So sánh các gói dịch vụ của AWS Support

Tại AWS, chúng tôi luôn mong muốn bạn thành công. Các gói dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp kết hợp với quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất, quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí.

Gói dịch vụ Hỗ trợ cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của AWS và bao gồm:

Dịch vụ khách hàng và cộng đồng - Quyền truy cập 24x7 vào dịch vụ khách hàng, tài liệu, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và diễn đàn hỗ trợ.

AWS Trusted Advisor - Truy cập 7 nội dung kiểm tra cốt lõi của Trusted Advisor và hướng dẫn cung cấp tài nguyên của bạn theo biện pháp thực hành tốt nhất để tăng hiệu năng và tính bảo mật.

AWS Personal Health Dashboard - Một dạng xem cá nhân hóa tình trạng dịch vụ AWS và cảnh báo khi tài nguyên của bạn bị ảnh hưởng.

 

Nhà phát triển

Kinh doanh

Doanh nghiệp

  Được khuyên dùng nếu bạn đang thử nghiệm và kiểm thử trên AWS. Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất trên AWS. Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc kinh doanh và/hoặc nhiệm vụ quan trọng trên AWS.

Các nội dung kiểm tra biện pháp thực hành tốt nhất AWS Trusted Advisor

7 nội dung kiểm tra cốt lõi

Bộ kiểm tra đầy đủ

Bộ kiểm tra đầy đủ

Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

Gửi email cho Kỹ sư hỗ trợ trong giờ hành chính

Số trường hợp không giới hạn / 1 người liên hệ chính

Gọi điện, gửi email và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ

Số trường hợp không giới hạn / số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Gọi điện, gửi email và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ

Số trường hợp không giới hạn / số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Hướng dẫn về kiến trúc

Thông tin chung

Cụ thể theo trường hợp sử dụng của bạn

Xem xét tư vấn và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn

Quản lý trường hợp liên quan đến chương trình

 

API AWS Support

API AWS Support

Hỗ trợ phần mềm bên thứ ba

 

Hướng dẫn và
khắc phục sự cố
tương thích và cấu hình

Hướng dẫn và
khắc phục sự cố
và khắc phục sự cố

Các chương trình chủ động   Truy cập dịch vụ Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng, có tính phụ phí.

Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng

Đánh giá có kiến trúc tối ưu

Đánh giá hoạt động

Quản lý khách hàng kỹ thuật (TAM) điều phối quyền truy cập chương trình và các chuyên gia AWS khác, nếu cần.

Quản lý khách hàng kỹ thuật

   

Quản lý khách hàng kỹ thuật (TAM) được chỉ định để chủ động giám sát môi trường của bạn và hỗ trợ bạn tối ưu hóa môi trường.

Đào tạo

   

Truy cập phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

   

Đội hỗ trợ được cử đi

Giá cả

Giá khởi điểm 29 USD / tháng. Xem thông tin chi tiết về giá và mẫu.

Giá khởi điểm 100 USD / tháng. Xem thông tin chi tiết về giá và mẫu.

Giá khởi điểm 15,000 USD / tháng. Xem thông tin chi tiết về giá và mẫu.