Amazon ElastiCache là một dịch vụ lưu trữ tạm thời dữ liệu trên RAM được quản lý hoàn toàn, hỗ trợ các trường hợp sử dụng linh hoạt theo thời gian thực. Bạn có thể sử dụng ElastiCache để lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm, giúp tăng hiệu suất ứng dụng và cơ sở dữ liệu, hoặc dùng dịch vụ này như một kho lưu trữ dữ liệu chính cho các trường hợp không yêu cầu độ bền như lưu trữ phiên, bảng thành tích trò chơi, phát trực tiếp và công tác phân tích. ElastiCache tương thích với Redis và Memcached. ElastiCache tương thích với Redis và Memcached để hỗ trợ mở rộng các ứng dụng thời gian thực, có đòi hỏi khắt khe một cách linh hoạt. Với ElastiCache, bạn chỉ phải thanh toán theo mức sử dụng và không phải thanh toán phí tối thiểu. Bạn bị tính phí theo giờ dựa trên số lượng nút, loại nút cũng như mô hình định giá do bạn chọn.

ElastiCache hỗ trợ cả nút theo nhu cầu cho phép thanh toán theo giờ mà không cần phải cam kết dài hạn và nút đặt trước, trong đó các khách hàng được ưu đãi chiết khấu nếu cam kết thời hạn một năm hoặc ba năm. Bạn cũng có thể phải chịu chi phí liên quan đến dung lượng lưu trữ bản sao lưu, truyền dữ liệu trong hoặc giữa các khu vực hay việc sử dụng AWS Outposts.

Bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon ElastiCache

Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon ElastiCache miễn phí. Khi đăng ký, các khách hàng mới của AWS nhận được 750 giờ sử dụng miễn phí nút cache.t2.micro hoặc cache.t3.micro của ElastiCache trong tối đa 12 tháng.

Bậc miễn phí của Amazon AWS áp dụng cho các dịch vụ thành viên trên các khu vực toàn cầu của chúng tôi. Mức sử dụng miễn phí của bạn theo Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn – mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn. Bậc miễn phí của AWS hiện chưa có sẵn tại các khu vực AWS GovCloud (US) hay khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh).

Nút theo nhu cầu

Nút là khối dữ liệu cấu tạo nhỏ nhất của một cụm ElastiCache. Nhìn chung, các loại nút thế hệ hiện tại cung cấp bộ nhớ cũng như công suất tính toán cao hơn tại mức phí thấp hơn so với những loại nút tương đương từ thế hệ trước. Để biết thêm thông tin về kích cỡ nút bạn muốn sử dụng, hãy xem phần chọn kích cỡ nút của bạn.

Việc sử dụng nút theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho dung lượng bộ nhớ theo giờ mà không cần phải cam kết dài hạn. Với mô hình này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Mô hình này cũng sẽ giúp biến khoản chi phí cố định lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn. Khi sử dụng nút theo nhu cầu, bạn được tính phí theo giờ kể từ thời điểm một nút được khởi chạy cho tới lúc nút đó chấm dứt hoạt động. Mỗi giờ sử dụng nút bán phần sẽ được tính thành giờ đủ.

Phân bậc dữ liệu

Các nút với phân bậc dữ liệu sử dụng ổ cứng thể rắn (SSD) để tự động tối ưu hóa chi phí của các cụm ElastiCache của bạn bằng cách di chuyển các mục ít được sử dụng nhất từ bộ nhớ sang SSD. Dữ liệu được lưu trữ trên SSD có độ trễ cao hơn một chút và thông lượng thấp hơn so với dữ liệu được lưu trong bộ nhớ. Các nút với phân bậc dữ liệu, có sẵn cho ElastiCache for Redis, phù hợp cho khối lượng công việc truy cập thường xuyên lên đến 20% dữ liệu của chúng và cho các ứng dụng có thể chịu được độ trễ bổ sung trong lần đầu tiên một mục ít được truy cập hơn được cần tới. Các nút Amazon ElastiCache R6gd với bộ nhớ và ổ cứng thể rắn có tổng dung lượng lưu trữ cao hơn gần gấp 5 lần và có thể giúp khách hàng tiết kiệm hơn 60% về chi phí khi chạy ở mức sử dụng tối đa so với các nút ElastiCache R6g chỉ có bộ nhớ. Tham khảo Ví dụ 4 bên dưới để xem so sánh về cách phân bậc dữ liệu có thể giảm chi phí của bạn.

Nút đặt trước

Các nút đặt trước cung cấp mức chiết khấu đáng kể, giúp giảm mức giá sử dụng theo giờ hiện tại dành cho (các) nút bạn đặt trước trong thời hạn một năm hoặc ba năm. Với nút đặt trước, bạn có thể chọn:

  • Thanh toán các khoản phí thấp theo giờ mà không cần thanh toán trước
  • Thanh toán một lần trước một phần với mức phí theo giờ thấp hơn
  • Thanh toán trước toàn bộ chi phí để được hưởng mức phí theo giờ thấp hơn nữa

Bạn có thể chỉ định nút thành nút đặt trước bằng cách gọi API mua hoặc chọn tùy chọn nút đặt trước trên bảng điều khiển AWS. Khi mua nút đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực, loại nút, điều khoản thanh toán và số lượng. Bạn chỉ có thể sử dụng nút đặt trước ở khu vực đã chỉ định.

Mức định giá nút dự trữ cũng có sẵn cho các nút cụm sử dụng phân bậc dữ liệu. 

Nút đặt trước tiêu chuẩn

* Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Elasticache bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu là dung lượng lưu trữ liên quan đến các bản kết xuất nhanh tự động cũng như được người dùng khởi tạo. Amazon ElastiCache cung cấp dung lượng lưu trữ cho một bản kết xuất nhanh miễn phí cho mỗi cụm ElastiCache hoạt động cho cụm Redis. Dung lượng lưu trữ bản sao lưu bổ sung có giá 0,085 USD trên mỗi GB mỗi tháng (tất cả các vùng đều có chung một mức giá). Miễn phí truyền dữ liệu để tạo và khôi phục bản kết xuất nhanh. Dung lượng lưu trữ bản sao lưu chỉ áp dụng với ElastiCache dành cho Redis.

Truyền dữ liệu

Outposts

AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn giúp mở rộng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, API và công cụ của AWS cho các trung tâm dữ liệu, không gian đặt máy chủ hoặc cơ sở tại chỗ của khách hàng. Thông qua việc cung cấp quyền truy cập cục bộ vào cơ sở hạ tầng được AWS quản lý, AWS Outposts cho phép bạn xây dựng và chạy các ứng dụng tại chỗ bằng những giao diện lập trình tương tự như ở các Khu vực của AWS, đồng thời sử dụng tài nguyên điện toán và lưu trữ cục bộ để giảm độ trễ cũng như các nhu cầu xử lý dữ liệu cục bộ. ElastiCache for Outposts chỉ hỗ trợ các nút dòng M5 và R5.

Theo nhu cầu

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ 1: Memcached, một AZ duy nhất, theo nhu cầu
Trường hợp sử dụng bộ nhớ đệm đơn giản cho cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng Amazon ElastiCache for
Memcached. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 25 GB, đồng thời ứng dụng của bạn được xây dựng dành cho một Vùng sẵn sàng duy nhất chạy ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bạn sẽ không cần duy trì môi trường của mình quá lâu, vì vậy bạn chọn mức giá theo nhu cầu. Bạn quyết định sử dụng
các nút cache.m6g.large trong một cụm năm nút để cân bằng giữa hiệu suất mạng, dung lượng bộ nhớ và hạn chế phạm vi tác động khi nút gặp sự cố bằng cách thiên về số lượng nút nhiều hơn với kích thước nhỏ hơn trong một kiến trúc cụm. Như vậy, khối lượng công việc của bạn sẽ có tổng phí là:

Phí cho nút theo nhu cầu
cache.m6g.large = 0,149 USD/giờ
Tổng = 0,149 USD * cụm 5 nút = 0,745 USD/giờ

Ví dụ 2: Đọc nhiều, nhiều AZ, một năm, không thanh toán trước chi phí (lưu vào bộ nhớ đệm)
Bạn sử dụng Amazon ElastiCache for Redis cho khối lượng công việc cần đọc nhiều. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 150 GB bao gồm các đối tượng có kích thước 200 byte. 20% khối lượng công việc là thao tác ghi, 80% thao tác đọc và khoảng 600.000 giao dịch mỗi giây. Bởi vì khối lượng công việc cần đọc nhiều, bạn sử dụng một kiến trúc ElastiCache gồm một nút chính và 5 nút bản sao vì các bản sao có thể đáp ứng lưu lượng đọc. Bạn có thể chọn loại nút cache.r6g.8xlarge vì nút này có đủ bộ nhớ để phù hợp với toàn bộ tập dữ liệu làm việc trên từng nút (lưu ý rằng cần có bộ nhớ dự trữ). Bạn cũng lựa chọn triển khai khối lượng công việc của mình
trên hai Vùng sẵn sàng tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Kích thước của khối lượng công việc tổng thể được dự đoán là ổn định, vì vậy bạn chọn phiên bản đặt trước có độ bền một năm mà không cần mua trả trước. Bên cạnh đó, bạn sử dụng tính năng miễn phí sao lưu hàng ngày của ElastiCache và sao lưu bổ sung hàng tháng. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Mức phí của nút đặt trước với cam kết một năm, không thanh toán trước
1 Chính + 5 Bản sao = Tổng 6 nút
Giá theo giờ của cache.r6g.8xlarge có hiệu lực 1 năm và không thanh toán trước = 2,241 USD/giờ
6 nút * 2,241 USD = 13,446 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
600.000 giao dịch mỗi giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 432 GB/giờ
Khoảng 50% dữ liệu của bạn sẽ truyền khắp các AZ do kiến trúc nhiều AZ
432 GB * 50% * 0,01 USD/GB = 2,16 USD/giờ

Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu
1 bản kết xuất nhanh kích cỡ 150 GB * 0,085 USD mỗi GB/tháng = 12,75 USD/tháng
12,75 USD/730 giờ trong tháng = 0,017 USD/giờ

Tổng phí
Phí cho nút của Amazon ElastiCache = 13,446 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 2,16 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu = 0,017 USD/giờ
Tổng = 13,446 USD + 2,16 USD + 0,017 USD = 15,623 USD/giờ

Ví dụ 3: Ghi nhiều với Global Datastore cho Amazon ElastiCache for Redis, thanh toán trước ba năm (Trường hợp sử dụng lưu trữ phiên phân tán)
Bạn sử dụng Amazon ElastiCache for Redis cho khối lượng công việc liên quan đến lưu trữ phiên phân tán cần ghi nhiều. Bởi vì người dùng của bạn có mặt trên khắp Hoa Kỳ, bạn chọn tận dụng Global Datastore ở cả Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) đóng vai trò là khu vực chính và Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) đóng vai trò là khu vực phụ. Tổng kích thước tập dữ liệu của bạn là 25 GB bao gồm các đối tượng có kích thước 200 byte, đồng thời mẫu lưu lượng của bạn là 50.000 thao tác ghi mỗi giây và 50.000 thao tác đọc mỗi giây trên khu vực chính cùng với 50.000 thao tác đọc trên khu vực phụ. Bạn đã chọn triển khai kiến trúc theo cụm trên ba AZ với ba phân mảnh và hai nút bản sao cho mỗi phân mảnh trong từng khu vực. Một phân mảnh là một tập hợp gồm từ một đến sáu nút Redis. Bạn mong khối lượng công việc này ổn định và đã chọn phiên bản đặt trước với cam kết trong vòng ba năm cùng với việc thanh toán trước toàn bộ khi mua. Đối với các bản sao lưu, bạn đang sử dụng bản sao lưu miễn phí đi kèm. Tổng mức phí của bạn sẽ được tính như sau:

Mức phí của nút đặt trước với cam kết 3 năm, thanh toán trước toàn bộ chi phí
3 phân mảnh * 3 nút mỗi phân mảnh * 2 Khu vực = Tổng 18 nút
Giá theo giờ của cache.m6g.xlarge có hiệu lực 3 năm và thanh toán trước toàn bộ chi phí = 0,134 USD/giờ
18 nút * 0,134 USD = 2,412 USD/giờ

Mức phí truyền dữ liệu
100.000 thao tác đọc mỗi giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 72 GB/giờ

50.000 thao tác ghi mỗi giây * 200 byte * 60 phút/giờ * 60 giây/phút = 36 GB/giờ
Khoảng 66% dữ liệu của bạn sẽ truyền khắp các AZ do kiến trúc nhiều AZ
(72 GB + 36 GB) * 50% * 0,01 USD/GB = 0,475 USD + 0,238 USD = 0,713 USD/giờ

Lưu lượng sao chép Global Datastore RA NGOÀI = 36 GB/giờ
36 GB * 0,02 USD = 0,72 USD/giờ

Tổng = 0,72 USD + 0,713 USD = 1,433 USD/giờ

Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu
Bản sao lưu đi kèm mỗi cụm = Miễn phí

Tổng phí
Phí cho nút của Amazon ElastiCache = 2,412 USD/giờ
Phí truyền dữ liệu = 1,433 USD/giờ
Phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu = Miễn phí
Tổng = 2.412 USD + 1.433 USD + 0 USD = 3.845 USD/giờ

Ví dụ 4: Lưu trữ bộ nhớ cache quy mô terabyte với độ trễ dưới phần nghìn giây bằng cách sử dụng phân bậc dữ liệu

Bạn đang chạy một ứng dụng báo cáo và chọn ElastiCache để tăng hiệu suất của cơ sở dữ liệu cơ bản. Ứng dụng này có tính chất tạm thời, chủ yếu truy cập dữ liệu được tạo trong tháng trước, nhưng được yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong 12 tháng cho các mục đích tuân thủ. Ứng dụng lưu trữ 85 GiB mỗi tháng với tổng cộng 1 TiB. Vì ứng dụng của bạn chủ yếu sử dụng dữ liệu gần đây nhất, bạn chọn loại nút cache.r6gd.16xlarge với phân bậc dữ liệu. Ứng dụng của bạn đang chạy tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Bạn đang không sử dụng bản sao dữ liệu đọc, bản kết xuất nhanh, Global Datastore hay bất kỳ tính năng ElastiCache thu phí nào khác. Tổng mức phí của bạn được tính như sau:

Phí cho nút theo nhu cầu
Kích thước tập dữ liệu: 1 TiB (hay 1024 GiB)
Dung lượng bộ nhớ có thể sử dụng của cache.r6gd.16xlarge: 419,1 GiB/nút, ít hơn 25% bộ nhớ dự trữ: 419,1*0,75 = 314,33 GiB/nút
Dung lượng ổ cứng thể rắn (SSD) cache.r6gd.16xlarge: 1592,56 GiB
Tổng dung lượng mỗi nút: 314,33 + 1592,56 = 1906,89 GiB/nút
Số nút cần thiết cho tập dữ liệu: 1024 GiB ÷ 1906,89 GiB/nút = 1 nút
Giá của nút theo nhu cầu cache.r6gd.xlarge: 12,477 USD/giờ
Tổng phí mỗi giờ: 1 nút * 12,477 USD/giờ = 12,48 USD

Số nút cần thiết nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 1024 GiB ÷ 314,33 GiB/nút cache.r6g.16xlarge = 4 nút
Giá của nút theo nhu cầu cache.r6g.16xlarge: 6,567 USD/giờ
Phí mỗi giờ nếu chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 4 nút * 6,567 USD/giờ = 26,27 USD
Tiết kiệm so với chạy hoàn toàn trong bộ nhớ: 26,27 USD – (12,48 USD / 26,27 USD) = 52,5%

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Khám phá xem các khách hàng AWS đang sử dụng Amazon ElastiCache như thế nào

Truy cập vào trang khách hàng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ElastiCache
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi