Thông tin chung

Hỏi: Amazon Corretto là gì?

Corretto là bản dựng của Bộ công cụ phát triển Java nguồn mở (OpenJDK) với sự hỗ trợ lâu dài từ Amazon. Corretto được chứng nhận bởi Bộ tương thích công nghệ Java (TCK) để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn Java SE và được cung cấp trên Linux, Windows và macOS.

Hỏi: Tại sao nên dùng Corretto?

Corretto là một bản dựng đáng tin cậy của OpenJDK với sự đảm bảo hỗ trợ lâu dài được cung cấp cho bạn miễn phí. Amazon vận hành Corretto nội bộ trên hàng nghìn dịch vụ sản xuất. Mọi sửa đổi chúng tôi thực hiện đối với Corretto đều khắc phục hoặc giảm thiểu sự cố mà chúng tôi phát hiện được khi chạy OpenJDK. Ngoài chu kỳ hàng quý thông thường, Amazon cũng có kế hoạch áp dụng các bản sửa lỗi khẩn cấp (bao gồm bảo mật) khi chúng được phát hành và sẵn sàng để sử dụng.

Hỏi: Corretto khác với OpenJDK như thế nào?

Corretto là bản phân phối của Open JDK với các bản vá đi kèm do Amazon đưa vào, những chưa được tích hợp trong các dự án cập nhật OpenJDK tương ứng. Chúng tôi tập trung vào các bản vá có tác dụng cải thiện hiệu suất hoặc tính ổn định trong OpenJDK, được chọn dựa trên quan sát của Amazon khi vận hành các dịch vụ lớn.

Hỏi: Amazon dự định đưa những loại bản vá nào vào Corretto?

Các bản vá sẽ bao gồm các bản sửa lỗi bảo mật, cải thiện hiệu suất (ví dụ: tăng tốc các chức năng được sử dụng thường xuyên), lên lịch thu gom rác và ngăn chặn các tình huống hết bộ nhớ, cũng như cải thiện chức năng giám sát, báo cáo và quản lý luồng.

Hỏi: Việc sử dụng Corretto có tính phí gì không?

Corretto được Amazon phân phối cho bạn miễn phí theo giấy phép Nguồn mở. Nó được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép công cộng GNU phiên bản 2 với Ngoại lệ lớp đường dẫn (GPLv2 với CPE). Amazon không tính phí cho việc sử dụng hoặc phân phối Corretto.

Hỏi: Hỗ trợ dài hạn (LTS) có ý nghĩa gì đối với Corretto?

Amazon Corretto là bản phân phối Bộ công cụ phát triển Java nguồn mở (OpenJDK) ở trạng thái sẵn sàng sản xuất, đa nền tảng và miễn phí, đi kèm dịch vụ hỗ trợ dài hạn (LTS). LTS bao gồm cam kết của Amazon trong việc cung cấp các cập nhật bảo mật và cải thiện hiệu năng miễn phí, ít nhất là cho đến ngày được chỉ định cho phiên bản phát hành tương ứng (ví dụ: tháng 5 năm 2026 cho Corretto 8). Các bản cập nhật được lên kế hoạch phát hành hàng quý. Amazon cũng có kế hoạch áp dụng các bản sửa lỗi khẩn cấp (bao gồm bảo mật) phát sinh ngoài chu kỳ hàng quý thông thường khi chúng được phát hành và sẵn sàng để sử dụng.

Hỏi: Trong dịch vụ hỗ trợ dài hạn của Corretto có những gì?

Hỗ trợ dài hạn (LTS) dành cho Corretto bao gồm nâng cao hiệu năng và cập nhật bảo mật miễn phí cho đến khi hết hạn. Các bản cập nhật được lên kế hoạch phát hành hàng quý.

LTS dành cho Corretto không liên quan đến các gói hỗ trợ AWS, vốn cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ của chuyên gia để bạn đạt được mục tiêu của mình trên AWS. Nếu bạn đã có Gói hỗ trợ AWS, Corretto sẽ được hỗ trợ trên cơ sở tương tự như tất cả các Dịch vụ và phần mềm AWS được hỗ trợ khác. Đối với những người không có gói hỗ trợ, nếu ý định duy nhất của bạn là nhận hỗ trợ cho Corretto thì việc mua gói này có thể hợp lý hoặc không. Vui lòng truy cập trang web Hỗ trợ của Amazon để xác định xem gói này có phù hợp với bạn hay không. Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch triển khai các gói hỗ trợ cụ thể cho Corretto. Như mọi khi, lộ trình của chúng tôi phản ánh phản hồi của khách hàng và chúng tôi rất sẵn lòng đón nhận các yêu cầu về tính năng của bạn tại kho lưu trữ GitHub của Corretto.
 

Hỏi: Corretto có lịch hỗ trợ như thế nào?

         
Bản phát hành Coretto Loại phát hành Ngày GA
Cập nhật gần nhất theo kế hoạch Kết thúc vòng đời
22 FR Ngày 19 tháng 3 năm 2024 Tháng 7 băn 2024 Tháng 10 năm 2024
21 LTS Ngày 21 Tháng 9 năm 2023 Tháng 7 năm 2030 Tháng 10 năm 2030
17 LTS Ngày 16 tháng 9 năm 2021 Tháng 7 năm 2029 Tháng 10 năm 2029
11 LTS Ngày 15 tháng 3 năm 2019 Tháng 7 năm 2027 Tháng 10 năm 2027
8 LTS Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Tháng 4 năm 2026 Tháng 7 năm 2026

 

LTS: Hỗ trợ dài hạn  FR: Phát hành tính năng

Câu hỏi: Tôi nên làm gì nếu cần trợ giúp với Corretto?

Đối với các câu hỏi chung về việc cài đặt hoặc chạy Corretto, vui lòng xem tài liệu của chúng tôi. Nếu bạn có vấn đề liên quan đến OpenJDK, vui lòng mở vấn đề đó với dự án OpenJDK thượng nguồn. Nếu bạn gặp vấn đề cụ thể với Corretto hoặc yêu cầu tính năng không áp dụng cho OpenJDK, vui lòng mở vấn đề hoặc yêu cầu tính năng trong kho lưu trữ GitHub của Corretto. Nếu đã có Gói hỗ trợ AWS, bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ với Corretto thông qua gói của mình.
 

Sử dụng Amazon Corretto

Hỏi: Tôi có thể sử dụng Corretto để thay thế tạm thời cho các JDK khác không?

Corretto được thiết kế để thay thế tạm thời cho tất cả các bản phân phối Java SE trừ khi bạn đang sử dụng các tính năng không có sẵn trong OpenJDK. Khi các tệp nhị phân Corretto được cài đặt trên máy chủ và được gọi chính xác để chạy các ứng dụng Java của bạn (ví dụ: sử dụng lệnh thay thế trên Linux), các tùy chọn dòng lệnh hiện có, các thông số điều chỉnh, giám sát và mọi chức năng khác vốn có sẽ tiếp tục hoạt động như trước đây.

Hỏi: JavaFX có đi kèm Corretto không? Nếu có thì phiên bản nào của Corretto có JavaFX đi kèm?

Trước OpenJDK 11 thì OpenJDK có kèm theo JavaFX. Tuy nhiên, vào năm 2018, Oracle đã tách JavaFX ra khỏi OpenJDK, loại bỏ JavaFX khỏi các bản phân phối OpenJDK. Corretto 8 có bao gồm JavaFX cho các nền tảng sau:

AL2 x64
Linux thông thường x64
JDK cho Windows x86
JDK cho Windows x64
JRE cho Windows x86
JRE cho Windows x64

Chúng tôi không bao gồm JavaFX trên các nền tảng khác, bất kể phiên bản nào. Ví dụ: JavaFX không được hỗ trợ trong Corretto 8 cho Mac M1.

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên Corretto 17+, tốt nhất là Corretto 17, vì bản phát hành này sẽ có mã được cập nhật hơn và thường hoạt động tốt hơn so với các phiên bản trước đó. Trong một số trường hợp, bạn nên sử dụng JDK mới nhất, có thể là bản phát hành hỗ trợ ngắn hạn với ngày EOL gần. Bạn có thể tìm và tải các bản phát hành JFX về từ trang web của JavaFX.

Hỏi: Corretto 8 hỗ trợ hệ điều hành nào?

Các gói cài đặt Corretto 8 được Amazon phân phối cho Linux (glibc), Linux (musl-libc), Windows và macOS.

Các bản dựng Windows được hỗ trợ trên các phiên bản từ 10 trở lên, Server 2016, Server 2019 và Server 2022.

Các bản dựng macOS được hỗ trợ trên tất cả các phiên bản macOS hiện vẫn nhận được bản vá bảo mật từ Apple. Các phiên bản hiện được hỗ trợ là 12 (Monterey) trở lên trên các kiến trúc x64 (Intel) và aarch64 (M1).

Các bản dựng Linux (glibc) được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux 6+, CentOS 6+, Ubuntu Linux 14+, Debian Linux 8+, Amazon Linux AMI và SuSE 12+.

Các bản dựng Linux (musl-libc) được hỗ trợ trên Alpine Linux 3.16+.

Hỏi: Corretto 11 hỗ trợ hệ điều hành nào?

Các gói cài đặt Corretto 11 được Amazon phân phối cho Linux (glibc), Linux (musl-libc), Windows và macOS.

Các bản dựng Windows được hỗ trợ trên các phiên bản từ 10 trở lên, Server 2016, Server 2019 và Server 2022.

Các bản dựng macOS được hỗ trợ trên tất cả các phiên bản macOS hiện vẫn nhận được bản vá bảo mật từ Apple. Các phiên bản hiện được hỗ trợ là 12 (Monterey) trở lên trên các kiến trúc x64 (Intel) và aarch64 (M1).

Các bản dựng Linux (glibc) được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux 6+, CentOS 6+, Ubuntu Linux 14+, Debian Linux 8+, Amazon Linux AMI và SuSE 12+.

Các bản dựng Linux (musl-libc) được hỗ trợ trên Alpine Linux 3.16+.

Hỏi: Corretto 17 hỗ trợ hệ điều hành nào?

Các gói cài đặt Corretto 17 được Amazon phân phối cho Linux (glibc), Linux (musl-libc), Windows và macOS.

Các bản dựng Windows được hỗ trợ trên các phiên bản từ 10 trở lên, Server 2016, Server 2019 và Server 2022.

Các bản dựng macOS được hỗ trợ trên tất cả các phiên bản macOS hiện vẫn nhận được bản vá bảo mật từ Apple. Các phiên bản hiện được hỗ trợ là 12 (Monterey) trở lên trên các kiến trúc x64 (Intel) và aarch64 (M1).

Các bản dựng Linux (glibc) được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux 6+, CentOS 6+, Ubuntu Linux 14+, Debian Linux 8+, Amazon Linux AMI và SuSE 12+.

Các bản dựng Linux (musl-libc) được hỗ trợ trên Alpine Linux 3.16+.

Hỏi: Corretto 21 hỗ trợ hệ điều hành nào?

Các gói cài đặt Corretto 21 được Amazon phân phối cho Linux (glibc), Linux (musl-libc), Windows và macOS.

Các bản dựng Windows được hỗ trợ trên các phiên bản từ 10 trở lên, Server 2016, Server 2019 và Server 2022.

Các bản dựng macOS được hỗ trợ trên tất cả các phiên bản macOS hiện vẫn nhận được bản vá bảo mật từ Apple. Các phiên bản hiện được hỗ trợ là 12 (Monterey) trở lên trên các kiến trúc x64 (Intel) và aarch64 (M1).

Các bản dựng Linux (glibc) được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux 6+, CentOS 6+, Ubuntu Linux 14+, Debian Linux 8+, Amazon Linux AMI và SuSE 12+.

Các bản dựng Linux (musl-libc) được hỗ trợ trên Alpine Linux 3.16 trở lên.

Hỏi: Corretto 22 hỗ trợ hệ điều hành nào?

Các gói cài đặt Corretto 22 được Amazon phân phối cho Linux (glibc), Linux (musl-libc), Windows và macOS.

Các bản dựng Windows được hỗ trợ trên các phiên bản từ 10 trở lên, Server 2016, Server 2019 và Server 2022.

Các bản dựng macOS được hỗ trợ trên tất cả các phiên bản macOS hiện vẫn nhận được bản vá bảo mật từ Apple. Các phiên bản hiện được hỗ trợ là 12 (Monterey) trở lên trên các kiến trúc x64 (Intel) và aarch64 (M1).

Các bản dựng Linux (glibc) được hỗ trợ trên Red Hat Enterprise Linux 7 trở lên, CentOS 7 trở lên, Ubuntu Linux 14 trở lên, Debian Linux 8 trở lên, Amazon Linux AMI và SuSE 12 trở lên.

Các bản dựng Linux (musl-libc) được hỗ trợ trên Alpine Linux 3.16 trở lên.

Hỏi: Tại sao trình quét bảo mật hiển thị rằng hình ảnh Docker có CVE?

Nếu trình quét bảo mật báo cáo rằng hình ảnh Corretto-Docker bao gồm CVE, hành động được đề xuất đầu tiên là tìm kiếm phiên bản cập nhật của hình ảnh này. Hình ảnh Corretto-Docker cập nhật có sẵn tại trang web này.

Nếu không có hình ảnh cập nhật nào có sẵn, hãy chạy lệnh thích hợp để cập nhật các gói cho nền tảng, ví dụ: chạy "yum update -y --security" cho AmazonLinux hoặc "apk -U upgrade" cho Alpine Linux trong Dockerfiles hoặc các hệ thống của bạn để giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Nếu không có gói cập nhật nào, vui lòng coi đây là vấn đề bảo mật tiềm ẩn và làm theo [Hướng dẫn báo cáo lỗ hổng bảo mật AWS] hoặc gửi email trực tiếp đến bộ phận bảo mật AWS theo địa chỉ aws-security@amazon.com.

Trách nhiệm của nhà cung cấp hình ảnh docker cơ sở là cung cấp các bản cập nhật bảo mật kịp thời cho hình ảnh và gói. AWS chỉ cung cấp hình ảnh docker cơ sở cho Amazon Linux, có sẵn từ trang Docker Hub Amazon Linux 2Amazon Linux 2 ECR Public Gallery. Hình ảnh docker dựa trên Alpine có sẵn từ trang Docker Hub Alpine Linux.

Docker Hub tự động dựng lại hình ảnh Docker khi một hình ảnh cơ sở mới được cung cấp, nhưng đội ngũ Corretto không thực hiện thay đổi đối với Dockerfiles của chúng tôi để áp dụng các bản cập nhật gói một lần. Nếu một hình ảnh cơ sở mới chưa được cung cấp rộng rãi bởi nhà cung cấp hình ảnh docker cơ sở, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp đó để yêu cầu giải quyết khắc phục trong bản phân phối hình ảnh docker cơ sở mới.

Lưu ý rằng có nhiều lý do để CVE có thể xuất hiện trong hình ảnh Docker, như được giải thích tại đây.

Cấp phép và nguồn mở

Hỏi: Điều khoản cấp phép của Corretto là gì?

Corretto được phát hành theo cùng một giấy phép nguồn mở như OpenJDK, được cấp phép theo Giấy phép công cộng GNU phiên bản 2 với Ngoại lệ lớp đường dẫn (GPLv2 with CPE). Bạn có thể sử dụng Corretto giống như khi sử dụng OpenJDK.

Hỏi: Amazon đóng góp như thế nào cho OpenJDK?

Amazon bắt đầu đóng góp cho OpenJDK vào năm 2017 và chúng tôi có kế hoạch tăng cường đóng góp cả về số lượng lẫn độ phức tạp.

Hỏi: Tôi có thể đóng góp cho Corretto bằng cách nào?

Amazon khuyến khích đóng góp cho dự án OpenJDK như một cách để đưa mã vào Corretto. Bằng cách này, toàn bộ cộng đồng OpenJDK được hưởng lợi từ những thay đổi của bạn. Nếu đóng góp của bạn là cụ thể cho Corretto, chẳng hạn như logic xây dựng, mã có sẵn trên GitHub, tại đó chúng tôi sẽ đánh giá các vấn đề và yêu cầu kéo.

 

Phiên bản hết hạn

Bản phát hành Corretto Loại phát hành Ngày GA Cập nhật gần nhất theo kế hoạch Kết thúc vòng đời
15 FR Ngày 24 tháng 9 năm 2020 Ngày 19 tháng 1 năm 2021 Ngày 20 tháng 4 năm 2021
16 FR Ngày 16 tháng 3 năm 2021  Ngày 20 tháng 7 năm 2021 Ngày 19 tháng 10 năm 2021 
18 FR Ngày 22 tháng 3 năm 2022 Ngày 19 tháng 7 năm 2022 Ngày 18 tháng 10 năm 2022
19 FR Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Ngày 17 tháng 1 năm 2023 Ngày 19 tháng 4 năm 2023
20 FR Ngày 21 tháng 3 năm 2023 Ngày 18 tháng 7 năm 2023 Ngày 17 tháng 10 năm 2023


FR: Phát hành tính năng