Biện pháp thực hành tốt nhất cho bảo mật, định danh và tuân thủ

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng

Giúp nhân viên trong tổ chức của bạn tìm hiểu cách xác định các rủi ro an ninh mạng, bao gồm lừa đảo, tấn công phi kỹ thuật và quyền riêng tư dữ liệu thông qua khóa đào tạo miễn phí kéo dài 15 phút này từ Amazon. Khóa đào tạo được cung cấp bằng 11 ngôn ngữ, tuân thủ Hướng dẫn truy cập nội dung web (WCAG) 2.1 AA và bao gồm các chứng chỉ hoàn thành để theo dõi tuân thủ. Triển khai ngay lập tức từ trang web của chúng tôi hoặc triển khai các tệp được trang bị sẵn của chúng tôi trong LMS của tổ chức bạn.

Tìm hiểu thêm »

AWS re:Inforce 2023: Hiểu rõ về bảo mật

AWS re:Invent 2023: Lập mô hình mối đe dọa cho khối lượng công việc AI tạo sinh của bạn để đánh giá rủi ro bảo mật

AWS re:Invent 2022: Bảo vệ thông tin bí mật, khóa và dữ liệu – Mật mã hóa dài hạn

  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Bài đăng trên blog về bảo mật, định danh và tuân thủ

Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
Thêm…

Trang này có hữu ích không?