Cấu hình tùy chọn người gửi

Amazon SES cung cấp nhiều phương thức gửi email, bao gồm bảng điều khiển Amazon SES, giao diện Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) và API Amazon SES. Bạn có thể truy cập API bằng Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI) hoặc bằng cách sử dụng Bộ công cụ phát triển phần mềm AWS (SDK).

Để bắt đầu gửi email, hãy xem Gửi Email trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Cải thiện khả năng gửi hộp thư đến: Trình quản lý khả năng gửi dạng ảo

Khả năng gửi, hay đảm bảo email tới được hộp thư đến thay vì hộp thư rác hoặc spam, là yếu tố cốt lõi của một chiến lược email thành công. Dịch vụ email đơn giản (SES) của Amazon cung cấp các tính năng của khả năng gửi thông qua Trình quản lý khả năng gửi ảo (VDM) giúp cải thiện khả năng tới được hộp thư đến dễ dàng và tự động hơn.

SES cung cấp thông tin chi tiết về hiệu suất email của người gửi, đưa ra các đề xuất về cách cải thiện khả năng gửi và thậm chí có thể tự động triển khai các cải tiến về khả năng gửi email cho người gửi. SES có ba thành phần khả năng gửi cốt lõi: thông tin chuyên sâu, các đề xuất thay đổi và triển khai tự động

Phân tích khả năng gửi email

Thông tin chuyên sâu về khả năng gửi của SES giúp người gửi email hiểu được hiệu năng về khả năng gửi của họ. Xem nhanh các báo cáo về dữ liệu gửi và phân phối trong một giao diện duy nhất trên bảng điều khiển SES, chẳng hạn như tỷ lệ trả lại, số lượt mở và số lượt nhấp chuột. Bạn có thể xem phân tích chi tiết các chỉ số này theo ISP, danh tính người gửi và thiết lập cấu hình, cũng như trạng thái gửi và tương tác của mỗi email bạn gửi.

Xem xét các đề xuất về khả năng gửi email

SES có thể thông báo cho người gửi các vấn đề về khả năng gửi email và đưa ra đề xuất hữu ích để giúp cải thiện vị trí hộp thư đến, chẳng hạn như xem xét cấu hình xác thực email như SPF, DKIM và DMARC. Người gửi có khả năng quan sát liên tục nếu xác định được uy tín email hoặc cơ hội cải thiện bị hạ cấp.

Tự động cải thiện khả năng gửi email

Người gửi có tùy chọn cho phép SES tự động triển khai các đề xuất khả năng gửi email, chẳng hạn như tối ưu hóa các mẫu gửi email. Khi SES phát hiện ra cơ hội cải thiện, hệ thống sẽ thực hiện thay đổi mà không cần giám sát hoặc điều chỉnh thủ công.

Tùy chọn triển khai linh hoạt

Địa chỉ IP chung

Theo mặc định, Amazon SES gửi email từ các địa chỉ IP dùng chung với các khách hàng Amazon SES khác. Địa chỉ dùng chung là một tùy chọn tuyệt vời cho các khách hàng muốn bắt đầu gửi ngay qua các IP đã được thiết lập. Chúng được bao gồm trong định giá Amazon SES cơ sở và uy tín của chúng được theo dõi cẩn thận để đảm bảo khả năng gửi cao.

Địa chỉ IP chuyên dụng

  • Khách hàng có thể quản lý độ uy tín IP của riêng mình bằng cách cho thuê các địa chỉ IP chuyên dụng bằng tài khoản Amazon SES của họ. Khách hàng có thể sử dụng tính năng nhóm IP chuyên dụng trong bảng điều khiển SES để tạo nhóm gồm các địa chỉ IP đó và gửi toàn bộ lưu lượng truy cập từ những IP chuyên dụng này hoặc sử dụng bộ cấu hình để điều chỉnh trường hợp sử dụng cụ thể với IP cụ thể. Được thiết kế riêng cho nhiều trường hợp sử dụng và mẫu hình gửi khác nhau của khách hàng, SES mang đến hai cách triển khai và quản lý địa chỉ IP chuyên dụng khác nhau.
  • Tùy chọn được quản lý - địa chỉ IP chuyên dụng được SES tự động thiết lập và quản lý thay bạn nhằm giúp tối ưu hóa chi phí và mức sử dụng của bạn. IP chuyên dụng được quản lý giúp giảm bớt gánh nặng giám sát hoặc điều chỉnh quy mô các nhóm IP chuyên dụng theo hướng thủ công và bao gồm các số liệu hiệu suất cho các địa chỉ IP. IP chuyên dụng được quản lý phù hợp với những khách hàng có mẫu hình gửi không liên tục, khó dự đoán.
  • Tùy chọn tiêu chuẩn - địa chỉ IP chuyên dụng do bạn tự thiết lập và quản lý. SES cung cấp địa chỉ IP đã biết cho các hợp đồng thuê không bao giờ thay đổi. Tùy chọn tiêu chuẩn này phù hợp với những khách hàng có mẫu hình gửi liên tục, có thể dự đoán.

Địa chỉ IP riêng

Amazon SES cũng hỗ trợ Sử dụng IP của riêng bạn (BYOIP). Tính năng này cho phép bạn sử dụng nhiều địa chỉ IP mà bạn có sẵn để gửi email với Amazon SES. Điều này giúp bạn dễ dàng tận dụng các khoản đầu tư có sẵn cũng như chuyển đổi từ các nhà cung cấp dịch vụ email khác.

Quản lý và bảo mật danh tính người gửi

Amazon SES hỗ trợ tất cả các cơ chế xác thực đạt tiêu chuẩn của ngành, bao gồm Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM), Khung chính sách người gửi (SPF) và Xác thực, báo cáo và kiểm tra tính tương thích của thư dựa trên tên miền (DMARC). Khi một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhận được email, họ sẽ kiểm tra xem liệu nó đã được xác thực hay chưa trước khi gửi cho người nhận. Việc xác thực chứng minh cho ISP rằng bạn sở hữu địa chỉ email mà bạn gửi thư.

Amazon SES cũng cho phép khách hàng kết nối điểm cuối Amazon SES SMTP với đám mây riêng ảo (VPC) thông qua một điểm cuối VPC được cung cấp bởi AWS PrivateLink. Với tính năng này, khách hàng có thể truy cập điểm cuối Amazon SES SMTP một cách an toàn mà không yêu cầu Cổng Internet trong VPC.

Thống kê về gửi email

Amazon SES cung cấp một số phương pháp để theo dõi hoạt động gửi email, giúp bạn tinh chỉnh chiến lược gửi email của mình. Amazon SES có thể nắm bắt thông tin về toàn bộ kênh phản hồi email, bao gồm số lần gửi, các thư đã gửi, các thao tác mở, nhấp, trả lại, khiếu nại và từ chối. Dữ liệu này được mặc định chia sẻ trong báo cáo Thống kê về gửi email trong bảng điều khiển Amazon SES. Sử dụng Danh sách thu hồi toàn cầu để xóa các email bị trả lại khỏi danh sách gửi của bạn hoặc cấu hình danh sách thu hồi cho tài khoản của riêng bạn. Dữ liệu gửi có thể được lưu trữ trong vùng lưu trữ Amazon S3 hoặc cơ sở dữ liệu Amazon Redshift, được gửi tới Amazon SNS để nhận thông báo theo thời gian thực hoặc được phân tích bằng Amazon Kinesis Analytics.

Bảng thông tin về uy tín

Bảng điều khiển Amazon SES có một bảng thông tin về uy tín mà bạn có thể dùng để theo dõi các sự cố có thể ảnh hưởng đến việc gửi email của bạn. Bảng thông tin này theo dõi tổng thể các lần trả lại email và vòng lặp phản hồi cho tài khoản của bạn và có thể thông báo cho bạn khi xảy ra các sự kiện ảnh hưởng đến khả năng gửi khác, chẳng hạn như số lượt spamtrap, tham chiếu đến các miền bị chặn trong email của bạn và báo cáo từ các tổ chức chống spam có uy tín.

Amazon SES tự động xuất các chỉ số về lượt trả lại email và khiếu nại người gửi email từ bảng thông tin này lên Amazon CloudWatch. Bạn có thể sử dụng CloudWatch để tạo các báo động để thông báo cho bạn khi tỷ lệ trả lại email hoặc khiếu nại của bạn đạt đến ngưỡng nhất định. Với thông tin này, bạn có thể hành động ngay lập tức về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến uy tín người gửi.

Nhận email

Khi bạn sử dụng Amazon SES để nhận email, bạn có toàn quyền kiểm soát những email bạn chấp nhận và phải làm gì với chúng sau khi nhận được. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thư dựa trên địa chỉ email, địa chỉ IP hoặc tên miền của người gửi. Sau khi Amazon SES đã chấp nhận email, bạn có thể lưu trữ nó trong vùng lưu trữ Amazon S3, thực thi mã tùy chỉnh bằng chức năng AWS Lambda hoặc xuất thông báo lên Amazon SNS.

Trình giả lập hộp thư

Trình giả lập hộp thư Amazon SES giúp dễ dàng kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý các tình huống nhất định, chẳng hạn như trả lại hoặc khiếu nại, mà không ảnh hưởng đến uy tín của người gửi. Sử dụng trình giả lập hộp thư cũng dễ như gửi email kiểm tra đến một địa chỉ cụ thể. Bạn có thể sử dụng trình giả lập hộp thư để mô phỏng việc gửi thành công, trả lại, trả lời hoặc phản hồi tự động khi đi vắng.

Tìm hiểu thêm về định giá

Truy cập trang định giá của Amazon SES.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon SES trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập