Amazon Corretto

Bản phân phối OpenJDK ở trạng thái sẵn sàng sản xuất, đa nền tảng, miễn phí

Amazon Corretto là bản phân phối Bộ công cụ phát triển Java nguồn mở (OpenJDK) ở trạng thái sẵn sàng sản xuất, đa nền tảng và miễn phí. Corretto đi kèm với hỗ trợ dài hạn miễn phí bao gồm các bản cải tiến hiệu suất và sửa lỗi bảo mật. Amazon sử dụng Corretto trong nội bộ trên hàng nghìn dịch vụ sản xuất và Corretto được chứng nhận là tương thích với tiêu chuẩn Java SE. Với Corretto, bạn có thể phát triển và chạy các ứng dụng Java trên các hệ điều hành phổ biến, bao gồm Linux, Windows và macOS.

Truy cập tài liệu của chúng tôi để tìm hiểu thêm.


Lợi ích

Hỗ trợ bởi Amazon

Amazon Corretto đi kèm với hỗ trợ dài hạn miễn phí từ Amazon, vì vậy bạn có thể nâng cấp phiên bản khi cần thiết. Amazon cam kết sử dụng trong Corretto nội bộ trên hàng nghìn dịch vụ sản xuất.

Sẵn sàng sản xuất

Amazon Corretto được chứng nhận là đáp ứng tiêu chuẩn Java SE và có thể được sử dụng để thay thế tạm thời cho nhiều bản phân phối Java SE. Amazon cung cấp các bản cập nhật hàng quý bao gồm bản cải tiến hiệu suất và bản sửa lỗi bảo mật, đóng vai trò thiết yếu đối với việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp.

Hỗ trợ đa nền tảng

Amazon Corretto cho phép bạn chạy cùng một môi trường trong đám mây, tại chỗ hoặc trên máy cục bộ. Corretto 17 hỗ trợ Linux (x64 và aarch64), Windows (x64), macOS (x64 và M1), Alpine Linux (x64) và Amazon Linux 2 (x64 và aarch64). Hình ảnh docker có sẵn trong Thư viện công khai ECR và Docker Hub.

Miễn phí

Amazon Corretto có sẵn để tải xuống và sử dụng miễn phí. Không có các tính năng hoặc hạn chế trả phí bổ sung.

Hướng dẫn cài đặt dành cho Corretto 17

Hướng dẫn cài đặt dành cho Corretto 11

Hướng dẫn cài đặt dành cho Corretto 8

Bài đăng trên blog

Ngày phát hành
  • Ngày phát hành
1

Video

Tọa đàm trực tuyến về công nghệ: Giới thiệu Amazon Corretto
Giới thiệu Amazon Corretto tại Devoxx
Ra mắt Amazon Corretto tại Devoxx
AWS re:Invent 2019: Chuyển đổi giao diện người dùng của AWS Lambda từ Java 8 sang Java 11
Bài học rút ra khi chuyển đổi dịch vụ sản xuất từ JDK 8 sang JDK 11