.NET trên AWS

Xây dựng, triển khai và phát triển các ứng dụng .NET trên AWS

Tìm hiểu sâu hơn về việc phát triển ứng dụng .NET trên AWS

Dịch vụ
Bắt đầu
Khám phá kiến thức cơ bản về AWS trước khi khởi chạy ứng dụng .NET đầu tiên của bạn.
Tìm hiểu thêm »
Dịch vụ
Hiện đại hóa
Tìm hiểu cách hiện đại hóa khối lượng công việc .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »
Giải pháp
Công cụ
AWS cung cấp các bộ công cụ IDE, công cụ CLI, SDK, thư viện và công cụ hỗ trợ hiện đại hóa để hợp lý hóa phát triển .NET trên AWS.
Tìm hiểu thêm »
Thư viện kỹ thuật số
Tài nguyên dành cho nhà phát triển
Khám phá các hướng dẫn, ứng dụng mẫu, ví dụ về mã, khóa đào tạo thực hành và video để xây dựng .NET trên AWS.
Tài liệu dành cho nhà phát triển » Ứng dụng mẫu nổi bật » Ví dụ về mã SDK AWS »

Tin mới nhất

Xem Hướng dẫn hỗ trợ .NET 8 trên AWS để cập nhật trạng thái mới nhất

Hướng dẫn này mô tả tính năng hỗ trợ .NET 8 do các dịch vụ và công cụ AWS cung cấp. Hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi bổ sung tính năng hỗ trợ mới.

Tìm hiểu thêm »

Quỹ phần mềm nguồn mở .NET trên AWS

Năm 2023, AWS tài trợ một quỹ cho các dự án nguồn mở .NET có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái nguồn mở. Truy cập trang GitHub để tìm hiểu cách chọn các dự án.

Tìm hiểu thêm »

.NET trên AWS Lambda trên Serverlessland

Tìm hiểu về kiến trúc và quá trình phát triển phi máy chủ .NET trên AWS Lambda trên Serverlessland. Bạn sẽ tìm thấy các video được tuyển chọn, trường hợp sử dụng, cách bắt đầu và nhiều thông tin khác.

Tìm hiểu thêm »

Nghiên cứu điển hình

        Xem tất cả các nghiên cứu điển hình »

        Trang này có hữu ích không?