Bắt đầu

Câu hỏi: Đâu là cách dễ dàng để kiểm tra Amazon SES?

Sandbox của Amazon SES là khu vực cho phép người dùng mới kiểm tra các tính năng của Amazon SES. Khi tài khoản của bạn nằm trong sandbox, bạn chỉ có thể gửi email đến các danh tính đã được xác minh. Danh tính đã được xác minh là một địa chỉ email hoặc một miền mà bạn chứng minh được mình là người sở hữu.

Ngoài ra, khi tài khoản của bạn nằm trong sandbox, số lượng email bạn có thể gửi mỗi ngày và số lượng thư bạn có thể gửi mỗi giây đều có giới hạn.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu gửi khối lượng email lớn ngay được không?

Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu gửi email đến người nhận chưa được xác minh, hãy gửi yêu cầu Tăng giới hạn gửi Amazon SES thông qua Trung tâm hỗ trợ AWS. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Di chuyển ra khỏi Sandbox của Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Định giá và thanh toán

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi theo dõi mức sử dụng Amazon SES của mình?

Bạn có thể xem mức phí trong giai đoạn tính phí hiện tại vào bất cứ thời điểm nào bằng cách truy cập vào Bảng thông tin thanh toán trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Giới hạn và hạn chế

Câu hỏi: Tôi có thể gửi email từ bất kỳ địa chỉ email nào không?

Không. Bạn chỉ có thể sử dụng Amazon SES để gửi email từ các địa chỉ hoặc miền mà bạn sở hữu.

Để chứng minh bạn sở hữu một địa chỉ email hoặc miền, bạn phải thực hiện xác minh. Trong mỗi Khu vực AWS, bạn có thể xác minh tối đa 10.000 địa chỉ email và miền, với bất kỳ cách kết hợp nào. Để biết thêm thông tin về việc xác minh địa chỉ email và miền, hãy xem Xác minh danh tính trong Amazon SES tại Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Kích thước của các email mà Amazon SES có thể phân phối có giới hạn không?

Amazon SES v2 API và SMTP chấp nhận các thư gửi qua email có kích thước lên đến 40 MB, bao gồm bất kỳ hình ảnh và tệp đính kèm nào nằm trong thư. Điều tiết băng thông sẽ được áp dụng cho thư có kích thước lớn hơn 10MB và tùy thuộc vào tốc độ gửi của bạn, bạn có thể bị điều chỉnh xuống mức thấp nhất là 40MB/s. Ví dụ, bạn có thể gửi một thư có kích thước 40MB mỗi giây hoặc hai thư có kích thước 20MB mỗi giây.

Amazon SES API v1 chấp nhận các thư có kích thước lên đến 10 MB, bao gồm bất kỳ hình ảnh và tệp đính kèm nào nằm trong thư.

Câu hỏi: Có giới hạn về số lượng email tôi có thể gửi không?

Mỗi tài khoản Amazon SES có bộ giới hạn gửi riêng. Các giới hạn này là:

  • Hạn mức gửi—số lượng người nhận tối đa mà bạn có thể gửi email đến trong khoảng thời gian 24 giờ.
  • Tốc độ gửi tối đa—số lượng người nhận tối đa mà bạn có thể gửi email trong mỗi giây.

Giới hạn gửi được dựa trên người nhận thay vì trên thư. Bạn có thể kiểm tra giới hạn gửi của mình bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng bảng điều khiển Amazon SES.

Lưu ý: Nếu chúng tôi xác định rằng email bạn gửi có chất lượng kém hoặc có nghi vấn (ví dụ nếu thư có tỉ lệ gửi trả hoặc khiếu nại cao hoặc nếu thư có chứa nội dung không mong muốn hoặc độc hại), chúng tôi có quyền tạm dừng khả năng gửi email của bạn.

Xác thực, xác minh và cấu hình

Câu hỏi: Amazon SES có hỗ trợ Khung chính sách người gửi (Sender Policy Framework – SPF) không?

Có, Amazon SES hỗ trợ SPF. Bạn có thể cần phát hành bản ghi SPF, tùy theo cách bạn sử dụng Amazon SES để gửi email. Nếu bạn không cần tuân thủ chính sách Báo cáo, Hợp chuẩn và Xác thực Thư dựa trên miền (DMARC) bằng việc sử dụng SPF, bạn không cần phát hành bản ghi SPF, vì Amazon SES gửi email của bạn từ một miền MAIL FROM thuộc sở hữu của Amazon Web Services theo mặc định. Nếu bạn muốn tuân thủ DMARC bằng việc sử dụng SPF, bạn phải thiết lập Amazon SES để sử dụng miền MAIL FROM của riêng bạn và phát hành bản ghi SPF.

Câu hỏi: Amazon SES có hỗ trợ Xác thực email bằng khóa miền (Domain Keys Identified Mail – DKIM) không?

Có, Amazon SES hỗ trợ DKIM. Nếu bạn đã bật và cấu hình Easy DKIM, Amazon SES sẽ thay mặt bạn ký các thư gửi đi bằng DKIM. Nếu thích, bạn cũng có thể ký email của mình theo cách thủ công. Để đảm bảo khả năng phân phối tối đa, bạn nên tránh ký một số tiêu đề DKIM. Để biết thêm thông tin, tham khảo Ký DKIM thủ công trong Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Các email từ Amazon SES có tuân thủ DMARC không?

Với Amazon SES, email của bạn có thể tuân thủ DMARC thông qua SPF, DKIM hoặc cả hai.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Giao thức Amazon SES và bảo mật trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể chỉ định địa chỉ IP chuyên dụng khi gửi một số loại email nhất định không?

Nếu bạn thuê một số địa chỉ IP chuyên dụng để sử dụng với tài khoản Amazon SES của mình, bạn có thể sử dụng tính năng tập hợp IP chuyên dụng để tạo các nhóm (tập hợp) của các địa chỉ IP đó. Sau đó, bạn có thể kết hợp từng tập hợp với một bộ cấu hình; khi bạn gửi email bằng bộ cấu hình đó, những email này chỉ được gửi từ các địa chỉ IP trong tập hợp đã được liên kết. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo nhóm IP chuyên dụng trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Các tính năng gửi

Câu hỏi: Amazon SES có cung cấp điểm cuối SMTP không?

Amazon SES cung cấp giao diện SMTP để tích hợp liền mạch với các ứng dụng có thể gửi email thông qua SMTP. Bạn có thể kết nối trực tiếp với giao diện SMTP này từ các ứng dụng của bạn, hoặc cấu hình máy chủ email hiện tại của bạn để sử dụng giao diện này như một chuyển tiếp SMTP.

Để kết nối với giao diện Amazon SES SMTP, bạn phải tạo thông tin xác thực SMTP. Để biết thêm thông tin về cách tạo thông tin xác thực SMTP, hãy xem Nhận thông tin xác thực SMTP Amazon SES của bạn trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Amazon SES để gửi email từ các ứng dụng có sẵn của tôi không?

Amazon SES cho phép bạn tạo một chuyển tiếp SMTP riêng để sử dụng với bất kỳ phần mềm máy khách SMTP hiện có nào, bao gồm phần mềm bạn tự phát triển hoặc bất kỳ phần mềm của bên thứ ba có thể gửi email bằng giao thức SMTP.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng giao diện SMTP của Amazon SES để gửi email trongHướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Câu hỏi: Amazon SES có thể gửi email có tệp đính kèm không?

Amazon SES hỗ trợ nhiều định dạng nội dung phổ biến, bao gồm tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video.

Lưu ý: Vì sự an toàn của chính bạn và cho khách hàng của bạn, Amazon SES quét mọi tệp đính kèm mà bạn gửi để phát hiện vi-rút và phần mềm độc hại.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng email khách có hỗ trợ SMTP để gửi email có tệp đính kèm. Khi bạn cấu hình ứng dụng khách để gửi email qua Amazon SES, ứng dụng khách sẽ tạo các phần MIME và tiêu đề email thích hợp trước khi gửi thư.

Bạn cũng có thể gửi email có tệp đính kèm đã được lập trình. Để kèm tệp đính kèm trong email của bạn, hãy xây dựng một email nhiều phần mới. Trong thư, hãy kèm phần MIME chứa tiêu đề Kiểu nội dung thích hợp cùng nội dung MIME được mã hóa. Tiếp theo, sử dụng tiêu đề Nội dung-Bố trí để chỉ định nội dung có được hiển thị nội tuyến hay được xem là tệp đính kèm.

Sau khi soạn thư, bạn có thể sử dụng thao tác API SendRawEmail để gửi.

Câu hỏi: Tôi có thể kiểm tra phản hồi của Amazon SES mà không cần gửi email đến người nhận thực không?

Bạn có thể sử dụng trình giả lập hộp thư Amazon SES để kiểm tra tốc độ gửi của bạn và kiểm tra khả năng xử lý các sự kiện như gửi trả và khiếu nại mà không gửi email đến người nhận thực. Thư bạn gửi đến trình giả lập hộp thư không được tính vào số liệu bị gửi trả và khiếu nại hoặc hạn mức gửi hàng ngày của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tính phí đối với mỗi thư bạn gửi đến trình giả lập hộp thư tương tự như đây là thư bạn đã gửi cho khách hàng thực.

Để biết thêm thông tin về trình giả lập hộp thư Amazon SES, vui lòng xem Kiểm tra việc gửi email Amazon SES trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Khả năng gửi

Câu hỏi: Amazon SES giúp đảm bảo phân phối email đáng tin cậy như thế nào?

Amazon SES sử dụng các công nghệ lọc nội dung để quét các email gửi đi. Các bộ lọc nội dung này giúp đảm bảo nội dung được gửi qua Amazon SES đáp ứng các tiêu chuẩn của các ISP. Để giúp bạn cải thiện khả năng phân phối email của mình, Amazon SES cung cấp vòng lặp phản hồi bao gồm các thông báo gửi trả, khiếu nại và phân phối.

Câu hỏi: Amazon SES có đảm bảo việc nhận email của tôi không?

Amazon SES giám sát chặt chẽ các hướng dẫn của ISP nhằm giúp đảm bảo email hợp pháp, chất lượng cao sẽ được phân phối đáng tin cậy đến hộp thư của người nhận. Tuy nhiên, Amazon SES cũng như bất kỳ dịch vụ gửi email nào khác đều không thể đảm bảo việc phân phối từng email. Các ISP có thể xóa hoặc làm thất lạc các email, người nhận có thể vô tình cung cấp địa chỉ email sai và nếu người nhận không muốn nhận email của bạn, các ISP có thể chọn từ chối hoặc âm thầm xóa thư.

Câu hỏi: Mất bao lâu để các emai gửi đi bằng Amazon SES đến được hộp thư đến của người nhận?

Amazon SES cố gắng gửi email đến Internet trong vòng vài giây sau mỗi yêu cầu. Tuy nhiên, do một số yếu tố và tính không ổn định vốn có của Internet, chúng tôi không thể dự đoán chắc chắn thời điểm đến cho email của bạn cũng như không thể dự đoán lộ trình chính xác của thư để đến đúng địa chỉ.

Ví dụ: một ISP có thể không gửi được email đến người nhận do một điều kiện tạm thời như "hộp thư đầy". Trong những trường hợp này, Amazon cố gắng phân phối thư lại. Nếu là lỗi cố định, chẳng hạn như "hộp thư không tồn tại", Amazon SES không cố gắng phân phối thư lại và bạn nhận được thông báo gửi trả do địa chỉ không tồn tại. Bạn có thể thiết lập thông báo gửi để được thông báo khi Amazon SES phân phối thành công một trong các email của bạn đến máy chủ thư của người nhận.

Câu hỏi: Khả năng gửi email của tôi có bị ảnh hưởng bởi thư bị gửi trả hoặc khiếu nại do người dùng Amazon SES khác gây ra không?

Thông thường, khi người dùng Amazon SES khác gửi thư dẫn đến việc bị gửi trả hoặc khiếu nại, khả năng gửi email của bạn vẫn không thay đổi.

Ngoại lệ cho quy tắc này xảy ra khi một địa chỉ email của người nhận tạo ra thư bị gửi trả do địa chỉ không tồn tại. Khi địa chỉ email của người nhận tạo ra thư bị gửi trả do địa chỉ không tồn tại, Amazon SES thêm địa chỉ đó vào danh sách thu hồi toàn cầu. Nếu bạn cố gắng gửi một email đến một địa chỉ nằm trong danh sách thu hồi toàn cầu, lệnh gọi đến Amazon SES thành công, nhưng Amazon SES xem email là thư bị gửi trả do địa chỉ không tồn tại thay vì cố gắng gửi đi.

Email bạn gửi đến địa chỉ trên danh sách thu hồi toàn cầu được tính vào hạn mức gửi và tỷ lệ gửi trả của bạn. Địa chỉ email có thể vẫn còn trong danh sách thu hồi trong tối đa 14 ngày.

Để biết thêm thông tin về danh sách thu hồi toàn cầu, vui lòng xem Amazon SES và khả năng gửi trong Amazon SES

Bảo mật và mã hóa

Câu hỏi: Amazon có thể truy cập vào các email tôi gửi và nhận không?

Chúng tôi sử dụng các công nghệ chống nội dung rác nội bộ để lọc các thư chứa nội dung chất lượng kém. Ngoài ra, chúng tôi quét tất cả thư chứa các tệp đính kèm để kiểm tra vi-rút và các nội dung độc hại khác.

Câu hỏi: Tôi có thể mã hóa các email mình nhận được không?

Amazon SES tích hợp với AWS Key Management Service (KMS), cung cấp khả năng mã hóa thư được ghi vào bộ chứa Amazon S3 của bạn. Amazon SES sử dụng mã hóa phía ứng dụng khách để mã hóa thư của bạn trước khi gửi email đến Amazon S3. Điều này nghĩa là bạn cần tự giải mã nội dung sau khi truy xuất thư từ Amazon S3. AWS SDK cho Java và AWS SDK cho Ruby cung cấp một ứng dụng khách có khả năng giúp bạn giải mã.

Câu hỏi: Amazon SES có gửi email qua kết nối được mã hóa bằng việc sử dụng Bảo mật lớp vận chuyển (Transport Layer Security – TLS) không?

Amazon SES hỗ trợ TLS 1.2, TLS 1.1 và TLS 1.0 dành cho kết nối TLS.

Theo mặc định, Amazon SES sử dụng TLS cơ hội. Điều này có nghĩa là Amazon SES luôn cố gắng tạo kết nối bảo mật đến máy chủ nhận thư. Nếu Amazon SES không thể thiết lập kết nối bảo mật thì dịch vụ này sẽ gửi thư không được mã hóa.

Bạn có thể thay đổi hành vi này để cho Amazon SES chỉ gửi thư đến máy chủ nhận email nếu dịch vụ này có thể thiết lập kết nối bảo mật

Câu hỏi: Amazon SES bảo đảm thư đến không chứa nội dung rác và vi-rút như thế nào?

Amazon SES sử dụng một số biện pháp bảo vệ chống nội dung rác và vi-rút. Dịch vụ sử dụng các danh sách chặn để ngăn chặn thư từ các địa chỉ gửi thư rác đã biết xâm nhập vào hệ thống ngay từ đầu. Dịch vụ cũng thực hiện quét vi-rút trên mọi email đến có chứa tệp đính kèm. Amazon SES đưa ra các kết luận phát hiện nội dung rác cho bạn, cho phép bạn quyết định mức độ tin cậy của bạn với từng thư. Ngoài các kết luận về nội dung rác và virus, Amazon SES còn cung cấp kết quả kiểm tra DKIM và SPF.

Câu hỏi: Điều gì ngăn người dùng Amazon SES gửi nội dung rác?

Amazon SES sử dụng các công nghệ lọc nội dung nội bộ để quét nội dung email để tìm nội dung rác và phần mềm độc hại.

Nếu chúng tôi xác định một tài khoản đang gửi nội dung rác hoặc nội dung độc hại, chúng tôi sẽ tạm dừng khả năng gửi thêm email của tài khoản đó.

Amazon SES và các dịch vụ AWS khác

Câu hỏi: Amazon SES và Amazon SNS khác nhau như thế nào?

Amazon SES dành cho các ứng dụng cần gửi thông tin liên lạc qua email. Amazon SES hỗ trợ các trường tiêu đề email tùy chỉnh và nhiều loại MIME.

Ngược lại, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) dành cho các ứng dụng định hướng tin nhắn, với nhiều người đăng ký yêu cầu và nhận thông báo "đẩy" đối với các tin nhắn có ý nghĩa quan trọng về thời gian thông qua các giao thức truyền tải, bao gồm HTTP, Amazon SQS và email. Nội dung của thông báo Amazon SNS bị giới hạn trong 8192 ký tự của chuỗi UTF-8 và không nhằm mục đích hỗ trợ nội dung đa phương tiện.

Câu hỏi: Tôi có cần đăng ký Amazon EC2 hoặc bất kỳ dịch vụ AWS nào khác để sử dụng Amazon SES không?

Người dùng Amazon SES không cần đăng ký bất kỳ dịch vụ AWS nào khác. Bất kỳ ứng dụng nào có quyền truy cập Internet đều có thể sử dụng Amazon SES để gửi email, cho dù ứng dụng đó chạy trong trung tâm dữ liệu của riêng bạn, trong Amazon EC2 hay dưới dạng một giải pháp phần mềm ứng dụng khách.

Liên hệ với chúng tôi

Câu hỏi: Tôi nhận được nội dung rác hoặc thư không mong muốn qua email từ một người dùng Amazon SES. Làm cách nào để tôi báo cáo các thư đó?

Bạn có thể báo cáo lạm dụng email bằng cách gửi email đến email-abuse@amazon.com.
Để giúp chúng tôi xử lý sự cố một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, vui lòng gửi tiêu đề đầy đủ của email gốc. Để biết quy trình lấy tiêu đề email cho một số ứng dụng khách email phổ biến, hãy xem Cách lấy tiêu đề email trên trang web MxToolbox.com.

Câu hỏi: Làm cách nào để tôi có thể gửi yêu cầu tính năng hoặc gửi phản hồi sản phẩm khác về Amazon SES?

Quản lý khách hàng của bạn trên AWS có thể gửi yêu cầu tính năng và phản hồi của bạn trực tiếp đến nhóm thích hợp. Nếu hiện tại bạn không có Quản lý khách hàng trên AWS, bạn cũng có thể cung cấp phản hồi trên diễn đàn Amazon SES.

Câu hỏi: Làm cách nào để tôi có thể nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Amazon SES?

Nếu bạn có gói dịch vụ hỗ trợ AWS Support, thì bạn có thể tạo một yêu cầu hỗ trợ mới trực tiếp từ bảng điều khiển quản lý AWS trên nền web. Gói dịch vụ hỗ trợ AWS Support có giá từ 29 USD/tháng. Để biết thêm thông tin về gói AWS Support, hãy truy cập https://aws.amazon.com/premiumsupport/.

Cách mở yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật mới

  1. Trong bảng điều khiển, trên menu Hỗ trợ, chọn Trung tâm hỗ trợ.
  2. Sau đó, chọn Tạo yêu cầu.
  3. Trên trang Tạo yêu cầu, chọn Hỗ trợ kỹ thuật.
  4. Cung cấp thông tin về sự cố mà bạn đang gặp phải, sau đó gửi phiếu.

Nếu không có gói AWS Support, bạn cũng có thể hỏi và nhận câu trả lời trên diễn đàn Amazon SES.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về định giá

Truy cập trang định giá của Amazon SES.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon SES trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập