Xây dựng bộ chứa

miễn phí trên AWS

Những sản phẩm và dịch vụ miễn phí mà bạn cần để chạy bộ chứa trên đám mây

Tìm hiểu thêm về việc xây dựng Bộ chứa bằng AWS 

Lợi ích

Bộ chứa là phương thức đầy mạnh mẽ giúp nhà phát triển đóng gói và triển khai ứng dụng. Những bộ chứa này có kích thước gọn nhẹ và cung cấp một môi trường phần mềm ổn định, di động để có thể chạy và điều chỉnh quy mô ứng dụng một cách dễ dàng ở bất cứ đâu. 80% bộ chứa trong đám mây chạy trên AWS. Các khách hàng như Samsung, Expedia, GoDaddy và Snap chọn chạy bộ chứa của họ trên AWS vì tính bảo mật, độ tin cậy và khả năng điều chỉnh quy mô mà chúng tôi mang lại.

Vi dịch vụ

Các bộ chứa cho phép cách ly quy trình để dễ dàng tách rời và chạy các ứng dụng dưới dạng các thành phần độc lập được gọi là các vi dịch vụ.

Di chuyển ứng dụng lên đám mây

Bộ chứa giúp bạn dễ dàng đóng gói toàn bộ ứng dụng và chuyển chúng lên đám mây mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi mã nào.

Nền tảng dưới dạng dịch vụ

Sử dụng bộ chứa để xây dựng nền tảng giúp các nhà phát triển không cần quản lý cơ sở hạ tầng và chuẩn hóa cách các ứng dụng của bạn được triển khai và quản lý.

Các sản phẩm miễn phí

 Xây dựng các giải pháp bộ chứa bằng những ưu đãi sản phẩm này từ Bậc miễn phí của AWS.

SẢN PHẨM  MÔ TẢ  CHI TIẾT VỀ ƯU ĐÃI CHO BẬC MIỄN PHÍ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM 

Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt (ECR) của Amazon

Sổ đăng ký bộ chứa

Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon (Amazon ECR) là sổ đăng ký bộ chứa được quản lý toàn phần giúp bạn dễ dàng lưu trữ, quản lý, chia sẻ và triển khai hình ảnh trong bộ chứa cũng như tạo tác ở bất cứ nơi nào.  

12 THÁNG MIỄN PHÍ

500 MB dung lượng lưu trữ mỗi tháng cho các kho lưu trữ riêng của bạn 

Định giá Amazon ECR

Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon

Điều phối bộ chứa

Amazon ECS là dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn diện, giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và điều chỉnh quy mô các ứng dụng có trong bộ chứa. Dịch vụ này tích hợp sâu với phần còn lại của nền tảng AWS để cung cấp một giải pháp bảo mật và dễ sử dụng nhằm mục đích chạy khối lượng công việc bộ chứa trong đám mây.

LUÔN MIỄN PHÍ

Amazon ECS luôn miễn phí. Bạn chỉ trả phí cho tài nguyên AWS (ví dụ như các phiên bản EC2, ổ đĩa EBS và bộ nhớ) mà bạn tạo để lưu trữ và chạy ứng dụng của mình.  

Định giá Amazon ECS

Tính năng Anywhere của Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon

Triển khai theo hình thức lai
Một tính năng của Amazon ECS cho phép bạn dễ dàng chạy các bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý, bao gồm trên các máy ảo (VM) và máy chủ bare metal của riêng bạn.
6 THÁNG MIỄN PHÍ

2.200 giờ chạy phiên bản
mỗi tháng

Định giá Amazon ECS Anywhere
Amazon Lightsail

Máy chủ riêng ảo
Lightsail là một máy chủ riêng ảo (VPS) dễ sử dụng, cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết để xây dựng một ứng dụng hoặc trang web, cùng với một gói hàng tháng, tiết kiệm chi phí. 3 THÁNG DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Ưu đãi chỉ áp dụng cho một gói đối với mỗi tài khoản. Mức phí tiêu chuẩn sẽ áp dụng sau 750 giờ đầu tiên sử dụng gói đã chọn mỗi tháng.

3 tháng dùng thử miễn phí các gói 3,50 USD/tháng, 5 USD/tháng hoặc 10 USD/tháng khi sử dụng Linux/Unix

3 tháng dùng thử miễn phí các gói 8 USD, 12 USD, 20 USD khi sử dụng Windows

3 tháng dùng thử miễn phí gói 10 USD/nút đối với dịch vụ Bộ chứa

3 tháng dùng thử miễn phí gói cơ sở dữ liệu 15 USD đối với dịch vụ Cơ sở dữ liệu
 
Định giá Amazon Lightsail 

Amazon EC2

Đám mây điện toán linh hoạt

Máy ảo EC2 cho phép bạn kiểm soát các cụm máy chủ của mình và cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh. 

12 THÁNG MIỄN PHÍ

750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro hoặc t3.micro trên Linux, RHEL, SLES hoặc Windows tùy theo khu vực mỗi tháng

Định giá Amazon EC2

Tìm hiểu thêm về Bộ chứa

Duyệt qua bộ sưu tập video và hướng dẫn của chúng tôi để nâng cao kiến thức cũng như chuyên môn của bạn về AWS

 • Video
 • Giới thiệu về Amazon EC2 - Máy chủ đám mây linh hoạt và lưu trữ với AWS (4:01)
  Viết định nghĩa tác vụ cho Amazon ECS (5:43)
  Giới thiệu Amazon Lightsail (2:12)
  Hướng dẫn về Amazon Lightsail: Khởi chạy một phiên bản Linux (3:25)
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá bộ chứa

  Bắt đầu sử dụng bộ chứa

  Trong phần luyện tập mở đầu này, bạn sẽ tìm hiểu cách chạy bộ chứa trên AWS. Hãy thực hiện theo hướng dẫn và hội thảo từng bước, đọc tài liệu, xem video và đọc blog về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

  Tìm hiểu thêm »

  Tạo, đẩy và triển khai hình ảnh bộ chứa bằng Amazon Lightsail

  Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một hình ảnh bộ chứa trên máy cục bộ của bạn bằng Dockerfile. Sau khi tạo, bạn có thể đẩy hình ảnh sang dịch vụ bộ chứa Lightsail của mình để triển khai.

  Tìm hiểu thêm »

  Bắt đầu sử dụng Amazon ECS Anywhere

  Trong phần luyện tập mở đầu này, bạn sẽ tìm hiểu cách chạy ứng dụng trong một Khu vực AWS cũng như trên một cơ sở hạ tầng tùy ý do khách hàng quản lý.

  Tìm hiểu thêm »

  Đào tạo mô hình Deep Learning bằng Bộ chứa học sâu của AWS trên Amazon EC2

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ đào tạo mô hình máy học TensorFlow trên phiên bản Amazon EC2 bằng Bộ chứa học sâu của AWS.

  Tìm hiểu thêm »

Xây dựng bộ chứa miễn phí trên AWS

Những sản phẩm và dịch vụ miễn phí mà bạn cần để chạy bộ chứa trên đám mây

Tìm hiểu các lợi ích khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi

Vi dịch vụ

Các bộ chứa cho phép cách ly quy trình để dễ dàng tách rời và chạy các ứng dụng dưới dạng các thành phần độc lập được gọi là các vi dịch vụ.

Nền tảng dưới dạng dịch vụ

Sử dụng bộ chứa để xây dựng nền tảng giúp các nhà phát triển không cần quản lý cơ sở hạ tầng và chuẩn hóa cách các ứng dụng của bạn được triển khai và quản lý.

Di chuyển ứng dụng lên đám mây

Bộ chứa giúp bạn dễ dàng đóng gói toàn bộ ứng dụng và chuyển chúng lên đám mây mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi mã nào.

Các sản phẩm miễn phí

Xây dựng các giải pháp bộ chứa bằng những ưu đãi sản phẩm này từ Bậc miễn phí của AWS.

Amazon EC2
Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt (ECR) của Amazon
Sổ đăng ký bộ chứa được quản lý toàn phần.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

500 MB dung lượng lưu trữ mỗi tháng cho các kho lưu trữ riêng của bạn 

Định giá Amazon ECR »
Amazon Lightsail
Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon
Dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần.
LUÔN MIỄN PHÍ

Amazon ECS luôn miễn phí. Bạn chỉ trả phí cho tài nguyên AWS (ví dụ như các phiên bản EC2) mà bạn tạo để lưu trữ và chạy ứng dụng của mình. 

Định giá Amazon ECS »
Cân bằng tải linh hoạt
Tính năng Anywhere của Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon
Dễ dàng chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý.
6 THÁNG MIỄN PHÍ

2.200 giờ chạy phiên bản mỗi tháng

Định giá Amazon ECS Anywhere »
AWS Lambda
Amazon Lightsail
Máy chủ riêng ảo (VPS) dễ sử dụng.
90 NGÀY MIỄN PHÍ

Mức phí tiêu chuẩn áp dụng sau 750 giờ đầu tiên sử dụng gói đã chọn mỗi tháng:

3 tháng dùng thử miễn phí các gói 3,50 USD/tháng, 5 USD/tháng hoặc 10 USD/tháng khi sử dụng Linux/Unix

3 tháng dùng thử miễn phí các gói 8 USD, 12 USD, 20 USD khi sử dụng Windows

Định giá Amazon Lightsail »
AWS Lambda
Amazon EC2
Đám mây điện toán linh hoạt.
12 THÁNG MIỄN PHÍ

750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro hoặc t3.micro trên Linux, RHEL, SLES hoặc Windows tùy theo khu vực mỗi tháng

Định giá Amazon EC2 »
AWS Lambda
Đăng ký tài khoản AWS
Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu thêm về Bộ chứa

 • Video
 • Giới thiệu về Amazon EC2
  Writing Task Definitions for Amazon ECS
  Giới thiệu Amazon Lightsail
  Amazon Lightsail Tutorial: Launch a Linux Instance
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn 10 phút

  Bắt đầu bằng những hướng dẫn miễn phí và đơn giản này để khám phá bộ chứa

  Bắt đầu sử dụng bộ chứa

  Trong phần luyện tập mở đầu này, bạn sẽ tìm hiểu cách chạy bộ chứa trên AWS. Hãy thực hiện theo hướng dẫn và hội thảo từng bước, đọc tài liệu, xem video và đọc blog về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

  Tạo, đẩy và triển khai hình ảnh bộ chứa bằng Amazon Lightsail

  Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một hình ảnh bộ chứa trên máy cục bộ của bạn bằng Dockerfile. Sau khi tạo, bạn có thể đẩy hình ảnh sang dịch vụ bộ chứa Lightsail của mình để triển khai.

  Bắt đầu sử dụng Amazon ECS Anywhere

  Trong phần luyện tập mở đầu này, bạn sẽ tìm hiểu cách chạy ứng dụng trong một Khu vực AWS cũng như trên một cơ sở hạ tầng tùy ý do khách hàng quản lý.

  Đào tạo mô hình Deep Learning bằng Bộ chứa học sâu của AWS trên Amazon EC2

  Trong hướng dẫn này, bạn sẽ đào tạo mô hình máy học TensorFlow trên phiên bản Amazon EC2 bằng Bộ chứa học sâu của AWS.

Bậc miễn phí của AWS

Bậc miễn phí của AWS mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các sản phẩm miễn phí, cùng các ưu đãi bao gồm các sản phẩm luôn miễn phí, miễn phí trong 12 háng và bản dùng thử miễn phí thời hạn ngắn.

Bắt đầu

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho bạn quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS.