nguội (sc1) cung cấp bộ lưu trữ khối có chi phí thấp nhất trong AWS. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các khối lượng công việc có kích thước khối lớn (1M), cần thông lượng ít hơn 80 MB/giây mỗi TB hoặc 250 MB/giây mỗi ổ đĩa và có mở rộng, trong khi vẫn thường cần thông lượng dưới 12 MB/giây mỗi TB cho các như cầu cơ sở.
Ổ đĩa HDD nguội (sc1) sử dụng ổ cứng (HDD) và lý tưởng đối với khối lượng công việc nặng về thông lượng, thường xuyên được truy cập với các tập dữ liệu và kích cỡ I/O lớn, như các cụm Hadoop, Windows File Server, các khối lượng công việc xử lý bản ghi và dữ liệu lớn với tập dữ liệu lớn.
Các ổ đĩa HDD nguội cung cấp thông lượng cơ sở là 12 MB/giây mỗi TB và lên đến 80 MB/giây mỗi TB hoặc 250 MB/giây mỗi ổ đĩa và có mở rộng, nhờ đó các ổ đĩa này là lựa chọn lý tưởng cho các khối lượng công việc nặng về IO với yêu cầu thông lượng cơ sở tương đối thấp.

Chi tiết sản phẩm

Loại ổ đĩa

sc1

Độ bền

Độ bền 99,8% - 99,9% (tỷ lệ lỗi hàng năm là 0,1% - 0,2%)

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ theo thông lượng dành cho dữ liệu được truy cập không thường xuyên

Tên API

sc1

Kích thước ổ đĩa

125 GiB - 16 TiB

IOPS tối đa mỗi ổ đĩa (1 MiB I/O)

250

Thông lượng tối đa mỗi ổ đĩa

250

Thông lượng tối đa mỗi phiên bản

7.500 MB/giây

Amazon EBS Multi-attach

Không hỗ trợ

Giá

0,015 USD / GB-tháng (Bắc Virginia)