Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với AWS SDK cho Java. SDK giúp việc viết mã không còn phức tạp bằng cách cung cấp các API Java cho nhiều dịch vụ AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB và nhiều dịch vụ khác. Gói có thể tải xuống duy nhất này bao gồm Thư viện AWS Java, mẫu mã và tài liệu.

AWS SDK dành cho Java »
Bộ công cụ AWS dành cho Eclipse »
Theo dõi @awsforjava trên Twitter

Bản xem trước dành cho nhà phát triển AWS SDK cho Java 2.0

Chúng tôi trân trọng thông báo phát hành Bản xem trước dành cho nhà phát triển AWS SDK cho Java 2.0. Phiên bản 2.0 của SDK là bản viết lại quan trọng của nềng tảng mã 1.11.x. Phiên bản này được xây dựng trên cơ sở Java 8 và bổ sung nhiều tính năng thường được yêu cầu như hỗ trợ I/O không chặn và khả năng sử dụng triển khai HTTP khác vào thời gian chạy. Bên cạnh các tính năng mới này, nhiều khía cạnh của SDK đã được sửa đổi và dọn dẹp, tập trung vào sự đồng nhất, không biến đổi và dễ sử dụng. Bản xem trước dành cho nhà phát triển là cơ hội để bạn gây ảnh hưởng đến hướng phát triển AWS SDK cho Java 2.0. Hãy cho chúng tôi biết bạn thích điều gì cũng như không thích điều gì.

Xem thêm thông tin »


Khả năng mã hóa dữ liệu phía ứng dụng khách cho Amazon S3

Cơ cấu mã hóa phía ứng dụng khách dễ sử dụng này sẽ giúp cải thiện độ bảo mật của việc lưu trữ dữ liệu ứng dụng trên Amazon S3. Do quá trình mã hóa và giải mã được thực hiện ở phía ứng dụng khách, các khóa mã hóa riêng tư sẽ không bao giờ ra khỏi ứng dụng.

Trình ánh xạ đối tượng Amazon DynamoDB

DynamoDBMapper loại bỏ nhu cầu chuyển đổi dữ liệu cấp ứng dụng cũng như giải pháp phần mềm trung gian tùy chỉnh bằng cách sử dụng các đối tượng Java thuần túy (POJOs) để lưu trữ và truy xuất dữ liệu Amazon DynamoDB.

Amazon S3 Transfer Manager

Thông qua một API đơn giản, Amazon S3 TransferManager sẽ đạt được thông lượng, hiệu năng và độ ổn định cao hơn bằng cách tận dụng hiệu quả hơn các tác vụ tải lên nhiều phần Amazon S3 đa luồng.

Tạo bộ đệm phía ứng dụng khách của Amazon SQS

Tác vụ tạo bộ đệm phía ứng dụng khách và gửi yêu cầu SQS trong các lô phi đồng bộ, cải thiện hiệu năng ứng dụng và mạng.




Xem các ví dụ và nhiều thông tin khác trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng Java »

Khám phá thêm về sử dụng Java với AWS trong Trung tâm nhà phát triển Java »

Bắt đầu viết mã nhanh với AWS Toolkit for Eclipse »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất trong Nhật ký thay đổi »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub »