Mặc dù không có phụ phí cho việc tạo và sử dụng Amazon Virtual Private Cloud (VPC), bạn có thể trả tiền để sử dụng các tính năng tùy chọn của VPC với giá theo mức sử dụng. AWS cung cấp các tính năng và dịch vụ cho phép bạn tùy chỉnh kiểm soát, khả năng kết nối, giám sát và bảo mật cho Amazon VPC của bạn. Để biết mức giá cụ thể cho những thành phần này, vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Phí sử dụng các giải pháp khác của Amazon Web Services, chẳng hạn như Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2), vẫn được áp dụng ở mức giá đã công bố cho những tài nguyên đó, bao gồm cả phí truyền dữ liệu. Nếu bạn kết nối VPC của mình với trung tâm dữ liệu của công ty bằng kết nối mạng riêng ảo (VPN) có phần cứng tùy chọn, mức giá được tính theo giờ kết nối VPN (thời gian được tính khi kết nối VPN ở trạng thái "sẵn sàng sử dụng"). Giờ thiếu được tính phí thành giờ đủ và dữ liệu được truyền qua các kết nối VPN sẽ bị tính phí ở mức giá Truyền dữ liệu tiêu chuẩn của AWS.  

 • Cổng NAT
 • Định giá cổng NAT

  Nếu chọn tạo một cổng NAT trên VPC của mình, bạn phải trả phí cho mỗi “giờ sử dụng Cổng NAT" mà cổng của bạn được cung cấp và sẵn sàng sử dụng. Phí xử lý dữ liệu áp dụng cho từng gigabyte được xử lý qua cổng NAT bất kể nguồn hay đích đến của lưu lượng. Mỗi khoảng thời gian sử dụng Cổng NAT không đủ một giờ được tính phí tròn một giờ. Bạn cũng sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho toàn bộ dữ liệu được truyền qua cổng NAT. Nếu bạn không còn muốn trả phí cho cổng NAT, bạn chỉ cần xóa cổng NAT của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.

  Region

  Cổng NAT - Ví dụ định giá

  Giả sử bạn đã tạo một cổng NAT và bạn có một phiên bản EC2 định tuyến đến Internet qua cổng NAT. Phiên bản EC2 sau cổng NAT gửi một tệp có dung lượng 1 GB đến một trong những vùng lưu trữ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) của bạn. Phiên bản EC2, cổng NAT và Vùng lưu trữ S3 nằm trong cùng khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), đồng thời cổng NAT và phiên bản EC2 nằm trong cùng một Vùng sẵn sàng. Chúng tôi tính mức phí bạn phải trả như sau:

  • Phí sử dụng Cổng NAT theo giờ: Cổng NAT được tính phí theo giờ sử dụng. Đối với khu vực này, mức phí là 0,045 USD mỗi giờ.
  • Phí xử lý dữ liệu cổng NAT: 1 GB dữ liệu đi qua cổng NAT. Phí xử lý dữ liệu sẽ phát sinh là 0,045 USD.
  • Phí truyền dữ liệu: Đây là mức phí truyền dữ liệu EC2 tiêu chuẩn. 1 GB dữ liệu truyền từ phiên bản EC2 đến S3 qua cổng NAT. Không tính phí đối với dữ liệu được truyền từ phiên bản EC2 đến S3 vì đây là tác vụ Truyền dữ liệu ra ngoài đến Amazon EC2 đến S3 trong cùng một khu vực. Không tính phí đối với truyền dữ liệu giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 vì lưu lượng vẫn nằm trong cùng một Vùng sẵn sàng sử dụng các địa chỉ IP riêng. Sẽ áp dụng tính phí đối với dữ liệu được truyền giữa Cổng NAT và phiên bản EC2 nếu chúng nằm ở một Vùng sẵn sàng khác.
   
  Vui lòng truy cập phần Truyền dữ liệu tại trang Định giá Amazon EC2 để biết thêm chi tiết.
   
  Tóm lại, bạn sẽ phải trả mức phí là 0,045 USD cho 1 GB dữ liệu được cổng NAT xử lý và mức phí 0,045 USD mỗi giờ sẽ luôn áp dụng sau khi cổng NAT được cung cấp và sẵn sàng sử dụng. Không tính phí đối với việc truyền dữ liệu trong ví dụ này. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tệp đến một địa điểm liên mạng không phải của AWS, dữ liệu được truyền sẽ bị tính phí vì đó là tác vụ Truyền dữ liệu ra khỏi Amazon EC2 sang liên mạng.
   
  Lưu ý: Để tránh phải trả phí Xử lý dữ liệu cổng NAT trong ví dụ này, bạn có thể thiết lập một điểm cuối VPC kiểu cổng rồi định tuyến lưu lượng đến/ra khỏi S3 thông qua điểm cuối VPC thay vì đi qua Cổng NAT. Việc sử dụng điểm cuối VPC kiểu cổng không bị tính phí xử lý dữ liệu hoặc phí theo giờ. Để biết chi tiết về cách sử dụng điểm cuối VPC, vui lòng truy cập Tài liệu về điểm cuối VPC.
 • IPAM
 • Trình quản lý địa chỉ IP (IPAM) của Amazon VPC giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi và giám sát địa chỉ IP cho khối lượng công việc AWS của mình một cách dễ dàng hơn. IPAM được cung cấp ở hai bậc:

  Bậc IPAM miễn phí
  Sử dụng Bậc miễn phí của IPAM để đơn giản hóa việc quản lý địa chỉ IP cho các tài nguyên trong một tài khoản và Khu vực AWS duy nhất. Trong Bậc miễn phí, bạn có khả năng quản lý Mang theo địa chỉ IP của bạn (BYOIP v4 và v6) và các địa chỉ IPv6 liền kề do Amazon cung cấp. Bạn cũng có thể xem được mức sử dụng IPv4 công khai của mình thông qua Thông tin chuyên sâu về IP công cộng. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết danh sách các tính năng được cung cấp trong Bậc miễn phí. Khi sử dụng Bậc miễn phí, bạn không phải trả tiền cho hoạt động sử dụng IPAM của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả tiền cho bất kỳ dịch vụ AWS nào khác mà bạn đang sử dụng.

  Bậc IPAM nâng cao
  Sử dụng Bậc nâng cao để đơn giản hóa việc quản lý địa chỉ IP cho các tài nguyên trên hai tài khoản hoặc Khu vực AWS trở lên. Trong Bậc nâng cao, bạn dùng được thêm các tính năng như quản lý IPv4 riêng tư và kiểm tra lịch sử IP. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết danh sách các tính năng được cung cấp trong Bậc nâng cao. Khi sử dụng Bậc nâng cao, bạn phải trả mức phí theo giờ là 0,00027 USD cho mỗi địa chỉ IP hoạt động được quản lý trong IPAM.

  Region

  So sánh các tính năng giữa hai bậc

  Tính năng

  Bậc IPAM miễn phí

  Bậc IPAM nâng cao

   

  Để quản lý địa chỉ IP trong một tài khoản và Khu vực AWS duy nhất

  Để quản lý địa chỉ IP trên hai tài khoản hoặc Khu vực AWS trở lên

  Mang theo địa chỉ IP của bạn

  Có sẵn

  Có sẵn

  Các khối IPv6 liền kề do Amazon cung cấp

  Có sẵn

  Có sẵn

  Thông tin chuyên sâu về IP công cộng

  Có sẵn

  Có sẵn

  Sử dụng ASN riêng Có sẵn Có sẵn

  Quản lý IPv4 riêng tư

  Không có sẵn

  Có sẵn

  Chia sẻ các nhóm IPAM với tài khoản AWS

  Không có sẵn

  Có sẵn

  Kiểm tra lịch sử IP

  Không có sẵn

  Có sẵn

  Lưu ý:

  (1) Bất kỳ tính năng nào không được liệt kê trong bảng trên chỉ được cung cấp ở Bậc nâng cao

  (2) Thông tin chuyên sâu về IP công cộng có sẵn cho hai Khu vực và tài khoản trở lên trong Tổ chức AWS của bạn ngay cả trong Bậc IPAM miễn phí

  Định giá Trình quản lý địa chỉ IP cho Bậc nâng cao

  Địa chỉ IP hoạt động được định nghĩa là một địa chỉ IP hoặc một tiền tố được gán cho một tài nguyên như phiên bản EC2 hoặc Giao diện mạng linh hoạt (ENI). Ví dụ: bạn có một VPC được gán /16 CIDR (65.536 địa chỉ IPv4), trong đó bạn gán 2.000 địa chỉ IP cho các tài nguyên như ENI. IPAM sẽ coi 2.000 địa chỉ IP đó là địa chỉ IP hoạt động và chỉ tính phí những địa chỉ IP đó. Đồng thời, nếu bạn đã gán tiền tố /28 IPv4 hoặc tiền tố /80 IPv6 cho một ENI, IPAM sẽ coi đó là một phần đính kèm địa chỉ hoạt động duy nhất và chỉ tính phí đơn vị duy nhất đó.

  IPAM theo dõi và giám sát tất cả các địa chỉ IP được gán cho tài nguyên trong VPC của bạn, ngay cả khi chúng không thuộc nhóm địa chỉ IP trong IPAM. Ví dụ: bạn có thể đã từng tạo ENI với các địa chỉ IP mà giờ không thuộc nhóm IPAM hiện có. IPAM vẫn sẽ theo dõi những địa chỉ IP này (địa chỉ gán, địa chỉ trùng lặp, v.v.) và tính phí các địa chỉ IP hoạt động. Nếu bạn không còn muốn trả phí cho IPAM, bạn chỉ cần xóa IPAM của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh AWS hoặc API.

  IPAM – Ví dụ định giá 1:

  Trong ví dụ này, bạn có 100 VPC trong tài khoản của mình, mỗi VPC có 10 địa chỉ IPv4 hoạt động do Amazon cung cấp. Bạn cũng có địa chỉ BYOIP /24 (256 địa chỉ IP) trong tài khoản của mình, trong đó có 200 địa chỉ hoạt động, được dùng làm Địa chỉ IP linh hoạt (EIP). Bạn tạo IPAM bậc miễn phí trong tài khoản của mình để quản lý địa chỉ BYOIP.

  Tổng số IP hoạt động: 100 VPC với mỗi VPC có 10 IP + 200 BYOIP = 1.200 IP

  Bạn bị tính phí 0 USD cho việc sử dụng IPAM ở trên vì bạn đã tạo IPAM trong Bậc miễn phí. Bạn vẫn có thể bị tính phí cho địa chỉ IPv4 do Amazon cung cấp hoặc bất kỳ dịch vụ AWS nào khác mà bạn đang sử dụng trong môi trường của mình.

  IPAM – Ví dụ định giá 2:

  Ở ví dụ này, hiện bạn có một VPC được gán một /16 CIDR (65.536 địa chỉ IPv4), trong đó bạn đang sử dụng 2000 địa chỉ IP cho các phiên bản EC2. Bây giờ, bạn tạo ra một IPAM trong Bậc nâng cao trong tài khoản của mình, rồi dùng IPAM đó để gán một /16 CIDR (65.536 địa chỉ IPv4) cho VPC mới, sau đó bạn sử dụng 5.000 địa chỉ IP cho các phiên bản EC2 trong VPC này.

  Tổng số địa chỉ IP hoạt động là 7.000 (2.000 + 5.000) và những địa chỉ này hoạt động trong vòng 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ bị tính phí cho 7000 địa chỉ IP hoạt động.

  Mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IP hoạt động là 0,00027 USD.

  7000 địa chỉ IP hoạt động x 30 ngày x 24 giờ x mức giá theo giờ 0,00027 USD = 1.360,80 USD.

  Khoản phí phải trả hàng tháng là 1.360,80 USD.

  IPAM – Ví dụ định giá 3:

  Ở ví dụ này, bạn gán một tiền tố /28 (16 địa chỉ IPv4) cho từng giao diện mạng trong số 50 giao diện mạng của bạn, đồng thời bạn gán tiền tố /80 (khoảng 300 nghìn tỷ địa chỉ IPv6) cho 100 giao diện mạng khác trong VPC của bạn. Mỗi tiền tố bạn gán cho một giao diện mạng được tính là một phần đính kèm địa chỉ hoạt động duy nhất cho IPAM. Đồng thời, bạn có 1.000 địa chỉ IPv4 được gán cho các phiên bản EC2 trong VPC. Ngoài ra, các tài khoản thành viên khác trong Tổ chức AWS của bạn có tổng cộng 10.000 IP hoạt động. Bạn tạo IPAM Bậc nâng cao được tích hợp với Tổ chức AWS của bạn.

  Mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IP hoạt động là 0,00027 USD.

  (50 tiền tố + 100 tiền tố + 1.000 địa chỉ IP + 10.000 IP từ tài khoản thành viên) x 30 ngày x 24 giờ x 0,00027 USD phí theo giờ = 2.167,56 USD

  Khoản phí phải trả hàng tháng là 2.167,56 USD.

 • Phân tích mạng
 • Định giá sao chép lưu lượng truy cập

  Nếu chọn kích hoạt sao chép lưu lượng truy cập trên giao diện mạng linh hoạt (ENI) của Phiên bản Amazon EC2, chủ sở hữu ENI sẽ phải trả phí theo giờ cho mỗi ENI được kích hoạt tính năng sao chép lưu lượng truy cập. Nếu bạn không muốn bị tính phí sao chép lưu lượng truy cập nữa, chỉ cần xóa phiên sao chép lưu lượng truy cập liên quan đến phiên bản/ENI qua Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện dòng lệnh hoặc API.

  Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục bị tính phí Sao chép lưu lượng truy cập trừ khi bạn xóa tất cả các phiên sao chép lưu lượng truy cập đang hoạt động. Ví dụ: bạn vẫn sẽ bị tính phí trong những trường hợp sau:

  1. Bạn đã tách giao diện mạng khỏi nguồn sao chép nhưng lại không xóa phiên sao chép lưu lượng truy cập liên quan.
  2. Bạn đã dừng hoặc chấm dứt nguồn sao chép nhưng lại không xóa phiên sao chép lưu lượng truy cập liên quan.
  3. Bạn đã thay đổi loại phiên bản của nguồn sao chép thành loại phiên bản không được hỗ trợ nhưng lại không xóa phiên sao chép lưu lượng truy cập liên quan.
  Region

  Phản chiếu lưu lượng - ví dụ định giá

  Bạn kích hoạt phiên phản chiếu lưu lượng trên năm ENI trong Amazon VPC của bạn ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio). Các phiên phản chiếu lưu lượng đã hoạt động trong 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ bị tính phí theo giờ cho mỗi giờ hoạt động của các phiên phản chiếu lưu lượng trên ENI tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), mức giá theo giờ là 0,015 USD.

  5 phiên x 30 ngày x 24 giờ/ngày x 0,015 USD cho mỗi giờ phiên hoạt động = 54 USD. 

  Khoản phí phải trả là 54 USD.

  Nếu tài khoản A chia sẻ mạng con-1 với tài khoản B, thì sau đó tài khoản B tạo một eni-1 trong mạng con-1 rồi tài khoản A bật tính năng sao chép lưu lượng trên eni-1, tài khoản B sẽ bị tính phí cho việc sử dụng tính năng sao chép lưu lượng.


  Định giá Trình phân tích khả năng tiếp cận

   

  Region

  Reachability Analyzer - ví dụ về định giá

  Giả sử bạn phân tích khả năng kết nối giữa hai phiên bản mười lần.
  Bạn sẽ được tính phí cho mỗi lần phân tích, giá mỗi lần phân tích được xử lý là 0,10 USD.

  10 kết nối x 0,10 USD cho mỗi kết nối = 1 USD.

  Khoản phí phải trả là 1 USD.

  Lưu ý: Không tính thêm phí khi sử dụng Trình phân tích khả năng tiếp cận với khả năng khắc phục sự cố mạng Amazon Q trong thời gian xem trước. Để biết thêm thông tin về mức giá, hãy truy cập trang định giá Amazon Q.


  Giá Trình phân tích hoạt động truy cập mạng

  Bạn phải trả phí cho số giao diện mạng linh hoạt (ENI) của Phiên bản Amazon EC2 được phân tích khi bạn chạy đánh giá mạng bằng Network Access Analyzer.

  Region

  Network Access Analyzer - ví dụ định giá

  Giả sử bạn cho chạy 5 đánh giá mạng sử dụng Network Access Analyzer, trong đó mỗi đánh giá mạng phân tích 1000 ENI. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi ENI được phân tích.

  5 đánh giá mạng x 1000 ENI x 0,002 USD cho mỗi phân tích ENI = 10 USD.

  Khoản phí phải trả là 10 USD.

 • Địa chỉ IPv4 công cộng
  • Địa chỉ IPv4 công cộng là gì?
   Địa chỉ IPv4 công cộng là một địa chỉ IPv4 có thể định tuyến từ Internet. Địa chỉ IPv4 công cộng là yếu tố cần thiết để một tài nguyên có thể được truy cập trực tiếp từ Internet qua IPv4.
  • Địa chỉ IPv4 công cộng hoạt động như thế nào với các dịch vụ AWS?
   Gần như tất cả các tài nguyên bạn khởi chạy trong VPC đều có địa chỉ IP để phục vụ việc kết nối. Mặc dù phần lớn tài nguyên trong VPC của bạn sử dụng địa chỉ IPv4 riêng (RFC1918), các tài nguyên yêu cầu truy cập trực tiếp với Internet qua IPv4 sử dụng địa chỉ IPv4 công cộng. Ví dụ: các phiên bản EC2 khởi chạy trong một VPC mặc định có một địa chỉ IPv4 công cộng. Bạn sử dụng địa chỉ IP linh hoạt và gắn chúng vào các tài nguyên như Bộ cân bằng tải linh hoạt, Cổng NAT, v.v. Ngoài ra, tồn tại các dịch vụ AWS như Amazon EKS, Amazon EMR, Amazon ECS, Amazon RDS, Amazon Workspaces có khả năng tạo tài nguyên trong VPC của bạn có liên kết địa chỉ IPv4 công cộng để cung cấp kết nối Internet. Cuối cùng, có những địa chỉ IPv4 công cộng mà bạn sử dụng với các dịch vụ như Trình tăng tốc toàn cầu của AWS, VPN site-to-site của AWS có thể không trực tiếp nằm trong VPC của chúng nhưng được liên kết với các tài nguyên AWS mà chúng sử dụng.
  • Loại địa chỉ IPv4 công cộng nào bị tính phí?
   Tất cả địa chỉ IPv4 công cộng liên kết với tài nguyên được khởi chạy trong Amazon VPC và địa chỉ IPv4 công cộng được gán cho Trình tăng tốc toàn cầu của AWS và điểm cuối đường hầm VPN site-to-site của AWS sẽ được tính phí như địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng. Tất cả địa chỉ IPv4 công cộng liên kết với tài khoản AWS của bạn mà không được sử dụng với một tài nguyên nào sẽ được tính phí như địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi. Các địa chỉ IPv4 công cộng không dành riêng cho tài nguyên của bạn sẽ không bị tính phí; ví dụ như địa chỉ IPv4 công cộng được liên kết với Amazon S3 mà không dành riêng cho mỗi vùng lưu trữ S3. Để biết danh sách những dịch vụ AWS mà bạn bị tính phí cho các địa chỉ IPv4 công cộng, hãy tham khảo trang tài liệu IPv4 công cộng.
  • Định giá địa chỉ IPv4 công cộng được tính như thế nào?
   Bạn sẽ phải trả phí theo giờ cho mỗi địa chỉ IPv4 công cộng mà tài khoản AWS của bạn sử dụng. Cùng một mức giá sẽ được áp dụng cho địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng, là các địa chỉ IPv4 được liên kết với một tài nguyên AWS do bạn sở hữu hoặc địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi trong tài khoản AWS của bạn mà không liên kết với bất kỳ tài nguyên AWS nào.

   Phí mỗi giờ dành cho Địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng là 0,005 USD
   Phí mỗi giờ dành cho Địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi là 0,005 USD


  Địa chỉ IPv4 công cộng – Ví dụ về giá 1

  Trong ví dụ này, bạn có
  • Ba phiên bản Amazon EC2, trong đó mỗi phiên bản có một địa chỉ IPv4 công cộng đang sử dụng
  • Một Bộ cân bằng tải linh hoạt có hai địa chỉ IPv4 công cộng đang sử dụng
  • Một cơ sở dữ liệu Amazon RDS có một địa chỉ IPv4 công cộng đang sử dụng
  • Bốn địa chỉ IP linh hoạt nhàn rỗi trong tài khoản AWS của bạn.
  Tổng số địa chỉ IPv4 công cộng đang sử dụng là 6 (3+2+1) và những địa chỉ này đã hoạt động trong vòng 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ phải trả phí cho 6 địa chỉ IPv4 công cộng đang sử dụng.
  Tổng số địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi là 4 và những địa chỉ này đã hoạt động trong vòng 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ phải trả phí cho 4 địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi.
  Mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng là 0,005 USD
  Mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi là 0,005 USD

  6 địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng x 30 ngày x 24 giờ x 0,005 USD mỗi giờ = 21,60 USD.
  4 địa chỉ IPv4 công cộng nhàn rỗi x 30 ngày x 24 giờ x 0,005 USD mỗi giờ = 14,40 USD.

  Khoản phí phải trả hàng tháng là 36,00 USD

  Địa chỉ IPv4 công cộng – Ví dụ về giá 2

  Trong ví dụ này, bạn có
  • Một Trình tăng tốc toàn cầu của AWS cung cấp hai địa chỉ IPv4 tĩnh
  • Năm địa chỉ IP linh hoạt được liên kết với các phiên bản EC2.
  Tổng số địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng là 7 (2+5) và những địa chỉ này đã hoạt động trong vòng 30 ngày, 24 giờ mỗi ngày. Bạn sẽ phải trả phí cho 7 địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng.

  Mức giá theo giờ cho mỗi địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng là 0,005 USD

  7 địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng x 30 ngày x 24 giờ x 0,005 USD mỗi giờ = 25,20 USD.

  Khoản phí phải trả hàng tháng là 25,20 USD

  • Định giá địa chỉ IPv4 công cộng được áp dụng tại những địa điểm AWS nào?
   Mức giá của địa chỉ IPv4 công cộng đang được sử dụng và nhàn rỗi được áp dụng tại tất cả các khu vực thương mại AWS, GovCloud Hoa Kỳ và AWS Trung Quốc cũng như Vùng địa phương AWS.
  • Địa chỉ IPv4 công cộng nào không bị tính phí?
   Bạn có thể mang không gian IPv4 của mình lên AWS bằng tính năng Mang theo IP của bạn (BYOIP) hoặc Địa chỉ IP do khách hàng sở hữu (COIP) (chỉ được cung cấp tại AWS Outpost). Các địa chỉ IPv4 công cộng này sẽ không bị tính phí.
  • Làm thế nào để giám sát địa chỉ IPv4 công cộng mà tôi sử dụng?
   Bạn có thể giám sát mức sử dụng IPv4 công cộng của mình bằng Thông tin chuyên sâu về IP công cộng, một tính năng của Trình quản lý địa chỉ IP của Amazon VPC, cho phép bạn theo dõi, quản lý và giám sát các địa chỉ IPv4 công cộng trên các tài khoản AWS trong một tổ chức AWS. Tính năng này cũng cho phép bạn xác định những địa chỉ IPv4 mà bạn hiện đang không chủ động sử dụng cho tài nguyên AWS của mình hôm nay để giải phóng chúng trở lại AWS và tránh bị tính phí. Bạn cũng có thể tìm thấy các cơ hội để giảm số lượng địa chỉ IPv4 mà một ứng dụng cụ thể đang sử dụng bằng cách xem xét mức sử dụng tổng hợp trên các tài nguyên.
  • Làm thế nào để theo dõi mức sử dụng địa chỉ IPv4 công cộng và ước tính phí?
   Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS cho phép bạn theo dõi mức sử dụng IPv4 công cộng và tổng hợp thông tin theo giờ, ngày hoặc tháng. Bạn cũng có thể chọn bao gồm các ID tài nguyên riêng lẻ có chứa ID của tài nguyên mà bạn đã cung cấp để sử dụng địa chỉ IPv4 công cộng. Blog về sự hiệu quả của IPv4 sẽ giải thích cho bạn cách thức ước tính phí.