Thông tin chung

Thông tin cơ bản

Hỏi: Amazon ElastiCache là gì?
Amazon ElastiCache là dịch vụ web giúp hợp lý hóa việc triển khai và chạy các bộ nhớ đệm tuân thủ giao thức Memcached hoặc Redis trên đám mây. ElastiCache cải thiện hiệu năng ứng dụng bằng cách cho phép bạn truy xuất thông tin từ một hệ thống được quản lý có tốc độ truy cập nhanh, nằm trong bộ nhớ thay vì lệ thuộc vào các hệ thống dựa trên ổ đĩa có tốc độ truy cập chậm hơn. Dịch vụ này đơn giản hóa và giảm tải việc quản lý, giám sát và vận hành các môi trường nằm trong bộ nhớ, cho phép các tài nguyên kỹ thuật của bạn tập trung vào việc phát triển các ứng dụng. Khi sử dụng ElastiCache, bạn không chỉ có thể cải thiện thời gian tải và phản hồi đối với các hành động và truy vấn của người dùng mà còn giảm chi phí liên quan đến việc điều chỉnh quy mô các ứng dụng web.

ElastiCache tự động hóa các tác vụ quản trị phổ biến cần thiết để vận hành môi trường khóa-giá trị nằm trong bộ nhớ phân tán. Khi sử dụng ElastiCache, bạn có thể thêm lớp lưu bộ nhớ đệm hoặc lớp nằm trong bộ nhớ vào kiến trúc ứng dụng của mình chỉ trong vài phút với một vài bước trong Bảng điều khiển quản lý AWS. ElastiCache được thiết kế để tự động duy trì độ sẵn sàng cao và cung cấp Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) có độ sẵn sàng ở mức 99,99%. ElastiCache tuân thủ giao thức với Memcached và Redis, vì vậy mã, ứng dụng và các công cụ phổ biến mà ngày nay bạn sử dụng với môi trường Memcached hoặc Redis hiện có sẽ hoạt động liền mạch với dịch vụ. Bạn không cần đầu tư trả trước và chỉ phải trả tiền cho tài nguyên mình sử dụng.

Hỏi: Lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ là gì và giúp ích như thế nào cho các ứng dụng của tôi?
Tính năng lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ do ElastiCache cung cấp có thể được sử dụng để cải thiện đáng kể độ trễ và thông lượng cho nhiều khối lượng công việc cần đọc nhiều của ứng dụng (chẳng hạn như kết nối mạng xã hội, chơi game, chia sẻ phương tiện và cổng Hỏi đáp) hoặc khối lượng công việc yêu cầu cao về điện toán (chẳng hạn như công cụ đề xuất). Lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ cải thiện hiệu năng ứng dụng bằng cách lưu trữ các phần dữ liệu quan trọng trong bộ nhớ để truy cập với độ trễ thấp. Thông tin được lưu bộ nhớ đệm có thể bao gồm kết quả của các truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng nhiều thao tác I/O hoặc kết quả của phép tính toán yêu cầu cao về điện toán.

Hỏi: ElastiCache thay mặt tôi quản lý những gì?
ElastiCache quản lý công việc liên quan đến thiết lập môi trường nằm trong bộ nhớ phân tán, từ việc cung cấp tài nguyên bạn yêu cầu đến cài đặt phần mềm. Khi sử dụng Amazon ElastiCache phi máy chủ, không có cơ sở hạ tầng nào cần bạn cấu hình và quản lý. Khi thiết kế cụm ElastiCache của riêng bạn, dịch vụ sẽ tự động hóa các tác vụ quản trị phổ biến như vá lỗi phần mềm cũng như phát hiện lỗi và phục hồi sau lỗi. ElastiCache cung cấp các chỉ số giám sát chi tiết liên quan đến tài nguyên của bạn, cho phép bạn chẩn đoán và phản hồi sự cố nhanh chóng. Ví dụ: bạn có thể thiết lập ngưỡng và nhận cảnh báo nếu một trong các bộ nhớ đệm của bạn bị quá tải yêu cầu.

Hỏi: ElastiCache hỗ trợ những công cụ nào?
ElastiCache cung cấp Redis và Memcached được quản lý toàn phần cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất của bạn yêu cầu thời gian phản hồi chưa đến một mili giây.

Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu sử dụng ElastiCache?
Nếu chưa đăng ký ElastiCache, bạn có thể chọn Bắt đầu trên trang ElastiCache và hoàn tất quá trình đăng ký. Bạn phải có một tài khoản AWS; nếu chưa có tài khoản, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản khi bạn bắt đầu quá trình đăng ký ElastiCache. Sau khi bạn đăng ký ElastiCache, vui lòng tham khảo tài liệu về ElastiCache, bao gồm Hướng dẫn bắt đầu cho Amazon ElastiCache dành cho Redis hoặc Amazon ElastiCache dành cho Memcached.

Khi bạn đã làm quen với ElastiCache, bạn có thể tạo bộ nhớ đệm trong vòng vài phút bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoặc API ElastiCache.

Hỏi: Làm thế nào để tạo bộ nhớ đệm?
Tạo bộ nhớ đệm rất đơn giản, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển, API ElastiCache hoặc công cụ dòng lệnh. Khi sử dụng ElastiCache phi máy chủ, bạn có thể tạo bộ nhớ đệm bằng cách sử dụng cài đặt được đề xuất mặc định và bắt đầu sử dụng trong vòng chưa đầy một phút.

Phi máy chủ

Hỏi: ElastiCache phi máy chủ là gì?
ElastiCache phi máy chủ là một tùy chọn phi máy chủ cho phép bạn bắt đầu với bộ nhớ đệm trong vòng chưa đầy một phút mà không cần cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc lập kế hoạch nguồn lực. ElastiCache phi máy chủ loại bỏ nhu cầu lập kế hoạch nguồn lực tốn thời gian bằng cách liên tục giám sát mức sử dụng điện toán, bộ nhớ và mạng của bộ nhớ đệm, từ đó có thể điều chỉnh quy mô ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu mà không gây ra thời gian ngừng hoạt động hoặc suy giảm hiệu năng. ElastiCache phi máy chủ tự động sao chép dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) và cung cấp cho khách hàng thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) có độ sẵn sàng ở mức 99,99% cho mỗi bộ nhớ đệm. Với ElastiCache phi máy chủ, bạn chỉ trả tiền cho dữ liệu bạn lưu trữ và tài nguyên điện toán mà ứng dụng của bạn sử dụng. Để bắt đầu, hãy tạo bộ nhớ đệm ElastiCache phi máy chủ chỉ trong vài bước bằng cách chỉ định tên bộ nhớ đệm bằng bảng điều khiển, Bộ phát triển phần mềm (SDK) ElastiCache hoặc Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI).

Hỏi: Làm thế nào để di chuyển khối lượng công việc ElastiCache hiện có sang ElastiCache phi máy chủ?
Bạn có thể di chuyển khối lượng công việc ElastiCache hiện có bằng cách thay đổi điểm cuối Redis hoặc Memcached sang điểm cuối bộ nhớ đệm ElastiCache phi máy chủ mới trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể di chuyển dữ liệu ElastiCache hiện có sang ElastiCache phi máy chủ bằng cách chỉ định vị trí Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) của tệp sao lưu. Truy cập tài liệu về ElastiCache phi máy chủ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc di chuyển khối lượng công việc của bạn.

Hỏi: ElastiCache phi máy chủ hỗ trợ phiên bản Redis và Memcached nào?
ElastiCache phi máy chủ hỗ trợ ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1 và ElastiCache dành cho Memcached phiên bản 1.6.21 trở lên.

Hỏi: ElastiCache phi máy chủ điều chỉnh quy mô như thế nào?
ElastiCache phi máy chủ liên tục giám sát mức sử dụng bộ nhớ, điện toán và mạng của bộ nhớ đệm để điều chỉnh quy mô tức thì. ElastiCache phi máy chủ điều chỉnh quy mô mà không gây ra thời gian ngừng hoạt động hoặc suy giảm hiệu năng cho ứng dụng bằng cách cho phép bộ nhớ đệm tăng quy mô theo tài nguyên và khởi tạo tăng quy mô theo phiên bản song song, để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng. Truy cập tài liệu về ElastiCache phi máy chủ của chúng tôi để tìm hiểu thêm về việc điều chỉnh quy mô.

Hỏi: Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) có độ sẵn sàng của ElastiCache phi máy chủ là gì?
ElastiCache phi máy chủ tự động lưu trữ dữ liệu dự phòng trên nhiều Vùng sẵn sàng và cung cấp Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) có độ sẵn sàng ở mức 99,99% cho tất cả các khối lượng công việc.

Hỏi: ElastiCache phi máy chủ có mức giá như thế nào?
Với ElastiCache phi máy chủ, bạn chỉ trả tiền cho dữ liệu bạn lưu trữ và trả tiền cho điện toán mà ứng dụng của bạn sử dụng. Truy cập trang định giá ElastiCache để tìm hiểu thêm.

Nút đặt trước

Hỏi: Nút đặt trước của ElastiCache là gì?
Nút đặt trước hoặc Phiên bản đặt trước (RI) cung cấp cho bạn chiết khấu đáng kể so với việc sử dụng theo nhu cầu khi bạn cam kết thời hạn một năm hoặc ba năm. Với Nút đặt trước, bạn có thể thực hiện thanh toán trả trước một lần để tạo gói đặt trước trong một hoặc ba năm để chạy bộ nhớ đệm của bạn trong một Khu vực cụ thể và nhận được chiết khấu đáng kể so với mức phí sử dụng theo giờ liên tục. Có ba loại Nút đặt trước – Trả trước toàn bộ, Không trả trước, Trả trước một phần – cho phép bạn cân đối số tiền trả trước với mức giá theo giờ sao cho hiệu quả đối với bạn.

Hỏi: Nút đặt trước có áp dụng cho ElastiCache phi máy chủ không?
Nút đặt trước cung cấp chiết khấu áp dụng cho việc sử dụng theo nhu cầu của ElastiCache. ElastiCache phi máy chủ không tương thích với các Nút đặt trước.

Hỏi: Tôi có thể mua bao nhiêu Nút đặt trước?
Bạn có thể mua tối đa 300 Nút đặt trước. Nếu bạn muốn chạy hơn 300 nút, vui lòng điền vào biểu mẫu yêu cầu nút ElastiCache.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu hiện tại tôi có một nút và tôi muốn chuyển đổi thành Nút đặt trước?
Hãy mua gói đặt trước nút với cùng lớp nút trong cùng một Khu vực của nút bạn hiện đang chạy và muốn đặt trước. Nếu mua gói đặt trước thành công, ElastiCache sẽ tự động áp dụng phí sử dụng theo giờ mới cho nút bạn đang dùng.

Hỏi: Nếu tôi đăng ký một Nút đặt trước, thời hạn bắt đầu từ khi nào? Điều gì xảy ra với nút của tôi khi kết thúc thời hạn?
Thay đổi về định giá liên quan đến Nút đặt trước được kích hoạt sau khi nhận được yêu cầu của bạn và trong khi quá trình ủy quyền thanh toán được xử lý. Bạn có thể theo dõi trạng thái gói đặt trước của mình trên trang Hoạt động tài khoản AWS hoặc bằng cách sử dụng API DescribeReservedCacheNodes. Nếu không ủy quyền thành công cho việc thanh toán một lần trước kỳ tính phí tiếp theo, mức giá chiết khấu mới sẽ không có hiệu lực.

Khi thời hạn đặt trước của bạn hết hạn, Nút đặt trước sẽ đổi sang mức giá sử dụng theo giờ Theo nhu cầu thích hợp cho lớp nút và Khu vực của bạn.

Hỏi: Làm thế nào để tôi kiểm soát các nút nào được tính phí theo mức giá Nút đặt trước?
Các API ElastiCache để tạo, sửa đổi và xóa nút không phân biệt giữa Nút theo nhu cầu và Nút đặt trước, do đó bạn có thể sử dụng liền mạch cả hai. Khi tính phí cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động áp dụng gói đặt trước của bạn sao cho toàn bộ các nút đủ điều kiện được tính phí theo mức giá theo giờ thấp hơn của Nút bộ nhớ đệm đặt trước.

Hỏi: Tôi có thể di chuyển Nút đặt trước từ một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng sang một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng khác không?
Mỗi Nút đặt trước được liên kết với một Khu vực cụ thể, điều này là cố định trong suốt thời gian đặt trước và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng mỗi gói đặt trước tại bất kỳ Vùng sẵn sàng nào có sẵn thuộc Khu vực được liên kết.

Hỏi: Tôi có thể hủy một gói đặt trước không?
Không, bạn không thể hủy bỏ gói đặt trước nút và khoản thanh toán một lần (nếu có) sẽ không được hoàn trả. Bạn sẽ tiếp tục trả phí cho mỗi giờ nằm trong kỳ hạn của Nút đặt trước, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu.

Hỏi: Tùy chọn thanh toán ảnh hưởng như thế nào đến hóa đơn tính phí của tôi?
Khi mua Nút đặt trước theo tùy chọn thanh toán Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán phí cho toàn bộ kỳ hạn của Nút đặt trước bằng một lần thanh toán trả trước. Bạn cũng có thể chọn không thanh toán trước bằng cách chọn tùy chọn Không trả trước. Toàn bộ giá trị của Nút đặt trước Không trả trước được chia đều cho mỗi giờ thuộc kỳ hạn và bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ thuộc kỳ hạn đó, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu. Tùy chọn Trả trước một phần là tùy chọn lai giữa Trả trước toàn bộ và Không trả trước. Bạn thanh toán trả trước một phần nhỏ và bạn bị tính phí mức giá theo giờ thấp cho mỗi giờ thuộc kỳ hạn, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu.

Bảo mật

Hỏi: Có những biện pháp kiểm soát bảo mật nào dành cho ElastiCache?
ElastiCache cho phép bạn cấu hình mã hóa dữ liệu đang được lưu trữ bằng Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS), mã hóa dữ liệu đang được truyền bằng Bảo mật lớp truyền tải (TLS), xác thực bằng Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS và kiểm soát truy cập mạng bằng các nhóm bảo mật Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2).

Hỏi: Làm thế nào để kiểm soát truy cập vào ElastiCache?
Khi không sử dụng Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC), ElastiCache cho phép bạn kiểm soát truy cập vào bộ nhớ đệm của bạn thông qua các nhóm bảo mật mạng. Nhóm bảo mật hoạt động giống như một tường lửa, kiểm soát truy cập mạng vào bộ nhớ đệm của bạn. Theo mặc định, quyền truy cập mạng vào bộ nhớ đệm của bạn bị tắt. Nếu bạn muốn các ứng dụng của mình truy cập vào bộ nhớ đệm, bạn phải bật rõ ràng quyền truy cập từ các máy chủ trong các nhóm bảo mật Amazon EC2 cụ thể.

Bạn cũng có thể kiểm soát truy cập vào tài nguyên ElastiCache của mình bằng xác thực IAM. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về xác thực bằng IAM.

Tuân thủ

Hỏi: ElastiCache hỗ trợ các chương trình tuân thủ nào?
ElastiCache hỗ trợ các chương trình tuân thủ như SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO, MTCS, C5, PCI DSS, HIPAA và FedRAMP. Xem Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ để biết danh sách các chương trình tuân thủ hiện đang được hỗ trợ.

Hỏi: ElastiCache có tuân thủ PCI DSS không?
Có, chương trình tuân thủ PCI của AWS có bao gồm ElastiCache là một dịch vụ tuân thủ PCI. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các tài nguyên sau:

Để xem danh sách các chương trình tuân thủ hiện tại mà ElastiCache nằm trong phạm vi áp dụng, hãy xem Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ.

Hỏi: ElastiCache có đáp ứng đủ điều kiện của HIPAA không?
Có, ElastiCache là một dịch vụ đáp ứng đủ điều kiện của HIPAA và được bao gồm trong Phụ lục hợp tác kinh doanh (BAA) của AWS. Điều này nghĩa là bạn có thể sử dụng ElastiCache để giúp bạn xử lý, duy trì và lưu trữ thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) và hỗ trợ các ứng dụng chăm sóc sức khỏe.

Hỏi: Tôi phải làm gì để sử dụng ElastiCache đáp ứng đủ điều kiện của HIPAA?
Nếu bạn đã thực hiện Thỏa thuận hợp tác kinh doanh (BAA) với AWS, bạn có thể sử dụng ElastiCache để xây dựng các ứng dụng lưu trữ và xử lý HI theo HIPAA. Nếu bạn chưa có BAA hay còn thắc mắc về việc sử dụng AWS cho ứng dụng của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Hỏi: ElastiCache có được FedRAMP cấp quyền không?
Chương trình tuân thủ FedRAMP của AWS có bao gồm ElastiCache Redis là một dịch vụ được FedRAMP cấp quyền. Khách hàng là chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác của họ hiện có thể sử dụng phiên bản mới nhất của ElastiCache để xử lý và lưu trữ hệ thống, dữ liệu FedRAMP và khối lượng công việc FedRAMP tối quan trọng, có tác động mạnh ở Khu vực AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ) và AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ), và có tác động vừa phải ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) và Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon).

Để tìm hiểu thêm, hãy xem các tài nguyên sau:

Để xem danh sách các chương trình tuân thủ hiện tại mà ElastiCache nằm trong phạm vi áp dụng, hãy xem Dịch vụ AWS trong phạm vi theo Chương trình tuân thủ.

Hỏi: Tôi có tốn thêm chi phí khi sử dụng các tính năng tuân thủ không?
Không, bạn không tốn thêm phí cho việc sử dụng các tính năng tuân thủ.

Nhóm thông số

Hỏi: Nhóm thông số là gì? Các nhóm này có lợi ích gì?
Nhóm thông số đóng vai trò một bộ chứa cho các giá trị cấu hình công cụ có thể được áp dụng cho một hay nhiều cụm. Nếu bạn tạo một cụm mà không chỉ định nhóm thông số, thì nhóm thông số mặc định sẽ được sử dụng. Nhóm mặc định này chứa các giá trị mặc định của công cụ và các giá trị mặc định của hệ thống ElastiCache được tối ưu hóa cho cụm bạn đang chạy. Tuy nhiên, nếu muốn bộ nhớ đệm của mình chạy bằng các giá trị cấu hình công cụ tùy chỉnh, bạn có thể tạo một nhóm thông số mới, điều chỉnh các thông số mong muốn và điều chỉnh cụm để sử dụng nhóm thông số mới. Sau khi liên kết, tất cả các cụm sử dụng một nhóm thông số cụ thể sẽ nhận được toàn bộ cập nhật thông số cho nhóm thông số đó. Để biết thêm thông tin về cấu hình nhóm thông số, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng ElastiCache dành cho Redis hoặc ElastiCache dành cho Memcached.

Hỏi: Làm thế nào để chọn đúng các thông số cấu hình cho bộ nhớ đệm của tôi?
ElastiCache chọn các thông số cấu hình tối ưu theo mặc định cho bộ nhớ đệm của bạn, sau khi cân nhắc bộ nhớ và dung lượng tài nguyên điện toán của loại nút. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi các thông số này, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng API quản lý cấu hình của chúng tôi. Xin lưu ý rằng việc thay đổi thông số cấu hình khác với giá trị đề xuất có thể gây ra tác động không mong muốn, từ suy giảm hiệu năng đến sập hệ thống và chỉ người dùng cấp cao dám chấp nhận rủi ro đó mới nên thử thực hiện. Để biết thêm thông tin về việc thay đổi thông số, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng ElastiCache.

Hỏi: Làm thế nào để xem cài đặt hiện tại cho các thông số của tôi cho một nhóm thông số nhất định?
Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển, API ElastiCache hoặc công cụ dòng lệnh để xem thông tin về nhóm thông số và cài đặt thông số tương ứng của chúng.

Redis

Tính năng của Redis

Hỏi: ElastiCache dành cho Redis là gì?
ElastiCache dành cho Redis là dịch vụ web giúp hợp lý hóa việc triển khai và chạy các bộ nhớ đệm tuân thủ giao thức Redis trên đám mây. Dịch vụ này cho phép quản lý, giám sát và vận hành các nút Redis; bạn có thể tạo, xóa và chỉnh sửa các nút thông qua bảng điều khiển ElastiCache, AWS CLI hoặc API của dịch vụ web. ElastiCache dành cho Redis hỗ trợ các cấu hình có độ sẵn sàng cao, bao gồm chế độ cụm Redis được kích hoạt và chế độ cụm bị vô hiệu hóa với tính năng tự động chuyển đổi dự phòng từ bản chính sang bản sao.

Hỏi: Giao thức ElastiCache dành cho Redis có tuân thủ Redis nguồn mở không?
Có, ElastiCache dành cho Redis được thiết kế để tuân thủ giao thức Redis nguồn mở. Mã, ứng dụng, trình điều khiển và công cụ mà bạn sử dụng ngày nay với kho chứa dữ liệu Redis độc lập hiện có sẽ tiếp tục hoạt động với ElastiCache dành cho Redis và sẽ không cần thay đổi mã để di chuyển triển khai Redis hiện tại sang ElastiCache dành cho Redis trừ khi có ghi chú.

Hỏi: ElastiCache dành cho Redis có chi phí bao nhiêu?
Vui lòng tham khảo định giá của chúng tôi để biết thông tin giá cả hiện tại.

Hỏi: ElastiCache dành cho Redis có hỗ trợ hoạt động Nhiều vùng sẵn sàng không?
Có. Với ElastiCache dành cho Redis, bạn có thể tạo bản sao chỉ có quyền đọc trong một Vùng sẵn sàng AWS khác. Khi sử dụng ElastiCache phi máy chủ dành cho Redis, dữ liệu được tự động lưu trữ dự phòng trên nhiều Vùng sẵn sàng để có độ sẵn sàng cao. Khi thiết kế bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis của riêng bạn, khi một nút bị lỗi, chúng tôi sẽ cung cấp một nút mới. Trong trường hợp nút chính bị lỗi, ElastiCache dành cho Redis sẽ tự động nâng bản sao chỉ có quyền đọc hiện có lên nắm vai trò chính. Để biết thêm chi tiết về cách xử lý sự cố nút, hãy truy cập tìm hiểu về sao chép Redis.

Hỏi: Làm thế nào để nâng cấp lên phiên bản công cụ mới hơn?
Bạn có thể nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản công cụ mới hơn bằng cách sử dụng các API ElastiCache và chỉ định phiên bản công cụ ưa thích của bạn. Trong bảng điều khiển ElastiCache, bạn có thể chọn bộ nhớ đệm và chọn Chỉnh sửa. Quá trình nâng cấp công cụ được thiết kế để giữ lại dữ liệu hiện có của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem chiến lược lưu bộ nhớ đệm và các biện pháp thực hành hay nhất.

Hỏi: Tôi có thể hạ cấp xuống phiên bản công cụ cũ hơn không?
Không, chúng tôi không hỗ trợ hạ cấp xuống phiên bản công cụ trước đó.

Hỏi: Tôi có thể sở hữu bản sao liên Khu vực với ElastiCache dành cho Redis không?
Có. Bạn có thể tạo bản sao liên Khu vực bằng cách sử dụng tính năng Global Datastore trong ElastiCache dành cho Redis. Global Datastore cung cấp khả năng sao chép liên Khu vực được quản lý toàn phần, có tốc độ nhanh, đáng tin cậy và chú trọng bảo mật. Tính năng này cho phép bạn ghi vào cụm ElastiCache dành cho Redis trong một Khu vực và có sẵn dữ liệu để đọc từ tối đa hai cụm bản sao liên Khu vực khác, từ đó cho phép đọc với độ trễ thấp và phục hồi sau thảm họa trên mọi Khu vực.

Hiệu năng

Hỏi: ElastiCache dành cho Redis có lợi ích gì về hiệu năng?
ElastiCache dành cho Redis cung cấp các luồng I/O tăng cường mang lại những cải tiến đáng kể về thông lượng và độ trễ ở quy mô lớn thông qua ghép kênh, giảm tải lớp trình bày, v.v. Các luồng I/O tăng cường cải thiện hiệu năng bằng cách sử dụng nhiều lõi hơn để xử lý I/O và điều chỉnh linh hoạt theo khối lượng công việc. ElastiCache dành cho Redis cải thiện thông lượng của các cụm đã kích hoạt TLS bằng cách giảm tải mã hóa sang các luồng I/O tăng cường tương tự. ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.0 giới thiệu tính năng ghép kênh I/O tăng cường, kết hợp nhiều yêu cầu của máy khách vào một kênh duy nhất và cải thiện hiệu quả luồng Redis chính.

Trong ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1 trở lên, chúng tôi đã mở rộng chức năng luồng I/O tăng cường để xử lý logic lớp trình bày. Các luồng I/O tăng cường không chỉ đọc dữ liệu đầu vào của máy khách mà còn phân tách dữ liệu đầu vào thành định dạng lệnh nhị phân Redis, sau đó được chuyển tiếp đến luồng chính để thực thi, nhằm tăng hiệu suất. Với ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1, bạn có thể đạt thông lượng cao hơn tới 100% và độ trễ P99 thấp hơn 50%, so với ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.0. Trên r7g.4xlarge hoặc phiên bản lớn hơn, bạn có thể đạt được hơn 1 triệu yêu cầu mỗi giây (RPS) cho mỗi nút.

Hỏi: Làm thế nào để theo dõi mức sử dụng CPU của Redis?
ElastiCache cung cấp hai bộ chỉ số khác nhau để đo lường mức sử dụng CPU của bộ nhớ đệm tùy thuộc vào lựa chọn triển khai bộ nhớ đệm của bạn. Khi sử dụng ElastiCache phi máy chủ, bạn có thể theo dõi mức sử dụng CPU với chỉ số Đơn vị xử lý ElastiCache (ECPU). Số lượng ECPU mà các yêu cầu của bạn tiêu thụ phụ thuộc vào thời gian vCPU đã sử dụng và lượng dữ liệu được truyền. Mỗi lần đọc và ghi, như lệnh GET và SET của Redis hoặc lệnh get và set của Memcached, cần có 1 ECPU cho mỗi kilobyte (KB) dữ liệu được truyền. Một số lệnh Redis thao tác trên cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ có thể tiêu tốn nhiều thời gian dùng vCPU hơn lệnh GET hoặc SET. ElastiCache tính toán số lượng ECPU sử dụng dựa trên thời gian mà vCPU thực hiện lệnh so với mức cơ sở là thời gian vCPU thực hiện lệnh SET hoặc GET của Redis. Nếu lệnh của bạn tiêu tốn thêm thời gian dùng vCPU và truyền nhiều dữ liệu hơn mức cơ sở là 1 ECPU, thì ElastiCache sẽ tính toán các ECPU cần thiết dựa trên chỉ số nào cao hơn trong hai chỉ số này.

Khi thiết kế cụm của riêng bạn, bạn có thể theo dõi EngineCPUUtilization và CPUUtilization. Chỉ số CPUUtilization đo lường mức sử dụng CPU cho phiên bản (nút) và chỉ số EngineCPUUtilization đo lường mức sử dụng ở cấp độ quy trình Redis. Ngoài chỉ số CPUUtilization, bạn cần chỉ số EngineCPUUtilization, vì quy trình Redis chính có đặc tính đơn luồng và chỉ sử dụng một CPU trong số nhiều lõi CPU có sẵn trên một phiên bản. Do đó, chỉ số CPUUtilization không cung cấp khả năng hiển thị chính xác về tỷ lệ sử dụng CPU ở cấp độ quy trình Redis. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng đồng thời cả hai chỉ số CPUUtilization và EngineCPUUtilization để hiểu chi tiết về mức sử dụng CPU cho các cụm Redis của bạn.

Cả hai bộ chỉ số đều có sẵn ở tất cả các Khu vực AWS và bạn có thể truy cập các chỉ số này bằng Amazon CloudWatch hoặc trong bảng điều khiển. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập tài liệu để tìm hiểu về các chỉ số hữu ích cho việc theo dõi hiệu năng.

Hỏi: Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu năng của máy khách Redis?
Redis là một trong những kho lưu trữ khóa-giá trị NoSQL phổ biến nhất và nổi tiếng nhờ hiệu năng tuyệt vời. Để tối ưu hóa việc sử dụng Redis, bạn cũng cần một máy khách có hiệu năng cao.

Bản sao chỉ có quyền đọc

Hỏi: Việc chạy một nút Redis dưới dạng bản sao chỉ có quyền đọc có nghĩa là gì?
Bản sao chỉ có quyền đọc phục vụ hai mục đích trong Redis:

 • Xử lý lỗi
 • Điều chỉnh quy mô đọc

Khi bạn chạy bộ nhớ đệm với bản sao chỉ có quyền đọc, bộ nhớ chính phục vụ cả lượt ghi và đọc. Bản sao phục vụ độc quyền lưu lượng đọc và còn khả dụng dưới dạng chế độ dự phòng ấm trong trường hợp bản chính bị hư hỏng.

Hỏi: Khi nào tôi cần xem xét sử dụng một Bản sao chỉ có quyền đọc Redis?
Với ElastiCache phi máy chủ, các bản sao chỉ có quyền đọc được dịch vụ tự động duy trì. Khi thiết kế bộ nhớ đệm của riêng bạn, có nhiều tình huống khác nhau mà trong đó việc triển khai một hoặc nhiều bản sao chỉ có quyền đọc cho một nút chính cho trước có thể là phương án hợp lý. Lý do thường thấy để triển khai một bản sao chỉ có quyền đọc bao gồm:

 • Điều chỉnh quy mô vượt quá khả năng điện toán hoặc I/O của một nút chính duy nhất cho khối lượng công việc cần đọc nhiều: Có thể chuyển hướng lưu lượng đọc dư thừa này sang một hay nhiều bản sao chỉ có quyền đọc.
 • Phục vụ lưu lượng đọc trong khi bản chính không khả dụng: Nếu nút chính của bạn không thể nhận yêu cầu I/O (ví dụ: do gián đoạn I/O vì sao lưu hoặc bảo trì định kỳ), bạn có thể chuyển hướng lưu lượng đọc sang các bản sao chỉ có quyền đọc của bạn. Đối với trường hợp sử dụng này, nên nhớ rằng dữ liệu trên bản sao chỉ có quyền đọc có thể đã cũ do phiên bản chính không khả dụng. Bản sao chỉ có quyền đọc cũng có thể được sử dụng làm ấm để khởi động lại bản chính bị lỗi.
 • Các kịch bản bảo vệ dữ liệu: Trong trường hợp hi hữu là nút chính gặp sự cố hoặc Vùng sẵn sàng chứa nút chính của bạn không khả dụng, bạn có thể nâng bản sao chỉ có quyền đọc trong Vùng sẵn sàng khác lên thành bản chính mới. 

Hỏi: Làm thế nào để kết nối đến các bản sao chỉ có quyền đọc của tôi?

Bạn có thể kết nối với một bản sao chỉ có quyền đọc giống như cách bạn kết nối với một nút bộ nhớ đệm chính. Nếu bạn có nhiều bản sao chỉ có quyền đọc, ứng dụng của bạn có thể quyết định cách phân phối lưu lượng đọc giữa các bản sao đó. Dưới đây là thông tin chi tiết hơn:

 • Các cụm Redis (chế độ cụm bị vô hiệu hóa) sử dụng các điểm cuối nút riêng lẻ cho các thao tác đọc. (Trong API/CLI, chúng được gọi là điểm cuối đọc.)
 • Các cụm Redis (chế độ cụm được kích hoạt) sử dụng điểm cuối cấu hình của cụm cho tất cả các thao tác. Bạn phải sử dụng một máy khách có hỗ trợ Cụm Redis (Redis 3.2). Bạn vẫn có thể đọc từ các điểm cuối nút riêng lẻ. (Trong API và CLI, chúng được gọi là điểm cuối đọc.)

Hỏi: Tôi có thể tạo ra bao nhiêu bản sao chỉ có quyền đọc cho một nút chính cho trước?
ElastiCache cho phép bạn tạo tối đa năm (5) bản sao chỉ có quyền đọc cho một nút bộ nhớ đệm chính cho trước.

Hỏi: Điều gì xảy ra với bản sao chỉ có quyền đọc nếu gặp trường hợp chuyển đổi dự phòng?
Trong trường hợp chuyển đổi dự phòng, bất kỳ bản sao chỉ có quyền đọc được liên kết và hiện có sẽ tự động tiếp tục quá trình sao chép sau khi chuyển đổi dự phòng hoàn tất (truy vấn cập nhật từ bản sao chỉ có quyền đọc mới được nâng lên).

Hỏi: Làm thế nào để ElastiCache cập nhật bản sao chỉ có quyền đọc của tôi với nút chính của nó?
Các cập nhật cho nút bộ nhớ đệm chính sẽ tự động được sao chép sang bất kỳ bản sao chỉ đọc nào được liên kết. Tuy nhiên, với công nghệ sao chép không đồng bộ của Redis, bản sao chỉ có quyền đọc có thể chậm hơn nút bộ nhớ đệm chính của nó vì nhiều lý do. Các lý do thường thấy bao gồm:

 • Dung lượng ghi I/O vào nút bộ nhớ đệm chính vượt quá tốc độ mà các thay đổi có thể được áp dụng cho bản sao chỉ có quyền đọc.
 • Các phân vùng mạng hoặc độ trễ giữa nút bộ nhớ đệm chính và bản sao chỉ có quyền đọc.

Bản sao chỉ có quyền đọc chịu sự chi phối của các điểm mạnh và điểm yếu của sao chép Redis. Nếu sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc, bạn nên biết khả năng có độ trễ giữa bản sao chỉ có quyền đọc và nút bộ nhớ đệm chính, hay còn gọi là “sự không thống nhất”. ElastiCache đưa ra chỉ số để giúp bạn nắm được sự không thống nhất này.

Hỏi: Bản sao chỉ có quyền đọc có chi phí là bao nhiêu? Thời điểm tính phí bắt đầu và kết thúc khi nào?
Bản sao chỉ có quyền đọc được tính phí dưới dạng nút bộ nhớ đệm tiêu chuẩn và có cùng mức giá. Cũng giống như nút bộ nhớ đệm tiêu chuẩn, mức phí trên mỗi giờ sử dụng nút bộ nhớ đệm đối với bản sao chỉ có quyền đọc được xác định bởi lớp nút bộ nhớ đệm của bản sao chỉ có quyền đọc: hãy truy cập trang định giá ElastiCache để biết mức giá mới nhất. Bạn không bị tính phí đối với việc truyền dữ liệu phát sinh trong quá trình sao chép dữ liệu giữa nút bộ nhớ đệm chính và bản sao chỉ có quyền đọc. Thời gian tính phí cho bản sao chỉ có quyền đọc bắt đầu ngay sau khi bản sao này được tạo ra thành công (khi trạng thái được hiển thị là đang hoạt động). Bản sao chỉ có quyền đọc sẽ tiếp tục bị tính phí theo mức giá theo giờ của nút bộ nhớ đệm ElastiCache tiêu chuẩn cho đến khi bạn phát lệnh xóa bản sao đó.

Hỏi: Điều gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi dự phòng và quá trình này diễn ra trong bao lâu?
Chuyển đổi dự phòng được khởi tạo được ElastiCache hỗ trợ để bạn có thể tiếp tục các thao tác của bộ nhớ đệm càng nhanh càng tốt. Khi chuyển đổi dự phòng, ElastiCache lật bản ghi DNS để nút bộ nhớ đệm của bạn trỏ vào bản sao chỉ có quyền đọc, từ đó bản sao này được nâng lên thành bản chính mới. Chúng tôi khuyến khích bạn làm theo các biện pháp thực hành tốt nhất và tiến hành thử kết nối lại nút bộ nhớ đệm ở lớp ứng dụng. Thông thường, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, các bước từ một đến năm bên dưới sẽ hoàn thành trong vòng sáu phút.

Đây là các sự kiện chuyển đổi dự phòng tự động, được liệt kê theo thứ tự xảy ra:

 1. Thông báo nhóm sao chép: API kiểm tra chuyển đổi dự phòng được gọi cho nhóm nút <node-group-id>
 2. Thông báo cụm bộ nhớ đệm: Quá trình chuyển đổi dự phòng từ nút chính <primary-node-id> sang nút bản sao <node-id> đã hoàn tất
 3. Thông báo nhóm sao chép: Quá trình chuyển đổi dự phòng từ nút chính <primary-node-id> sang nút bản sao <node-id> đã hoàn tất
 4. Thông báo cụm bộ nhớ đệm: Đang khôi phục các nút bộ nhớ đệm <node-id>
 5. Thông báo cụm bộ nhớ đệm: Hoàn tất khôi phục các nút bộ nhớ đệm <node-id>

Hỏi: Tôi có thể tạo bản sao chỉ có quyền đọc ở một Khu vực khác làm bản chính của mình không?
Không, bản sao chỉ có quyền đọc chỉ có thể được cung cấp trong cùng một Vùng sẵn sàng hoặc Vùng sẵn sàng khác trong cùng Khu vực với nút bộ nhớ đệm chính của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Global Datastore dành cho Redis để làm việc với bản sao được quản lý toàn phần, có tốc độ nhanh, đáng tin cậy và chú trọng bảo mật trên mọi Khu vực AWS. Sử dụng tính năng này, bạn có thể tạo cụm bản sao chỉ có quyền đọc liên Khu vực cho ElastiCache dành cho Redis để cho phép đọc và phục hồi sau thảm họa trên mọi Khu vực AWS với độ trễ thấp.

Hỏi: Tôi có thể biết bản chính của tôi hiện đang ở Vùng sẵn sàng nào không?
Có. Bạn có thể thấy vị trí của bản chính hiện tại bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoặc API DescribeCacheClusters.

Hỏi: Tôi có thể thêm và xóa các nút bản sao chỉ có quyền đọc cho môi trường Cụm Redis của mình không?
Có. Bạn có thể thêm hoặc xóa bản sao chỉ có quyền đọc trên một hoặc nhiều phân mảnh trong môi trường Cụm Redis. Cụm này tiếp tục trực tuyến và phục vụ I/O đến trong quá trình diễn ra thao tác này.

Nhiều vùng sẵn sàng

Hỏi: Nhiều vùng sẵn sàng cho ElastiCache dành cho Redis là gì?
Nhiều vùng sẵn sàng là một tính năng cho phép bạn chạy trong một cấu hình có độ sẵn sàng cao hơn khi thiết kế bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis của riêng bạn. Tất cả bộ nhớ đệm ElastiCache phi máy chủ được tự động chạy trong cấu hình Nhiều vùng sẵn sàng. Nhóm sao chép ElastiCache dành cho Redis bao gồm một bản chính và tối đa năm bản sao chỉ có quyền đọc. Nếu chế độ Nhiều vùng sẵn sàng được bật, mỗi bản chính cần ít nhất một bản sao. Trong một số loại bảo trì theo kế hoạch nhất định hoặc trong trường hợp hi hữu xảy ra lỗi nút ElastiCache hoặc lỗi Vùng sẵn sàng, ElastiCache sẽ tự động phát hiện lỗi của bản chính, chọn bản sao chỉ có quyền đọc và nâng nó lên thành bản chính mới. ElastiCache cũng phân phối các thay đổi DNS của bản sao chỉ có quyền đọc được nâng lên, vì vậy nếu ứng dụng của bạn đang ghi vào điểm cuối nút chính, bạn sẽ không cần thay đổi điểm cuối.
 
Hỏi: Sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng có lợi ích gì và khi nào tôi nên sử dụng chế độ này?
Những lợi ích chính của việc chạy ElastiCache dành cho Redis ở chế độ Nhiều vùng sẵn sàng là độ sẵn sàng được tăng cường và giảm bớt nhu cầu quản trị. Khi chạy ElastiCache trong cấu hình Nhiều vùng sẵn sàng, bộ nhớ đệm của bạn đủ điều kiện cho SLA sẵn sàng ở mức 99,99%. Nếu xảy ra sự cố nút chính ElastiCache dành cho Redis, khả năng đọc và ghi vào nút chính của bạn sẽ hạn chế bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Khi chế độ Nhiều vùng sẵn sàng được bật, chuyển đổi dự phòng nút ElastiCache diễn ra tự động và không cần đến hoạt động quản trị. Bạn không còn cần phải theo dõi các nút Redis của mình và bắt đầu khôi phục theo cách thủ công trong trường hợp nút chính bị gián đoạn.
 
Hỏi: Chế độ Nhiều vùng sẵn sàng hoạt động như thế nào?
Bạn có thể sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng nếu bạn đang sử dụng ElastiCache dành cho Redis và có một nhóm sao chép bao gồm một nút chính và một hoặc nhiều bản sao chỉ có quyền đọc. Nếu nút chính gặp sự cố, ElastiCache sẽ tự động phát hiện sự cố, chọn một trong các bản sao chỉ có quyền đọc có sẵn và nâng bản sao này lên làm nút chính mới. ElastiCache sẽ phân phối các thay đổi DNS của bản sao được nâng lên để ứng dụng của bạn có thể tiếp tục ghi vào điểm cuối chính. ElastiCache cũng sẽ thiết lập một nút mới để thay thế bản sao chỉ có quyền đọc được nâng lên trong cùng Vùng sẵn sàng của bản chính gặp lỗi. Trong trường hợp bản chính gặp lỗi do Vùng sẵn sàng bị gián đoạn tạm thời, bản sao mới sẽ được khởi chạy sau khi Vùng sẵn sàng đó đã phục hồi.
 
Hỏi: Tôi có thể đặt các bản sao trong cùng một Vùng sẵn sàng với bản chính không?
Có. Lưu ý rằng việc đặt cả bản chính và các bản sao trong cùng một Vùng sẵn sàng sẽ không làm cho nhóm sao chép ElastiCache dành cho Redis của bạn có khả năng phục hồi nhanh do Vùng sẵn sàng bị gián đoạn. Ngoài ra, bạn sẽ không thể đặt các bản sao trong cùng Vùng sẵn sàng với bản chính nếu chế độ Nhiều vùng sẵn sàng được bật.
 
Hỏi: Những sự kiện nào sẽ khiến ElastiCache chuyển đổi dự phòng sang bản sao chỉ có quyền đọc?
ElastiCache sẽ chuyển đổi dự phòng sang bản sao chỉ có quyền đọc trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây:
 • Gián đoạn ở Vùng sẵn sàng của bản chính
 • Mất kết nối mạng đến bản chính
 • Sự cố ở máy điện toán trên bản chính

Hỏi: Bản sao chỉ đọc nào sẽ được nâng lên trong trường hợp lỗi nút chính?
Nếu có nhiều bản sao chỉ đọc, bản sao chỉ đọc có độ trễ sao chép không đồng bộ nhỏ hơn so với bản chính sẽ được nâng lên.

Hỏi: Tôi có được cảnh báo khi quá trình chuyển đổi dự phòng tự động diễn ra không?
Có, ElastiCache sẽ tạo một sự kiện để thông báo cho bạn rằng quá trình chuyển đổi dự phòng tự động đã diễn ra. Bạn có thể sử dụng API DescribeEvents để trả về thông tin về các sự kiện liên quan đến nút ElastiCache của mình hoặc chọn phần Sự kiện trong Bảng điều khiển quản lý ElastiCache.

Hỏi: Sau quá trình chuyển đổi dự phòng, bản chính của tôi hiện đang ở một Vùng sẵn sàng khác với các tài nguyên AWS khác của tôi (ví dụ: phiên bản Amazon EC2). Tôi có cần phải lo lắng về độ trễ không?
Vùng sẵn sàng được thiết kế để cung cấp khả năng kết nối mạng có độ trễ thấp tới các Vùng sẵn sàng khác trong cùng một Khu vực. Bạn nên xem xét tiến hành kiến trúc ứng dụng và các tài nguyên AWS khác kết hợp khả năng dự phòng trên nhiều Vùng sẵn sàng để ứng dụng của bạn có khả năng phục hồi trong trường hợp xảy ra gián đoạn ở một Vùng sẵn sàng.
 
Hỏi: Tôi có thể tìm thêm thông tin về Nhiều vùng sẵn sàng ở đâu?
Để biết thêm thông tin về Nhiều vùng sẵn sàng, hãy xem tài liệu của ElastiCache.

Sao lưu và phục hồi

Hỏi: Sao lưu và phục hồi là gì?
Sao lưu và phục hồi là tính năng cho phép bạn tạo các bản ảnh chụp nhanh của bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis. ElastiCache lưu trữ các bản ảnh chụp nhanh, cho phép người dùng sử dụng chúng sau đó để phục hồi bộ nhớ đệm Redis.

Hỏi: Tại sao tôi cần sử dụng bản ảnh chụp nhanh?
Việc tạo bản ảnh chụp nhanh có thể giúp ích cho bạn trong trường hợp bị mất dữ liệu do nút gặp sự cố cũng như trong trường hợp hiếm là phần cứng gặp sự cố. Một lý do thường thấy khác cho việc sử dụng bản sao lưu là phục vụ mục đích lưu trữ. Bản ảnh chụp nhanh được lưu ở Amazon S3.

Hỏi: Tính năng Sao lưu và phục hồi hoạt động như thế nào?
Khi bắt đầu sao lưu, ElastiCache sẽ tạo ảnh chụp nhanh bộ nhớ đệm Redis được chỉ định mà sau này có thể được dùng để phục hồi hoặc lưu trữ. Bạn có thể bắt đầu sao lưu bất cứ lúc nào bạn chọn hoặc đặt sao lưu định kỳ hàng ngày với thời gian lưu giữ tối đa là 35 ngày. Khi bạn chọn ảnh chụp nhanh để phục hồi, bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis mới sẽ được tạo và điền dữ liệu của ảnh chụp nhanh. Các ảnh chụp nhanh ElastiCache dành cho Redis tương thích với định dạng tệp Redis RDB nguồn mở.

Hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng Sao lưu và phục hồi như thế nào?
Bạn có thể sử dụng tính năng Sao lưu và phục hồi thông qua bảng điều khiển, API ElastiCache và AWS CLI. Bạn có thể hủy kích hoạt và kích hoạt lại tính năng này bất cứ lúc nào bạn chọn.

Hỏi: Làm thế nào để chỉ định bộ nhớ đệm và nút Redis nào muốn sao lưu?
Tính năng Sao lưu và phục hồi tạo ảnh chụp nhanh theo từng bộ nhớ đệm. Người dùng có thể chỉ định bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis nào muốn sao lưu thông qua bảng điều khiển, AWS CLI hoặc API ElastiCache. Chúng tôi đề xuất người dùng bật sao lưu trên một trong các bản sao chỉ có quyền đọc của bộ nhớ đệm, giúp giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đến bản chính. Khi sử dụng ElastiCache phi máy chủ, các bản sao lưu được tự động thực hiện dựa trên các bản sao chỉ có quyền đọc.

Hỏi: Tôi có thể xuất ảnh chụp nhanh ElastiCache dành cho Redis sang vùng lưu trữ Amazon S3 thuộc sở hữu của tôi không?
Có, bạn có thể xuất ảnh chụp nhanh ElastiCache dành cho Redis sang vùng lưu trữ S3 được cấp quyền trong cùng Khu vực với bộ nhớ đệm của bạn.

Hỏi: Tôi có nhiều tài khoản AWS sử dụng ElastiCache dành cho Redis. Tôi có thể dùng bản ảnh chụp nhanh ElastiCache từ một tài khoản để khởi động ấm một cụm ElastiCache dành cho Redis trong một tài khoản khác không?
Có. Trước tiên, bạn phải sao chép bản ảnh chụp nhanh của mình vào một vùng lưu trữ S3 được cấp quyền mà bạn chọn trong cùng Khu vực và sau đó cấp quyền vùng lưu trữ liên tài khoản cho tài khoản khác.

Hỏi: Chi phí để sử dụng tính năng Sao lưu và phục hồi là bao nhiêu?
ElastiCache cung cấp dung lượng lưu trữ cho một bản ảnh chụp nhanh miễn phí cho mỗi bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis đang hoạt động. Lưu trữ bổ sung sẽ được tính phí dựa trên dung lượng mà các bản ảnh chụp nhanh sử dụng với giá 0,085 USD/GB mỗi tháng (cùng mức giá ở tất cả các Khu vực). Miễn phí truyền dữ liệu để sử dụng ảnh chụp nhanh.

Hỏi: Điều gì xảy ra với ảnh chụp nhanh của tôi nếu tôi xóa bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis?
Khi bạn xóa bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis, ảnh chụp nhanh thủ công của bạn sẽ được giữ lại. Bạn cũng sẽ có tùy chọn tạo bản ảnh chụp nhanh cuối cùng trước khi xóa bộ nhớ đệm. Bản ảnh chụp nhanh bộ nhớ đệm tự động không được giữ lại.

Công cụ nâng cao

Hỏi: Công cụ trong ElastiCache dành cho Redis khác gì so với Redis nguồn mở?
Công cụ trong ElastiCache dành cho Redis hoàn toàn tương thích với Redis nguồn mở nhưng cũng đi kèm với các cải tiến giúp cải thiện hiệu suất, sự mạnh mẽ và độ ổn định. Một số cải tiến bao gồm:

 • Nhiều bộ nhớ có thể sử dụng hơn: Bây giờ bạn có thể phân bổ nhiều bộ nhớ hơn cho ứng dụng của mình một cách an toàn mà không gặp rủi ro gia tăng mức sử dụng hoán đổi trong quá trình đồng bộ hóa và tạo bản ảnh chụp nhanh.
 • Cải thiện khả năng đồng bộ hóa: Đồng bộ hóa mạnh mẽ hơn dưới tải nặng và khi phục hồi sau những lần ngắt kết nối mạng. Ngoài ra, đồng bộ hóa nhanh hơn vì cả bản chính và bản sao không còn sử dụng ổ đĩa cho thao tác này.
 • Chuyển đổi dự phòng mượt mà hơn: Trong trường hợp chuyển đổi dự phòng, phân mảnh của bạn hiện đang phục hồi nhanh hơn vì các bản sao không còn xóa dữ liệu để thực hiện đồng bộ lại đầy đủ với bản chính.
 • Giảm tải TLS và ghép kênh IO: ElastiCache được thiết kế để sử dụng tốt hơn các tài nguyên CPU có sẵn bằng cách xử lý các quy trình liên quan đến mạng trên các luồng chuyên dụng.

Hỏi: Tôi có cần thay đổi mã ứng dụng của mình để sử dụng công cụ nâng cao trên ElastiCache không?
Không. Công cụ nâng cao hoàn toàn tương thích với Redis nguồn mở, do đó bạn có thể tận hưởng sự mạnh mẽ và ổn định được cải thiện mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với mã ứng dụng của bạn.

Hỏi: Chi phí để sử dụng công cụ nâng cao là bao nhiêu?
Không tính thêm phí khi sử dụng công cụ nâng cao.

Mã hóa

Hỏi: Mã hóa khi đang lưu trữ của ElastiCache dành cho Redis cung cấp những gì?
Mã hóa khi đang lưu trữ cung cấp các cơ chế để đề phòng trường hợp truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn. Khi được bật, tính năng này mã hóa các khía cạnh sau:

 • Đĩa trong các thao tác đồng bộ hóa, sao lưu và hoán đổi
 • Bản sao lưu được lưu trữ trong Amazon S3

ElastiCache dành cho Redis cung cấp mã hóa mặc định (được dịch vụ quản lý) khi đang lưu trữ, cũng như khả năng sử dụng các khóa của AWS KMS do khách hàng quản lý đối xứng của riêng bạn trong AWS KMS. Truy cập mã hóa khi đang lưu trữ để tìm hiểu thêm.

Hỏi: Mã hóa khi đang truyền của ElastiCache dành cho Redis cung cấp những gì?
Tính năng mã hóa khi đang truyền hỗ trợ mã hóa giao tiếp giữa các máy khách và ElastiCache dành cho Redis, cũng như giữa các máy chủ Redis (bản chính và bản sao chỉ đọc). Đọc thêm về mã hóa khi đang truyền của ElastiCache.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng mã hóa khi đang truyền, khi đang lưu trữ và lệnh Redis AUTH như thế nào?
Mã hóa khi đang truyền, mã hóa khi đang lưu trữ, lệnh Redis AUTH và Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) là những tính năng bạn có thể chọn khi tạo bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis. Nếu bạn đã bật mã hóa khi đang truyền, bạn có thể chọn sử dụng Redis AUTH hoặc RBAC để kiểm soát truy cập và bảo mật thêm.

Hỏi: Có cần làm gì để gia hạn chứng chỉ TLS không?
Không, ElastiCache quản lý việc hết hạn và gia hạn chứng chỉ đằng sau hậu trường. Người dùng không cần làm gì để duy trì chứng chỉ liên tục.

Hỏi: Sử dụng mã hóa có mất thêm phí gì không?
Không, việc sử dụng mã hóa không mất thêm phí.

Global Datastore

Hỏi: ElastiCache Global Datastore là gì?
Global Datastore là tính năng của ElastiCache dành cho Redis, cung cấp khả năng sao chép liên Khu vực được quản lý toàn phần, có tốc độ nhanh, đáng tin cậy và chú trọng bảo mật. Với Global Datastore, bạn có thể ghi vào bộ nhớ đệm ElastiCache dành cho Redis trong một Khu vực và có sẵn dữ liệu để đọc trong tối đa hai cụm bản sao liên Khu vực khác, do đó cho phép đọc với độ trễ thấp và phục hồi sau thảm họa trên mọi Khu vực.

Được thiết kế cho các ứng dụng thời gian thực có phạm vi hoạt động toàn cầu, Global Datastore thường sao chép dữ liệu liên Khu vực trong vòng chưa đầy một giây, tăng khả năng đáp ứng của các ứng dụng bằng cách cung cấp các kết quả đọc địa lý địa phương gần hơn với người dùng cuối. Trong trường hợp hi hữu gặp phải tình trạng suy giảm hiệu suất tại Khu vực, một trong những bộ nhớ đệm sao chép liên Khu vực ở tình trạng tốt có thể được nâng lên làm bản chính với khả năng đọc và ghi đầy đủ. Sau khi bắt đầu, quá trình nâng lên thường hoàn thành trong vòng chưa đầy một phút, cho phép các ứng dụng của bạn vẫn sẵn sàng.

Hỏi: Tôi có thể sao chép tới bao nhiêu Khu vực AWS?
Bạn có thể sao chép tới tối đa hai Khu vực phụ trong Global Datastore. Có thể dùng bộ nhớ đệm trong Khu vực phụ để mang đến hoạt động đọc cục bộ có độ trễ thấp và khả năng phục hồi sau thảm họa trong trường hợp hi hữu gặp phải tình trạng suy giảm hiệu suất tại Khu vực.

Hỏi: Phiên bản công cụ nào hỗ trợ Global Datastore?
Global Datastore được hỗ trợ trên ElastiCache dành cho Redis 5.0.6 trở đi.

Hỏi: Tôi có thể tạo một Global Datastore bằng cách nào?
Bạn có thể thiết lập Global Datastore bằng cách sử dụng bộ nhớ đệm hiện có hoặc tạo bộ nhớ đệm mới để sử dụng làm bộ nhớ đệm chính. Bạn có thể tạo Global Datastore chỉ bằng một vài bước trong Bảng điều khiển quản lý ElastiCache hoặc bằng cách tải xuống AWS SDK hoặc AWS CLI mới nhất. Có hỗ trợ cho Global Datastore trong AWS CloudFormation.

Hỏi: ElastiCache có tự động chuyển đổi dự phòng một Global Datastore để nâng lên một cụm phụ trong trường hợp một cụm chính (Khu vực) bị suy giảm hiệu suất không?
Không, ElastiCache không tự động nâng lên một cụm phụ trong trường hợp một cụm chính (Khu vực) bị suy giảm hiệu suất. Bạn có thể bắt đầu chuyển đổi dự phòng theo cách thủ công bằng cách nâng một cụm phụ lên để trở thành cụm chính. Quá trình chuyển đổi dự phòng và nâng cụm phụ lên thường hoàn thành trong vòng chưa đầy một phút.

Hỏi: Dữ liệu của tôi được giữ bảo mật như thế nào khi sử dụng Global Datastore?
Global Datastore sử dụng tính năng mã hóa khi đang truyền cho lưu lượng truy cập liên Khu vực để giữ cho dữ liệu của bạn bảo mật hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể mã hóa bộ nhớ đệm chính và phụ của mình bằng cách sử dụng tính năng mã hóa khi đang lưu trữ để giữ cho dữ liệu của bạn được bảo mật tốt hơn. Mỗi bộ nhớ đệm chính và phụ có thể có khóa của AWS KMS do khách hàng quản lý riêng để mã hóa khi đang lưu trữ.

Hỏi: Tôi có thể mong đợi gì về Điểm phục hồi mục tiêu (RPO) và Thời gian phục hồi mục tiêu (RTO) với Global Datastore?
ElastiCache không cung cấp SLA cho RPO và RTO. RPO khác nhau dựa trên độ trễ sao chép giữa các Khu vực và phụ thuộc vào độ trễ mạng giữa các Khu vực và tắc nghẽn lưu lượng truy cập mạng liên Khu vực. RPO của Global Datastore thường dưới một giây, vì vậy dữ liệu được ghi trong Khu vực chính có sẵn trong Khu vực phụ trong vòng một giây. RTO của Global Datastore dành cho Redis thường dưới một phút. Khi quá trình chuyển đổi dự phòng sang cụm phụ được bắt đầu, ElastiCache thường nâng khả năng đọc và ghi của cụm phụ lên hết cỡ trong vòng chưa đầy một phút.

Hỏi: Global Datastore có mức giá như thế nào?
ElastiCache không tính bất kỳ khoản lệ phí nào để sử dụng Global Datastore dành cho Redis. Bạn trả tiền cho bộ nhớ đệm chính và phụ trong Global Datastore của bạn và cho lưu lượng truyền dữ liệu liên Khu vực.

Phân bậc dữ liệu

Hỏi: Phân bậc dữ liệu cho ElastiCache dành cho Redis là gì?
Phân bậc dữ liệu cung cấp tùy chọn tỷ lệ giá/hiệu năng mới cho khối lượng công việc Redis bằng cách sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) chi phí thấp hơn trong mỗi nút cụm bên cạnh việc lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Tính năng này là lựa chọn lý tưởng cho khối lượng công việc thường xuyên truy cập tới 20% tập dữ liệu tổng thể và cho các ứng dụng có thể chịu được thêm độ trễ khi truy cập dữ liệu trên SSD. Các nút ElastiCache R6gd có cả bộ nhớ và SSD có tổng dung lượng lưu trữ cao hơn gần gấp 5 lần và có thể giúp bạn tiết kiệm hơn 60% về chi phí khi chạy ở mức sử dụng tối đa so với các nút ElastiCache R6g chỉ có bộ nhớ.
 
Hỏi: Phân bậc dữ liệu cho ElastiCache dành cho Redis hoạt động như thế nào?
Phân bậc dữ liệu hoạt động bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng gần đây nhất từ bộ nhớ sang các SSD NVMe được gắn cục bộ một cách tự động và minh bạch khi dung lượng bộ nhớ khả dụng đã hoàn toàn được dùng hết. Khi một mục di chuyển sang SSD sau đó được truy cập, ElastiCache sẽ di chuyển mục đó trở lại bộ nhớ không đồng bộ trước khi thực hiện yêu cầu.
 
Hỏi: Tôi có thể mong đợi đạt được hiệu suất thế nào khi sử dụng cụm với phân bậc dữ liệu?
Phân bậc dữ liệu được thiết kế để có tác động tối thiểu đến hiệu suất của ứng dụng. Giả sử trường hợp giá trị chuỗi 500 byte, bạn có thể mong đợi thêm độ trễ trung bình 300µs cho các yêu cầu đối với dữ liệu được lưu trữ trên SSD so với các yêu cầu đối với dữ liệu trong bộ nhớ.
 
Hỏi: Phiên bản công cụ nào hỗ trợ phân bậc dữ liệu?
ElastiCache dành cho Redis hỗ trợ phân bậc dữ liệu cho Redis phiên bản 6.2 trở lên.
 
Hỏi: Loại nút nào hỗ trợ phân bậc dữ liệu?
ElastiCache dành cho Redis hỗ trợ phân bậc dữ liệu trên các cụm Redis sử dụng các nút R6gd.
 
Hỏi: Những tính năng ElastiCache nào được hỗ trợ cho các cụm sử dụng phân bậc dữ liệu?
Tất cả các lệnh Redis và hầu hết các tính năng ElastiCache đều được hỗ trợ khi sử dụng phân bậc dữ liệu. Để biết danh sách các tính năng không được hỗ trợ trên các cụm sử dụng phân bậc dữ liệu, hãy xem tài liệu.
 
Hỏi: Giá của phân bậc dữ liệu cho ElastiCache dành cho Redis là bao nhiêu?
Không mất thêm phí khi sử dụng phân bậc dữ liệu ngoài chi phí theo giờ của nút. Các nút có phân bậc dữ liệu có sẵn với định giá theo nhu cầu và dưới dạng nút đặt trước. Để biết về định giá, hãy xem Trang định giá của ElastiCache.

Memcached

Tính năng của Memcached

Hỏi: Tôi có thể lưu vào bộ nhớ đệm cái gì khi sử dụng ElastiCache dành cho Memcached?
Bạn có thể lưu vào bộ nhớ đệm nhiều đối tượng bằng cách sử dụng ElastiCache dành cho Memcached. Các đối tượng này bao gồm nội dung trong kho chứa dữ liệu loại duy trì (chẳng hạn như Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS), Amazon DynamoDB hoặc cơ sở dữ liệu tự quản lý được lưu trữ trên Amazon EC2), đến các trang web được tạo động (ví dụ với Nginx), đến dữ liệu phiên tạm thời có thể không yêu cầu lưu trữ sao lưu loại duy trì. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để triển khai bộ đếm cao tần để triển khai kiểm soát đầu vào trong các ứng dụng web khối lượng lớn.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng ElastiCache dành cho Memcached với kho chứa dữ liệu loại duy trì của AWS như Amazon RDS hoặc DynamoDB không?
Có. ElastiCache là một front-end lý tưởng cho các kho chứa dữ liệu như Amazon RDS hoặc DynamoDB, cung cấp một bậc trung gian hiệu suất cao cho các ứng dụng có tỷ lệ yêu cầu cực cao hoặc yêu cầu độ trễ thấp.

Hỏi: Tôi hiện đang sử dụng Memcached. Làm cách nào để di chuyển sang ElastiCache?
ElastiCache có giao thức tuân thủ Memcached. Do đó, bạn có thể sử dụng các thao tác Memcached tiêu chuẩn như get, set, incr và decr theo cách giống hệt như bạn làm trong các triển khai Memcached hiện tại của mình. ElastiCache hỗ trợ cả giao thức văn bản và nhị phân. ElastiCache cũng hỗ trợ hầu hết các kết quả chỉ số tiêu chuẩn, cũng có thể được xem dưới dạng đồ thị bằng CloudWatch. Do đó, bạn có thể chuyển sang sử dụng ElastiCache mà không cần biên dịch lại hoặc liên kết lại các ứng dụng của bạn: Các thư viện bạn sử dụng sẽ tiếp tục hoạt động. Để cấu hình các máy chủ bộ nhớ đệm mà ứng dụng của bạn truy cập, hãy cập nhật tệp cấu hình Memcached của ứng dụng để bao gồm các điểm cuối của các máy chủ (nút) mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Sao chép các điểm cuối nút trong bảng điều khiển hoặc API DescribeCacheClusters để lấy danh sách các điểm cuối. Như với bất kỳ quy trình di chuyển nào, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm kỹ lưỡng việc triển khai ElastiCache mới trước khi hoàn thành việc chuyển tiếp từ giải pháp hiện tại của bạn.

Bạn có thể truy cập các cụm ElastiCache trong Amazon VPC từ mạng Amazon EC2 hoặc từ trung tâm dữ liệu của riêng bạn. Vui lòng tham khảo các mẫu truy cập Amazon VPC để biết thêm chi tiết. ElastiCache sử dụng các mục nhập DNS để cho phép các ứng dụng máy khách định vị các máy chủ (nút). Tên DNS của một nút luôn cố định, nhưng địa chỉ IP của một nút có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ: khi các nút được tự động thay thế sau khi xảy ra lỗi cài đặt phi VPC. Xem phần Câu hỏi thường gặp sau đây để biết các đề xuất về cách xử lý các lỗi nút.

Cấu hình và điều chỉnh quy mô

Hỏi: Làm cách nào để chọn một loại nút thích hợp cho ứng dụng của tôi?
Mặc dù không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, nhưng với ElastiCache, bạn không cần phải lo lắng về việc lựa chọn chính xác số nút, vì sau đó bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc xóa các nút. Bạn cũng có thể sử dụng ElastiCache phi máy chủ để đơn giản hóa việc chạy bộ nhớ đệm Memcached có độ sẵn sàng cao. Có thể cân nhắc hai khía cạnh liên quan đến nhau sau đây để lựa chọn cấu hình ban đầu:

 • Tổng bộ nhớ cần thiết cho dữ liệu để đạt được tỷ lệ truy cập bộ nhớ đệm mục tiêu và
 • Số lượng nút cần thiết để duy trì hiệu năng ứng dụng ở mức có thể chấp nhận mà không làm quá tải backend cơ sở dữ liệu trong trường hợp xảy ra lỗi nút.

Dung lượng bộ nhớ cần thiết phụ thuộc vào kích thước tập dữ liệu và các mẫu truy cập của ứng dụng. Để cải thiện khả năng chịu lỗi, sau khi bạn có ý tưởng sơ bộ về tổng bộ nhớ cần thiết, hãy chia bộ nhớ đó thành các nút đủ để ứng dụng của bạn có thể tiếp tục hoạt động khi mất một hoặc hai nút. Ví dụ: nếu yêu cầu bộ nhớ là 13 GB, bạn nên sử dụng hai nút cache.m4.large thay vì sử dụng một nút cache.m4.xlarge. Điều quan trọng là các hệ thống khác như cơ sở dữ liệu sẽ không bị quá tải nếu tỷ lệ truy cập bộ nhớ đệm tạm thời giảm trong quá trình phục hồi sau khi xảy ra lỗi của một hoặc nhiều nút. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng ElastiCache để biết thêm chi tiết.

Hỏi: Một cụm có thể nằm ở nhiều Vùng sẵn sàng không?
Có. Khi tạo một cụm hoặc thêm các nút vào một cụm hiện có, bạn có thể chọn các Vùng sẵn sàng cho các nút mới. Bạn có thể chỉ định số lượng nút được yêu cầu trong mỗi Vùng sẵn sàng hoặc chọn Dàn trải các nút trên khắp các vùng. Nếu cụm nằm trong Amazon VPC, chỉ có thể đặt các nút trong Vùng sẵn sàng thuộc nhóm mạng con bộ nhớ đệm đã chọn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tài liệu ElastiCache VPC.

Hỏi: Tôi có thể chạy bao nhiêu nút trên mỗi Khu vực trong ElastiCache Memcached?
Bạn có thể chạy tối đa 300 nút trên mỗi Khu vực. Nếu bạn cần thêm nút, vui lòng điền vào biểu mẫu Yêu cầu tăng giới hạn ElastiCache.

Hỏi: ElastiCache phản ứng như thế nào trước lỗi nút?
Dịch vụ sẽ phát hiện lỗi nút và phản ứng với các bước tự động như sau:

 • ElastiCache sẽ sửa chữa nút bằng cách lấy tài nguyên dịch vụ mới và sau đó sẽ chuyển hướng tên DNS hiện có của nút để chỉ đến tài nguyên dịch vụ mới. Đối với các cài đặt Amazon VPC, ElastiCache sẽ đảm bảo rằng cả tên DNS và địa chỉ IP của nút không thay đổi khi các nút được phục hồi trong trường hợp xảy ra lỗi. Đối với các cài đặt không phải Amazon VPC, ElastiCache sẽ đảm bảo rằng tên DNS của nút không thay đổi; tuy nhiên, địa chỉ IP cơ bản của nút có thể thay đổi.
 • Nếu bạn liên kết một chủ đề SNS với cụm của mình, khi nút mới được cấu hình và sẵn sàng đi vào sử dụng, ElastiCache sẽ gửi thông báo SNS để cho bạn biết rằng quá trình phục hồi nút đã diễn qua. Thao tác này cho phép bạn tùy ý sắp xếp sao cho các ứng dụng của mình buộc thư viện máy khách Memcached cố gắng kết nối lại với các nút đã sửa. Điều này có thể quan trọng, vì một số thư viện Memcached sẽ ngừng sử dụng máy chủ (nút) vô thời hạn nếu gặp lỗi giao tiếp hoặc thời gian chờ với máy chủ đó.

Hỏi: Nếu tôi xác định rằng tôi cần nhiều bộ nhớ hơn để hỗ trợ ứng dụng của mình, làm cách nào để tăng tổng bộ nhớ với ElastiCache?
Bạn có thể thêm nhiều nút hơn vào Cụm Memcached hiện có bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm nút trên tab Nút dành cho Cụm bộ nhớ đệm của bạn trong bảng điều khiển hoặc gọi API ModifyCacheCluster.

Khả năng tương thích

Hỏi: ElastiCache tương tác với các dịch vụ AWS khác như thế nào?
ElastiCache rất lý tưởng để làm front end cho các dịch vụ AWS như Amazon RDS và DynamoDB, cung cấp độ trễ cực thấp cho các ứng dụng hiệu năng cao và giảm tải một số khối lượng yêu cầu trong khi các dịch vụ này cung cấp độ bền dữ liệu lâu dài. Dịch vụ này cũng có thể được sử dụng để cải thiện hiệu năng ứng dụng khi kết hợp với Amazon EC2 và Amazon EMR.

Hỏi: ElastiCache có phù hợp hơn với bất kỳ ngôn ngữ lập trình cụ thể nào không?
Thư viện máy khách Memcached có sẵn nhiều, nếu không muốn nói là tất cả, ngôn ngữ lập trình phổ biến. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với các máy khách Memcached cụ thể khi sử dụng ElastiCache, xin hãy tương tác với chúng tôi trên diễn đàn cộng đồng ElastiCache.

Hỏi: Những thư viện Memcached phổ biến nào tương thích với ElastiCache?
ElastiCache không yêu cầu các thư viện máy khách cụ thể và hoạt động với các thư viện máy khách Memcached hiện có mà không cần biên dịch lại hoặc liên kết lại ứng dụng (Memcached 1.4.5 trở lên). Ví dụ bao gồm libMemcached (C) và các thư viện dựa trên thư viện này (ví dụ: PHP, Perl, Python), spyMemcached (Java) và fauna (Ruby).

Tự động khám phá

Hỏi: Tự động khám phá là gì và tôi có thể làm gì với tính năng này?
Tự động khám phá là một tính năng giúp các nhà phát triển tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời giảm độ phức tạp của các ứng dụng. Tính năng Tự động khám phá cho phép máy khách tự động khám phá các nút bộ nhớ đệm khi các nút đó được thêm vào hoặc xóa khỏi cụm ElastiCache. Trước đây, để xử lý những thay đổi trong thành viên cụm, các nhà phát triển phải cập nhật thủ công danh sách điểm cuối nút bộ nhớ đệm. Tùy thuộc vào cách cấu trúc ứng dụng khách, thông thường cần khởi tạo máy khách (bằng cách tắt ứng dụng và khởi động lại), dẫn đến thời gian ngừng hoạt động. Thông qua tính năng Tự động khám phá, ElastiCache loại bỏ sự phức tạp này. Với tính năng Tự động khám phá, ngoài việc tuân thủ ngược về giao thức nhờ giao thức Memcached, ElastiCache cung cấp cho máy khách thông tin về thành viên cụm bộ nhớ đệm. Máy khách có khả năng xử lý thông tin bổ sung sẽ tự cấu hình lại, mà không cần bất kỳ lần khởi tạo nào, để sử dụng các nút mới nhất của cụm ElastiCache.

Hỏi: Tính năng Tự động khám phá hoạt động như thế nào?
Có thể tạo một cụm ElastiCache với các nút dễ xác định địa chỉ thông qua các điểm cuối được đặt tên. Với tính năng Tự động khám phá, cụm ElastiCache cũng được cung cấp một điểm cuối cấu hình duy nhất, đó là một Bản ghi DNS hợp lệ trong suốt vòng đời của cụm. Bản ghi DNS này chứa Tên DNS của các nút trong cụm. ElastiCache sẽ đảm bảo rằng điểm cuối cấu hình luôn chỉ đến ít nhất một nút đích như vậy. Sau đó, truy vấn đến nút mục tiêu trả về các điểm cuối cho tất cả các nút của cụm được đề cập. Sau đó, bạn có thể kết nối với các nút cụm giống như trước đây và sử dụng các lệnh giao thức Memcached như get, set, incr và decr. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu. Để sử dụng tính năng Tự động khám phá, bạn sẽ cần một máy khách có khả năng Tự động khám phá. Máy khách Tự động khám phá dành cho .Net, Java và PHP có sẵn để tải xuống từ bảng điều khiển ElastiCache. Khi khởi tạo, máy khách sẽ tự động xác định các thành viên hiện tại của cụm ElastiCache bằng cách sử dụng điểm cuối cấu hình. Khi bạn thực hiện thay đổi đối với cụm bộ nhớ đệm của mình bằng cách thêm hoặc xóa các nút hoặc nếu một nút được thay thế khi xảy ra lỗi, máy khách Tự động khám phá sẽ tự động xác định các thay đổi và bạn không cần khởi tạo máy khách của mình theo cách thủ công.

Hỏi: Tôi có thể bắt đầu sử dụng tính năng Tự động khám phá như thế nào?
Để bắt đầu, hãy tải xuống Máy khách cụm ElastiCache bằng cách chọn liên kết Tải xuống máy khách cụm ElastiCache trên bảng điều khiển ElastiCache. Trước khi có thể tải xuống, bạn phải có tài khoản ElastiCache; nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký từ trang chi tiết về ElastiCache. Sau khi bạn tải xuống máy khách, bạn có thể bắt đầu thiết lập và kích hoạt cụm ElastiCache của mình bằng cách truy cập bảng điều khiển ElastiCache. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong tài liệu.

Hỏi: Nếu tôi tiếp tục sử dụng máy khách Memcached của riêng mình với cụm ElastiCache của mình, tôi có thể nhận được tính năng này không?
Không, bạn sẽ không nhận được tính năng Tự động khám phá với các máy khách Memcached hiện có. Để sử dụng tính năng Tự động khám phá, máy khách phải có thể sử dụng điểm cuối cấu hình và xác định các điểm cuối nút cụm. Bạn có thể sử dụng Máy khách cụm ElastiCache hoặc mở rộng máy khách Memcached hiện có để bao gồm tập lệnh Tự động khám phá.

Hỏi: Các yêu cầu tối thiểu về phần cứng và phần mềm đối với tính năng Tự động khám phá là gì?
Để tận dụng lợi thế của tính năng Tự động khám phá, bạn phải sử dụng một máy khách có khả năng Tự động khám phá để kết nối với Cụm ElastiCache. ElastiCache hiện hỗ trợ các máy khách có khả năng Tự động khám phá dành cho .Net, Java và PHP. Có thể tải xuống các máy khách này từ bảng điều khiển ElastiCache. Bạn có thể tạo máy khách cho bất kỳ ngôn ngữ nào khác bằng cách xây dựng trên các máy khách Memcached phổ biến có sẵn.

Hỏi: Tôi cần sửa đổi hoặc viết máy khách Memcached của riêng mình như thế nào để máy khách đó hỗ trợ tính năng Tự động khám phá?
Bạn có thể lấy bất kỳ Thư viện máy khách Memcached nào và thêm hỗ trợ cho tính năng Tự động khám phá. Nếu bạn muốn thêm hoặc sửa đổi máy khách của riêng mình để bật tính năng Tự động khám phá, vui lòng tham khảo tài liệu về tập lệnh của tính năng Tự động khám phá.

Hỏi: Tôi có thể tiếp tục làm việc với máy khách Memcached hiện tại của mình nếu tôi không cần tính năng Tự động khám phá không?
Có, ElastiCache vẫn tuân thủ giao thức Memcached và không yêu cầu bạn thay đổi máy khách của mình. Tuy nhiên, để tận dụng tính năng Tự động khám phá, chúng tôi đã tăng cường khả năng của máy khách Memcached. Nếu bạn chọn không sử dụng Máy khách cụm ElastiCache, bạn có thể tiếp tục sử dụng máy khách riêng hoặc sửa đổi để thư viện máy khách của bạn có thể hiểu tập lệnh của tính năng Tự động khám phá.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng các máy khách không đồng nhất khi sử dụng tính năng Tự động khám phá không?
Có, có thể cùng lúc kết nối cùng một cụm ElastiCache thông qua một máy khách có khả năng Tự động khám phá và máy khách Memcached truyền thống. ElastiCache vẫn tuân thủ Memcached 100%.

Hỏi: Tôi có thể ngừng sử dụng tính năng Tự động khám phá không?
Có, bạn có thể ngừng sử dụng tính năng Tự động khám phá bất cứ lúc nào. Bạn có thể tắt tính năng Tự động khám phá bằng cách chỉ định chế độ hoạt động trong quá trình khởi tạo máy khách Cụm ElastiCache. Ngoài ra, vì ElastiCache tiếp tục hỗ trợ Memcached, bạn có thể sử dụng bất kỳ máy khách tuân thủ giao thức Memcached nào như trước đây.

Quản lý phiên bản công cụ

Hỏi: Tôi có thể kiểm soát việc có hay không và thời điểm nâng cấp phiên bản công cụ cung cấp Cụm ElastiCache lên các phiên bản mới được hỗ trợ không?
Đối với phần mềm tuân thủ giao thức Memcached đang cung cấp cụm của bạn, ElastiCache cho phép bạn kiểm soát việc có hay không và thời điểm nâng cấp phần mềm đó lên các phiên bản mới được ElastiCache hỗ trợ. Điều này mang đến cho bạn sự linh hoạt để duy trì khả năng tương thích với các phiên bản Memcached cụ thể, thử nghiệm các phiên bản mới với ứng dụng của bạn trước khi triển khai trong sản xuất, cũng như tùy ý thực hiện nâng cấp phiên bản theo mốc thời gian của riêng bạn. Việc nâng cấp phiên bản tiềm ẩn một số rủi ro về tính tương thích; do đó việc nâng cấp phiên bản sẽ không tự động diễn ra và bạn phải tự mình khởi tạo. Cách tiếp cận này trong việc vá phần mềm giúp bạn chủ động trong việc nâng cấp phiên bản, nhưng vẫn giảm tải công việc của ứng dụng vá lỗi cho ElastiCache. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quản lý phiên bản bằng cách đọc phần Câu hỏi thường gặp sau. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng ElastiCache. Mặc dù chức năng Quản lý phiên bản công cụ nhằm cung cấp cho bạn quyền kiểm soát nhiều nhất có thể đối với cách quá trình vá lỗi diễn ra, chúng tôi có thể thay mặt bạn vá cụm nếu chúng tôi xác định có bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong hệ thống hoặc phần mềm bộ nhớ đệm.

Hỏi: Làm cách nào để xác định Phiên bản Memcached được hỗ trợ mà cụm của tôi nên chạy?
Bạn có thể chỉ định bất kỳ phiên bản nào hiện đang được hỗ trợ (phụ hoặc chính) khi tạo một cụm mới. Nếu bạn muốn bắt đầu nâng cấp lên phiên bản công cụ được hỗ trợ, bạn có thể làm vậy bằng cách sử dụng tùy chọn Sửa đổi cho cụm của bạn. Chỉ định phiên bản bạn muốn nâng cấp trong trường Phiên bản công cụ bộ nhớ đệm. Sau đó, quá trình nâng cấp sẽ được áp dụng thay mặt bạn ngay lập tức (nếu chọn tùy chọn Áp dụng ngay lập tức) hoặc trong khoảng thời gian bảo trì theo lịch trình tiếp theo cho cụm của bạn.

Hỏi: Tôi có thể kiểm thử cụm của mình với phiên bản mới trước khi nâng cấp không?
Có. Bạn có thể làm như vậy bằng cách tạo một cụm mới có phiên bản công cụ mới. Bạn có thể chỉ ứng dụng phát triển hoặc thử nghiệm của mình đến cụm này, kiểm thử và quyết định có nâng cấp cụm gốc hay không.

Hỏi: ElastiCache có cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ các bản phát hành phiên bản Memcached mới hoặc ngừng hỗ trợ các phiên bản hiện đang được hỗ trợ không?
Chúng tôi dự định hỗ trợ thêm các phiên bản Memcached dành cho ElastiCache, cả phiên bản chính và phụ. Số lượng các bản phát hành phiên bản mới được hỗ trợ trong một năm nhất định sẽ thay đổi dựa trên tần suất và nội dung của các bản phát hành phiên bản Memcached và kết quả của việc kiểm tra kỹ lưỡng bản phát hành của đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.

Hỏi: Tôi nên làm gì để nâng cấp lên phiên bản Memcached mới nhất?
Bạn có thể nâng cấp cụm Memcached hiện có của mình bằng cách sử dụng quy trình Sửa đổi. Khi nâng cấp từ phiên bản Memcached cũ hơn sang phiên bản Memcached 1.4.33 trở lên, vui lòng đảm bảo rằng các giá trị tham số max_chunk_size hiện có của bạn đáp ứng các điều kiện cần thiết cho tham số slab_chunk_max. Vui lòng xem lại các điều kiện tiên quyết để nâng cấp.

Tìm hiểu thêm về cách định giá ElastiCache dành cho Redis

Truy cập trang định giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng ElastiCache dành cho Redis
Bạn còn thắc mắc khác?
Liên hệ với chúng tôi