Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon Simple Email Service (Amazon SES) là gì?

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) là một nền tảng có quy mô cực kỳ linh hoạt và tiết kiệm chi phí dùng để gửi và nhận email. Amazon SES loại bỏ sự phức tạp và chi phí của việc xây dựng một giải pháp email nội bộ hoặc việc cấp phép, cài đặt và vận hành một giải pháp email của bên thứ ba.

Câu hỏi: Ai có thể sử dụng Amazon SES?

Amazon SES là giải pháp tuyệt vời cho bất kỳ ai cần một phương thức có độ tin cậy, khả năng thay đổi quy mô và tiết kiệm chi phí để gửi và nhận email. Người dùng của chúng tôi bao gồm nhiều loại hình tổ chức, chẳng hạn như nhà bán lẻ trực tuyến, nhà phát triển ứng dụng và tổ chức tiếp thị kỹ thuật số.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu gửi email bằng cách sử dụng Amazon SES như thế nào?

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập email với Amazon SES, hãy xem phần Bắt đầu nhanh của Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Giá cả và Thanh toán

Câu hỏi: Chi phí để sử dụng Amazon SES là bao nhiêu?

Với Amazon SES, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu và chi phí trả trước.

Số tiền bạn trả tùy thuộc vào số lượng tin nhắn bạn gửi và nhận, khối lượng dữ liệu bạn gửi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang giá Amazon SES.

Câu hỏi: Bậc sử dụng miễn phí có áp dụng cho Amazon SES không?

Có. Nếu bạn gọi Amazon SES từ một ứng dụng được lưu trữ trên phiên bản Amazon EC2, bạn có thể gửi miễn phí 62.000 email mỗi tháng. Bậc miễn phí này không hết hạn.

Câu hỏi: Tôi sẽ bị tính phí như thế nào khi sử dụng Amazon SES?

Vào cuối mỗi tháng, chúng tôi sẽ lập hóa đơn cho mức sử dụng của bạn trong tháng đó. Chu kỳ tính phí bắt đầu vào ngày đầu tiên của mỗi tháng và kết thúc vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.


Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể theo dõi mức sử dụng Amazon SES của tôi?

Bạn có thể xem mức phí của trong giai đoạn tính phí hiện tại vào bất cứ thời điểm nào bằng cách truy cập vào Bảng thông tin thanh toán trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Câu hỏi: Tôi có bị tính phí cho thư đến dạng nội dung rác không?

Khi bạn thiết lập Amazon SES để nhận email, bạn tạo quy tắc nhận. Trong quy tắc nhận, bạn định nghĩa người nhận (hoặc nhóm người nhận) và chỉ định Amazon SES sẽ làm gì khi nhận được email. Khi thư đến được gửi đến ít nhất một địa chỉ email khớp với địa chỉ trong một quy tắc nhận đang hoạt động, bạn sẽ trả phí cho thư đó, ngay cả khi đó là email không được yêu cầu (nội dung rác).

Bạn có thể cấu hình Amazon SES để chặn thư từ một số người gửi và địa chỉ IP nhất định. Nếu bạn chặn thư đến theo cách này, bạn sẽ không bị tính phí cho các thư bị chặn.

Giới hạn và hạn chế

Câu hỏi: Sandbox của Amazon SES là gì?

Sandbox của Amazon SES là một khu vực tại đó người dùng mới có thể kiểm tra các tính năng của Amazon SES. Khi tài khoản của bạn nằm trong sandbox, bạn chỉ có thể gửi email đến các danh tính đã được xác minh. Danh tính đã được xác minh là một địa chỉ email hoặc một miền mà bạn chứng minh được mình là người sở hữu.

Ngoài ra, khi tài khoản của bạn nằm trong sandbox, số lượng email bạn có thể gửi mỗi ngày và số lượng thư bạn có thể gửi mỗi giây đều có giới hạn.

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu gửi email đến người nhận chưa được xác minh, hãy gửi yêu cầu Tăng giới hạn gửi Amazon SES thông qua Trung tâm hỗ trợ AWS. Để có thêm thông tin, vui lòng xem Di chuyển ra khỏi Amazon SES Sandbox trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể gửi email từ bất kỳ địa chỉ email nào không?

Không. Bạn chỉ có thể sử dụng Amazon SES để gửi email từ các địa chỉ hoặc miền mà bạn sở hữu.

Để chứng minh bạn sở hữu một địa chỉ email hoặc miền, bạn phải thực hiện xác minh. Trong mỗi khu vực AWS, bạn có thể xác minh tối đa 10.000 địa chỉ email và miền với bất kỳ cách kết hợp nào. Để biết thêm thông tin về việc xác minh địa chỉ email và miền, vui lòng xem Xác minh danh tính trong Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Kích thước của các email mà Amazon SES có thể phân phối có giới hạn không?

Amazon SES chấp nhận nội dung email có kích thước tối đa 10 MB. Kích thước này bao gồm bất kỳ hình ảnh và tệp đính kèm nào nằm trong thư.

Câu hỏi: Số người nhận tôi có thể chỉ định trong một email có giới hạn không?

Bạn có thể chỉ định tối đa 50 người nhận cho mỗi thư bạn gửi bằng Amazon SES. Giới hạn này bao gồm tất cả các địa chỉ trên các trường "Đến:," "CC:," và "BCC:". Nếu bạn cần gửi một email đến hơn 50 người nhận, bạn phải chia danh sách người nhận của bạn thành các nhóm gồm 50 người nhận hoặc ít hơn và gửi thư riêng cho từng nhóm.

Câu hỏi: Số lượng email tôi có thể gửi có giới hạn không?

Mỗi tài khoản Amazon SES có bộ giới hạn gửi riêng. Các giới hạn này là:

  • Hạn mức gửi—số lượng người nhận tối đa mà bạn có thể gửi email đến trong khoảng thời gian 24 giờ.
  • Tốc độ gửi tối đa—số lượng người nhận tối đa mà bạn có thể gửi email trong mỗi giây.

Giới hạn gửi được dựa trên người nhận thay vì trên thư. Bạn có thể kiểm tra giới hạn gửi của mình bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng bảng điều khiển Amazon SES.

Lưu ý: Nếu chúng tôi xác định rằng email bạn gửi có chất lượng kém hoặc có nghi vấn (ví dụ nếu thư có tỉ lệ gửi trả hoặc khiếu nại cao hoặc nếu thư có chứa nội dung không mong muốn hoặc độc hại), chúng tôi có quyền tạm dừng khả năng gửi email của bạn.

Bảo mật và mã hóa

Câu hỏi: Amazon có thể truy cập vào các email tôi gửi và nhận không?

Chúng tôi sử dụng các công nghệ chống nội dung rác nội bộ để lọc các thư chứa nội dung chất lượng kém. Ngoài ra, chúng tôi quét tất cả thư chứa các tệp đính kèm để kiểm tra vi-rút và các nội dung độc hại khác. Các quy trình này hoàn toàn tự động không cần sự tham gia của con người. Chúng tôi chỉ truy cập nội dung email trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng tôi khắc phục sự cố phân phối hoặc điều tra hành động gian lận hoặc lạm dụng.

Câu hỏi: Tôi có thể mã hóa các email mà tôi nhận được không?

Amazon SES tích hợp với AWS Key Management Service (KMS), cung cấp khả năng mã hóa thư được ghi vào bộ chứa Amazon S3 của bạn. Amazon SES sử dụng mã hóa phía ứng dụng khách để mã hóa thư của bạn trước khi gửi email đến Amazon S3. Điều này nghĩa là bạn cần tự giải mã nội dung sau khi truy xuất thư từ Amazon S3. AWS SDK cho Java và AWS SDK cho Ruby cung cấp một ứng dụng khách có khả năng giúp bạn giải mã.

Xác thực, xác minh và cấu hình

Câu hỏi: Tôi có cần thiết lập bản ghi DNS ngược để sử dụng Amazon SES không?

Bạn không cần thiết lập bản ghi DNS ngược để sử dụng Amazon SES. Amazon Web Services quản lý địa chỉ IP Amazon SES sử dụng và cung cấp bản ghi DNS ngược cho các địa chỉ này.

Câu hỏi: Amazon SES có hỗ trợ Khuôn khổ chính sách người gửi (Sender Policy Framework – SPF) không?

Có, Amazon SES hỗ trợ SPF. Bạn có thể cần phát hành bản ghi SPF, tùy theo cách bạn sử dụng Amazon SES để gửi email.

Nếu bạn không cần tuân thủ chính sách Báo cáo, Hợp chuẩn và Xác thực Thư dựa trên miền (DMARC) bằng SPF, bạn không cần phát hành bản ghi SPF, vì Amazon SES gửi email của bạn từ một miền MAIL FROM thuộc sở hữu của Amazon theo mặc định.

Nếu bạn muốn tuân thủ DMARC bằng việc sử dụng SPF, bạn phải thiết lập Amazon SES để sử dụng miền MAIL FROM của riêng bạn và phát hành bản ghi SPF.

Câu hỏi: Amazon SES có hỗ trợ Xác thực email bằng khóa miền (Domain Keys Identified Mail – DKIM) không?

Có, Amazon SES hỗ trợ DKIM. Nếu bạn đã bật và cấu hình Easy DKIM, Amazon SES sẽ thay mặt bạn ký các thư gửi đi bằng DKIM. Nếu thích, bạn cũng có thể ký email của mình theo cách thủ công. Để đảm bảo khả năng phân phối tối đa, bạn không nên ký một vài tiêu đề DKIM. Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn ký DKIM trong Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Các email từ Amazon SES có tuân thủ DMARC không?

Với Amazon SES, email của bạn có thể tuân thủ DMARC thông qua SPF, DKIM hoặc cả hai.

Câu hỏi: Amazon SES có gửi email qua một kết nối được mã hóa bằng việc sử dụng Bảo mật lớp vận chuyển (Transport Layer Security – TLS) không?

Nếu máy chủ nhận thư cho biết sử dụng phần mở rộng STARTTLS, Amazon SES cố gắng nâng cấp kết nối lên dạng TLS. Nếu không thành công, Amazon SES sẽ gửi email dưới dạng văn bản thuần túy.

Amazon SES hỗ trợ TLS 1.2, 1.1 và 1.0.

Các tính năng gửi

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Amazon SES để gửi email từ các ứng dụng có sẵn của tôi không?

Amazon SES cho phép bạn tạo một chuyển tiếp SMTP riêng để sử dụng với bất kỳ phần mềm máy khách SMTP hiện có nào, bao gồm phần mềm bạn tự phát triển hoặc bất kỳ phần mềm của bên thứ ba có thể gửi email bằng giao thức SMTP.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Sử dụng giao diện Amazon SES SMTP để gửi email trongHướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Amazon SES có thể gửi email có tệp đính kèm không?

Amazon SES hỗ trợ nhiều định dạng nội dung phổ biến, bao gồm tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video.

Lưu ý: Vì sự an toàn của chính bạn và cho khách hàng của bạn, Amazon SES quét mọi tệp đính kèm mà bạn gửi để phát hiện vi-rút và phần mềm độc hại.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng email khách có hỗ trợ SMTP để gửi email có tệp đính kèm. Khi bạn cấu hình ứng dụng khách để gửi email qua Amazon SES, ứng dụng khách sẽ tạo các phần MIME và tiêu đề email thích hợp trước khi gửi thư.

Bạn cũng có thể gửi email có tệp đính kèm đã được lập trình. Để kèm tệp đính kèm trong email của bạn, hãy xây dựng một email nhiều phần mới. Trong thư, hãy kèm phần MIME chứa tiêu đề Kiểu nội dung thích hợp cùng nội dung MIME được mã hóa. Tiếp theo, sử dụng tiêu đề Nội dung-Bố trí để chỉ định nội dung có được hiển thị nội tuyến hay được xem là tệp đính kèm.

Sau khi soạn thư, bạn có thể sử dụng thao tác SendRawEmail API để gửi.

Câu hỏi: Tôi có thể gửi email bằng địa chỉ IP chuyên dụng không?

Với một khoản phí bổ sung hàng tháng, bạn có thể thuê địa chỉ IP chuyên dụng để sử dụng riêng. Để biết thêm thông tin về việc thuê các địa chỉ IP chuyên dụng, xem Yêu cầu và loại bỏ các địa chỉ IP chuyên dụng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể chỉ định địa chỉ IP chuyên dụng khi gửi một số loại email nhất định không?

Nếu bạn thuê một số địa chỉ IP chuyên dụng để sử dụng với tài khoản Amazon SES của mình, bạn có thể sử dụng tính năng tập hợp IP chuyên dụng để tạo các nhóm (tập hợp) của các địa chỉ IP đó. Sau đó, bạn có thể kết hợp từng tập hợp với một bộ cấu hình; khi bạn gửi email bằng bộ cấu hình đó, những email này chỉ được gửi từ các địa chỉ IP trong tập hợp đã được liên kết. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Tạo tập hợp IP chuyên dụng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể kiểm tra phản hồi của Amazon SES mà không cần gửi email đến người nhận thực không?

Bạn có thể sử dụng trình giả lập hộp thư Amazon SES để kiểm tra tốc độ gửi của bạn và kiểm tra khả năng xử lý các sự kiện như gửi trả và khiếu nại mà không gửi email đến người nhận thực. Thư bạn gửi đến trình giả lập hộp thư không được tính vào số liệu bị gửi trả và khiếu nại hoặc hạn mức gửi hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tính phí đối với mỗi thư bạn gửi đến trình giả lập hộp thư tương tự như đây là thư bạn đã gửi cho khách hàng thực.

Để biết thêm thông tin về trình giả lập hộp thư Amazon SES, vui lòng xem Kiểm tra email Amazon SES gửi trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Amazon SES để gửi SMS qua email không?

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp cổng SMTP để gửi SMS. Người dùng Amazon SES có thể gửi email chỉ có văn bản đến các địa chỉ email được liên kết tại các cổng này, sau đó những email này được phân phối đến số điện thoại di động của người nhận dưới dạng tin nhắn SMS.

Tuy nhiên, để sử dụng thành công cổng SMS, bạn phải biết một số thông tin, bao gồm:

  • Số điện thoại di động của người nhận
  • Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của người nhận
  • Tên miền cổng SMS của nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như sms.carriername.com)

Nếu tin nhắn SMS là một phần trong kế hoạch tiếp thị hoặc truyền thông của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Amazon Pinpoint. Khi sử dụng Amazon Pinpoint để gửi tin nhắn SMS, bạn chỉ cần biết số điện thoại di động của người nhận.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi kiểm soát việc mã hóa ký tự của các email của tôi với Amazon SES?

Giao thức SMTP yêu cầu tất cả dữ liệu được gửi theo định dạng ASCII 7-bit. Nếu muốn sử dụng mã hóa ký tự khác với giao diện Amazon SES SMTP, bạn phải áp dụng mã hóa cho chủ đề và nội dung thư của bạn sau đó chuyển đổi chúng thành thư dạng ASCII 7-bit hợp lệ trước khi gửi đến điểm cuối SMTP .

API SendEmail chấp nhận chủ đề và nội dung nhập theo UTF-8, chuyển mã chúng thành định dạng bạn chỉ định thông qua tham số mã hóa tùy chọn và tự động chuyển đổi nội dung kết quả thành ASCII 7-bit bằng cách sử dụng cú pháp từ được mã hóa thích hợp và tiêu đề content-transfer-encoding trước khi gửi tin nhắn. API SendRawEmail yêu cầu bạn áp dụng mã hóa mong muốn cho chủ đề và nội dung của bạn và sau đó chuyển đổi chúng thành thư dưới dạng ASCII 7-bit hợp lệ trước khi gửi từng yêu cầu.

Các tính năng nhận

Câu hỏi: Tôi cấu hình Amazon SES thế nào để nhận email?

Bước đầu tiên trong việc thiết lập Amazon SES để nhận email là xác minh tên miền của bạn. Nếu bạn đã xác minh tên miền của mình để gửi email, bạn không cần lặp lại quy trình này để nhận email. Để biết thêm thông tin về việc xác minh tên miền của bạn, vui lòng xem Xác minh miền trong Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Sau khi xác minh tên miền, bạn phải phát hành bản ghi Mail eXchanger (MX) cho cấu hình DNS của miền. Bản ghi này đề cập đến điểm cuối nhận email Amazon SES mà bạn sử dụng để nhận email. Để biết thêm thông tin về việc phát hành bản ghi MX, vui lòng xem Phát hành bản ghi MX cho việc nhận email Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Bước cuối cùng trong việc thiết lập nhận email trong Amazon SES là tạo quy tắc nhận. Quy tắc nhận cho Amazon SES biết nên làm gì với email được gửi đến miền của bạn. Ví dụ: bạn có thể định cấu hình Amazon SES để gửi email đến tới bộ chứa Amazon S3 hoặc gửi cho bạn thông báo bằng việc sử dụng Amazon SNS. Để biết thêm thông tin về cách tạo quy tắc nhận, vui lòng xem Tạo quy tắc nhận trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Điều gì xảy ra khi Amazon SES nhận thư của tôi?

Khi Amazon SES nhận được thư sẽ tham chiếu đến quy tắc nhận đang hoạt động được thiết lập của bạn để xác định có bất kỳ quy tắc nào áp dụng cho người nhận của thư đến hay không. Nếu không có bất kỳ kết quả trùng khớp hoặc nếu thư được gửi từ địa chỉ IP trong danh sách chặn địa chỉ IP của bạn, Amazon sẽ từ chối thư trong hội thoại SMTP. Còn lại, Amazon SES sẽ chấp nhận thư.

Sau khi Amazon SES chấp nhận thư, dịch vụ sẽ đánh giá các quy tắc nhận đang hoạt động của bạn. Amazon SES áp dụng các quy tắc này theo thứ tự mà chúng được định nghĩa.

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập thư của tôi trong Amazon S3?

Khi bạn thiết lập quy tắc nhận cho phép Amazon SES ghi thư của bạn vào bộ chứa Amazon S3, bạn cũng có thể thiết lập thông báo của Amazon SNS. Các thông báo này chứa thông tin chung về thư và hành động được thực hiện trên đó, bao gồm cả ID duy nhất của thư. Bạn có thể sử dụng ID này để truy xuất thư tương ứng từ bộ chứa Amazon S3, nơi Amazon SES gửi thư.

Câu hỏi: Tôi có thể xử lý các email nhận được như thế nào?

Có hai cách để xử lý thư đến. Bạn có thể viết một ứng dụng để theo dõi thông báo Amazon SNS từ Amazon SES, truy xuất thư từ Amazon S3 và xử lý thư. Ngoài ra, bạn có thể viết một hàm AWS Lambda tùy chỉnh.

Sự kiện AWS Lambda chứa tất cả siêu dữ liệu về thư đã nhận được nhưng không bao gồm nội dung thư. Nếu bạn cần phân tích cú pháp nội dung thư trong Lambda, trước tiên bạn cần phải ghi thư vào Amazon S3 bằng cách sử dụng hành động Amazon S3 trước khi hành động AWS Lambda của bạn được đánh giá.

Bạn có thể thực thi các hành động AWS Lambda một cách đồng bộ hoặc không đồng bộ, tùy thuộc vào việc hàm AWS Lambda cần trả lại kết quả có ảnh hưởng đến việc thực hiện các hành động khác hay không. Chúng tôi đề xuất bạn sử dụng thực thi không đồng bộ trừ khi ứng dụng cụ thể của bạn yêu cầu bạn sử dụng thực thi đồng bộ.

Câu hỏi: Nhiều tài khoản AWS khác nhau có thể nhận thư trên cùng một miền không?

Nhiều tài khoản AWS có thể nhận thư cho cùng một miền. Đối với mỗi email đến từ miền được chia sẻ, bản sao của thư được xử lý theo quy tắc nhận của từng tài khoản được cài đặt độc lập.

Câu hỏi: Có giới hạn kích thước nào đối với các thư tôi có thể nhận thông qua Amazon SES không?

Nếu bạn lưu trữ thư đến của mình trong một bộ chứa Amazon S3, kích thước thư tối đa, bao gồm tiêu đề và tệp đính kèm là 30 megabyte (MB).

Nếu bạn chuyển tiếp thư bằng cách sử dụng Amazon SNS, kích thước thư tối đa là 150 kilobyte (KB).

Câu hỏi: Có thông lượng giới hạn cho các thư tôi có thể nhận thông qua Amazon SES không?

Không có giới hạn thông lượng nào cho email đến được nhận thông qua Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể từ chối email đã được gửi qua một kết nối không được mã hóa không?

Bạn có thể định cấu hình quy tắc nhận của mình trong Amazon SES để tự động từ chối các thư đến được gửi không có Bảo mật lớp vận chuyển (Transport Layer Security – TLS).

Khả năng phân phối

Câu hỏi: Amazon SES giúp đảm bảo phân phối email đáng tin cậy như thế nào?

Amazon SES sử dụng các công nghệ lọc nội dung để quét các email gửi đi. Các bộ lọc nội dung này giúp đảm bảo nội dung được gửi qua Amazon SES đáp ứng các tiêu chuẩn của các ISP. Để giúp bạn cải thiện khả năng phân phối email của mình, Amazon SES cung cấp vòng lặp phản hồi bao gồm các thông báo gửi trả, khiếu nại và phân phối.

Câu hỏi: Amazon SES có đảm bảo việc nhận email của tôi không?

Amazon SES giám sát chặt chẽ các hướng dẫn của ISP nhằm giúp đảm bảo email hợp pháp, chất lượng cao sẽ được phân phối đáng tin cậy đến hộp thư của người nhận. Tuy nhiên, Amazon SES cũng như bất kỳ dịch vụ gửi email nào khác đều không thể đảm bảo việc phân phối từng email. Các ISP có thể xóa hoặc làm thất lạc các email, người nhận có thể vô tình cung cấp địa chỉ email sai và nếu người nhận không muốn nhận email của bạn, các ISP có thể chọn từ chối hoặc âm thầm xóa thư.

Câu hỏi: Mất bao lâu để các emai gửi đi bằng Amazon SES đến được hộp thư đến của người nhận?

Amazon SES cố gắng gửi email đến Internet trong vòng vài giây sau mỗi yêu cầu. Tuy nhiên, do một số yếu tố và tính không ổn định vốn có của Internet, chúng tôi không thể dự đoán chắc chắn thời điểm đến cho email của bạn cũng như không thể dự đoán lộ trình chính xác của thư để đến đúng địa chỉ.

Ví dụ: một ISP có thể không gửi được email đến người nhận do một điều kiện tạm thời như "hộp thư đầy". Trong những trường hợp này, Amazon cố gắng phân phối thư lại. Nếu là lỗi cố định, chẳng hạn như "hộp thư không tồn tại", Amazon SES không cố gắng phân phối thư lại và bạn nhận được thông báo gửi trả do địa chỉ không tồn tại. Bạn có thể thiết lập thông báo phân phối để cảnh báo cho bạn khi Amazon SES phân phối thành công một trong các email của bạn đến máy chủ thư của người nhận.

 

Gửi trả và Khiếu nại

Câu hỏi: Amazon SES gửi thông báo gửi trả, khiếu nại và phân phối cho tôi như thế nào?

Amazon SES chuyển tiếp các thông báo gửi trả và khiếu nại cho bạn qua email hoặc gửi chúng đến chủ đề Amazon SNS, tùy thuộc vào cách bạn thiết lập tài khoản Amazon SES của mình.

Thông báo phân phối được kích hoạt khi Amazon SES chuyển thành công một trong các email của bạn tới máy chủ thư của người nhận, được gửi đến bạn chỉ qua Amazon SNS.

Câu hỏi: Sử dụng Amazon SNS để nhận thông báo gửi trả, khiếu nại và phân phối có mất thêm phí không?

Có, sẽ mất thêm chi phí liên quan đến việc sử dụng Amazon SNS để nhận thông báo gửi trả, khiếu nại và phân phối. Để biết thêm thông tin về chi phí liên quan đến việc sử dụng Amazon SNS, hãy xem Giá Amazon SNS.

Câu hỏi: Khi nào tôi được thông báo về các thư bị gửi trả, khiếu nại và phân phối?

Sau khi một ISP gửi thông báo gửi trả hoặc khiếu nại đến Amazon SES, chúng tôi sẽ chuyển thông báo đó cho bạn trong vòng vài giây thông qua Amazon SNS hoặc email. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không nhận được thông báo gửi trả hoặc khiếu nại từ ISP của người nhận trong một khoảng thời gian từ vài giây đến vài tuần hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào mức độ nhanh chóng mà ISP thông báo cho chúng tôi.

Thông báo phân phối được phát hành ngay khi Amazon SES gửi email đến máy chủ thư của người nhận. Trong hầu hết các trường hợp, email được gửi qua Amazon SES được phân phối trong vòng vài giây, nhưng đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn.

Câu hỏi: Tôi theo dõi tỷ lệ gửi trả và khiếu nại đối với email tôi gửi bằng Amazon SES như thế nào?

Amazon SES bao gồm bảng thông tin uy tín mà bạn có thể sử dụng để theo dõi tỷ lệ gửi trả và khiếu nại cũng như các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng gửi email của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Amazon CloudWatch để tạo bảng thông tin theo dõi tỷ lệ gửi trả và khiếu nại của bạn. Để biết thêm thông tin về các phương pháp giám sát, vui lòng xem Giám sát hoạt động gửi Amazon SES của bạn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Khả năng gửi email của tôi có bị ảnh hưởng bởi thư bị gửi trả hoặc khiếu nại do người dùng Amazon SES khác gây ra không?

Thông thường, khi người dùng Amazon SES khác gửi thư dẫn đến việc bị gửi trả hoặc khiếu nại, khả năng gửi email của bạn vẫn không thay đổi.

Ngoại lệ cho quy tắc này xảy ra khi một địa chỉ email của người nhận tạo ra thư bị gửi trả do địa chỉ không tồn tại. Khi địa chỉ email của người nhận tạo ra thư bị gửi trả do địa chỉ không tồn tại, Amazon SES thêm địa chỉ đó vào danh sách thu hồi toàn cầu. Nếu bạn cố gắng gửi một email đến một địa chỉ nằm trong danh sách thu hồi toàn cầu, lệnh gọi đến Amazon SES thành công, nhưng Amazon SES xem email là thư bị gửi trả do địa chỉ không tồn tại thay vì cố gắng gửi đi.

Email bạn gửi đến địa chỉ trên danh sách thu hồi toàn cầu được tính vào hạn mức gửi và tỷ lệ gửi trả của bạn. Địa chỉ email có thể vẫn còn trong danh sách thu hồi trong tối đa 14 ngày.

Để biết thêm thông tin về danh sách thu hồi toàn cầu, vui lòng xem Amazon SES và Khả năng phân phối trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Địa chỉ người nhận đã được thêm vào danh sách thu hồi toàn cầu, nhưng tôi chắc chắn đó là địa chỉ hợp lệ. Tôi có thể xóa địa chỉ đó khỏi danh sách thu hồi không?

Bạn có thể gửi yêu cầu xóa danh sách thu hồi bằng việc sử dụng bảng điều khiển Amazon SES. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Xóa địa chỉ email khỏi danh sách thu hồi Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng gửi một email không đúng định dạng hoặc gửi email không được phép vì bất kỳ lý do nào khác?

Nếu Amazon SES không thể gửi thư của bạn, dịch vụ sẽ trả về một thông báo lỗi với thông tin về nguyên nhân gây ra lỗi phân phối. Trong một số ít trường hợp, Amazon SES có thể không phát hiện sự cố với email của bạn cho đến khi sau khi chấp nhận yêu cầu của bạn. Trong những trường hợp như vậy, email của bạn được trả về cho bạn dưới dạng thư bị gửi trả với mã lỗi và lý do tương ứng.

Nội dung rác và vi-rút

Câu hỏi: Amazon SES bảo đảm thư đến không chứa nội dung rác và vi-rút như thế nào?

Amazon SES sử dụng một số biện pháp bảo vệ chống nội dung rác và vi-rút. Dịch vụ sử dụng các danh sách chặn để ngăn chặn thư từ các địa chỉ gửi thư rác đã biết xâm nhập vào hệ thống ngay từ đầu. Dịch vụ cũng thực hiện quét vi-rút trên mọi email đến có chứa tệp đính kèm. Amazon SES đưa ra các kết luận phát hiện nội dung rác cho bạn, cho phép bạn quyết định mức độ tin cậy của bạn với từng thư. Ngoài các kết luận về nội dung rác và vi-rút, Amazon SES còn cung cấp kết quả kiểm tra DKIM và SPF.

Câu hỏi: Điều gì ngăn người dùng Amazon SES gửi nội dung rác?

Amazon SES sử dụng các công nghệ lọc nội dung nội bộ để quét nội dung email để tìm nội dung rác và phần mềm độc hại.

Nếu chúng tôi xác định một tài khoản đang gửi nội dung rác hoặc nội dung độc hại, chúng tôi sẽ tạm dừng khả năng gửi thêm email của tài khoản đó.

Amazon SES và các dịch vụ AWS khác

Câu hỏi: Amazon SES tích hợp với Amazon WorkMail như thế nào?

Amazon WorkMail sử dụng Amazon SES để gửi và nhận thư. Khi bạn thiết lập Amazon WorkMail, Amazon WorkMail tạo hai mục trong cài đặt cấu hình Amazon SES của bạn: một chính sách cấp phép gửi cho phép Amazon WorkMail gửi thư thông qua miền của bạn và một quy tắc nhận với hành động WorkMail phân phối thư đến từ miền của bạn đến Amazon WorkMail. Nếu bạn loại bỏ một trong các mục này, Amazon WorkMail sẽ hoạt động không chính xác.

Câu hỏi: Amazon SES và Amazon SNS khác nhau như thế nào?

Amazon SES dành cho các ứng dụng cần gửi thông tin liên lạc qua email. Amazon SES hỗ trợ các trường tiêu đề email tùy chỉnh và nhiều loại MIME.

Ngược lại, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) dành cho các ứng dụng định hướng tin nhắn, với nhiều người đăng ký yêu cầu và nhận thông báo "đẩy” đối với các tin nhắn có ý nghĩa quan trọng về thời gian thông qua các giao thức truyền tải, bao gồm HTTP, Amazon SQS và email. Nội dung của thông báo Amazon SNS bị giới hạn trong 8192 ký tự của chuỗi UTF-8 và không nhằm mục đích hỗ trợ nội dung đa phương tiện.

Câu hỏi: Tôi có cần đăng ký Amazon EC2 hoặc bất kỳ dịch vụ AWS nào khác để sử dụng Amazon SES không?

Người dùng Amazon SES không cần đăng ký bất kỳ dịch vụ AWS nào khác. Bất kỳ ứng dụng nào có truy cập Internet đều có thể sử dụng Amazon SES để gửi email, cho dù ứng dụng đó chạy trong trung tâm dữ liệu của riêng bạn, trong Amazon EC2 hoặc một giải pháp phần mềm ứng dụng khách.

Câu hỏi: Tôi đang gửi email bằng máy chủ thư của riêng mình được lưu trữ trên Amazon EC2. Tôi có phải bắt đầu bằng cách sử dụng Amazon SES không

Không, việc sử dụng Amazon SES không ảnh hưởng đến bất kỳ giải pháp dựa trên Amazon EC2 nào mà bạn hiện đang sử dụng. Bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp hiện tại của mình hoặc sử dụng Amazon SES hoặc sử dụng cả hai cùng lúc.

Câu hỏi: Amazon SES có đặt bất kỳ hạn chế nào về các hàm AWS Lambda ngoài các hạn chế do AWS Lambda đặt ra không?

Thời gian chờ 30 giây trên các yêu cầu gọi RequestResponse.

Giao diện SMTP

Câu hỏi: Amazon SES có cung cấp điểm cuối SMTP không?

Amazon SES cung cấp giao diện SMTP để tích hợp liền mạch với các ứng dụng có thể gửi email thông qua SMTP. Bạn có thể kết nối trực tiếp với giao diện SMTP này từ các ứng dụng của bạn, hoặc cấu hình máy chủ email hiện tại của bạn để sử dụng giao diện này như một chuyển tiếp SMTP.

Để kết nối với giao diện Amazon SES SMTP, bạn phải tạo thông tin xác thực SMTP. Để biết thêm thông tin về cách tạo thông tin xác thực SMTP, vui lòng xem Nhận thông tin xác thực Amazon SES SMTP của bạn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng giao diện Amazon SES SMTP như thế nào?

Để sử dụng giao diện Amazon SES SMTP, tất cả những gì bạn cần là tên người dùng và mật khẩu SMTP của bạn, tên điểm cuối SMTP và số cổng. Bằng việc sử dụng thông tin này, bạn có thể kết nối với giao diện Amazon SES SMTP theo cách tương tự như bất kỳ chuyển tiếp SMTP nào khác.

Ví dụ: bạn có thể tích hợp phần mềm được đóng gói hiện có của bạn để gửi email thông qua Amazon SES. Bạn có thể thêm khả năng gửi email cho các ứng dụng của mình, bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ SMTP. Bạn có thể tích hợp việc gửi của Amazon SES với các phần mềm đại diện chuyển thư phổ biến (MTA) như Sendmail, Postfix và Exim. Bạn thậm chí có thể kết nối với giao diện SMTP từ dòng lệnh và gửi trực tiếp các lệnh SMTP. Để biết thêm thông tin về giao diện SMTP, vui lòng xem Sử dụng giao diện Amazon SES SMTP để gửi email trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

API và SDK

Câu hỏi: Tôi gửi yêu cầu đến Amazon SES như thế nào?

Amazon SES chấp nhận yêu cầu Truy vấn qua HTTPS. Các yêu cầu này sử dụng các hành động như GET hoặc POST và một tham số có tên Action để chỉ ra hành động đang được thực hiện. Vì lý do bảo mật, Amazon SES không hỗ trợ các yêu cầu HTTP; bạn phải sử dụng HTTPS.

Câu hỏi: Các thao tác API được cung cấp để gửi email là gì?

Ngoài hỗ trợ gửi SMTP, Amazon SES cung cấp các API sau: SendEmail và SendRawEmail. Hai API này cung cấp các mức kiểm soát khác nhau đối với thành phần của thông tin email thực tế. Cả hai API đều cung cấp cùng một mức độ tin cậy và hiệu năng gửi email:

API SendEmail yêu cầu người dùng chỉ cung cấp một địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, chủ đề thư và nội dung thư. Khi thực hiện lệnh gọi API này, Amazon SES sẽ tự động tạo và gửi một thông điệp email đa thành phần MIME đã định dạng chính xác được tối ưu hóa cho hiển thị bằng phần mềm ứng dụng email khách.

API SendRawEmail cung cấp cho người dùng nâng cao khả năng linh hoạt trong định dạng và gửi email thô cho riêng họ bằng cách chỉ định tiêu đề, các phần MIME và loại nội dung.

Câu hỏi: Bộ công cụ phát triển phần mềm AWS có hỗ trợ Amazon SES không?

Có, tất cả các Bộ công cụ phát triển phần mềm AWS (SDK) cung cấp các phương pháp để truy cập vào API Amazon SES. SDK quản lý các chức năng cấp thấp, chẳng hạn như xác thực và yêu cầu ký, cho phép bạn gửi email bằng cách thực hiện một lệnh gọi API đơn giản.

Tìm hiểu thêm về giá Amazon SES

Truy cập trang giá
Sẵn sàng để bắt đầu gửi email?
Bắt đầu với Amazon SES
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi