Java trên AWS

Các công cụ, tài liệu và đoạn mã mẫu để phát triển ứng dụng trên đám mây AWS

Công cụ

Tải xuống các công cụ cần thiết để chạy ứng dụng Java trên AWS
Bắt đầu
SDK cho Java
Đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp các thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển Java.
Tải xuống SDK »
Dịch vụ
AWS IDE Toolkits
Sử dụng các Môi trường phát triển tích hợp (IDE) để khởi tạo, gỡ lỗi và triển khai mã của bạn trên AWS.
Tải xuống Eclipse Toolkit » Tải xuống VS Code Toolkit » Tải xuống Intellij Toolkit » Sử dụng Amazon CodeWhisperer »
Giải pháp
AWS CDK cho Java
Sử dụng AWS Cloud Development Kit (CDK) cho Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã có sử dụng Java.
Tải xuống CDK »
Thư viện kỹ thuật số
Amazon Corretto
Bản phân phối OpenJDK ở trạng thái sẵn sàng sản xuất, đa nền tảng, miễn phí.
Cài đặt Corretto »

Blog

Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.
Khám phá thêm các blog kỹ thuật »

Xây dựng

Xây dựng và triển khai ứng dụng Java

Bắt đầu triển khai ứng dụng Java. Chọn lọc từ một số đoạn mã mẫu có khả năng khởi chạy, cho phép bạn nhanh chóng triển khai ứng dụng Java trên Elastic Beanstalk.

Bắt đầu »

Spring trên AWS

Hướng dẫn gồm hai phần, trình bày cách thức bắt đầu sử dụng Spring Boot và Amazon Web Services (AWS) một cách dễ dàng thông qua Spring Cloud for AWS.

Bắt đầu »

Xây dựng ứng dụng Java với Lambda

Tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để xây dựng các hàm AWS Lambda. Bao gồm thiết lập từng bước và các ví dụ cho những trường hợp sử dụng phổ biến.

Bắt đầu »

Trang này có hữu ích không?