Kiểm soát chi phí AWS của bạn

Với Bậc miễn phí của AWS và AWS Budgets

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách kiểm soát chi phí của mình đồng thời khám phá các ưu đãi dịch vụ AWS bằng cách sử dụng Bậc miễn phí của AWS, rồi sử dụng AWS Budgets để thiết lập ngân sách chi phí nhằm theo dõi mọi chi phí liên quan tới mức sử dụng của bạn.

Cho dù bạn đang tìm kiếm sức mạnh điện toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung hoặc chức năng khác thì AWS sẽ luôn có các dịch vụ giúp bạn dựng các ứng dụng phức tạp với tính linh hoạt, khả năng mở rộng và độ tin cậy gia tăng. Nhưng làm thế nào để bạn bắt đầu thử nghiệm và xây dựng các dịch vụ AWS trong khi vẫn duy trì chi phí thấp hoặc miễn phí?

Bậc miễn phí của AWS là chương trình chiết khấu cho phép bạn có được trải nghiệm thực tế miễn phí với các sản phẩm và dịch vụ của AWS. Toàn bộ tài khoản AWS mới đều bao gồm Bậc miễn phí, do đó bạn không phải đăng ký chương trình này, cho phép bạn dùng thử các dịch vụ mình cần để xây dựng khối lượng công việc của mình ngay từ ngày đầu tiên. Với hơn 80 dịch vụ trong Bậc miễn phí, bạn có thể khám phá ra rất nhiều dịch vụ có chi phí hợp lý hay thậm chí là miễn phí.

Việc giám sát mức sử dụng dịch vụ của bạn và các chi phí liên quan trong khi bạn đang khám phá và mở rộng mức sử dụng AWS thường được coi là mối quan tâm hàng đầu. Để đảm bảo bạn không vượt quá ngưỡng mức sử dụng Bậc miễn phí và ngân sách chung của mình, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng AWS Budgets. AWS Budgets là công cụ kiểm soát chi phí cho phép bạn tạo các ngân sách chi phí tùy chỉnh để cảnh báo cho bạn biết khi vượt ngưỡng ngân sách.

Trong vài phút tới, bạn sẽ tìm hiểu về ưu đãi Bậc miễn phí của AWS, khám phá cách AWS Budgets giám sát mức sử dụng Bậc miễn phí của bạn theo mặc định, cũng như tạo ngân sách tổng chi phí hàng tháng để cảnh báo bạn khi bạn vượt quá (hoặc được dự báo là sẽ vượt quá) khi sử dụng AWS Budgets.

Đây là cách tốt nhất để tạo ra một ngân sách tổng chi phí hàng tháng cho từng tài khoản AWS bạn sử dụng. AWS Budgets có giới hạn Bậc miễn phí là 62 ngày ngân sách mỗi tháng, do đó, việc tạo một ngân sách đơn nằm trong giới hạn của Bậc miễn phí. Như cái tên của chương trình này, Bậc miễn phí của AWS-mức sử dụng dịch vụ đủ điều kiện là hoàn toàn miễn phí.

Giới thiệu về phần hướng dẫn này
Thời gian 10 phút                                           
Chi phí Đủ điều kiện sử dụng Bậc miễn phí
Trường hợp sử dụng Tất cả
Sản phẩm AWS Budgets, Bậc miễn phí của AWS
Đối tượng Tất cả
Cấp độ Mới bắt đầu
Lần cập nhật gần nhất Ngày 18 tháng 12 năm 2018

1. Khám phá Bậc miễn phí của AWS

Ở bước này, bạn sẽ khám phá về 3 loại ưu đãi trong Bậc miễn phí: Luôn miễn phí, miễn phí 12 tháng và bản dùng thử.

a. Truy cập trang Bậc miễn phí

Mở trang Bậc miễn phí để bạn có thể luôn mở hướng dẫn từng bước này.

b. Khám phá các ưu đãi miễn phí 12 tháng

Trên trang Bậc miễn phí của AWS, dưới tiêu đề Chi tiết về Bậc miễn phí của AWS, chọn liên kết MIỄN PHÍ 12 THÁNG.

Các ưu đãi bậc miễn phí này chỉ áp dụng cho khách hàng AWS mới và có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá cả).

Các ưu đãi nổi bật cho 12 tháng đầu tiên sau khi bạn đăng ký tài khoản AWS bao gồm một số cấp độ mức sử dụng miễn phí cho Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon S3, Amazon Relational Database Services (RDS) và nhiều dịch vụ hữu ích khác.

 

c. Khám phá các ưu đãi Luôn miễn phí

Trên trang Bậc miễn phí của AWS, chọn liên kết Luôn miễn phí để xem các ưu đãi LUÔN MIỄN PHÍ. Đúng như tên của mình, các ưu đãi thuộc bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng sử dụng Bậc miễn phí của AWS và toàn bộ khách hàng của AWS đều có thể sử dụng.

Các ưu đãi Luôn miễn phí nổi bật bao gồm một số cấp độ mức sử dụng miễn phí cho AWS Lambda, AWS Storage Gateway, Amazon Dynamo DB, Amazon Glacier, Amazon CloudWatch và nhiều dịch vụ hữu ích khác.

 

d. Khám phá các ưu đãi của bản dùng thử

Trên trang Bậc miễn phí của AWS, chọn liên kết Bản dùng thử để xem các ưu đãi của Bản dùng thử. Các ưu đãi của bản dùng thử cho phép bạn sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian hoặc số lượng hoạt động được chỉ định.

Các ưu đãi bản dùng thử nổi bật bao gồm Amazon SageMaker, Amazon GuardDuty, Amazon Redshift và nhiều dịch vụ hữu ích khác.

 

2. Đăng ký AWS (hoặc Đăng nhập)

Bạn không tốn thêm phí khi sử dụng Bảng điều khiển thanh toán AWS cho phần hướng dẫn này. Các tài nguyên mà bạn tạo trong phần hướng dẫn này đủ điều kiện áp dụng Bậc miễn phí. Nút và liên kết nằm ở bên phải mở ra tab mới để bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bảng điều khiển AWS.

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

3. Đánh giá chi tiêu và mức sử dụng Bậc miễn phí của bạn

Ở bước này, bạn sẽ sử dụng Bảng điều khiển Thanh toán AWS để đánh giá tổng chi tiêu và mức sử dụng Bậc miễn phí trong AWS của bạn.

a. Truy cập bảng thông tin thanh toán

Sau khi đã đăng nhập vào tài khoản của mình, từ menu tài khoản, chọn Bảng thông tin thanh toán của tôi.

b. Xem lại bảng thông tin thanh toán của bạn

Khi bạn tới trang Bảng thông tin quản lý thanh toán và chi phí, bạn có thể xem tóm tắt chi phí đầu tháng đến nay của mình trong phần Tóm tắt chi tiêu, cũng như bản phân tích dựa trên dịch vụ trong phần Chi tiêu đầu tháng đến nay theo dịch vụ.

c. Phân tích mức sử dụng dịch vụ bậc miễn phí hàng đầu của bạn

Để xem tổng quan về phần mức sử dụng nào của bạn thuộc Bậc miễn phí, kiểm tra ngăn Mức sử dụng dịch vụ bậc miễn phí hàng đầu. Ngăn này tô sáng phần trăm mức sử dụng đầu tháng đến nay cao nhất so với giới hạn Bậc miễn phí được phân loại theo dịch vụ.

Ảnh chụp màn hình ở bên phải tô sáng mức sử dụng Amazon S3. Có thể sử dụng ảnh này làm ví dụ minh họa cho cách sử dụng thông tin này để phân tích mức sử dụng của bạn.

Cột Giới hạn mức sử dụng Bậc miễn phí nêu rõ chiết khấu Bậc miễn phí. Ở ví dụ này, Bậc miễn phí mang đến cho bạn 2.000 Yêu cầu Đặt S3 miễn phí.

Cột Mức sử dụng hàng tháng thể hiện phần trăm lợi ích Bậc miễn phí mà bạn đã sử dụng ở tháng này. Trong ví dụ này, chính xác 2.000 Yêu cầu Đặt S3 đã được thực hiện (100% giới hạn Bậc miễn phí), có nghĩa là bất kỳ mức sử dụng bổ sung nào vượt quá giới hạn này sẽ được lập hóa đơn với giá AWS bình thường.

 

d. Truy cập toàn bộ mức sử dụng Bậc miễn phí của bạn

Để phân tích sâu hơn mức sử dụng đủ điều kiện sử dụng Bậc miễn, chọn nút Xem tất cả ở góc trên cùng bên phải của tiện ích Mức sử dụng dịch vụ Bậc miễn phí hàng đầu.

e. Phân tích toàn bộ mức sử dụng Bậc miễn phí của bạn

Trên trang Toàn bộ mức sử dụng dịch vụ Bậc miễn phí, toàn bộ mức sử dụng dịch vụ trong Bậc miễn phí đều được liệt kê. Ngoài mức sử dụng thực hàng tháng của bạn, lượng mức sử dụng dịch vụ tới cuối tháng được dự báo cho bạn được ghi chi tiết trong cột Mức sử dụng dự báo vào cuối tháng.

Trong ví dụ ở ảnh chụp màn hình bên phải, lưu ý rằng mức sử dụng dự báo của bạn đối với các yêu cầu Đặt S3 là 6.000. Việc vượt quá giới hạn Bậc miễn phí thường sẽ phát sinh chi phí có thể lập hóa đơn.

f. Sửa đổi cảnh báo bằng email cho Giới hạn mức sử dụng Bậc miễn phí trong AWS của bạn

Theo mặc định, hầu hết các tài khoản đều tự động chọn tham gia nhận cảnh báo bằng email cho Giới hạn mức sử dụng Bậc miễn phí của AWS khi mức sử dụng dịch vụ của họ vượt quá 85% giới hạn mức sử dụng Bậc miễn phí được cung cấp.

Để thay đổi người nhận những cảnh báo bằng email này, chọn Tùy chọn từ thanh điều hướng bên trái.

Để chọn người khác nhận Cảnh báo mức sử dụng Bậc miễn phí, trong trường Địa chỉ email, thêm địa chỉ email của họ, rồi chọn Lưu tùy chọn.

4. Thiết lập ngân sách chi phí

Ở bước này, bạn sẽ thiết lập ngân sách chi phí trong Bảng điều khiển Thanh toán AWS bằng AWS Budgets. Là một phần của ngân sách chi phí, bạn sẽ thiết lập ba thông báo: một thông báo khi chi phí của bạn đạt 50% ngân sách, một thông báo khi chi phí của bạn được dự báo vượt quá ngân sách và một thông báo khi chi phí của bạn vượt quá ngân sách của bạn.

a. Tạo ngân sách

Từ menu điều hướng ở bên trái, chọn Ngân sách, rồi chọn Tạo ngân sách. Trên trang Tạo ngân sách, chọn Chi phí làm Loại ngân sách.

b. Đặt chi tiết ngân sách

Trên trang Đặt chi tiết ngân sách, chỉnh sửa trường Tên để đọc Ngân sách hàng tháng của tôi. Với trường Khoảng thời gian và Ngày bắt đầu, hãy giữ các giá trị mặc định. Chỉ định Số tiền tạo ngân sách.

Trong phần Tham số ngân sách, bạn có thể sử dụng các tính năng này để tạo ngân sách theo dõi chi phí liên quan tới một bộ dịch vụ AWS cụ thể, tài khoản được liên kết, thẻ hoặc hướng mức sử dụng khác. Với hướng dẫn này, hãy giữ các giá trị này như mặc định.

c. Định cấu hình cảnh báo cho thời điểm chi phí thực vượt quá 50% ngưỡng ngân sách

Cuộn xuống phần Thông báo (tùy chọn). Ở phần này, bạn có thể để AWS Budgets liên hệ với bạn và người khác qua email khi đáp ứng các điều kiện trong ngân sách.

Định cấu hình thông báo để kích hoạt khi chi phí thực lớn hơn 50% số tiền lập ngân sách như minh họa ở ảnh chụp màn hình bên phải. Thêm địa chỉ email của bạn và địa chỉ email của bất kỳ ai nên nhận thông báo này vào trường Liên hệ email. Sau đó, chọn Thêm thông báo mới.

d. Định cấu hình cảnh báo cho thời điểm chi phí được dự báo vượt quá ngân sách của bạn

Định cấu hình thông báo này để kích hoạt khi chi phí được dự báo lớn hơn 100% số tiền lập ngân sách như minh họa ở ảnh chụp màn hình bên phải. Thêm địa chỉ email của bạn và địa chỉ email của bất kỳ ai nên nhận thông báo này vào trường Liên hệ email. Sau đó, chọn Thêm thông báo mới.

e. Định cấu hình cảnh báo cho thời điểm chi phí thực vượt quá ngân sách của bạn

Định cấu hình thông báo này để thông báo cho bạn khi chi phí thực vượt quá 100% số tiền lập ngân sách. Thêm địa chỉ email của bạn và địa chỉ email của bất kỳ ai nên nhận thông báo này vào trường Liên hệ email. Sau đó, chọn nút Tạo để tạo ngân sách và thông báo.

f. Xem lại ngân sách mới của bạn

Sau khi tạo xong ngân sách, bạn sẽ thấy một danh sách các AWS Budgets mà bạn đã tạo. Đây là cách tốt nhất để tạo ra một ngân sách tổng chi phí hàng tháng cho từng tài khoản AWS bạn sử dụng.

Bạn có thể tạo tối đa 62 ngày ngân sách mỗi tháng bằng dịch vụ AWS Budgets trong giới hạn Bậc miễn phí. Sau đó, bạn chỉ cần thanh toán theo mức sử dụng để tạo ngân sách bổ sung.

g. Kiểm tra ngân sách mới của bạn

Để phân tích sâu hơn các chi tiết ngân sách, nhấp vào ngân sách mới của bạn. Từ đó, bạn có thể xem các chi tiết về ngân sách của mình, truy cập vào tóm tắt hiệu suất ngân sách và kiểm tra hiệu suất ngân sách lịch sử của bạn.

Xin chúc mừng

Bạn đã phân tích thành công mức sử dụng Bậc miễn phí của mình, cũng như đã tạo ngân sách tổng chi phí hàng tháng bằng cách sử dụng AWS Budgets.

Bảng điều khiển Thanh toán AWS cho phép bạn truy cập một số công cụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về chi phí và mức sử dụng của mình, bao gồm tiện ích Mức sử dụng dịch vụ Bậc miễn phí hàng đầu và AWS Budgets.

Bậc miễn phí của AWS cho phép bạn có trải nghiệm miễn phí, thực tế với nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của AWS.

Hướng dẫn này có hữu ích không?

Khởi chạy máy ảo

Trong hướng dẫn Bậc miễn phí này, tìm hiểu cách khởi chạy máy ảo Linux bằng Amazon EC2.

Xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình máy học

Trong hướng dẫn ở Bậc miễn phí này, hãy tìm hiểu cách sử dụng Amazon SageMaker để xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình máy học (ML) bằng cách sử dụng Python3 để triển khai thuật toán XGBoost ML phổ biến.