Điểm khác biệt giữa SOA và vi dịch vụ là gì?

Kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA) là một phương pháp phát triển phần mềm sử dụng các thành phần của phần mềm được gọi là dịch vụ để tạo ra các ứng dụng dành cho doanh nghiệp. Mỗi dịch vụ cung cấp một khả năng dành cho doanh nghiệp. Chúng cũng có thể giao tiếp với nhau trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ. Nhà phát triển tận dụng SOA để tái sử dụng các dịch vụ trong nhiều hệ thống khác nhau hoặc kết hợp một số dịch vụ độc lập để thực hiện các tác vụ phức tạp. Kiến trúc vi dịch vụ là sự tiến hóa của phong cách kiến trúc SOA. Mỗi dịch vụ SOA là một khả năng đầy đủ dành cho doanh nghiệp, còn mỗi vi dịch vụ là một thành phần phần mềm nhỏ hơn nhiều chỉ chuyên về một tác vụ duy nhất. Vi dịch vụ giải quyết những thiếu sót của SOA để khiến phần mềm trở nên tương thích hơn với những môi trường doanh nghiệp trên nền tảng đám mây hiện đại.

Tìm hiểu về SOA »

Tìm hiểu về vi dịch vụ »

Kiến trúc SOA giải quyết được những hạn chế nào của kiến trúc đơn khối?

Trong kiến trúc đơn khối, các nhà phát triển viết mã cho tất cả các chức năng dịch vụ trong một cơ sở mã duy nhất. Với kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA), các nhà phát triển có thể giải quyết những thách thức của kiến trúc đơn khối, chẳng hạn như sau:

 • Các thách thức về điều chỉnh quy mô đòi hỏi toàn bộ ứng dụng phải điều chỉnh quy mô, ngay cả khi chỉ có một thành phần cụ thể cần thêm tài nguyên.
 • Không có khả năng bổ sung hoặc sửa đổi các tính năng một cách linh hoạt, vì chức năng được phân tán trên cơ sở mã.
 • Không có khả năng tái sử dụng các thành phần trên các ứng dụng khác nhau.
 • Khả năng chịu lỗi hạn chế. Một thành phần gặp lỗi có thể khiến toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
 • Thách thức của việc áp dụng các công nghệ mới hoặc tích hợp với các hệ thống bên ngoài sử dụng các công nghệ khác.

Các kiến trúc đơn khối cũng tập trung quyền sở hữu và các đội ngũ phát triển sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ ứng dụng. Họ phải đối mặt với những thách thức trong việc phân phối liên tục và phương pháp DevOps do quy mô và độ phức tạp của các kiến trúc. 

Với SOA, các nhà phát triển chia nhỏ các chức năng phần mềm thành các lớp người sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ. Các lớp này giao tiếp và trao đổi dữ liệu thông qua bus dịch vụ doanh nghiệp (ESB). Các nhà phát triển sử dụng SOA để đơn giản hóa các ứng dụng phức tạp thành nhiều dịch vụ có thể tái sử dụng. 

Kiến trúc vi dịch vụ giải quyết được những hạn chế nào của kiến trúc SOA?

Mặc dù kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA) có thể hoạt động tốt để xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp lớn nhưng nó cần linh hoạt hơn để điều chỉnh quy mô cho phù hợp với các ứng dụng nhỏ hơn, dành riêng cho công việc kinh doanh. Đây là một số hạn chế của SOA:

 • Bus dịch vụ doanh nghiệp (ESB) kết nối nhiều dịch vụ với nhau, điều này khiến nó trở thành điểm lỗi chí mạng đơn lẻ. 
 • Tất cả các dịch vụ đều dùng chung một kho dữ liệu. Điều này khiến các dịch vụ khó để quản lý riêng lẻ. 
 • Mỗi dịch vụ đều có phạm vi rộng. Vì vậy, nếu một trong số các dịch vụ gặp sự cố, toàn bộ quy trình kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. 

Do đó, các nhà phát triển chuyển sang kiến trúc vi dịch vụ để có phương thức tiếp cận chi tiết hơn đối với việc xây dựng các ứng dụng.

Mô hình vi dịch vụ chia một dịch vụ SOA thành các dịch vụ nhỏ hơn. Mỗi vi dịch vụ hoạt động trong bối cảnh giới hạn của mình và chạy độc lập với các dịch vụ khác. Tóm lại, kiến trúc vi dịch vụ là kiến trúc ít phụ thuộc hoặc không phụ thuộc lẫn nhau giữa các dịch vụ riêng lẻ và làm giảm nguy cơ gặp sự cố trên toàn hệ thống.

Điểm khác biệt về kiến trúc giữa SOA và vi dịch vụ

Kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA) bao gồm một phạm vi doanh nghiệp rộng lớn hơn. Các đơn vị kinh doanh khác nhau cộng tác hiệu quả với nhau trên một nền tảng chia sẻ dữ liệu chung. Ngược lại, vi dịch vụ được áp dụng trong một phạm vi hẹp hơn.

Ví dụ: quản lý hàng tồn kho sẽ là một dịch vụ SOA của một hệ thống thương mại điện tử. Nhưng phương thức tiếp cận vi dịch vụ sẽ chia nhỏ việc quản lý hàng tồn kho thành các dịch vụ nhỏ hơn, chẳng hạn như trình kiểm tra tình trạng còn hàng, hoàn thiện đơn hàng và kế toán. 

Triển khai

Việc triển khai SOA liên quan đến việc tích hợp các loại dịch vụ khác nhau vào một ứng dụng. Việc triển khai này sử dụng bus dịch vụ doanh nghiệp để kết nối các loại dịch vụ, trong đó có:

 • Các dịch vụ chức năng để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh cụ thể 
 • Các dịch vụ doanh nghiệp để hiển thị một chức năng kinh doanh cụ thể cho các dịch vụ khác
 • Các dịch vụ ứng dụng được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng và triển khai các ứng dụng
 • Các dịch vụ cơ sở hạ tầng để quản lý các tính năng phi chức năng, chẳng hạn như xác thực và bảo mật

Ngược lại, kiến trúc vi dịch vụ là một quá trình triển khai SOA chi tiết và độc lập hơn. Vi dịch vụ không dùng chung tài nguyên như các dịch vụ SOA. Mỗi vi dịch vụ hoạt động độc lập để cung cấp các chức năng rất cụ thể.

Môi trường truyền thông

Để truy cập các dịch vụ từ xa, kiến trúc SOA sử dụng bus dịch vụ doanh nghiệp (ESB) tập trung để kết nối các dịch vụ đa dạng với nhiều giao thức nhắn tin khác nhau. Một số giao thức này bao gồm SOAP, Giao thức hàng đợi nhắn tin nâng cao (AMQP) và Hàng đợi tin nhắn Microsoft (MSMQ). Nếu ESB gặp lỗi, tất cả các dịch vụ SOA sẽ bị ảnh hưởng. 

Trong khi đó, các kiến trúc vi dịch vụ sử dụng các hệ thống nhắn tin đơn giản hơn, chẳng hạn như API RESTful, Dịch vụ thông báo Java (JMS) hoặc phát trực tuyến sự kiện kiểu gửi – đăng ký nhận (pub/sub). Các phương pháp này không đòi hỏi vi dịch vụ phải duy trì một kết nối hoạt động khi trao đổi dữ liệu. 

API là một công cụ phổ biến cho các kiến trúc vi dịch vụ. Một API cho phép từ hai vi dịch vụ trở lên trao đổi dữ liệu trực tiếp mà không cần thông qua một kênh tập trung. Tuy nhiên, nó có thể tạo ra các đường dẫn dữ liệu phức tạp giữa hàng chục vi dịch vụ mà các nhà phát triển giám sát và quản lý.

Lưu trữ dữ liệu

Môi trường SOA bao gồm một lớp kho lưu trữ dữ liệu duy nhất mà các dịch vụ được kết nối khác dùng chung. Các ứng dụng doanh nghiệp khác nhau truy cập và tái sử dụng cùng dữ liệu trong quá trình triển khai SOA, cho phép tối ưu hóa giá trị của kho dữ liệu.

Ngược lại, mỗi vi dịch vụ có kho lưu trữ dữ liệu riêng. Trong kiến trúc vi dịch vụ, tính độc lập của dữ liệu quan trọng hơn khả năng tái sử dụng. 

Triển khai

Việc triển khai các dịch vụ SOA có thể là một thách thức vì chúng được liên kết với nhau ở một mức độ nhất định. Ví dụ: các nhà phát triển phải xây dựng lại toàn bộ ứng dụng nếu họ sửa đổi hoặc bổ sung một dịch vụ mới. Bên cạnh đó, các ứng dụng SOA không thể tận dụng tối đa giải pháp đưa vào bộ chứa, cho phép rút ứng dụng khỏi các hệ điều hành và phần cứng.

Trong khi đó, vi dịch vụ dễ triển khai hơn vì chúng được thiết kế để điều chỉnh quy mô trong môi trường đám mây. Mỗi vi dịch vụ là một ứng dụng độc lập mà các nhà phát triển có thể đưa vào bộ chứa và triển khai trên đám mây. 

Những lợi ích chính của vi dịch vụ và SOA

Cả kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA) và vi dịch vụ đều cho phép các đội ngũ phát triển xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng hiện đại một cách hiệu quả cho môi trường đám mây. Tuy nhiên, vi dịch vụ mang tới những lợi thế nhất định so với triển khai SOA.

Khả năng tái sử dụng

Một trong những nguyên tắc trong thiết kế SOA là chú trọng vào khả năng tái sử dụng và chia sẻ thành phần. Trong kiến trúc này, nhiều ứng dụng tương tác trực tiếp đều sử dụng những dịch vụ SOA giống nhau. Ví dụ: bảng điều khiển lập hóa đơn và theo dõi đơn hàng có thể truy cập cùng một dịch vụ để truy xuất thông tin chi tiết về khách hàng.

Trong khi đó, vi dịch vụ có một phương thức tiếp cận khác. Vi dịch vụ áp dụng sao chép dữ liệu thay vì chia sẻ các tài nguyên chung. Bằng cách này, một ứng dụng dựa trên vi dịch vụ sẽ hoạt động hiệu quả hơn và không bị giới hạn trong các hoạt động dữ liệu của các dịch vụ khác. 

Tốc độ

SOA có thể mang lại tốc độ khá tốt trong quá trình triển khai đơn giản, nhưng độ trễ dữ liệu tăng lên khi các nhà phát triển bổ sung thêm dịch vụ vào hệ thống. Tất cả các dịch vụ sẽ cạnh tranh để sử dụng cùng tài nguyên giao tiếp và khả năng dữ liệu.

Ngược lại, kiến trúc vi dịch vụ vẫn linh hoạt và phản hồi nhanh khi hệ thống điều chỉnh quy mô vì chúng không dùng chung các tài nguyên chồng chéo. Các nhà phát triển có thể chỉ định và gia tăng tài nguyên điện toán cho một vi dịch vụ cụ thể nếu nhu cầu về lưu lượng truy cập tăng lên. Điều này cho phép một ứng dụng dựa trên vi dịch vụ luôn chạy với tốc độ chấp nhận được. 

Tính linh hoạt trong quản trị

Các ứng dụng dựa trên SOA mang tới khả năng quản trị dữ liệu nhất quán trên các kho lưu trữ chung mà các dịch vụ khác nhau sử dụng.

Tuy nhiên, các nhà phát triển làm việc với vi dịch vụ có thể quyết định các chính sách quản trị khác nhau đối với các đơn vị kho lưu trữ dữ liệu độc lập. Các đội ngũ phát triển cộng tác với nhau hiệu quả hơn và có quyền tự do xác định các cơ chế quản trị dữ liệu. 

So sánh về trường hợp nên sử dụng SOA hay vi dịch vụ

Kiến trúc định hướng dịch vụ (SOA) và vi dịch vụ cung cấp nhiều phương thức khác nhau để các tổ chức chuyển từ kiến trúc đơn khối sang môi trường đám mây. Tùy thuộc vào một số yếu tố nhất định, phương thức này có thể phù hợp hơn phương thức kia trong các trường hợp sử dụng thực tế.

SOA

Các tổ chức đang sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp cũ hoặc độc lập được hưởng lợi từ kiến trúc SOA. SOA đơn giản hóa các chương trình phần mềm thông thường thành các phần dạng mô-đun nhỏ hơn. SOA cũng tập hợp các tài nguyên dùng chung để hợp lý hóa các chức năng kinh doanh. Thay vì xây dựng các dịch vụ chồng chéo và dư thừa, các nhà phát triển có thể sử dụng lại các dịch vụ SOA hiện có để triển khai nhiều giải pháp kinh doanh hơn. 

Vi dịch vụ

Kiến trúc vi dịch vụ là lựa chọn tốt hơn để hỗ trợ các đội ngũ phát triển Agile. Các nhà phát triển có thể thực hiện các thay đổi mã nhanh chóng và tăng dần mà không ảnh hưởng đến sự ổn định của ứng dụng bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD). Vi dịch vụ sẽ phù hợp hơn khi các nhà phát triển có những mục tiêu sau:

 • Sử dụng các ngôn ngữ lập trình, thư viện hoặc khung khác nhau để xây dựng một ứng dụng duy nhất
 • Kết hợp các dịch vụ riêng lẻ được xây dựng với các khung phần mềm khác nhau
 • Cung cấp tài nguyên điện toán và điều chỉnh quy mô các dịch vụ riêng lẻ theo thời gian thực 

Với vi dịch vụ, các công ty có thể hưởng lợi từ khả năng của đám mây hiện đại và triển khai hàng trăm vi dịch vụ một cách dễ dàng.

Tóm tắt các điểm khác biệt giữa SOA và vi dịch vụ

 

SOA

Vi dịch vụ

Thực hiện

Các dịch vụ khác nhau với tài nguyên được chia sẻ.

Các dịch vụ nhỏ hơn độc lập và theo mục đích cụ thể.

Giao tiếp

ESB sử dụng nhiều giao thức nhắn tin như SOAP, AMQP và MSMQ. 

API, Dịch vụ thông báo Java, Pub/Sub

Lưu trữ dữ liệu

Kho lưu trữ dữ liệu được chia sẻ.

Kho lưu trữ dữ liệu độc lập.

Triển khai

Khó khăn. Cần phải xây dựng lại toàn bộ để thực hiện các thay đổi nhỏ.

Dễ dàng triển khai. Mỗi vi dịch vụ có thể được bộ chứa hóa. 

Khả năng tái sử dụng

Các dịch vụ có thể tái sử dụng thông qua các tài nguyên chung được chia sẻ.

Mỗi dịch vụ đều có tài nguyên độc lập riêng. Bạn có thể tái sử dụng các vi dịch vụ thông qua API của chúng.

Tốc độ

Chậm lại khi nhiều dịch vụ được thêm vào.

Tốc độ nhất quán khi lưu lượng truy cập tăng lên.

Tính linh hoạt trong quản trị

Quản trị dữ liệu nhất quán trên tất cả các dịch vụ.

Chính sách quản trị dữ liệu khác nhau cho mỗi kho lưu trữ.

AWS có thể hỗ trợ các yêu cầu về vi dịch vụ của bạn như thế nào?

Bạn có thể xây dựng các ứng dụng hiện đại trên Amazon Web Services (AWS) với các mẫu kiến trúc theo mô-đun, mô hình vận hành phi máy chủ và các quy trình phát triển linh hoạt. Chúng tôi mang lại nền tảng hoàn thiện nhất để xây dựng các vi dịch vụ có độ sẵn sàng cao nhằm hỗ trợ cho những ứng dụng hiện đại ở mọi phạm vi và quy mô.

Dưới đây là những cách bạn có thể làm việc với các vi dịch vụ trên AWS:

 • Xây dựng, cô lập và chạy các vi dịch vụ bảo mật trong các bộ chứa được quản lý để đơn giản hóa thao tác và giảm chi phí quản lý. Đọc thêm tại Bộ chứa trên AWS.
 • Sử dụng AWS Lambda để chạy các vi dịch vụ mà không cần cung cấp và quản lý các máy chủ.
 • Chọn trong số 15 cơ sở dữ liệu Đám mây AWS quan hệ và phi quan hệ được xây dựng cho mục đích nhất định để hỗ trợ kiến trúc vi dịch vụ.
 • Dễ dàng giám sát và kiểm soát các vi dịch vụ đang chạy trên AWS với AWS App Mesh.
 • Giám sát và khắc phục sự cố của các tương tác vi dịch vụ phức tạp với AWS X-Ray.

Vi dịch vụ trên AWS giúp bạn đổi mới nhanh hơn, giảm thiểu rủi ro, tăng tốc thời gian đưa ra thị trường và làm giảm tổng chi phí sở hữu của bạn. Bắt đầu sử dụng vi dịch vụ trên AWS bằng cách tạo tài khoản ngay hôm nay.