Tùy chọn cấu hình gửi

Amazon SES cung cấp nhiều phương thức gửi email, bao gồm bảng điều khiển Amazon SES, giao diện Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) và API Amazon SES. Bạn có thể truy cập API bằng Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI) hoặc bằng cách sử dụng Bộ công cụ phát triển phần mềm AWS (SDK).

Để bắt đầu gửi email, hãy xem Gửi Email trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon SES.

Tùy chọn triển khai linh hoạt

Địa chỉ IP chung

Theo mặc định, Amazon SES gửi email từ các địa chỉ IP dùng chung với các khách hàng Amazon SES khác. Địa chỉ dùng chung là một tùy chọn tuyệt vời cho các khách hàng muốn bắt đầu gửi ngay qua các IP đã được thiết lập. Chúng được bao gồm trong định giá Amazon SES cơ sở và uy tín của chúng được theo dõi cẩn thận để đảm bảo khả năng gửi cao.

Địa chỉ IP chuyên dụng

Đối với những khách hàng muốn quản lý uy tín IP của mình, bạn có thể thuê các địa chỉ IP chuyên dụng để sử dụng với tài khoản Amazon SES của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng nhóm IP chuyên dụng để tạo các nhóm địa chỉ IP. Khách hàng có thể gửi toàn bộ lưu lượng từ các IP chuyên dụng này hoặc sử dụng các bộ cấu hình để căn chỉnh trường hợp sử dụng cụ thể cho các IP cụ thể.

Địa chỉ IP riêng

Amazon SES cũng hỗ trợ Sử dụng IP của riêng bạn (BYOIP). Tính năng này cho phép bạn sử dụng nhiều địa chỉ IP mà bạn có sẵn để gửi email với Amazon SES. Điều này giúp bạn dễ dàng tận dụng các khoản đầu tư có sẵn cũng như chuyển đổi từ các nhà cung cấp dịch vụ email khác.

Quản lý và bảo mật danh tính người gửi

Amazon SES hỗ trợ tất cả các cơ chế xác thực đạt tiêu chuẩn của ngành, bao gồm Thư được xác thực bằng khóa miền (DKIM), Khung chính sách người gửi (SPF) và Xác thực, báo cáo và kiểm tra tính tương thích của thư dựa trên tên miền (DMARC). Khi một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nhận được email, họ sẽ kiểm tra xem liệu nó đã được xác thực hay chưa trước khi gửi cho người nhận. Việc xác thực chứng minh cho ISP rằng bạn sở hữu địa chỉ email mà bạn gửi thư.

Amazon SES cũng cho phép khách hàng kết nối điểm cuối Amazon SES SMTP với đám mây riêng ảo (VPC) thông qua một điểm cuối VPC được cung cấp bởi AWS PrivateLink. Với tính năng này, khách hàng có thể truy cập điểm cuối Amazon SES SMTP một cách an toàn mà không yêu cầu Cổng Internet trong VPC.

Thống kê về gửi email

Amazon SES cung cấp một số phương pháp để theo dõi hoạt động gửi email, giúp bạn tinh chỉnh chiến lược gửi email của mình. Amazon SES có thể nắm bắt thông tin về toàn bộ kênh phản hồi email, bao gồm số lần gửi, các thư đã gửi, các thao tác mở, nhấp, trả lại, khiếu nại và từ chối. Dữ liệu này được mặc định chia sẻ trong báo cáo Thống kê về gửi email trong bảng điều khiển Amazon SES. Sử dụng Danh sách thu hồi toàn cầu để xóa các email bị trả lại khỏi danh sách gửi của bạn hoặc cấu hình danh sách thu hồi cho tài khoản của riêng bạn. Dữ liệu gửi có thể được lưu trữ trong vùng lưu trữ Amazon S3 hoặc cơ sở dữ liệu Amazon Redshift, được gửi tới Amazon SNS để nhận thông báo theo thời gian thực hoặc được phân tích bằng Amazon Kinesis Analytics.

Bảng thông tin về uy tín

Bảng điều khiển Amazon SES có một bảng thông tin về uy tín mà bạn có thể dùng để theo dõi các sự cố có thể ảnh hưởng đến việc gửi email của bạn. Bảng thông tin này theo dõi tổng thể các vòng lặp trả và phản hồi cho tài khoản của bạn và có thể thông báo cho bạn khi xảy ra các sự kiện ảnh hưởng đến khả năng gửi email khác, chẳng hạn như số lượt spamtrap, tham chiếu đến các tên miền bị chặn trong email của bạn và báo cáo từ các tổ chức chống spam có uy tín.

Amazon SES tự động xuất các số liệu về gửi trả và khiếu nại từ bảng thông tin này lên Amazon CloudWatch. Bạn có thể sử dụng CloudWatch để tạo các báo động để thông báo cho bạn khi tỷ lệ gửi trả hoặc khiếu nại của bạn đạt đến ngưỡng nhất định. Với thông tin này, bạn có thể hành động ngay lập tức về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến uy tín người gửi.

Bảng thông tin khả năng gửi email

Bảng thông tin Khả năng gửi email (thông qua SES API v2) giúp bạn hiểu và khắc phục các sự cố có thể ảnh hưởng đến việc gửi email, chẳng hạn như uy tín IP kém, nội dung email chưa tối ưu và tìm cách gửi email cho người dùng trước đây đã hủy đăng ký hoặc trả lại thư.

Nhận email

Khi bạn sử dụng Amazon SES để nhận email, bạn có toàn quyền kiểm soát những email bạn chấp nhận và phải làm gì với chúng sau khi nhận được. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thư dựa trên địa chỉ email, địa chỉ IP hoặc tên miền của người gửi. Sau khi Amazon SES đã chấp nhận email, bạn có thể lưu trữ nó trong vùng lưu trữ Amazon S3, thực thi mã tùy chỉnh bằng chức năng AWS Lambda hoặc xuất thông báo lên Amazon SNS.

Trình giả lập hộp thư

Trình giả lập hộp thư Amazon SES giúp dễ dàng kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý các tình huống nhất định, chẳng hạn như trả lại hoặc khiếu nại, mà không ảnh hưởng đến uy tín của người gửi. Sử dụng trình giả lập hộp thư cũng dễ như gửi email kiểm tra đến một địa chỉ cụ thể. Bạn có thể sử dụng trình giả lập hộp thư để mô phỏng việc gửi thành công, trả lại, trả lời hoặc phản hồi tự động khi đi vắng.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu thêm về định giá

Truy cập trang định giá của Amazon SES.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon SES trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập