Đám mây dữ liệu là gì?

Đám mây dữ liệu là một hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp giúp hợp nhất tất cả các nguồn dữ liệu, kho lưu trữ dữ liệu và cơ sở hạ tầng dữ liệu hỗ trợ trong một doanh nghiệp. Hầu hết các tổ chức lớn đều có cơ sở hạ tầng CNTT phức tạp có thể bao gồm nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây, tài nguyên tại chỗ và phần mềm cũ. Điều này có thể dẫn đến việc dữ liệu dư thừa, được lập danh mục kém và khó quản lý. Đám mây dữ liệu loại bỏ các lô cốt như vậy và giúp mọi người trong tổ chức của bạn dễ dàng truy cập và chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chuyên sâu có thể sử dụng được.

Đám mây dữ liệu mang đến những lợi ích gì?

Đám mây dữ liệu mang đến cho bạn cơ sở hạ tầng để quản lý dữ liệu một cách hiệu quả trên nhiều hệ thống ở mọi quy mô. Bạn có thể đảm bảo cung cấp dữ liệu cho bất kỳ ai cần đến mà không gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc khả năng bảo mật của dữ liệu. Dưới đây là một số lợi ích khi triển khai đám mây dữ liệu.

Quản lý tập trung

Thay vì chỉ sử dụng cơ sở hạ tầng dữ liệu biệt lập, tổ chức của bạn có thể sử dụng đám mây dữ liệu để thu thập, xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu từ duy nhất một nền tảng hợp nhất. Điều này sẽ đảm bảo khả năng quản trị và kiểm soát quyền tốt hơn cho nhân viên và ứng dụng đám mây truy cập dữ liệu được lưu trữ. Thay vì quản lý quyền truy cập từ nhiều vị trí, tổ chức của bạn có thể điều chỉnh các chính sách sử dụng dữ liệu từ một điểm kiểm soát hợp nhất. 

Tính di động cao hơn

Đám mây dữ liệu hỗ trợ các xu hướng kinh doanh đang phát triển, trong đó quá trình chia sẻ dữ liệu vượt ra ngoài không gian làm việc vật lý. Điều này cho phép nhân viên truy cập thông tin của công ty một cách bảo mật và hiệu quả ở bất cứ đâu trên thế giới. Tổ chức của bạn có thể di chuyển thông tin giữa các hệ thống lưu trữ dữ liệu trên đám mây như hồ dữ liệu hoặc kho dữ liệu phân tán mà không bị bó buộc về cơ sở hạ tầng. Nếu sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp đám mây dữ liệu như Amazon Web Services (AWS), bạn sẽ sở hữu tất cả công cụ quản lý dữ liệu cần thiết để hoàn thiện quy trình này. 

Cải thiện hiệu năng

Đám mây dữ liệu giúp quá trình trao đổi dữ liệu giữa các giải pháp lưu trữ trên đám mây khác nhau diễn ra hiệu quả hơn bằng một giao thức chia sẻ dữ liệu chung. Các ứng dụng đám mây có thể truy cập và phân tích dữ liệu mà không cần thực hiện thêm các bước thao tác với dữ liệu đầy phức tạp để tương thích với hệ thống. Các giải pháp đám mây dữ liệu cũng hỗ trợ nhiều loại dữ liệu doanh nghiệp khác nhau, bao gồm dữ liệu giao dịch và phân tích mà không cần sửa đổi thêm. 

Tăng cường bảo mật

Giải pháp đám mây dữ liệu bao gồm các công nghệ bảo mật có thể hỗ trợ tổ chức của bạn bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong môi trường đám mây. Nhiều tổ chức bắt buộc phải tuân thủ quy định để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin nhạy cảm được lưu trữ.

Bằng cách hợp nhất quyền truy cập dữ liệu vào dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, tổ chức của bạn có thể áp dụng các chính sách bảo mật dữ liệu và các biện pháp bảo vệ một cách hiệu quả hơn. Ví dụ: tài nguyên bảo mật Đám mây AWS giúp doanh nghiệp tự động hóa tác vụ bảo mật và giảm bớt lỗi cấu hình do con người. 

Cải thiện khả năng truy cập

Các tổ chức sử dụng đám mây dữ liệu để chia nhỏ các lô cốt và áp dụng dữ liệu vào các quy trình kinh doanh khi cần. Nhân viên ở những bộ phận khác nhau có quyền truy cập vào các tập dữ liệu được chia sẻ trên một nền tảng đám mây dữ liệu, đóng vai trò như một nguồn đáng tin cậy duy nhất. Những nhân viên này có thể truy cập cả dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu phi cấu trúc, cũng như sử dụng chúng để phân tích nghiệp vụ thông minh. Điều này giúp toàn bộ tổ chức làm việc một cách gắn kết và thông minh, cũng như được hướng dẫn bởi cùng một nguồn thông tin. 

Đám mây dữ liệu có những trường hợp sử dụng nào?

Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp sử dụng đám mây dữ liệu thường gặp.

Phát triển ứng dụng tập trung vào đám mây

Các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tập trung vào đám mây bằng cách thực hiện toàn bộ vòng đời phát triển trên đám mây. Ví dụ: viết mã, quản lý cơ sở dữ liệu, kiểm thử và triển khai ứng dụng trên các nền tảng được lưu trữ trên đám mây. Đám mây dữ liệu đơn giản hóa quá trình phát triển bằng cách hỗ trợ các nhà phát triển xử lý dữ liệu dễ dàng hơn. Đám mây dữ liệu cũng đưa các ứng dụng đến gần dữ liệu hơn. Điều này hết sức quan trọng đối với các ứng dụng web truyền lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực.

Chia sẻ dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu là một yếu tố quan trọng giúp cải thiện mức độ hiệu quả và khả năng cộng tác giữa các nhân viên. Tương tự, quyền truy cập vào dữ liệu được chia sẻ cũng đóng vai trò quan trọng đối với người dùng ứng dụng và khách hàng thương mại. Công cụ đám mây dữ liệu giúp quá trình di chuyển dữ liệu diễn ra dễ dàng giữa các bên phụ thuộc vào thông tin kịp thời. Đám mây dữ liệu thay thế quy trình trao đổi dữ liệu trước đây mà yêu cầu một số mô-đun lưu trữ dữ liệu hoạt động tương hỗ di chuyển thông tin từ kho lưu trữ theo lô cốt này sang kho lưu trữ theo lô cốt khác.

Phân tích kinh doanh

Bạn có thể sử dụng đám mây dữ liệu để kết hợp dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu bán cấu trúc nhằm phân tích cũng như tải dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu trên đám mây. Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ sử dụng đám mây dữ liệu để khám phá thông tin chuyên sâu hữu ích từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và cải thiện kết quả kinh doanh. Mặt khác, các kỹ sư dữ liệu cũng giải quyết được khó khăn trong việc tạo ra nhiều quy trình dữ liệu phi tiêu chuẩn trong các phương pháp phân tích kinh doanh. 

Sao lưu và phục hồi

Các doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của cơ chế sao lưu và phục hồi hiệu quả để đảm bảo hoạt động diễn ra liên tục. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của dữ liệu khiến việc di chuyển dữ liệu giữa các kho lưu trữ trên nhiều nền tảng khác nhau trở nên vô cùng khó khăn.

Thay vào đó, nền tảng đám mây dữ liệu mang đến lựa chọn phục hồi hiệu quả hơn nhờ lưu trữ tất cả khối lượng công việc tối quan trọng và kho lưu trữ sao lưu trong cơ sở hạ tầng được kết nối. Bạn có thể dựa vào các hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu một cách nhanh chóng khi xảy ra sự cố ngừng hoạt động. Ví dụ: các tổ chức sử dụng AWS DataSync để sao lưu dữ liệu từ tài nguyên tại chỗ sang Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3)

Đám mây dữ liệu hoạt động như thế nào?

Đám mây dữ liệu có hai thành phần chính, bao gồm nguồn dữ liệu và kiến trúc dữ liệu. Biết về các nền tảng dữ liệu trên đám mây cũng rất quan trọng.

Nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu là tập hợp dữ liệu ban đầu ở dạng chưa xử lý. Dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn không liên quan, như email, mạng xã hội, các bản ghi quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và giao dịch bán hàng. 

Kiến trúc dữ liệu

Kiến trúc dữ liệu mô tả các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để phân tách và tổ chức dữ liệu trên đám mây theo mục đích sử dụng của dữ liệu đó. Dưới đây là một số kiến trúc dữ liệu phổ biến.

Hồ dữ liệu

Hồ dữ liệu lưu trữ dữ liệu thô. Dữ liệu thô là loại thông tin chưa xử lý có thể đến từ đám mây, tài nguyên tại chỗ hoặc thiết bị điện toán biên. 

Kho dữ liệu

Kho dữ liệu lưu trữ dữ liệu có cấu trúc được dùng để phục vụ các mục đích kinh doanh cụ thể. Kho dữ liệu cung cấp dữ liệu sẵn sàng phục vụ nghiệp vụ thông minh và hoạt động phân tích.

Kho hồ dữ liệu

Kho hồ dữ liệu kết hợp khả năng tiết kiệm chi phí của hồ dữ liệu và phương pháp quản lý dữ liệu có cấu trúc của kho dữ liệu. Kho hồ dữ liệu cũng bao gồm các tính năng như dịch vụ phân tích dữ liệu và máy học, giúp các tổ chức chạy truy vấn nghiệp vụ thông minh. 

Lưới dữ liệu

Lưới dữ liệu là một kho lưu trữ dữ liệu phi tập trung cho phép tổ chức của bạn điều chỉnh quy mô phân tích dữ liệu. Thay vì tập trung khả năng quản lý dữ liệu vào trong kho lưu trữ dữ liệu đơn khối, lưới dữ liệu sẽ phân phối quyền sở hữu dữ liệu theo các miền tương ứng của doanh nghiệp. 

Nền tảng dữ liệu trên đám mây

Nền tảng dữ liệu trên đám mây giúp các tổ chức tải nhập dữ liệu từ kho lưu trữ tại chỗ vào trong môi trường đa đám mây. Nền tảng này tích hợp nhiều kiến trúc dữ liệu khác nhau vào một cổng thông tin tự quản lý duy nhất, cho phép doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị của dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc. Thay vì quản lý nhiều công cụ dữ liệu, tổ chức của bạn có thể sử dụng nền tảng dữ liệu trên đám mây để quản lý, điều hành, phân tích và bảo mật dữ liệu doanh nghiệp một cách dễ dàng. 

Triển khai đám mây dữ liệu có những thách thức nào?

Dù có đám mây dữ liệu hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số, tổ chức của bạn có thể sẽ gặp một số trở ngại trong quá trình di chuyển dữ liệu lên môi trường đám mây. 

Lựa chọn tải nhập dữ liệu

Nếu tổ chức của bạn muốn di chuyển từ môi trường tại chỗ lên đám mây dữ liệu, bạn sẽ có một số lựa chọn. Bạn có thể truyền dữ liệu thông qua kết nối trực tiếp, ngoại tuyến hoặc kết hợp cả hai phương pháp. Câu hỏi đặt ra ở đây là phương pháp nào phù hợp nhất với yêu cầu kinh doanh của bạn.

AWS mang đến một số phương pháp di chuyển dữ liệu từ môi trường tại chỗ lên đám mây. Ví dụ: trung tâm dữ liệu sử dụng Cổng tệp AWS để mở rộng kho lưu trữ tại chỗ lên Đám mây AWS. 

Tính toàn vẹn của dữ liệu

Trong quá trình di chuyển dữ liệu lên đám mây dữ liệu, tổ chức của bạn phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu. Điều này yêu cầu đội ngũ CNTT phải xác minh rằng mọi tệp dữ liệu được di chuyển lên đám mây đều mang siêu dữ liệu và thông tin đúng như bản gốc. Quá trình này có thể yêu cầu viết các chương trình đặc biệt để bảo toàn siêu dữ liệu trong lúc tải nhập dữ liệu. 

Chuyên môn kỹ thuật

Di chuyển dữ liệu lên đám mây yêu cầu kiến thức chuyên môn về quản lý dữ liệu trong miền đám mây. Công ty của bạn có thể cần phân bổ thêm tài nguyên để đào tạo đội ngũ CNTT hiện có hoặc thuê chuyên gia về đám mây để di chuyển và quản lý dữ liệu trên nền tảng mới. Các công cụ đám mây dữ liệu có khả năng hỗ trợ như Quy trình dữ liệu của AWS sẽ giúp các tổ chức dễ dàng chuyển đổi nhờ tự động điều phối quy trình làm việc với dữ liệu. 

AWS có thể hỗ trợ triển khai đám mây dữ liệu bằng cách nào?

AWS mang đến lựa chọn dịch vụ đa dạng nhất, phù hợp với mọi nhu cầu về đám mây dữ liệu của bạn. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành tái tạo hoạt động kinh doanh của họ bằng dữ liệu. AWS dành cho dữ liệu mang đến tất cả thông tin chuyên sâu và phương pháp tốt nhất mà bạn cần để xây dựng một chiến lược dữ liệu hiện đại.

Khám phá tài nguyên AWS dành cho dữ liệu trên một số danh mục sau:

  • Về hoạt động phân tích: AWS mang đến lựa chọn dịch vụ phân tích đa dạng nhất, phù hợp với mọi nhu cầu phân tích dữ liệu của bạn.
  • Về cơ sở dữ liệu: AWS cung cấp cơ sở dữ liệu quan hệ sở hữu hiệu năng chưa từng có với chi phí chỉ bằng 1/10 so với cơ sở dữ liệu thương mại cấp doanh nghiệp và tám cơ sở dữ liệu được xây dựng cho mục đích nhất định.
  • Về hoạt động xây dựng văn hóa dựa trên dữ liệu: AWS chỉ ra cách khai thác nhiều giá trị hơn từ dữ liệu của bạn thông qua quá trình kết hợp giữa tư duy, con người, công nghệ và quy trình.
  • Về trí tuệ nhân tạo và máy học (AI/ML): AWS đáp ứng yêu cầu ở mọi giai đoạn trong hành trình AI/ML của bạn. AWS mang đến các dịch vụ đổi mới như Amazon SageMaker và các dịch vụ AI được đào tạo trước để giúp bạn giải quyết những vấn đề thường gặp trong quá trình kinh doanh.

Bắt đầu sử dụng đám mây dữ liệu trên AWS bằng cách tạo tài khoản AWS miễn phí ngay hôm nay.

Các bước tiếp theo để sử dụng Đám mây dữ liệu

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm
Xem các Dịch vụ phân tích 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng trong AWS Management Console.

Đăng nhập