Bắt đầu với Amazon ElastiCache miễn phí

Nếu chưa từng sử dụng Amazon ElastiCache, bạn có cơ hội bắt đầu sử dụng miễn phí.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng việc sử dụngCông cụ tính giá AWS.

Loại nút có thể sử dụng

Amazon ElastiCache hiện hỗ trợ các Loại nút cache sau:

Loại nút cache vCPU Bộ nhớ (GiB) Hiệu năng mạng
Tiêu chuẩn – Thế hệ hiện tại
cache.t2.micro 1 0,555 Thấp đến Trung bình
cache.t2.small 1 1,55 Thấp đến Trung bình
cache.t2.medium 2 3,22 Thấp đến Trung bình
cache.t3.micro 2 0,5 Lên đến 5 Gigabit
cache.t3.small 2 1,37 Lên đến 5 Gigabit
cache.t3.medium 2 3,09 Lên đến 5 Gigabit
cache.m4.large 2 6,42 Trung bình
cache.m4.xlarge 4 14,28 Cao
cache.m4.2xlarge 8 29,7 Cao
cache.m4.4xlarge 16 60,78 Cao
cache.m4.10xlarge 40 154,64 10 Gigabit
cache.m5.large 2 6,38 Lên đến 10 Gigabit
cache.m5.xlarge 4 12,93 Lên đến 10 Gigabit
cache.m5.2xlarge 8 26,04 Lên đến 10 Gigabit
cache.m5.4xlarge 16 52,26 Lên đến 10 Gigabit
cache.m5.12xlarge 48 157,12 12 Gigabit
cache.m5.24xlarge 96 314,32 25 Gigabit
cache.m6g.large 2 6,38 Lên đến 10 Gigabit
cache.m6g.xlarge 4 12,94 Lên đến 10 Gigabit
cache.m6g.2xlarge 8 26,05 Lên đến 10 Gigabit
cache.m6g.4xlarge 16 52,26 Lên đến 10 Gigabit
cache.m6g.8xlarge 32 103,68 12 Gigabit
cache.m6g.12xlarge 48 157,13 20 Gigabit
cache.m6g.16xlarge 64 209,55 25 Gigabit
Phiên bản bộ nhớ tối ưu – Thế hệ hiện tại
cache.r4.large 2 12,3 Lên đến 10 Gigabit
cache.r4.xlarge 4 25,05 Lên đến 10 Gigabit
cache.r4.2xlarge 8 50,47 Lên đến 10 Gigabit
cache.r4.4xlarge 16 101,38 Lên đến 10 Gigabit
cache.r4.8xlarge 32 203,26 10 Gigabit
cache.r4.16xlarge 64 407 25 Gigabit
cache.r5.large 2 13,07 Lên đến 10 Gigabit
cache.r5.xlarge 4 26,32 Lên đến 10 Gigabit
cache.r5.2xlarge 8 52,82 Lên đến 10 Gigabit
cache.r5.4xlarge 16 105,81 Lên đến 10 Gigabit
cache.r5.12xlarge 48 317,77 12 Gigabit
cache.r5.24xlarge 96 635,61 25 Gigabit
cache.r6g.large 2 13,07 Lên đến 10 Gigabit
cache.r6g.xlarge 4 26,32 Lên đến 10 Gigabit
cache.r6g.2xlarge 8 52,82 Lên đến 10 Gigabit
cache.r6g.4xlarge 16 105,81 Lên đến 10 Gigabit
cache.r6g.8xlarge 32 209,55 12 Gigabit
cache.r6g.12xlarge 48 317,77 20 Gigabit
cache.r6g.16xlarge 64 419,10 25 Gigabit

Bạn đang tìm các Nút mạng T1, M1, M2, M3, C1 hay R3? Hãy xem trang Các loại nút thế hệ trước.

Nút theo nhu cầu

Nút theo nhu cầu cho phép bạn trả cho dung lượng bộ nhớ theo giờ mà nút của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Với dịch vụ này, bạn không còn đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường khá lớn thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều.

Giá được tính theo mỗi giờ sử dụng nút, từ lúc nút được khởi chạy cho đến khi kết thúc. Mỗi giờ của nút bán phần được sử dụng sẽ được tính thành giờ đủ.

Nút dự trữ

Với Nút dự trữ, bạn có thể chọn thanh toán trước một lần, không thanh toán trước và thanh toán mức phí thấp theo giờ hoặc thanh toán trước một lần theo mức phí thấp theo giờ cho mỗi nút bạn muốn dự trữ trong thời hạn 1 hoặc 3 năm. Đổi lại, bạn sẽ được hưởng mức chiết khấu cao cho mức giá sử dụng theo giờ được áp dụng cho (các) nút dự trữ của bạn. Amazon ElastiCache cung cấp loại Nút dự trữ Tiêu chuẩn và Sử dụng nhiều cho các dòng nút cache hiện tại. Để tìm hiểu thêm về Nút dự trữ, vui lòng truy cập trang Nút dự trữ của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định nút cache làm Nút dự trữ bằng cách gọi API mua hoặc chọn tùy chọn Nút dự trữ trong Bảng điều khiển AWS. Khi chỉ định một nút cache làm Nút dự trữ, bạn phải chỉ định một khu vực, loại nút cache, loại Nút dự trữ và số lượng cho Nút dự trữ có thể áp dụng. Chỉ có thể sử dụng Nút dự trữ ở khu vực chỉ định. Chúng tôi có thể chấm dứt chương trình giá Nút dự trữ bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu giá Nút dự trữ, các Nút dự trữ cũng chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với chúng tôi điều chỉnh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nút dự trữ tiêu chuẩn

Nút dự trữ sử dụng nhiều

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu là dung lượng lưu trữ dành cho các bản kết xuất nhanh tự động hóa được người dùng khởi chạy mà bạn đã thực hiện. Amazon ElastiCache cung cấp dung lượng lưu trữ cho một bản kết xuất nhanh miễn phí cho mỗi cụm ElastiCache hoạt động cho cụm Redis. Dung lượng lưu trữ bản sao lưu thêm có giá là 0.085 USD/GB mỗi tháng (giá được áp dụng như nhau cho tất cả khu vực). Truyền dữ liệu để sử dụng bản kết xuất nhanh được miễn phí.

Truyền dữ liệu

Outposts

Theo nhu cầu

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá xem các khách hàng AWS đang sử dụng Amazon ElastiCache như thế nào

Truy cập vào trang khách hàng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ElastiCache
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi