Amazon ElastiCache là dịch vụ tương thích với Redis OSSMemcached được quản lý toàn phần, mang lại hiệu quả chi phí tối ưu theo thời gian thực cho các ứng dụng hiện đại. ElastiCache tăng tốc hiệu năng của cơ sở dữ liệu và ứng dụng, điều chỉnh quy mô lên tới hàng trăm triệu thao tác mỗi giây với thời gian phản hồi tính bằng micro giây. ElastiCache cung cấp bảo mật, độ tin cậy, khả năng điều chỉnh quy mô và hiệu suất tăng cường khi so sánh với các lựa chọn thay thế nguồn mở.

Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu với ElastiCache bằng cách sử dụng tùy chọn phi máy chủ của chúng tôi; tùy chọn này loại bỏ nhu cầu lập kế hoạch, cung cấp và quản lý dung lượng của cụm bộ nhớ đệm. Amazon ElastiCache phi máy chủ có thể điều chỉnh quy mô tức thì để phù hợp với khối lượng công việc của bạn khi các yêu cầu về bộ nhớ, điện toán và thông lượng mạng của bạn thay đổi. Với ElastiCache phi máy chủ, bạn chỉ trả tiền cho dữ liệu được lưu trữ theo tỉ lệ GiB-giờ và điện toán mà khối lượng công việc của ứng dụng sử dụng, tính bằng Đơn vị xử lý ElastiCache (ECPU).

Bạn cũng có thể thiết kế một cụm ElastiCache bằng cách chọn loại nút ElastiCache và số lượng nút. Khi làm như vậy, bạn phải trả phí theo giờ cho mỗi nút. ElastiCache hỗ trợ cả nút theo nhu cầu (không yêu cầu cam kết) và nút đặt trước, trong đó các khách hàng cam kết thời hạn sử dụng một năm hoặc ba năm sẽ nhận được các ưu đãi chiết khấu. Tìm hiểu thêm về cách chọn giữa ElastiCache phi máy chủ và thiết kế cụm ElastiCache của riêng bạn.

Bạn cũng có thể phải trả các chi phí liên quan đến dung lượng lưu trữ bản sao lưu, truyền dữ liệu trong hoặc giữa các Khu vực hay sử dụng AWS Outposts.

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho ElastiCache

Chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng mà không yêu cầu phí tối thiểu. Tính toán chi phí ElastiCache và kiến trúc của bạn trong một ước tính duy nhất dựa trên vị trí, số lượng truyền dữ liệu, số lượng yêu cầu và hơn thế nữa. Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn để sử dụng ElastiCache ngay bây giờ »

Bậc miễn phí của AWS

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng ElastiCache miễn phí. Khi đăng ký, các khách hàng mới của AWS nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí nút cache.t2.micro hoặc cache.t3.micro của ElastiCache trong tối đa 12 tháng.

Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu ElastiCache đối với lưu lượng vào hoặc ra khỏi chính nút ElastiCache. Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ nhận được tổng cộng 15 GiB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên tất cả các dịch vụ AWS trong một năm.

Bậc miễn phí của AWS áp dụng cho các dịch vụ tham gia trên các Khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các Khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn. Mức sử dụng miễn phí sẽ không được tích trữ. Bậc miễn phí của AWS hiện chưa áp dụng cho các Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ) hay Khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh).

Lưu ý: Bậc miễn phí của AWS hiện không áp dụng cho ElastiCache phi máy chủ.

Phi máy chủ

Thuật ngữ chính

Dữ liệu được lưu trữ: Bạn phải trả tiền cho dữ liệu được lưu trữ trong ElastiCache phi máy chủ, tính bằng gigabyte-giờ (GB-giờ). ElastiCache phi máy chủ liên tục theo dõi lượng dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ đệm của bạn, lấy mẫu nhiều lần mỗi phút và tính toán mức trung bình theo giờ để xác định mức sử dụng kho lưu trữ dữ liệu của bộ nhớ đệm theo GB-giờ. Mỗi bộ nhớ đệm của ElastiCache phi máy chủ sẽ được đo tối thiểu 1 GB dữ liệu được lưu trữ.

Đơn vị xử lý ElastiCache (ECPU): Bạn trả tiền để yêu cầu sử dụng ElastiCache phi máy chủ, tính theo đơn vị xử lý ElastiCache (ECPU) – đơn vị bao gồm cả thời gian vCPU và dữ liệu được truyền. Lệnh đọc và ghi cần có 1 ECPU cho mỗi kilobyte (KB) dữ liệu được truyền. Ví dụ: lệnh GET truyền 3,2 KB dữ liệu sẽ tiêu thụ 3,2 ECPU. Các lệnh cần thêm thời gian vCPU hoặc truyền nhiều hơn 1 KB dữ liệu sẽ sử dụng nhiều ECPU hơn tương ứng.

Kho lưu trữ dữ liệu tối thiểu được đo: 1 GB cho mỗi bộ nhớ đệm.

Region

Nút theo nhu cầu

Bạn có thể thiết kế cụm ElastiCache của riêng mình bằng cách chọn loại nút bộ nhớ đệm và số lượng nút bộ nhớ đệm. Nút là khối dữ liệu cấu tạo nhỏ nhất của một cụm ElastiCache. Nhìn chung, các loại nút thế hệ hiện tại cung cấp công suất lưu trữ và điện toán nhiều hơn ở mức phí thấp hơn so với những loại nút tương đương của thế hệ trước. Để biết thông tin về kích thước nút cần sử dụng, hãy xem các loại nút được hỗ trợchọn kích thước nút của bạn.

Việc sử dụng nút theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho dung lượng bộ nhớ theo giờ mà không cần đến các cam kết dài hạn. Khi sử dụng nút theo nhu cầu, bạn được tính phí theo giờ kể từ thời điểm một nút được khởi chạy cho tới lúc nút đó ngừng hoạt động. Mỗi giờ sử dụng nút bán phần sẽ được tính thành giờ đủ.

Region

Phân bậc dữ liệu

Các nút có phân bậc dữ liệu sử dụng ổ đĩa cứng (SSD) để tự động tối ưu hóa chi phí của các cụm ElastiCache của bạn bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng nhất từ bộ nhớ sang SSD. Dữ liệu được lưu trữ trên SSD có độ trễ cao hơn một chút và thông lượng thấp hơn so với dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ.

Các nút Amazon ElastiCache có phân bậc dữ liệu phù hợp với khối lượng công việc thường xuyên sử dụng tối đa 20% dữ liệu của chúng và với các ứng dụng có thể chịu được độ trễ bổ sung khi lần đầu tiên cần tới một mục ít được truy cập hơn.

Các nút ElastiCache R6gd có cả bộ nhớ và SSD sở hữu tổng dung lượng lưu trữ cao gần gấp 5 lần và có thể giúp bạn tiết kiệm hơn 60% chi phí khi chạy ở mức sử dụng tối đa so với các nút ElastiCache R6g chỉ có bộ nhớ. Hãy xem Ví dụ 6 bên dưới để biết cách phân bậc dữ liệu có thể giảm chi phí của bạn.

Lưu ý: Phân bậc dữ liệu không áp dụng cho ElastiCache phi máy chủ.

Nút đặt trước

Các nút đặt trước hoặc phiên bản (RI) của ElastiCache cung cấp mức chiết khấu đáng kể so với mức giá sử dụng theo giờ liên tục dành cho (các) nút bạn đặt trước trong thời hạn sử dụng một năm hoặc ba năm. Với nút đặt trước, bạn có thể chọn:

• Thanh toán các khoản phí theo giờ thấp mà không cần thanh toán trước
• Thanh toán trước một lần, một phần với mức phí theo giờ thấp hơn
• Thanh toán trước toàn bộ các khoản phí theo giờ thấp hơn nữa

Mức định giá nút đặt trước cũng có sẵn cho các nút cụm sử dụng phân bậc dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập tài liệu về nút đặt trước ElastiCache của chúng tôi.

Lưu ý: Các nút đặt trước không dành cho ElastiCache phi máy chủ.

Gói nút đặt trước cho ElastiCache

* Phí hàng tháng RI là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản ElastiCache bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực hàng tháng sẽ bằng với số giờ thực trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng đó nhân với mức giá sử dụng theo giờ chia cho 3.600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

** Mức giá thực tế theo giờ RI giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với mức định giá theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Sao lưu và phục hồi

Với ElastiCache, bạn có thể lưu trữ các bản sao lưu với mức giá 0,085 USD/GiB/tháng đối với tất cả các Khu vực AWS. Bạn sẽ không mất phí truyền dữ liệu để tạo bản sao lưu hoặc để khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu vào bộ nhớ đệm.

Truyền dữ liệu

Chi phí truyền dữ liệu trong Khu vực

Bạn sẽ không phải trả phí truyền dữ liệu giữa Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) và ElastiCache trong cùng một Vùng sẵn sàng (AZ). Mặc dù áp dụng mức phí truyền dữ liệu Khu vực Amazon EC2 tiêu chuẩn là 0,01 USD cho mỗi GiB vào/ra khi truyền dữ liệu giữa phiên bản EC2 và nút ElastiCache trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng một Khu vực, nhưng bạn chỉ bị tính phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2.

Chi phí truyền dữ liệu giữa các Khu vực

Kho chứa dữ liệu toàn cầu của ElastiCache cho phép bạn thực hiện sao chép liên Khu vực một cách nhanh chóng, đáng tin cậy, bảo mật và được quản lý toàn phần. Các khoản phí sau áp dụng cho lưu lượng đi ra từ Khu vực (hoặc nguồn) chính.

Kho chứa dữ liệu toàn cầu có sẵn với các nút M5, R5, R6g, R6gd, M6g, M7g và R7g. Những nút này không đủ điều kiện đạt Bậc miễn phí của AWS.

Lưu ý: Kho chứa dữ liệu toàn cầu hiện không có sẵn cho ElastiCache phi máy chủ.

Region

AWS Outposts

AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý toàn phần giúp mở rộng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và công cụ của AWS cho các trung tâm dữ liệu, không gian cho thuê chỗ đặt máy chủ hoặc cơ sở tại chỗ của khách hàng. Bạn có thể mua máy chủ Outposts với thời hạn ba năm bằng tùy chọn trả trước một phần, trả trước toàn bộ và không trả trước. Giá bao gồm chi phí giao hàng, lắp đặt, bảo dưỡng và tháo dỡ khi kết thúc thời hạn.

Bằng cách cấp quyền truy cập cục bộ vào cơ sở hạ tầng do AWS quản lý, Outposts cho phép bạn xây dựng và chạy các ứng dụng tại chỗ bằng giao diện lập trình tương tự như ở các Khu vực AWS, đồng thời sử dụng tài nguyên điện toán và lưu trữ cục bộ để giảm độ trễ cũng như nhu cầu xử lý dữ liệu cục bộ. ElastiCache dành cho Outposts chỉ hỗ trợ các nút dòng M5 và R5.

Lưu ý: AWS Outposts không áp dụng cho ElastiCache phi máy chủ.

Theo nhu cầu

Region

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1: Bắt đầu với bộ nhớ đệm trong một ứng dụng mới

Tình huống: Bạn đang xây dựng ứng dụng mới và cần một bộ nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu được truy cập thường xuyên từ cơ sở dữ liệu để cải thiện hiệu suất ứng dụng. Bạn ước tính rằng kích thước trung bình của tập dữ liệu sẽ là khoảng 10 GB và tỷ lệ yêu cầu trung bình là 50.000 yêu cầu mỗi giây. Bạn chọn triển khai khối lượng công việc tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Tổng mức phí sử dụng bộ nhớ đệm của bạn được tính như sau:
Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu
Mức sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ = 10 GB-giờ.

Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ:
10 GB-giờ * 0,125 USD/GB-giờ = 1,25 USD/giờ.

Phí sử dụng ECPU
Vì khối lượng công việc của bạn là một trường hợp sử dụng bộ nhớ đệm, nên mỗi yêu cầu sẽ tiêu thụ 1 ECPU, giả sử số byte trung bình được truyền trên mỗi yêu cầu nhỏ hơn 1 KB.

Mức sử dụng ECPU trung bình theo giờ = 50.000 yêu cầu/giây * 3.600 giây trong một giờ = 180.000.000 ECPU.

Phí ECPU trung bình theo giờ:
(180.000.000/1.000.000) * 0,0034 USD/triệu ECPU = 0,612 USD/giờ.

Tổng chi phí phi máy chủ
Kho lưu trữ dữ liệu = 1,25 USD/giờ
Phí sử dụng ECPU = 0,61 USD/giờ
Tổng = 1,86 USD/giờ

Ví dụ 2: Bộ nhớ đệm Redis OSS dành cho một ứng dụng có lưu lượng truy cập đột biến

Tình huống: Bạn đang xây dựng ứng dụng và cần một bộ nhớ đệm cung cấp khả năng truy cập dữ liệu nhanh để mang lại trải nghiệm người dùng phản hồi tức thì theo thời gian thực cho một trang web thương mại điện tử. Bạn ước tính rằng ứng dụng này có bộ nhớ đệm với tổng kích thước tập dữ liệu là 10 GB ở trạng thái nhàn rỗi và tăng lên 100 GB vào giờ cao điểm kéo dài hai giờ trong ngày. Ứng dụng của bạn sử dụng bộ nhớ đệm này bằng các lệnh SET và GET của Redis OSS để đọc và ghi các đối tượng cỡ 500 byte. Bạn ước tính rằng tỷ lệ yêu cầu thông thường là 100.000 yêu cầu mỗi giây, với giá trị đỉnh hàng ngày là 1 triệu yêu cầu mỗi giây kéo dài hai giờ trong ngày. Bạn chọn triển khai khối lượng công việc tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Quyết định: Bạn chọn bắt đầu xây dựng ứng dụng của mình với ElastiCache phi máy chủ vì thực hiện đơn giản. Bạn cũng có thể chọn chạy khối lượng công việc bằng cách định cấu hình cụm của riêng bạn nhờ các nút theo yêu cầu. Bạn so sánh mức giá của hai tùy chọn.

Tùy chọn phi máy chủ
Tổng mức phí của bạn được tính như sau:
Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu
Mức sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ = ((10 GB * 22 giờ) + (100 GB * 2 giờ))/24 giờ trong một ngày = 17,5 GB-giờ

Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ:
17,5 GB-giờ * 0,125 USD/GB-giờ = 2,19 USD/giờ.

Phí sử dụng ECPU
Vì khối lượng công việc của bạn bao gồm các yêu cầu sử dụng lệnh SET và GET của Redis OSS và mỗi yêu cầu truyền 500 byte dữ liệu, nên mỗi yêu cầu sẽ tiêu thụ 1 ECPU.

Mức sử dụng ECPU trung bình theo giờ = (100.000 ECPU/giây * 3.600 giây trong một giờ * 22 giờ + 1.000.000 ECPU/giây * 3.600 giây trong một giờ * 2 giờ)/24 giờ trong một ngày = 630.000.000 ECPU

Phí sử dụng ECPU trung bình theo giờ:
(630.000.000/1.000.000) * 0,0034 USD/triệu ECPU = 2,14 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
Bạn sử dụng bộ nhớ đệm phi máy chủ trong các Vùng AZ đã chọn và do đó không phải chịu bất kỳ khoản phí truyền dữ liệu xuyên Vùng AZ nào.

Tổng chi phí phi máy chủ
Kho lưu trữ dữ liệu = 2,19 USD/giờ
Phí sử dụng ECPU = 2,14 USD/giờ
Tổng = 4,33 USD/giờ

Tùy chọn nút theo yêu cầu
Bạn thiết kế cụm của mình bằng các nút r7g.xlarge. Để đáp ứng lưu lượng truy cập cao nhất là 100 GB và 1 triệu yêu cầu mỗi giây, đồng thời duy trì 20% của bộ đệm cho các mức lưu lượng truy cập tăng đột biến không thể đoán trước, bạn cần sáu phân mảnh, mỗi phân mảnh có 19,74 GB (75% của 26,32 GB) dung lượng lưu trữ khả dụng, với hai nút để có được tính khả dụng cao (khi định cấu hình cụm của riêng bạn, ElastiCache khuyên bạn nên dành trước 25% bộ nhớ của nút cho mục đích phi dữ liệu). Bạn phân phối các nút của mình đồng đều trên hai Vùng AZ để đạt được tính khả dụng cao.

Phí cho nút theo nhu cầu
Cache.r7g.xlarge = 0,437 USD
Tổng = 0,437 USD * cụm 12 nút = 5,25 USD/giờ.

Mức phí truyền dữ liệu
(100.000 yêu cầu/giây * 3.600 giây/giờ * 22 giờ + 1.000.000 yêu cầu/giây * 3.600 giây/giờ * 2 giờ)/24 = 630.000.000 yêu cầu/giờ.
Dữ liệu được truyền = 630.000.000 yêu cầu/giờ * 500 byte/yêu cầu = 293,36 GB/giờ.
Khoảng 50% dữ liệu của bạn sẽ truyền xuyên vùng AZ do kiến trúc nhiều AZ
293,36 GB/giờ * 50% * 0,01 USD/GB = 1,46 USD/giờ

Tổng phí theo yêu cầu
Phí sử dụng nút = 5,25 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 1,46 USD/giờ
Tổng = 6,71 USD/giờ

Ví dụ 3: Bắt đầu với bộ nhớ đệm Memcached trong một ứng dụng mới

Kịch bản: Bạn sử dụng Amazon ElastiCache dành cho Memcached trong trường hợp sử dụng bộ nhớ đệm đơn giản cho cơ sở dữ liệu. Bạn cần tính khả dụng cao cho bộ nhớ đệm để tránh suy giảm hiệu quả của ứng dụng trong trường hợp nút hoặc Vùng AZ bị lỗi. Bạn ước tính rằng ứng dụng có bộ nhớ đệm với tổng kích thước tập dữ liệu là 20 GB ở trạng thái nhàn rỗi và tăng lên 150 GB trong giờ cao điểm. Ứng dụng của bạn sử dụng bộ nhớ đệm này thông qua các lệnh SET và GET của Memcached để đọc và ghi các đối tượng cỡ 500 byte. Bạn ước tính rằng tỷ lệ yêu cầu thông thường là 100.000 yêu cầu mỗi giây, với giá trị đỉnh hàng ngày là 500.000 yêu cầu mỗi giây kéo dài hai giờ trong ngày. Bạn chọn triển khai khối lượng công việc tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Quyết định: Bạn chọn bắt đầu xây dựng ứng dụng của mình với ElastiCache phi máy chủ vì thực hiện đơn giản. Bạn cũng có thể chọn chạy khối lượng công việc bằng cách định cấu hình cụm của riêng bạn nhờ các nút theo yêu cầu. Vì cần tính khả dụng cao, bạn vận hành hai cụm ElastiCache dành cho Memcached và ghi vào cả hai cụm từ ứng dụng của bạn. Bạn so sánh mức giá của hai tùy chọn.

Tùy chọn phi máy chủ

Tổng mức phí của bạn được tính như sau:
Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu
Mức sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ = ((20 GB * 22 giờ) + (150 GB * 2 giờ))/24 giờ trong một ngày = 30,83 GB-giờ

Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ:
30,83 GB-giờ * 0,125 USD/GB-giờ = 3,85 USD/giờ.

Phí sử dụng ECPU
Vì khối lượng công việc của bạn bao gồm các yêu cầu sử dụng lệnh SET và GET của Memcached và mỗi yêu cầu truyền 500 byte dữ liệu, nên mỗi yêu cầu sẽ tiêu thụ 1 ECPU.

Mức sử dụng ECPU trung bình theo giờ = (100.000 ECPU/giây * 3.600 giây trong một giờ * 22 giờ + 500.000 ECPU/giây * 3.600 giây trong một giờ * 2 giờ)/24 giờ trong một ngày = 480.000.000 ECPU

Phí sử dụng ECPU trung bình theo giờ:
(480.000.000/1.000.000) * 0,00340 USD/triệu ECPU = 1,63 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
Bạn sử dụng bộ nhớ đệm phi máy chủ trong các Vùng AZ đã chọn và do đó không phải chịu bất kỳ khoản phí truyền dữ liệu xuyên Vùng AZ nào

Tổng chi phí phi máy chủ
Kho lưu trữ dữ liệu = 3,85 USD/giờ
Phí sử dụng ECPU = 1,63 USD/giờ
Tổng = 5,48 USD/giờ

Tùy chọn nút theo yêu cầu
Bạn thiết kế cụm của mình bằng các nút r7g.xlarge. Để đáp ứng lưu lượng truy cập cao nhất là 150 GB và duy trì 20% bộ đệm cho các mức lưu lượng truy cập tăng đột biến không thể đoán trước, bạn cần bảy phân mảnh, mỗi phân mảnh có 26,32 GB dung lượng lưu trữ khả dụng. Bạn sẽ yêu cầu tổng cộng 14 nút để tạo hai cụm nhằm đạt được tính khả dụng cao.

Phí cho nút theo nhu cầu
Cache.r7g.xlarge = 0,437 USD
Tổng = 0,437 USD * cụm 7 nút * 2 cụm = 6,12 USD/giờ.

Mức phí truyền dữ liệu
(100.000 yêu cầu/giây * 3.600 giây/giờ * 22 giờ + 500.000 yêu cầu/giây * 3.600 giây/giờ * 2 giờ)/24 = 480.000.000 yêu cầu/giờ.
Dữ liệu được truyền = 480.000.000 yêu cầu/giờ * 500 byte/yêu cầu = 223,51 GB/giờ.
Khoảng 50% dữ liệu của bạn sẽ truyền xuyên vùng AZ do kiến trúc nhiều AZ
223,51 GB/giờ * 50% * 0,01 USD/GB * 2 cụm = 2,24 USD/giờ

Tổng phí theo yêu cầu
Phí sử dụng nút = 6,12 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 2,24 USD/giờ
Tổng = 8,36 USD/giờ.

Ví dụ 4: Vận hành bảng xếp hạng trò chơi

Bạn làm việc tại một công ty trò chơi và nhóm của bạn quản lý bảng xếp hạng. Kích thước kho chứa dữ liệu của bạn là 100 GB bao gồm các đối tượng có kích cỡ trung bình là 1,2 KB. Bạn sử dụng cấu trúc dữ liệu SortedSet của Redis OSS để duy trì bảng xếp hạng và tỷ lệ yêu cầu trung bình của bạn là 500.000 yêu cầu mỗi giây. Mỗi yêu cầu từ khối lượng công việc trung bình gấp ba lần thời gian vCPU của yêu cầu SET hoặc GET và truyền 1,2 KB dữ liệu. Do đó, ECPU trung bình mà mỗi yêu cầu từ ứng dụng của bạn sẽ tiêu thụ là 3 ECPU. Tổng mức phí của bạn được tính như sau

Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu
Mức sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ = 100 GB-giờ

Phí sử dụng kho lưu trữ dữ liệu trung bình theo giờ:
100 GB-giờ * 0,125 USD/GB-giờ = 12,50 USD/giờ

Phí sử dụng ECPU
Mức sử dụng ECPU trung bình theo giờ = 500.000 yêu cầu/giây * 3 ECPU/yêu cầu * 3.600 giây trong một giờ = 5.400.000.000 ECPU

Phí sử dụng ECPU trung bình theo giờ:
(5.400.000.000/1.000.000) * 0,00340 USD/triệu ECPU = 18,36 USD/giờ

Tổng chi phí phi máy chủ
Kho lưu trữ dữ liệu = 12,50 USD/giờ
Phí sử dụng ECPU = 18,36 USD/giờ
Tổng = 30,86 USD/giờ

Ví dụ 5: Gói cước ghi dữ liệu cao với Kho chứa dữ liệu toàn cầu cho ElastiCache, thanh toán trước ba năm (phù hợp với trường hợp sử dụng kho lưu trữ phiên phân tán)

Tình huống: Bạn sử dụng ElastiCache cho khối lượng công việc liên quan đến lưu trữ phiên phân tán cần ghi nhiều. Vì người dùng của bạn có mặt trên khắp Hoa Kỳ, bạn chọn sử dụng Kho chứa dữ liệu toàn cầu tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) làm Khu vực chính và Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) làm Khu vực phụ. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 25 GiB, bao gồm các đối tượng cỡ 200 byte. Mẫu lưu lượng của bạn là 50.000 thao tác ghi mỗi giây với 50.000 thao tác đọc mỗi giây trên Khu vực chính và 50.000 thao tác đọc trên Khu vực phụ. Bạn đã chọn triển khai một kiến trúc theo cụm trên ba Vùng AZ với ba phân mảnh và hai nút bản sao chép cho mỗi phân mảnh trong từng Khu vực. Phân mảnh là một tập hợp từ một đến sáu nút.

Quyết định: Bạn muốn khối lượng công việc này phải thật ổn định và đã chọn cam kết với Phiên bản đặt trước trong vòng ba năm cùng với việc thanh toán trước toàn bộ khi mua. Tổng mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Mức phí của nút đặt trước với cam kết ba năm, thanh toán trước toàn bộ chi phí
3 phân mảnh * 3 nút/phân mảnh * 2 Khu vực = tổng 18 nút
Giá theo giờ của cache.m7g.xlarge có hiệu lực trong ba năm và được thanh toán trước toàn bộ chi phí = 0,142 USD/giờ
18 nút * 0,142 USD = 2,556 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
100.000 thao tác đọc/giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 72 GiB/giờ

50.000 thao tác ghi/giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 36 GiB/giờ
Khoảng 66% dữ liệu của bạn sẽ truyền khắp các AZ do kiến trúc nhiều AZ
(72 GiB + 36 GiB) * 66% * 0,01 USD/GiB = 0,713 USD/giờ

Lưu lượng sao chép ĐI RA KHỎI Kho chứa dữ liệu toàn cầu = 36 GiB/giờ
36 GiB * 0,02 USD = 0,72 USD/giờ

Tổng = 0,72 USD + 0,713 USD = 1,43 USD/giờ

Tổng phí
Phí sử dụng nút của ElastiCache = 2,56 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 1,43 USD/giờ
Tổng = 3,99 USD/giờ

Ví dụ 6: Lưu trữ bộ nhớ đệm cỡ terabyte với độ trễ dưới mili giây bằng cách sử dụng phân bậc dữ liệu

Tình huống: Bạn đang chạy một ứng dụng báo cáo và đã chọn ElastiCache để tăng hiệu suất của cơ sở dữ liệu cơ bản. Ứng dụng này có tính chất tạm thời, chủ yếu truy cập dữ liệu được tạo trong tháng trước, nhưng yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong 12 tháng cho các mục đích tuân thủ. Lượng dữ liệu được lưu trữ khá ổn định ở mức 85 GiB/tháng với tổng kích thước là 1 TiB.

Quyết định: Vì ứng dụng của bạn chủ yếu sử dụng dữ liệu gần đây nhất, bạn chọn loại nút cache.r6gd.16xlarge có phân bậc dữ liệu. Ứng dụng của bạn đang chạy trong Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bạn hiện không sử dụng bản sao dữ liệu đọc, bản kết xuất nhanh, Global Datastore hay bất kỳ tính năng ElastiCache thu phí nào khác. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Phí cho nút theo nhu cầu
Kích thước tập dữ liệu: 1 TiB (hay 1024 GiB)
Dung lượng bộ nhớ có thể sử dụng của cache.r6gd.16xlarge: 419,1 GiB/nút, ít hơn 25% bộ nhớ dự trữ: 419,1*0,75 = 314,33 GiB/nút
cache.r6gd.16xlarge Dung lượng SSD: 1592,56 GiB
Tổng dung lượng mỗi nút: 314,33 + 1592,56 = 1906,89 GiB/nút
Số nút cần thiết cho tập dữ liệu: 1024 GiB ÷ 1906,89 GiB/nút = 1 nút
Giá của nút theo nhu cầu cache.r6gd.xlarge: 12,477 USD/giờ
Tổng phí mỗi giờ: 1 nút * 12,477 USD/giờ = 12,48 USD

Số nút cần thiết nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 1024 GiB ÷ 314,33 GiB/nút cho cache.r6g.16xlarge = 4 nút
Giá của nút theo nhu cầu cache.r6g.16xlarge: 6,567 USD/giờ
Phí mỗi giờ nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 4 nút * 6,567 USD/giờ = 26,27 USD
Tiết kiệm so với chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 26,27 USD – (12,48 USD / 26,27 USD) = 52,5%

Câu hỏi thường gặp

ElastiCache có phải là một phần trong Bậc miễn phí của AWS không?

Có, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí ElastiCache. Các khách hàng mới của AWS nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí nút cache.t2.micro hoặc cache.t3.micro của ElastiCache trong tối đa 12 tháng. Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ nhận được tổng cộng 15 GiB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên tất cả các dịch vụ AWS trong một năm.

Bậc miễn phí của AWS áp dụng cho các dịch vụ tham gia trên các Khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các Khu vực và tự động đưa vào hóa đơn của bạn – không cộng dồn mức sử dụng miễn phí. Bậc miễn phí của AWS hiện chưa áp dụng cho các Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ) hay Khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh).

Lưu ý: Bậc miễn phí của AWS hiện không áp dụng cho ElastiCache phi máy chủ.

ElastiCache có giá bao nhiêu mỗi tháng?

Hãy sử dụng Công cụ tính giá AWS để tính toán chi phí ElastiCache của bạn trong một ước tính duy nhất dựa trên vị trí, số lượng truyền dữ liệu, số lượng yêu cầu và hơn thế nữa.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí cho ElastiCache?

Phi máy chủ, thiết kế cụm của riêng bạn, phân bậc dữ liệu, nút đặt trước, sao lưu và phục hồi, truyền dữ liệu và AWS Outposts có thể ảnh hưởng đến chi phí ElastiCache của bạn.
 
  • Phi máy chủ: Bộ nhớ đệm phi máy chủ giúp tối ưu hóa chi phí bằng cách tự động điều chỉnh quy mô khi cần thiết, loại bỏ nhu cầu cung cấp dung lượng cho nhu cầu cao điểm.
  • Các nút theo nhu cầu: Các cụm được cấu hình bằng các nút theo nhu cầu có thể giúp bạn tối ưu hóa chi phí cho khối lượng công việc có nhu cầu điều chỉnh quy mô có thể dự đoán được.
  • Phân bậc dữ liệu: Các nút có phân bậc dữ liệu sử dụng SSD để tự động tối ưu hóa chi phí của các cụm ElastiCache của bạn bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng nhất từ bộ nhớ sang SSD.
  • Nút đặt trước: Các nút đặt trước của ElastiCache cung cấp mức chiết khấu đáng kể so với mức giá sử dụng theo giờ liên tục dành cho (các) nút bạn đặt trước trong thời hạn một năm hoặc ba năm.
  • Sao lưu và phục hồi: Dung lượng lưu trữ cho các bản sao lưu được tính phí ở mức 0,085 USD/GiB/tháng tại tất cả các Khu vực AWS.
  • Truyền dữ liệu: Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và ElastiCache trong cùng một Vùng sẵn sàng. Mặc dù áp dụng mức phí truyền dữ liệu Khu vực Amazon EC2 tiêu chuẩn khi truyền dữ liệu giữa phiên bản EC2 và nút ElastiCache trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng một Khu vực, nhưng bạn chỉ bị tính phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2.

Tôi sẽ được tính phí và lập hóa đơn như thế nào cho việc sử dụng ElastiCache?

Với ElastiCache phi máy chủ, bạn phải trả phí lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm theo tỷ lệ GiB-giờ và số lượng Đơn vị xử lý ElastiCache (ECPU) mà ứng dụng của bạn đã sử dụng. Khi thiết kế cụm của riêng bạn, giá được tính theo nút-giờ.

Đơn vị xử lý ElastiCache (ECPU) được tính như thế nào?

Bạn trả tiền cho các yêu cầu sử dụng ElastiCache phi máy chủ trong ECPU. Số lượng ECPU mà các yêu cầu của bạn tiêu thụ phụ thuộc vào thời gian vCPU đã sử dụng và lượng dữ liệu được truyền. Mỗi thao tác đọc và ghi đơn giản, như lệnh GET và SET của Redis OSS hoặc lệnh GET và SET của Memcached, cần có 1 ECPU cho mỗi kilobyte (KB) dữ liệu được truyền. Ví dụ: lệnh GET truyền 3,2 KiB dữ liệu sẽ tiêu thụ 3,2 ECPU.

Một số lệnh Redis OSS thao tác trên cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ có thể tiêu tốn nhiều thời gian dùng vCPU hơn lệnh GET hoặc SET. ElastiCache tính toán số lượng ECPU sử dụng dựa trên thời gian mà vCPU thực hiện lệnh so với mức cơ sở là thời gian vCPU thực hiện lệnh SET hoặc GET của Redis OSS. Ví dụ: lệnh SORT tiêu tốn gấp ba lần thời gian dùng vCPU so với lệnh SET hoặc GET và truyền 2 KiB dữ liệu sẽ tiêu thụ 3 ECPU.

Nếu lệnh của bạn tiêu tốn thêm thời gian dùng vCPU và truyền nhiều dữ liệu hơn mức cơ sở là 1 ECPU, thì ElastiCache sẽ tính toán các ECPU cần thiết dựa trên chỉ số nào cao hơn trong hai chỉ số này. Ví dụ: lệnh ZADD tiêu tốn gấp hai lần thời gian dùng vCPU so với lệnh SET hoặc GET và truyền 3 KiB dữ liệu sẽ tiêu thụ 3 ECPU.

Chi phí truyền dữ liệu được tính giữa Amazon EC2 và ElastiCache như thế nào?

Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và ElastiCache trong cùng Vùng sẵn sàng. Khi tạo một bộ nhớ đệm của ElastiCache phi máy chủ, bạn có thể chọn Vùng sẵn sàng nơi bạn muốn ElastiCache tạo điểm cuối VPC. Bạn sẽ không bị tính chi phí truyền dữ liệu xuyên Vùng AZ khi phiên bản EC2 sử dụng bộ nhớ đệm nằm trong cùng một Vùng AZ với các điểm cuối bộ nhớ đệm. Nếu bạn sử dụng bộ nhớ đệm từ một Vùng AZ khác, chi phí truyền dữ liệu xuyên Vùng AZ tiêu chuẩn của Amazon EC2 sẽ được áp dụng. Bạn chỉ phải trả phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2. Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu ElastiCache đối với lưu lượng vào hoặc ra khỏi điểm cuối VPC.

Khi bạn thiết kế cụm của riêng mình, ứng dụng của bạn sẽ kết nối trực tiếp với từng nút bộ nhớ đệm. Mặc dù áp dụng phí truyền dữ liệu Khu vực Amazon EC2 tiêu chuẩn khi truyền dữ liệu giữa phiên bản Amazon EC2 và nút ElastiCache trong các Vùng AZ khác nhau của cùng một Khu vực, nhưng bạn chỉ bị tính phí truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2. Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu ElastiCache đối với lưu lượng vào hoặc ra khỏi chính nút ElastiCache.

Mức giá truyền dữ liệu tiêu chuẩn được áp dụng cho dữ liệu được truyền ra khỏi một Khu vực.

Quá trình tính phí sử dụng bộ nhớ đệm của ElastiCache phi máy chủ của tôi bắt đầu và kết thúc khi nào?

Việc tính phí sử dụng bộ nhớ đệm của ElastiCache phi máy chủ bắt đầu ngay khi bộ nhớ đệm sẵn sàng. Việc thanh toán tiếp tục cho đến khi bộ nhớ đệm bị xóa. Bộ nhớ đệm của ElastiCache phi máy chủ sẽ được tính phí bất cứ khi nào bộ nhớ đệm mà bạn đang chạy ở trạng thái “Sẵn sàng” hoặc “Đang cập nhật”. Nếu không muốn bị tính phí sử dụng bộ nhớ đệm nữa, bạn phải xóa bộ nhớ đệm đó để tránh bị tính phí đối với mức sử dụng phát sinh

Khi nào việc thanh toán cho các nút theo nhu cầu ElastiCache của tôi bắt đầu và kết thúc?

Việc thanh toán cho các nút ElastiCache bắt đầu ngay khi nút có sẵn. Việc thanh toán tiếp tục cho đến khi nút bị hủy, điều này sẽ xảy ra khi bạn xóa nút.

Điều gì xác định số giờ sử dụng nút ElastiCache?

Số giờ sử dụng nút ElastiCache được tính bất cứ khi nào nút của bạn chạy ở trạng thái Sẵn sẵng hoặc Đang sửa đổi. Nếu không muốn bị tính phí sử dụng nút nữa, bạn phải hủy nút để tránh bị tính phí đối với số giờ sử dụng nút phát sinh.

Giá ElastiCache có bao gồm thuế không?

Trừ khi có ghi chú khác, giá ElastiCache không bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm thuế GTGT và thuế bán hàng hiện hành. Khách hàng có địa chỉ trên hóa đơn ở Nhật Bản phải tuân thủ thuế tiêu thụ của Nhật Bản khi sử dụng các dịch vụ AWS.

Khám phá xem các khách hàng AWS đang sử dụng ElastiCache như thế nào

Truy cập vào trang khách hàng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng ElastiCache
Bạn còn thắc mắc khác?
Liên hệ với chúng tôi