Amazon ElastiCache là dịch vụ tương thích với RedisMemcache được quản lý toàn phần, mang lại hiệu năng tối ưu hóa chi phí, theo thời gian thực với độ sẵn sàng cao lên đến 99,99% cho các ứng dụng hiện đại. ElastiCache rất thích hợp cho các trường hợp sử dụng yêu cầu hiệu năng cao như lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm, web, ứng dụng di động, ứng dụng chăm sóc sức khỏe, ứng dụng tài chính, chơi trò chơi, công nghệ quảng cáo, IoT, phát trực tuyến nội dung đa phương tiện, kho lưu trữ phiên, bảng xếp hạng, máy học (ML) và các ứng dụng dựa trên vi dịch vụ. Tham khảo các trường hợp sử dụng Amazon ElastiCache dành cho Redistrường hợp sử dụng Amazon ElastiCache dành cho Memcached để tìm hiểu tính năng hữu ích của ElastiCache.

ElastiCache tăng tốc hiệu năng của cơ sở dữ liệu và ứng dụng, điều chỉnh quy mô lên tới hàng trăm triệu thao tác mỗi giây với thời gian phản hồi tính bằng micro giây. Lợi ích bao gồm tính bảo mật, độ tin cậy, khả năng điều chỉnh quy mô và hiệu năng được nâng cao khi so sánh với các lựa chọn thay thế nguồn mở. ElastiCache cũng giúp tiết kiệm chi phí cho khối lượng công việc cần đọc nhiều và cung cấp các tính năng tối ưu hóa chi phí như phân bậc dữ liệu cho khối lượng công việc sử dụng nhiều bộ nhớ. Tìm hiểu thêm về các tính năng và lợi ích của ElastiCache dưới đây.

Phi máy chủ

Bắt đầu trong vòng chưa đầy một phút

Với Amazon ElastiCache phi máy chủ, bạn có thể tạo bộ nhớ đệm có độ sẵn sàng cao trong vòng chưa đầy một phút mà không cần cung cấp hoặc cấu hình cơ sở hạ tầng. Bạn có thể tạo bộ nhớ đệm ElastiCache phi máy chủ trong một vài bước bằng cách chỉ định tên bộ nhớ đệm trong Bảng điều khiển quản lý AWS, Bộ phát triển phần mềm (SDK) AWS hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS.

Không cần lập kế hoạch nguồn lực

ElastiCache phi máy chủ loại bỏ quy trình lập kế hoạch nguồn lực phức tạp, tốn thời gian bằng cách liên tục giám sát mức sử dụng điện toán, bộ nhớ và mạng của bộ nhớ đệm và ngay lập tức điều chỉnh quy mô theo chiều dọc và chiều ngang để đáp ứng nhu cầu.

Giới thiệu Amazon ElastiCache phi máy chủ (1:30)

Mô hình thanh toán theo mức sử dụng

Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng của chúng tôi, bạn không phải lo lắng về tốc độ ElastiCache phi máy chủ thu hẹp quy mô sau khi bạn giảm quy mô theo tài nguyên đối với khối lượng công việc. Bạn chỉ trả tiền cho dữ liệu bạn lưu trữ và công suất điện toán mà ứng dụng của bạn sử dụng. Truy cập trang định giá ElastiCache để tìm hiểu thêm.

Dễ sử dụng

Bắt đầu nhanh chóng

Với ElastiCache phi máy chủ, bạn chỉ cần tạo bộ nhớ đệm phi máy chủ mới trong vòng chưa đầy một phút bằng cách sử dụng bảng điều khiển, AWS CLI hoặc AWS SDK mà không cần quản lý cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực. Nếu bạn đang thiết kế cụm của riêng mình, tài nguyên được cấu hình sẵn với các thông số và cài đặt thích hợp, đồng thời các nhóm thông số bộ nhớ đệm cho phép kiểm soát chi tiết để tinh chỉnh môi trường Redis hoặc Memcached của bạn.

Tham khảo tài liệu của chúng tôi để tìm hiểu cách nhanh chóng bắt đầu sử dụng ElastiCache dành cho Redisbắt đầu sử dụng ElastiCache dành cho Memcached.

Redis và Memcached được quản lý toàn phần

ElastiCache là dịch vụ được quản lý toàn phần. Chúng tôi tự động hóa các tác vụ quản lý tốn thời gian – chẳng hạn như lập kế hoạch nguồn lực, quản lý bản vá phần mềm, phát hiện lỗi và phục hồi – cho phép bạn theo đuổi các hoạt động phát triển ứng dụng có giá trị cao hơn. Bạn có quyền truy cập được tích hợp sẵn vào môi trường cơ sở dữ liệu nằm trong bộ nhớ cơ bản, giúp bạn dễ dàng sử dụng ElastiCache với các công cụ và ứng dụng Redis và Memcached hiện có. Với ElastiCache phi máy chủ, tất cả các bản cập nhật phiên bản nhỏ, cải tiến hiệu năng và các bản vá bảo mật được tự động áp dụng mà không cần cấu hình và không gây gián đoạn ứng dụng.

Thêm bộ nhớ đệm vào cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển cho Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) và Amazon Aurora để tạo cụm ElastiCache và gắn cụm đó vào cơ sở dữ liệu quan hệ của bạn. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể tăng tốc hiệu năng ứng dụng với khả năng đọc nhanh hơn và cắt giảm chi phí. Tìm hiểu thêm về cách tạo và gắn cụm ElastiCache trong tài liệu Amazon RDSAurora.

Giám sát

Chỉ số Amazon CloudWatch cung cấp thông tin chuyên sâu về tài nguyên ElastiCache của bạn mà không tính thêm phí. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển để xem hơn 40 chỉ số vận hành chính cho phiên bản của mình, bao gồm điện toán, bộ nhớ đã sử dụng, tỷ lệ truy cập bộ nhớ đệm, kết nối hiện hoạt, sao chép và lệnh. Để tìm hiểu thêm về hoạt động giám sát cụm bộ nhớ đệm của bạn, hãy tham khảo tài liệu của chúng tôi về việc giám sát chỉ số CloudWatch cho ElastiCache dành cho Redischỉ số CloudWatch cho ElastiCache dành cho Memcached.

ElastiCache gửi thông báo về các sự kiện đáng chú ý. Các sự kiện ElastiCache phi máy chủ bao gồm việc tạo bộ nhớ đệm mới, xóa và cập nhật cấu hình bộ nhớ đệm sẽ được gửi đến Amazon EventBridge. Khi làm việc với các cụm bộ nhớ đệm tự thiết kế, ElastiCache sẽ gửi các sự kiện đến Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (Amazon SNS).

Gắn thẻ

Hưởng lợi từ khả năng gắn thẻ tài nguyên ElastiCache của bạn và ảnh chụp nhanh Redis hoặc Memcached nhằm mục đích theo dõi và thanh toán. Bạn có thể sử dụng Trình khám phá chi phí AWS để gán chi phí cho tài nguyên và Nhóm tài nguyên để tạo và duy trì các bộ sưu tập tài nguyên có chung một tập hợp thẻ. Để tìm hiểu thêm về cách gắn thẻ tài nguyên ElastiCache của bạn, hãy tham khảo tài liệu về gắn thẻ ElastiCache dành cho Redisgắn thẻ ElastiCache dành cho Memcached.

Hỗ trợ JSON

ElastiCache dành cho Redis cung cấp hỗ trợ tích hợp sẵn cho các tài liệu JavaScript Object Notation (JSON) bên cạnh các cấu trúc dữ liệu có trong Redis nguồn mở. Bạn có thể đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng các lệnh tích hợp sẵn được thiết kế và tối ưu hóa cho các tài liệu JSON. ElastiCache dành cho Redis hỗ trợ cập nhật tài liệu JSON một phần, cũng như khả năng tìm kiếm và lọc mạnh mẽ bằng ngôn ngữ truy vấn JSONPath. Hỗ trợ JSON khả dụng khi sử dụng ElastiCache dành cho Redis phiên bản 6.2 trở lên.

Hiệu năng và khả năng điều chỉnh quy mô

Thời gian phản hồi micrô giây

ElastiCache giúp cải thiện hiệu năng ứng dụng và tăng thông lượng cho khối lượng công việc cần đọc nhiều bằng cách loại bỏ nhu cầu truy cập cơ sở dữ liệu dựa trên ổ đĩa cho dữ liệu được truy cập thường xuyên. ElastiCache có thể điều chỉnh quy mô đến hàng triệu thao tác mỗi giây với thời gian phản hồi ở mức micrô giây.

Thông lượng cao và độ trễ

ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1 cung cấp thông lượng cao hơn tới 100% và độ trễ P99 thấp hơn 50% so với ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.0. Bạn có thể đạt được hơn 1 triệu yêu cầu mỗi giây trên mỗi nút hoặc 500 triệu yêu cầu mỗi giây trên mỗi cụm trên các nút r7g.4xlarge hoặc lớn hơn.

ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1 cung cấp các tiến trình I/O tăng cường mang lại những cải tiến đáng kể về thông lượng và độ trễ ở quy mô lớn thông qua ghép kênh, giảm tải lớp trình bày và hơn thế nữa. Luồng I/O tăng cường là lựa chọn lý tưởng dành cho khối lượng công việc phụ thuộc vào thông lượng có nhiều kết nối máy khách. Những lợi ích của tính năng này cũng điều chỉnh quy mô theo mức độ đồng thời của khối lượng công việc. Những cải tiến này được minh họa trong sơ đồ thể hiện công việc được đẩy đến các luồng chuyên dụng.

Để bắt đầu với ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1, hãy tạo một cụm mới hoặc nâng cấp một cụm hiện có bằng cách sử dụng bảng điều khiển ElastiCache mà không phải trả thêm phí. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập tài liệu về các phiên bản được hỗ trợ của ElastiCache dành cho Redis và đọc bài đăng trên blog về ElastiCache dành cho Redis phiên bản 7.1 của chúng tôi.

Điều chỉnh quy mô cụm cho phù hợp với nhu cầu

ElastiCache phi máy chủ tự động điều chỉnh quy mô linh hoạt để đáp ứng nhu cầu về hiệu năng ứng dụng. ElastiCache phi máy chủ liên tục giám sát bộ nhớ, công suất điện toán và băng thông mạng được ứng dụng của bạn sử dụng trên bộ nhớ đệm. Dịch vụ này cho phép bộ nhớ đệm tăng quy mô theo tài nguyên tại chỗ, đồng thời tăng quy mô theo phiên bản song song, để đảm bảo bộ nhớ đệm có thể hỗ trợ nhu cầu lưu lượng truy cập của ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh quy mô cụm ElastiCache dành cho Redisđiều chỉnh quy mô cụm ElastiCache dành cho Memcached.

Tự động điều chỉnh quy mô ứng dụng

Khi thiết kế bộ nhớ đệm của riêng bạn, khả năng tự động điều chỉnh quy mô của ElastiCache dành cho Redis giúp bạn tự động tăng hoặc giảm các phân mảnh hoặc bản sao theo mong muốn trong dịch vụ ElastiCache dành cho Redis để duy trì hiệu năng ổn định, có thể dự đoán với chi phí thấp nhất có thể. ElastiCache dành cho Redis sử dụng dịch vụ Tự động điều chỉnh quy mô AWS để quản lý hoạt động điều chỉnh quy mô và chỉ số CloudWatch để xác định thời điểm tăng hoặc giảm quy mô theo tài nguyên.

Độ sẵn sàng và độ tin cậy

Độ sẵn sàng cao và nhiều vùng sẵn sàng

ElastiCache cung cấp Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) 99,99% khi sử dụng cấu hình nhiều vùng sẵn sàng (nhiều AZ) hoặc phi máy chủ. ElastiCache phi máy chủ tự động lưu trữ dữ liệu dự phòng trên nhiều vùng sẵn sàng mà không cần người dùng cấu hình. Khi thiết kế cụm bộ nhớ đệm của riêng mình, bạn có thể tận dụng nhiều vùng sẵn sàng AWS bằng cách tạo bản sao trong nhiều vùng sẵn sàng để đạt được độ sẵn sàng cao và điều chỉnh quy mô lưu lượng đọc. Trong trường hợp mất nút chính, AWS sẽ tự động phát hiện lỗi và chuyển đổi dự phòng sang bản sao chỉ đọc để cung cấp độ sẵn sàng cao hơn mà không cần can thiệp thủ công. Đọc thêm về độ sẵn sàng cao bằng cách sử dụng các nhóm sao chép và cách bạn có thể giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong ElastiCache dành cho Redis với nhiều vùng sẵn sàng.

Phục hồi sau thảm họa liên khu vực với Kho chứa dữ liệu toàn cầu

Kho chứa dữ liệu toàn cầu trong ElastiCache dành cho Redis cung cấp khả năng sao chép được quản lý toàn phần, nhanh chóng, đáng tin cậy và bảo mật trên toàn Khu vực AWS. Với Kho chứa dữ liệu toàn cầu, bạn có thể ghi vào cụm ElastiCache dành cho Redis trong một Khu vực và có sẵn dữ liệu để đọc từ hai cụm sao chép liên Khu vực khác, từ đó cho phép đọc với độ trễ thấp và phục hồi sau thảm họa trên toàn Khu vực AWS. Trong trường hợp hi hữu gặp phải tình trạng suy giảm tại Khu vực, một trong những cụm sao chép liên Khu vực khỏe mạnh có thể được đưa lên làm cụm chính với khả năng đọc và ghi đầy đủ. 

Giám sát và sửa chữa phiên bản

ElastiCache liên tục giám sát tình trạng của phiên bản. Trong trường hợp một nút gặp lỗi hoặc tình trạng suy giảm hiệu năng kéo dài, ElastiCache sẽ tự động khởi động lại hoặc thay thế nút và các quy trình liên quan.

Sao lưu, khôi phục và xuất

ElastiCache dành cho Redis giúp bảo vệ dữ liệu bằng cách tạo ảnh chụp nhanh các cụm của bạn. Bạn có thể thiết lập ảnh chụp nhanh tự động hoặc khởi chạy sao lưu thủ công qua vài bước trên bảng điều khiển hoặc thông qua các lệnh gọi API đơn giản. Bằng cách sử dụng những ảnh chụp nhanh này hoặc bất kỳ ảnh chụp nhanh nào tương thích với Redis RDB được lưu trữ trên Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3), sau đó bạn có thể khởi tạo các cụm ElastiCache dành cho Redis mới.

Bạn cũng có thể xuất ảnh chụp nhanh sang vùng lưu trữ Amazon S3 tùy ý để phục hồi sau thảm họa, phân tích hoặc sao lưu và khôi phục liên Khu vực. Đọc thêm về sao lưu và khôi phục ElastiCache dành cho Redis để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Bảo mật và tuân thủ

Cách ly mạng

ElastiCache cho phép bạn chạy tài nguyên của mình trong Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC). Amazon VPC cho phép bạn cách ly tài nguyên ElastiCache bằng cách chỉ định dải IP bạn muốn sử dụng cho các nút của mình và kết nối với các ứng dụng khác bên trong cùng một Amazon VPC. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ này để cấu hình cài đặt tường lửa để kiểm soát quyền truy cập mạng vào tài nguyên của bạn. Tìm hiểu thêm về tính bảo mật của Amazon VPC và ElastiCache dành cho Redistính bảo mật của Amazon VPC và ElastiCache dành cho Memcached.

Mã hóa trong khi đang truyền và ở khi đang lưu trữ

ElastiCache hỗ trợ mã hóa trong quá trình truyền, cho phép bạn mã hóa tất cả các giao tiếp giữa máy khách và máy chủ ElastiCache của bạn, cũng như trong ranh giới dịch vụ ElastiCache. ElastiCache cũng hỗ trợ mã hóa khi đang lưu trữ, cho phép bạn mã hóa hoạt động sử dụng ổ đĩa và các bản sao lưu trong Amazon S3. Tìm hiểu thêm về mã hóa và bảo mật dữ liệu ElastiCache dành cho Redisbảo mật dữ liệu Elasticache dành cho Memcached. ElastiCache phi máy chủ luôn mã hóa dữ liệu đang được lưu trữ và đang được truyền bằng cách sử dụng giao thức Bảo mật lớp truyền tải (TLS). 

Ngoài ra, ElastiCache cung cấp tích hợp Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS), cho phép bạn sử dụng Khóa của AWS KMS của riêng mình để mã hóa. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng lệnh Redis AUTH để bổ sung cấp độ xác thực. Bạn không phải quản lý vòng đời của chứng chỉ vì ElastiCache dành cho Redis sẽ tự động quản lý việc cấp, gia hạn và hết hạn đối với chứng chỉ.

Xác thực và kiểm soát truy cập Redis

ElastiCache dành cho Redis hỗ trợ xác thực với xác thực Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS bằng cách sử dụng danh tính IAM, Redis AUTH và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC).

Với Xác thực IAM, bạn có thể xác thực kết nối đến ElastiCache dành cho Redis bằng cách sử dụng danh tính AWS IAM để tăng cường mô hình bảo mật và đơn giản hóa nhiều tác vụ bảo mật quản trị. Mã thông báo xác thực Redis, hoặc mật khẩu, cho phép Redis yêu cầu nhập mật khẩu trước khi cho phép máy khách chạy lệnh, từ đó cải thiện bảo mật dữ liệu.

Tuân thủ

ElastiCache hỗ trợ tuân thủ các chương trình như SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO, MTCS, C5, PCI, HIPAA và FedRAMP. Xem Dịch vụ AWS trong phạm vi của Chương trình tuân thủ để biết danh sách các chương trình tuân thủ hiện đang được hỗ trợ.

Bạn có thể sử dụng AWS PrivateLink để truy cập một cách riêng tư vào ElastiCache từ Amazon VPC của mình. PrivateLink cho phép bạn truy cập một cách riêng tư các thao tác API Amazon ElastiCache mà không cần cổng Internet, thiết bị NAT, kết nối VPN hoặc kết nối AWS Direct Connect. Tìm hiểu thêm về API ElastiCache dành cho Redis và điểm cuối VPC giao diệnAPI ElastiCache dành cho Memcached và điểm cuối VPC giao diện.

Tiết kiệm chi phí

Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng

Với ElastiCache, bạn chỉ trả tiền cho những tài nguyên bạn tiêu thụ mà không phải chịu chi phí trả trước hay phải cam kết dài hạn. Bạn bị tính phí cho dữ liệu được lưu trữ và công suất điện toán đã sử dụng với ElastiCache phi máy chủ và tính phí theo giờ dựa trên số lượng nút, loại nút và mô hình định giá đã chọn khi thiết kế cụm của riêng bạn. Truy cập trang định giá ElastiCache để tìm hiểu thêm.

Tối ưu hóa chi phí khối lượng công việc cơ sở dữ liệu quan hệ

Bạn có thể tối ưu hóa chi phí cơ sở dữ liệu quan hệ của mình với việc lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ bằng cách sử dụng ElastiCache. Bạn có thể tiết kiệm tới 55% chi phí và cải thiện hiệu năng đọc nhanh hơn tới 80 lần bằng cách sử dụng ElastiCache với Amazon RDS dành cho MySQL (so với việc chỉ sử dụng Amazon RDS dành cho MySQL).

Phân bậc dữ liệu

Bạn có thể sử dụng tính năng phân bậc dữ liệu cho ElastiCache dành cho Redis như một cách ít tốn kém hơn để điều chỉnh quy mô các cụm lên đến hàng trăm terabyte dung lượng. Phân bậc dữ liệu cung cấp tùy chọn tỷ lệ giá/hiệu năng mới cho khối lượng công việc Redis bằng cách sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) có chi phí thấp hơn trong mỗi nút cụm bên cạnh việc lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ.

Tính năng này là lựa chọn lý tưởng cho khối lượng công việc thường xuyên truy cập tới 20% tập dữ liệu tổng thể và cho các ứng dụng có thể chịu thêm độ trễ khi truy cập dữ liệu trên SSD. Tính năng phân bậc dữ liệu của ElastiCache được cung cấp khi sử dụng Redis phiên bản 6.2 trở lên trên các nút R6gd dựa trên Graviton2. Các nút R6gd có tổng dung lượng lớn hơn gấp gần 5 lần (bộ nhớ + SSD) và có thể giúp bạn đạt được mức tiết kiệm hơn 60% khi chạy ở mức sử dụng tối đa so với các nút R6g (chỉ có bộ nhớ).

Nút đặt trước

Các nút đặt trước của ElastiCache cung cấp cho bạn chiết khấu đáng kể so với việc sử dụng theo nhu cầu khi bạn cam kết thời hạn một năm hoặc ba năm. Với các nút đặt trước, bạn có thể thực hiện thanh toán không trả trước, trả trước một phần hoặc trả trước toàn bộ để tạo gói đặt trước nhằm chạy nút của bạn trong một Khu vực cụ thể. Các gói đặt trước này được cung cấp theo gia hạn một năm hoặc ba năm và mang lại chiết khấu đáng kể so với phí sử dụng theo giờ liên tục. Đọc thêm về nút đặt trước ElastiCache dành cho Redisnút đặt trước ElastiCache dành cho Memcached.

Câu hỏi thường gặp

ElastiCache được sử dụng để làm gì?

ElastiCache là một dịch vụ web giúp bạn dễ dàng triển khai và chạy các nút máy chủ tuân thủ giao thức Redis hoặc Memcached trên đám mây. ElastiCache cải thiện hiệu năng cho các ứng dụng web bằng việc cho phép bạn truy xuất thông tin từ hệ thống có tốc độ truy cập nhanh, được quản lý toàn phần, nằm trong bộ nhớ thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào hệ thống dựa trên ổ đĩa có tốc độ truy cập chậm hơn.

ElastiCache đơn giản hóa và giảm tải việc quản lý, giám sát và vận hành các môi trường nằm trong bộ nhớ, cho phép tài nguyên kỹ thuật của bạn tập trung vào việc phát triển các ứng dụng. Với ElastiCache, bạn có thể cải thiện thời gian tải và phản hồi đối với các hành động và truy vấn của người dùng, đồng thời giảm chi phí liên quan đến việc điều chỉnh quy mô ứng dụng web.

ElastiCache có phi máy chủ không?

Có. ElastiCache phi máy chủ cho phép khách hàng thêm bộ nhớ đệm trong vòng chưa đầy một phút và ngay lập tức điều chỉnh quy mô dung lượng dựa trên các mẫu lưu lượng ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng bằng cách chỉ định tên bộ nhớ đệm bằng bảng điều khiển, SDK hoặc AWS CLI. Truy cập tài liệu về ElastiCache của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Ưu điểm của ElastiCache là gì?

ElastiCache được quản lý toàn phần và tự động hóa các tác vụ quản trị phổ biến cần thiết để vận hành môi trường khóa-giá trị trong bộ nhớ phân tán.

Với ElastiCache phi máy chủ, bạn có thể tạo bộ nhớ đệm có độ sẵn sàng cao và có quy mô linh hoạt trong vòng chưa đầy một phút, loại bỏ nhu cầu cung cấp, lập kế hoạch và quản lý dung lượng cụm bộ nhớ đệm. ElastiCache phi máy chủ tự động lưu trữ dữ liệu dự phòng trên ba Vùng sẵn sàng và cung cấp Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) với độ sẵn sàng 99,99%. Thông qua tích hợp với giám sát CloudWatch, ElastiCache cung cấp khả năng hiển thị nâng cao về các chỉ số hiệu năng chính được liên kết với tài nguyên bộ nhớ đệm của bạn.

ElastiCache tuân thủ giao thức với Redis và Memcached, vì vậy mã, ứng dụng và các công cụ phổ biến mà bạn sử dụng với môi trường Redis hoặc Memcached hiện có sẽ hoạt động liền mạch với dịch vụ. Với sự hỗ trợ của cấu hình phân cụm trong ElastiCache, bạn có được những lợi ích của một dịch vụ được quản lý nhanh chóng, có quy mô linh hoạt và dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu của các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Với ElastiCache, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng mà không phải chịu phí tối thiểu, chi phí trả trước hoặc cam kết dài hạn.

Tính năng lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ của ElastiCache có thể giúp các ứng dụng của tôi như thế nào?

Tính năng lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ sẽ cải thiện hiệu năng ứng dụng bằng cách lưu trữ các mục dữ liệu được truy cập thường xuyên trong bộ nhớ, nhờ đó các lần đọc tiếp theo có thể nhanh hơn đáng kể so với việc đọc từ cơ sở dữ liệu chính mà có thể lưu trữ dựa trên ổ đĩa theo mặc định. Tính năng lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ của ElastiCache có thể được sử dụng để cải thiện đáng kể độ trễ và thông lượng cho nhiều khối lượng công việc cần đọc nhiều của ứng dụng (ví dụ: mạng xã hội, chơi trò chơi, chia sẻ nội dung đa phương tiện, cổng hỏi đáp) hoặc khối lượng công việc thiên về điện toán (ví dụ: công cụ đề xuất).

Lưu bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ cải thiện hiệu năng ứng dụng bằng cách lưu trữ các phần dữ liệu quan trọng trong bộ nhớ để truy cập với độ trễ thấp. Thông tin được lưu bộ nhớ đệm có thể bao gồm kết quả của các truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng nhiều thao tác I/O hoặc kết quả của phép tính toán dùng nhiều công suất điện toán.

Làm thế nào để thiết lập và bắt đầu sử dụng ElastiCache?

Việc bắt đầu sử dụng ElastiCache rất đơn giản. Nếu chưa đăng ký ElastiCache, bạn có thể nhấp vào nút “Bắt đầu” trên trang tổng quan của ElastiCache để hoàn tất quá trình đăng ký. Bạn phải có một tài khoản AWS; nếu chưa có tài khoản, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản khi bạn bắt đầu quá trình đăng ký ElastiCache.

Khi đăng ký, các khách hàng mới của AWS nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí nút cache.t2.micro hoặc cache.t3.micro của ElastiCache trong tối đa 12 tháng trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS.

Sau khi bạn đăng ký ElastiCache, hãy tham khảo hướng dẫn bắt đầu ElastiCache dành cho Redishướng dẫn bắt đầu ElastiCache dành cho Memcached để tìm hiểu cách bạn có thể khởi chạy cụm trong vòng vài phút bằng cách sử dụng bảng điều khiển, AWS CLI hoặc API ElastiCache.