Bảng điều khiển quản lý AWS

Mọi thứ bạn cần để truy cập và quản lý đám mây AWS — trên giao diện web

Tổng quan bảng điều khiển

Bạn cần thêm sự trợ giúp?

Nhận thêm sự trợ giúp với các kế hoạch hỗ trợ, bán hàng và Mạng lưới đối tác AWS.

Chọn gói dịch vụ hỗ trợ

AWS Support lập kế hoạch cung cấp các công cụ, chương trình kết hợp và quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS.

Liên hệ bộ phận bán hàng

Liên lạc với đại diện bán hàng AWS ngay hôm nay, để giúp tìm ra giải pháp phù hợp cho bạn.

Tìm đối tác

Tìm các đối tác tư vấn và công nghệ có chứng nhận AWS để hỗ trợ bạn bắt đầu.