Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với AWS SDK cho Java. SDK giúp việc viết mã không còn phức tạp bằng cách cung cấp các API Java cho các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon ECS, DynamoDB, AWS Lambda, và nhiều dịch vụ khác. Gói có thể tải xuống duy nhất này bao gồm Thư viện AWS Java, mẫu mã và tài liệu.

AWS SDK cho Java v2.0 »
AWS SDK cho Java v1.11 »
Bộ công cụ AWS dành cho Eclipse »
logo_twitter_95px

@awsforjava


AWS SDK cho Java 2.0 hiện có sẵn và được hỗ trợ để sử dụng trong môi trường sản xuất. Phiên bản 2.0 của SDK là bản viết lại đáng kể mã nền 1.11. Được xây dựng để hỗ trợ cho Java 8+, AWS SDK cho Java 2.0 bổ sung một số tính năng thường được yêu cầu như hỗ trợ I/O không chặn, hiệu suất khởi động tốt hơn và lặp lại tự động đối với các phản hồi được phân trang. Bên cạnh các tính năng mới này, nhiều khía cạnh của SDK đã được sửa đổi tập trung vào sự đồng nhất, không biến đổi và dễ sử dụng.

Nếu bạn chưa quen với AWS SDK cho Java hoặc đang bắt đầu một dự án mới, bạn nên bắt đầu với phiên bản 2.0 của SDK. Tất cả các API dịch vụ đều khả dụng ngay hôm nay và bạn có thể tận dụng các tính năng mới mà không cần phải chờ các thư viện cấp cao (ví dụ: Amazon DynamoDB Object Mapper và Amazon S3 Transfer Manager). Phiên bản 2.0 của SDK có thể chạy trong cùng JVM như phiên bản 1.11. Điều này cho phép di chuyển dần dần các ứng dụng 1.11 sang 2.0 cũng như cho phép các ứng dụng 2.0 sử dụng các thư viện cấp cao 1.11 theo yêu cầu.

Mặc dù chúng tôi rất vui mừng cho ra mắt AWS SDK cho Java 2.0, chúng tôi cũng muốn trấn an khách hàng rằng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cập nhật SDK 1.11 với các API dịch vụ mới, dịch vụ mới, sửa lỗi và sửa lỗi bảo mật.

Xem thêm thông tin »


Các tính năng chính của AWS SDK cho Java 2.0

  • I/O không chặn

AWS SDK cho Java 2.0 sử dụng kiến trúc SDK không chặn mới được xây dựng trên Netty để hỗ trợ I/O không chặn thực sự.

  • Phân trang tự động

Để tối đa hóa tính khả dụng và giảm thiểu độ trễ, nhiều API AWS chia nhỏ kết quả trên nhiều "trang" phản hồi. Trong phiên bản 2.0, SDK có thể xử lý việc này tự động.

  • Lớp HTTP có thể gắn kết

Giống như phiên bản 1.11, phiên bản 2.0 tiếp tục sử dụng Apache làm máy khách HTTP đồng bộ mặc định, nhưng bạn có thể thay thế nó bằng một triển khai khác phù hợp hơn với trường hợp sử dụng của bạn.

 

Các tính năng chính của AWS SDK cho Java 1.11

  • Khả năng mã hóa dữ liệu phía ứng dụng khách cho Amazon S3

Cơ cấu mã hóa phía ứng dụng khách dễ sử dụng này sẽ giúp cải thiện độ bảo mật của việc lưu trữ dữ liệu ứng dụng trên Amazon S3. Do quá trình mã hóa và giải mã được thực hiện ở phía ứng dụng khách, các khóa mã hóa riêng tư sẽ không bao giờ ra khỏi ứng dụng.

  • Amazon DynamoDB Object Mapper

DynamoDBMapper loại bỏ nhu cầu chuyển đổi dữ liệu cấp ứng dụng cũng như giải pháp phần mềm trung gian tùy chỉnh bằng cách sử dụng các đối tượng Java thuần túy (POJOs) để lưu trữ và truy xuất dữ liệu Amazon DynamoDB.

  • Amazon S3 Transfer Manager

Thông qua một API đơn giản, Amazon S3 TransferManager sẽ đạt được thông lượng, hiệu năng và độ ổn định cao hơn bằng cách tận dụng hiệu quả hơn các tác vụ tải lên nhiều phần Amazon S3 đa luồng.

  • Tạo bộ đệm phía ứng dụng khách của Amazon SQS

Tác vụ tạo bộ đệm phía ứng dụng khách và gửi yêu cầu SQS trong các lô phi đồng bộ, cải thiện hiệu năng ứng dụng và mạng.


Xem các ví dụ và nhiều thông tin khác trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng Java »

Khám phá thêm về sử dụng Java với AWS trong Trung tâm nhà phát triển Java »

Bắt đầu viết mã nhanh với AWS Toolkit for Eclipse »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất trong Nhật ký thay đổi 2.0Nhật ký thay đổi 1.11 »

Phân tích mã nguồn trong Kho lưu trữ GitHub 2.0Kho lưu trữ GitHub 1.11 »