AWS Personal Health Dashboard

Xem các sự kiện và thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến môi trường AWS của bạn

AWS Personal Health Dashboard cung cấp cảnh báo và hướng dẫn về các sự kiện AWS có thể ảnh hưởng đến môi trường của bạn. Trong khi Service Health Dashboard hiển thị tình trạng chung của các dịch vụ AWS, thì Personal Health Dashboard cung cấp các thông báo chủ động và rõ ràng về môi trường AWS cụ thể của bạn.

Tất cả khách hàng AWS đều có thể truy cập Personal Health Dashboard. Personal Health Dashboard hiển thị các sự kiện gần đây để giúp bạn quản lý các sự kiện đang diễn ra và hiển thị thông báo chủ động để bạn có thể lập kế hoạch cho các hoạt động đã lên lịch. Sử dụng các cảnh báo này để nhận thông báo về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến tài nguyên AWS của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn để chẩn đoán và giải quyết sự cố.

Lợi ích

Chế độ xem cá nhân hóa về tình trạng dịch vụ

Personal Health Dashboard cung cấp cho bạn chế độ xem cá nhân hóa về tình trạng của các dịch vụ AWS giúp nâng cao hiệu suất các ứng dụng của bạn. Sử dụng Personal Health Dashboard để tìm hiểu về các sự cố hoạt động cụ thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Ví dụ: Nếu bạn nhận được sự kiện về ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (EBS) bị mất liên quan đến một trong các phiên bản Amazon EC2 của bạn, bạn có thể sử dụng sự kiện đó để xem nhanh tình trạng của các tài nguyên bị ảnh hưởng, sau đó khắc phục sự cố và xác định các bước khắc phục.

Thông báo chủ động

Khác với Service Health Dashboard, bạn có thể sử dụng Personal Health Dashboard để tạo cảnh báo cho các sự kiện cụ thể có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Bạn có thể thiết lập cảnh báo trên nhiều kênh, bao gồm cả các thông báo qua email và trên điện thoại di động, để nhận thông tin kịp thời và phù hợp giúp lập kế hoạch cho các thay đổi đã lên lịch. Ví dụ: Nếu sự kiện bảo trì được lên lịch cho một trong các phiên bản Amazon EC2, bạn có thể nhận được cảnh báo kèm theo thông tin để giúp bạn lập kế hoạch và chủ động giải quyết mọi vấn đề cho thay đổi sắp tới.

Hướng dẫn khắc phục sự cố chi tiết

Khi bạn nhận được cảnh báo, cảnh báo đó sẽ có các chi tiết khắc phục và hướng dẫn cụ thể để bạn có thể đưa ra hành động đối với các sự kiện ảnh hưởng đến tài nguyên của mình. Ví dụ: Nếu sự cố phần cứng ảnh hưởng đến một trong các ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (EBS), cảnh báo sẽ có danh sách các tài nguyên bị ảnh hưởng, các đề xuất và liên kết trợ giúp để khôi phục ổ đĩa của bạn từ bản kết xuất nhanh. Điều này sẽ giúp bạn giảm lượng thời gian giải quyết sự cố.

Tích hợp và tự động hóa

Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch Events để xây dựng các quy tắc tùy chỉnh và lựa chọn mục tiêu, chẳng hạn như các chức năng AWS Lambda, để xác định các hành động khắc phục tự động cho các sự kiện cụ thể. 

Bạn có thể sử dụng API AWS Health, dịch vụ giúp tăng hiệu suất cho Personal Health Dashboard, để tích hợp dữ liệu về tình trạng và thông báo với các công cụ quản lý CNTT nội bộ hoặc của bên thứ ba hiện có của bạn. API AWS Health là một phần của gói AWS Business Support hoặc AWS Enterprise Support. 

Kiểm soát quyền truy cập mức độ chi tiết bằng IAM

Personal Health Dashboard hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập để bạn có thể thiết lập các quyền dựa trên siêu dữ liệu của sự kiện. Tính năng này cho phép bạn cấp hoặc từ chối quyền truy cập cho người dùng AWS Identity and Access Management (IAM) dựa trên các thuộc tính, chẳng hạn như loại sự kiện, các dịch vụ cụ thể hoặc các thuộc tính dựa trên vai trò khác. Bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào các sự kiện nhạy cảm, chẳng hạn như sự kiện bảo mật, chỉ cho những người dùng cần phải xem những sự kiện đó.

Tổng hợp các sự kiện tình trạng trên AWS Organizations

Nếu sử dụng AWS Organizations, bạn có thể sử dụng AWS Health để tổng hợp thông báo từ tất cả các tài khoản trong tổ chức của bạn. Tính năng này cung cấp cho bạn chế độ xem tập trung và theo thời gian thực cho tất cả sự kiện AWS Health được đăng lên các tài khoản cá nhân trong tổ chức của bạn, bao gồm cả các sự cố về hoạt động, bảo trì theo lịch và thông báo tài khoản. 

Đối tác

Pagerduty
"Ngày càng có nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào AWS để thúc đẩy hoạt động kinh doanh kỹ thuật số và tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số. AWS đã đầu tư vào các công nghệ và dịch vụ mới để giúp khách hàng nắm được tình trạng của các phần liên quan trong hệ sinh thái AWS theo thời gian thực. Với việc tích hợp AWS Health của PagerDuty, người dùng có thể ngay lập tức hành động dựa trên các cảnh báo và hướng dẫn khắc phục, cho phép các công ty tự động hóa việc ứng phó với sự cố và chủ động trước bất kỳ sự cố gián đoạn tiềm tàng nào của khách hàng.”

Rachel Obstler, Phó chủ tịch (VP) phụ trách mảng Quản lý sản phẩm - Pagerduty

Splunk
"Chúng tôi rất vui được tích hợp dữ liệu từ AWS Personal Health Dashboard vào Ứng dụng Splunk dành cho AWS. Khách hàng của chúng tôi rất thích khả năng quan sát toàn diện mà các giải pháp Splunk mang lại và việc bổ sung các thông báo Personal Health Dashboard giúp nâng cao giá trị của việc quản lý tài nguyên AWS bằng Ứng dụng Splunk dành cho AWS."

Dave Schwartz, Liên minh chiến lược toàn cầu AVP - Splunk

Datadog
"Datadog nỗ lực cung cấp cho người dùng AWS thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng và ứng dụng đám mây của họ. Bằng cách tích hợp với AWS Personal Health Dashboard và thêm các dữ liệu giá trị vào nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp khách hàng khắc phục sự cố nhanh hơn và giảm thời gian ngừng hoạt động ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh quan trọng của họ."

Ilan Rabinovitch, Giám đốc quản lý sản phẩm - Datadog