Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Xác định và khởi chạy các tài nguyên AWS trong một mạng ảo cô lập theo logic

Bảo mật và giám sát các kết nối, sàng lọc lưu lượng và hạn chế truy cập vào các phiên bản bên trong mạng ảo của bạn.

Tiêu tốn ít thời gian cho việc thiết lập, quản lý và thẩm định mạng ảo của bạn.

Tùy chỉnh mạng ảo của bạn bằng cách chọn dải địa chỉ IP của riêng bạn, tạo mạng con và cấu hình bảng định tuyến.

Cách thức hoạt động

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn môi trường mạng ảo, bao gồm vị trí đặt tài nguyên, khả năng kết nối và bảo mật. Bắt đầu bằng cách thiết lập VPC của bạn trong bảng điều khiển dịch vụ AWS. Tiếp theo, bạn có thể bổ sung tài nguyên vào VPC, chẳng hạn như các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) và Amazon Relational Database Service (RDS). Cuối cùng, xác định cách những VPC của bạn giao tiếp với nhau trên các tài khoản, Vùng sẵn sàng hoặc Khu vực AWS. Trong ví dụ bên dưới, hai VPC đang chia sẻ lưu lượng mạng với nhau trong từng Khu vực.

Trường hợp sử dụng

Khởi chạy một trang web hoặc blog đơn giản

Cải thiện tình hình bảo mật ứng dụng web của bạn bằng cách thực thi quy tắc cho các kết nối gửi đến và gửi đi.

Lưu trữ các ứng dụng web nhiều tầng

Xác định khả năng kết nối và các hạn chế về mạng giữa các máy chủ web, máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu của bạn.

Tạo các kết nối lai

Xây dựng và quản lý mạng lưới VPC tương thích cho các dịch vụ AWS và tài nguyên tại chỗ của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon VPC

Tìm hiểu thêm về phản chiếu lưu lượng, nhóm bảo mật, định tuyến ngõ vào, v.v.

Truy cập trang tính năng »

Bắt đầu xây dựng


Tự động cung cấp tài nguyên AWS trong VPC mặc định sẵn sàng sử dụng.

Bắt đầu với Amazon VPC »

Kết nối với chuyên gia


Nhận hỗ trợ bạn cần vào đúng thời điểm cần thiết.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS