Amazon ElastiCache là dịch vụ tương thích với RedisMemcache được quản lý toàn phần, mang lại hiệu năng tối ưu hóa chi phí, theo thời gian thực cho các ứng dụng hiện đại với mức độ sẵn sàng 99,99%. ElastiCache tăng tốc cơ sở dữ liệu và hiệu suất ứng dụng, mở rộng đến hàng trăm triệu hoạt động mỗi giây với thời gian phản hồi micro giây. ElastiCache cung cấp bảo mật, độ tin cậy, khả năng điều chỉnh quy mô và hiệu suất nâng cao khi so sánh với các lựa chọn thay thế nguồn mở. ElastiCache cũng giúp tiết kiệm chi phí cho khối lượng công việc thiên về đọc và cung cấp các tính năng tối ưu hóa chi phí như phân cấp dữ liệu cho khối lượng công việc tốn nhiều bộ nhớ. 

Với ElastiCache, bạn chỉ phải thanh toán theo mức sử dụng và không phải thanh toán phí tối thiểu. Bạn bị tính phí theo giờ dựa trên số lượng nút, loại nút cũng như mô hình định giá do bạn chọn. Không phải trả phí trả trước hay cam kết lâu dài. 

ElastiCache hỗ trợ cả nút theo nhu cầu cho phép thanh toán theo giờ và nút đặt trước, trong đó các khách hàng được ưu đãi chiết khấu đáng kể nếu cam kết thời hạn một năm hoặc ba năm. 

Bạn cũng có thể phải chịu chi phí liên quan đến lưu trữ sao lưu, truyền dữ liệu trong hoặc giữa các khu vực hay việc sử dụng AWS Outposts

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho Amazon ElastiCache

Chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng mà không yêu cầu phí tối thiểu. Tính toán chi phí ElastiCache và kiến trúc của bạn trong một ước tính duy nhất dựa trên vị trí, số lượng truyền dữ liệu, số lượng yêu cầu và hơn thế nữa. Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn để sử dụng ElastiCache ngay bây giờ »

Bậc miễn phí

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon ElastiCache miễn phí. Khi đăng ký, các khách hàng mới của AWS nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí nút cache.t2.micro hoặc cache.t3.micro của ElastiCache trong tối đa 12 tháng. 

Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu ElastiCache đối với lưu lượng vào hoặc ra khỏi chính nút ElastiCache. Theo khuôn khổ của Bậc miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm. 

Bậc miễn phí của AWS áp dụng cho các dịch vụ tham gia ở mọi khu vực trên toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn. Bậc miễn phí của AWS hiện chưa có sẵn tại các khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ) hay khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh).

Nút theo nhu cầu

Nút là khối dữ liệu cấu tạo nhỏ nhất của một cụm Amazon ElastiCache. Nhìn chung, các loại nút thế hệ hiện tại cung cấp bộ nhớ cũng như công suất tính toán cao hơn tại mức phí thấp hơn so với những loại nút tương đương từ thế hệ trước. Để biết thông tin về kích thước nút sẽ sử dụng, hãy xem các loại nút được hỗ trợchọn kích thước nút của bạn.

Việc sử dụng nút theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho dung lượng bộ nhớ theo giờ mà không cần phải cam kết dài hạn. Với mô hình này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Mô hình này cũng sẽ giúp biến khoản chi phí cố định lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn. Khi sử dụng nút theo nhu cầu, bạn được tính phí theo giờ kể từ thời điểm một nút được khởi chạy cho tới lúc nút đó chấm dứt hoạt động. Mỗi giờ sử dụng nút bán phần sẽ được tính thành giờ đủ.

Phân bậc dữ liệu

Các nút với phân bậc dữ liệu sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) để tự động tối ưu hóa chi phí của các cụm Amazon ElastiCache của bạn bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng nhất từ bộ nhớ sang SSD. Dữ liệu được lưu trữ trên SSD có độ trễ cao hơn một chút và thông lượng thấp hơn so với dữ liệu được lưu trong bộ nhớ. 

Các nút ElastiCache for Redis có phân bậc dữ liệu phù hợp cho khối lượng công việc truy cập thường xuyên lên đến 20% dữ liệu của chúng và cho các ứng dụng có thể chịu được độ trễ bổ sung trong lần đầu tiên một mục ít được truy cập hơn được cần tới. 

Các nút ElastiCache R6gd với bộ nhớ và SSD có tổng dung lượng lưu trữ cao hơn gần gấp 5 lần và có thể giúp khách hàng tiết kiệm hơn 60% về chi phí khi chạy ở mức sử dụng tối đa so với các nút ElastiCache R6g chỉ có bộ nhớ. Tham khảo Ví dụ 4 bên dưới để xem so sánh về cách phân bậc dữ liệu có thể giảm chi phí của bạn. 

Nút đặt trước

Các nút đặt trước Amazon ElastiCache cung cấp mức chiết khấu đáng kể, giúp giảm mức giá sử dụng theo giờ hiện tại dành cho (các) nút bạn đặt trước trong thời hạn một năm hoặc ba năm. Với nút đặt trước, bạn có thể chọn:

  • Thanh toán các khoản phí thấp theo giờ mà không cần thanh toán trước
  • Thanh toán một lần trước một phần với mức phí theo giờ thấp hơn
  • Thanh toán trước toàn bộ chi phí để được hưởng mức phí theo giờ thấp hơn nữa

Mức định giá nút đặt trước cũng có sẵn cho các nút cụm sử dụng phân bậc dữ liệu.  Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập tài liệu về nút đặt trước ElastiCache của chúng tôi.

Gói nút đặt trước cho ElastiCache

* Phí hàng tháng RI là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Elasticache bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

** Giá thực tế theo giờ RI giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Sao lưu và phục hồi

Với Amazon ElastiCache dành cho Redis, bạn có thể lưu trữ miễn phí một bản sao lưu cho mỗi cụm Redis đang hoạt động. Dung lượng lưu trữ cho các bản sao lưu bổ sung được tính phí với mức 0,085 USD mỗi GB mỗi tháng cho tất cả các Khu vực AWS. Không có phí truyền dữ liệu để tạo bản sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu vào cụm Redis.

Các cụm ElastiCache chạy Redis có thể sao lưu dữ liệu của họ. Bạn có thể sử dụng bản sao lưu để khôi phục một cụm hoặc gieo một cụm mới. Dung lượng lưu trữ bản sao lưu chỉ áp dụng với ElastiCache dành cho Redis.

Truyền dữ liệu

Chi phí truyền dữ liệu trong một khu vực

Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và Amazon ElastiCache trong cùng Vùng sẵn sàng (AZ). Trong khi phí truyền dữ liệu khu vực tiêu chuẩn của EC2 là 0,01 USD cho mỗi GB vào/ra được áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản EC2 và Nút ElastiCache trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng Khu vực, bạn chỉ bị tính phí cho Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2.

Chi phí truyền dữ liệu giữa các khu vực

Kho chứa dữ liệu toàn cầu Amazon ElastiCache cho phép nhân rộng toàn khu vực được quản lý toàn phần, nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn. Các khoản phí sau áp dụng cho lưu lượng đi từ khu vực (hoặc nguồn) chính.

Global Datastore có sẵn với các nút M5, R5, R6g, R6gd và M6g. Những nút này không đủ điều kiện cho Bậc miễn phí của AWS.

AWS Outposts

AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn giúp mở rộng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và công cụ của AWS cho các trung tâm dữ liệu, không gian đặt máy chủ hoặc cơ sở tại chỗ của khách hàng. Bạn có thể mua máy chủ Outposts với thời hạn ba năm bằng tùy chọn trả trước một phần, trả trước toàn bộ và không trả trước. Giá bao gồm giao hàng, lắp đặt, bảo dưỡng và tháo dỡ vào cuối kỳ hạn.

Thông qua việc cung cấp quyền truy cập cục bộ vào cơ sở hạ tầng được AWS quản lý, Outposts cho phép bạn xây dựng và chạy các ứng dụng tại chỗ bằng những giao diện lập trình tương tự như ở các Khu vực AWS, đồng thời sử dụng tài nguyên điện toán và lưu trữ cục bộ để giảm độ trễ cũng như các nhu cầu xử lý dữ liệu cục bộ. Amazon ElastiCache for Outposts chỉ hỗ trợ các nút dòng M5 và R5.

Theo nhu cầu

Kịch bản sử dụng và định giá

Ví dụ 1: Memcached, một AZ duy nhất, theo nhu cầu

Kịch bản: Bạn sử dụng Amazon ElastiCache dành cho Memcached trong trường hợp sử dụng bộ nhớ đệm đơn giản cho cơ sở dữ liệu. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 25 GB, đồng thời ứng dụng của bạn được xây dựng dành cho một Vùng sẵn sàng duy nhất chạy ở Miền Đông. Hoa Kỳ (Bắc Virginia). 

Quyết định: Bạn sẽ không cần duy trì môi trường của mình quá lâu, vì vậy bạn chọn mức giá theo nhu cầu. Bạn quyết định sử dụng các nút cache.m6g.large trong một cụm năm nút để cân bằng giữa hiệu suất mạng, dung lượng bộ nhớ và hạn chế phạm vi tác động khi nút gặp sự cố bằng cách thiên về số lượng nút nhiều hơn với kích thước nhỏ hơn trong một kiến trúc cụm. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Phí cho nút theo nhu cầu
cache.m6g.large = 0,149 USD/giờ
Tổng = 0,149 USD * cụm 5 nút = 0,745 USD/giờ

Ví dụ 2: Đọc nhiều, nhiều AZ, một năm, không thanh toán trước chi phí (lưu vào bộ nhớ đệm)

Kịch bản: Bạn sử dụng Amazon ElastiCache dành cho Redis cho khối lượng công việc cần đọc nhiều. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 150 GB bao gồm các đối tượng có kích thước 200 byte. 20% khối lượng công việc là thao tác ghi, 80% thao tác đọc và khoảng 600.000 giao dịch mỗi giây. Bởi vì khối lượng công việc cần đọc nhiều, bạn sử dụng một kiến trúc ElastiCache gồm một nút chính và 5 nút bản sao vì các bản sao có thể đáp ứng lưu lượng đọc. Bạn có thể chọn loại nút cache.r6g.8xlarge vì nút này có đủ bộ nhớ để phù hợp với toàn bộ tập dữ liệu làm việc trên từng nút (lưu ý rằng cần có bộ nhớ dự trữ). Bạn có thể chọn triển khai khối lượng công việc trên hai vùng sẵn sàng ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Quyết định: Kích thước của khối lượng công việc tổng thể được dự đoán là ổn định, vì vậy bạn chọn phiên bản đặt trước có độ bền một năm mà không cần mua trả trước. Bên cạnh đó, bạn sử dụng tính năng miễn phí sao lưu hàng ngày của ElastiCache và sao lưu bổ sung hàng tháng. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Mức phí của nút đặt trước với cam kết một năm, không thanh toán trước
1 Chính + 5 Bản sao = Tổng 6 nút
Giá theo giờ của cache.r6g.8xlarge có hiệu lực 1 năm và không thanh toán trước = 2,241 USD/giờ
6 nút * 2,241 USD = 13,446 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
600.000 giao dịch mỗi giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 432 GB/giờ
Khoảng 50% dữ liệu của bạn sẽ truyền khắp các AZ do kiến trúc nhiều AZ
432 GB * 50% * 0,01 USD/GB = 2,16 USD/giờ

Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu
1 bản kết xuất nhanh kích cỡ 150 GB * 0,085 USD mỗi GB/tháng = 12,75 USD/tháng
12,75 USD/730 giờ trong tháng = 0,017 USD/giờ

Tổng phí
Phí cho nút của Amazon ElastiCache = 13,446 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 2,16 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu = 0,017 USD/giờ
Tổng = 13,446 USD + 2,16 USD + 0,017 USD = 15,623 USD/giờ

Ví dụ 3: Ghi nhiều với Global Datastore cho Amazon ElastiCache for Redis, thanh toán trước ba năm (trường hợp sử dụng lưu trữ phiên phân tán)

Kịch bản: Bạn sử dụng Amazon ElastiCache dành cho Redis cho khối lượng công việc liên quan đến lưu trữ phiên phân tán cần ghi nhiều. Bởi vì người dùng của bạn có mặt trên khắp Hoa Kỳ, bạn chọn tận dụng Global Datastore ở cả Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đóng vai trò là khu vực chính và Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) đóng vai trò là khu vực phụ. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 25 GB bao gồm các đối tượng có kích thước 200 byte. Mẫu lưu lượng của bạn là 50.000 thao tác ghi mỗi giây với 50.000 thao tác đọc mỗi giây trên khu vực chính cùng với 50.000 thao tác đọc trên khu vực phụ. Bạn đã chọn triển khai kiến trúc theo cụm trên ba AZ với ba phân mảnh và hai nút bản sao cho mỗi phân mảnh trong từng khu vực. Một phân mảnh là một tập hợp gồm từ một đến sáu nút Redis. 

Quyết định: Bạn mong khối lượng công việc này ổn định và đã chọn phiên bản đặt trước với cam kết trong vòng ba năm cùng với việc thanh toán trước toàn bộ khi mua. Đối với các bản sao lưu, bạn đang sử dụng bản sao lưu miễn phí đi kèm. Tổng mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Mức phí của nút đặt trước với cam kết 3 năm, thanh toán trước toàn bộ chi phí
3 phân mảnh * 3 nút mỗi phân mảnh * 2 Khu vực = Tổng 18 nút
Giá theo giờ của cache.m6g.xlarge có hiệu lực 3 năm và thanh toán trước toàn bộ chi phí = 0,134 USD/giờ
18 nút * 0,134 USD = 2,412 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
100.000 thao tác đọc mỗi giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 72 GB/giờ

50.000 thao tác ghi mỗi giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 36 GB/giờ
Khoảng 66% dữ liệu của bạn sẽ truyền khắp các AZ do kiến trúc nhiều AZ
(72 GB + 36 GB) * 50% * 0,01 USD/GB = 0,475 USD + 0,238 USD = 0,713 USD/giờ

Lưu lượng sao chép Global Datastore RA NGOÀI = 36 GB/giờ
36 GB * 0,02 USD = 0,72 USD/giờ

Tổng = 0,72 USD + 0,713 USD = 1,433 USD/giờ

Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu
Bản sao lưu đi kèm mỗi cụm = Miễn phí

Tổng phí
Phí cho nút của Amazon ElastiCache = 2,412 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 1,433 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu = Miễn phí
Tổng = 2,412 USD + 1,433 USD + 0 USD = 3,845 USD/giờ

Ví dụ 4: Lưu trữ bộ nhớ cache quy mô terabyte với độ trễ dưới phần nghìn giây bằng cách sử dụng phân bậc dữ liệu

Kịch bản: Bạn đang chạy một ứng dụng báo cáo và chọn ElastiCache để tăng hiệu suất của cơ sở dữ liệu cơ bản. Ứng dụng này có tính chất tạm thời, chủ yếu truy cập dữ liệu được tạo trong tháng trước, nhưng được yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong 12 tháng cho các mục đích tuân thủ. Ứng dụng lưu trữ 85 GiB mỗi tháng với tổng cộng 1 TiB. 

Quyết định: Vì ứng dụng của bạn chủ yếu sử dụng dữ liệu gần đây nhất, bạn chọn loại nút cache.r6gd.16xlarge với phân bậc dữ liệu. Ứng dụng của bạn đang chạy tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bạn đang không sử dụng bản sao dữ liệu đọc, bản kết xuất nhanh, Global Datastore hay bất kỳ tính năng ElastiCache thu phí nào khác. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Phí cho nút theo nhu cầu
Kích thước tập dữ liệu: 1 TiB (hay 1024 GiB)
Dung lượng bộ nhớ có thể sử dụng của cache.r6gd.16xlarge: 419,1 GiB/nút, ít hơn 25% bộ nhớ dự trữ: 419,1*0,75 = 314,33 GiB/nút
Dung lượng ổ cứng thể rắn (SSD) cache.r6gd.16xlarge: 1592,56 GiB
Tổng dung lượng mỗi nút: 314,33 + 1592,56 = 1906,89 GiB/nút
Số nút cần thiết cho tập dữ liệu: 1024 GiB ÷ 1906,89 GiB/nút = 1 nút
Giá của nút theo nhu cầu cache.r6gd.xlarge: 12,477 USD/giờ
Tổng phí mỗi giờ: 1 nút * 12,477 USD/giờ = 12,48 USD

Số nút cần thiết nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 1024 GiB ÷ 314,33 GiB/nút cache.r6g.16xlarge = 4 nút
Giá của nút theo nhu cầu cache.r6g.16xlarge: 6,567 USD/giờ
Phí mỗi giờ nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 4 nút * 6,567 USD/giờ = 26,27 USD
Tiết kiệm so với chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 26,27 USD – (12,48 USD / 26,27 USD) = 52,5%

Các câu hỏi thường gặp

Amazon ElastiCache có bậc miễn phí không và bạn có thể bắt đầu dùng miễn phí không?

Có, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon ElastiCache. Các khách hàng mới của AWS nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí nút cache.t2.micro hoặc cache.t3.micro của ElastiCache trong tối đa 12 tháng. Theo khuôn khổ của Bậc miễn phí của AWS, khách hàng mới của AWS sẽ được nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm.

Bậc miễn phí của AWS áp dụng cho các dịch vụ tham gia ở mọi khu vực trên toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn. Bậc miễn phí của AWS hiện chưa có sẵn tại các khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ) hay khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh).

Amazon ElastiCache có giá bao nhiêu mỗi tháng?

Sử dụng Công cụ tính giá AWS để tính toán Amazon ElastiCache và chi phí kiến trúc của bạn trong một ước tính duy nhất dựa trên vị trí, số lượng truyền dữ liệu, số lượng yêu cầu và hơn thế nữa. Chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng mà không yêu cầu phí tối thiểu.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí cho Amazon ElastiCache?

Phân bậc dữ liệu, nút đặt trước, sao lưu và khôi phục, truyền dữ liệu và AWS Outposts có thể ảnh hưởng đến chi phí Amazon ElastiCache của bạn.

  • Phân bậc dữ liệu: Các nút với phân bậc dữ liệu sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) để tự động tối ưu hóa chi phí của các cụm ElastiCache của bạn bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng nhất từ bộ nhớ sang SSD.
  • Nút đặt trước: Các nút đặt trước ElastiCache cung cấp mức chiết khấu đáng kể, giúp giảm mức giá sử dụng theo giờ hiện tại dành cho (các) nút bạn đặt trước trong thời hạn một năm hoặc ba năm.
  • Sao lưu & Khôi phục: Với ElastiCache cho Redis, bạn có thể lưu trữ một bản sao lưu cho mỗi cụm Redis đang hoạt động miễn phí. Dung lượng lưu trữ cho các bản sao lưu bổ sung được tính phí với mức 0,085 USD mỗi GB mỗi tháng cho tất cả các Khu vực AWS.
  • Truyền dữ liệu: Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và ElastiCache trong cùng Vùng sẵn sàng (AZ). Trong khi phí truyền dữ liệu khu vực tiêu chuẩn của EC2 được áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản EC2 và Nút ElastiCache trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng Khu vực, bạn chỉ bị tính phí cho Truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2

Tôi sẽ được tính phí và lập hóa đơn như thế nào cho việc sử dụng Amazon ElastiCache?

Với Amazon ElastiCache, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng và không có phí tối thiểu. Mức giá tính trên số giờ sử dụng nút đã dùng cho mỗi loại nút. Số giờ sử dụng nút không tròn một giờ sẽ được tính tròn là một giờ.

Chi phí truyền dữ liệu được tính giữa Amazon EC2 và Amazon ElastiCache như thế nào?

Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và Amazon ElastiCache trong cùng Vùng sẵn sàng (AZ). Trong khi phí truyền dữ liệu khu vực tiêu chuẩn của EC2 được áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản EC2 và nút ElastiCache trong các AZ khác nhau của cùng Khu vực, bạn chỉ bị tính phí cho truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản EC2.

Bạn sẽ không bị tính phí truyền dữ liệu ElastiCache đối với lưu lượng vào hoặc ra khỏi chính nút ElastiCache. Phí truyền dữ liệu tiêu chuẩn được áp dụng cho dữ liệu được truyền ra từ một khu vực.

Khi nào việc thanh toán cho các nút theo nhu cầu Amazon ElastiCache của tôi bắt đầu và kết thúc?

Việc thanh toán cho các nút Amazon ElastiCache bắt đầu ngay khi nút có sẵn. Thanh toán tiếp tục cho đến khi nút chấm dứt, điều này sẽ xảy ra khi xóa.

Điều gì xác định số giờ nút Amazon ElastiCache có thể được lập hóa đơn?

Số giờ nút Amazon ElastiCache được tính phí bất cứ khi nào nút của bạn chạy ở trạng thái “Sẵn có”. Nếu không muốn bị tính phí đối với nút của mình, bạn phải dừng hoặc xóa cụm để tránh bị tính phí đối với số giờ sử dụng nút phát sinh.

Giá Amazon ElastiCache có bao gồm thuế không?

Trừ khi có ghi chú khác, giá Amazon ElastiCache không bao gồm các loại thuế và thuế hiện hành, bao gồm thuế GTGT và thuế bán hàng hiện hành. Khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản phải tuân thủ thuế tiêu thụ của Nhật Bản khi sử dụng các dịch vụ AWS.

Khám phá xem các khách hàng AWS đang sử dụng Amazon ElastiCache như thế nào

Truy cập vào trang khách hàng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ElastiCache
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi