Tổ chức AWS

Quản lý tập trung môi trường của bạn khi bạn điều chỉnh quy mô tài nguyên AWS

Cách hoạt động

Tổ chức AWS cho phép bạn tạo tài khoản AWS mới mà không phải trả thêm phí. Với các tài khoản trong tổ chức, bạn có thể dễ dàng phân bổ tài nguyên, nhóm các tài khoản và áp dụng các chính sách quản trị cho tài khoản hoặc nhóm.

Sơ đồ thể hiện cách Tổ chức AWS giúp tạo, nhóm và quản lý các tài khoản AWS.
Giới thiệu về Tổ chức AWS (06:05)
Giới thiệu về Tổ chức AWS
Dịch vụ Tổ chức AWS quản lý dựa trên chính sách cho nhiều tài khoản AWS. Tìm hiểu cách dịch vụ Tổ chức giúp bạn dễ dàng quản lý chính sách đối với các nhóm tài khoản và tự động hóa quá trình tạo tài khoản.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa quá trình tạo tài khoản AWS

Tạo và thêm tài khoản AWS vào các nhóm do người dùng xác định để áp dụng ngay chính sách bảo mật, triển khai cơ sở hạ tầng không cần tiếp xúc trực tiếp và kiểm tra.

Tìm hiểu thêm về quá trình tạo tài khoản trong tổ chức »

Kích hoạt tính năng chủ động bảo vệ bằng nhóm bảo mật chuyên dụng

Tạo nhóm bảo mật và cung cấp cho người dùng quyền truy cập chỉ đọc vào tài nguyên của bạn để chủ động giám sát, xác định và giảm thiểu mối lo ngại về khả năng bảo mật.

Tìm hiểu thêm về quá trình phát hiện mối đe dọa thông minh »

Đảm bảo người dùng có quyền truy cập vào các tài nguyên được chỉ định

Kích hoạt quyền truy cập đăng nhập đơn và áp dụng các chính sách kiểm soát dịch vụ để người dùng chỉ được phép thực hiện những hành động đáp ứng yêu cầu về bảo mật và tuân thủ của bạn.

Tìm hiểu thêm về chính sách kiểm soát dịch vụ »

Chia sẻ tài nguyên chung trên các tài khoản

Chia sẻ các tài nguyên trung tâm, ứng dụng phần mềm, thư mục và dịch vụ trong tổ chức của bạn dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm về quá trình chia sẻ tài nguyên AWS »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu thêm về những biện pháp tốt nhất dành cho Tổ chức AWS

Khám phá cách thiết lập môi trường AWS gồm nhiều tài khoản của bạn.

Tìm hiểu sâu hơn về Tổ chức AWS

Truy cập vào các báo cáo, blog và tài nguyên khác.

Tìm hiểu về cách sử dụng dịch vụ với Tổ chức AWS

Khám phá lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ AWS khác nhau trong toàn tổ chức.


Khám phá thêm về AWS