Biện pháp thực hành tốt nhất cho bảo mật, định danh và tuân thủ

Tìm hiểu cách đáp ứng các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ của bạn bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS. Để tìm hiểu về các đề xuất và chiến lược hiện tại của AWS nên sử dụng khi thiết kế kiến trúc đám mây đề cao tính bảo mật, xem Nội dung chủ đạo về bảo mật - AWS Well-Architected Framework. Để duyệt tìm tài liệu bảo mật của AWS theo danh mục, xem Tài liệu về bảo mật AWS.

Nội dung nổi bật

Bảo vệ cơ sở hạ tầng

Hướng dẫn và đào tạo toàn diện để giúp bạn ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo vệ doanh nghiệp của mình.

Tuân thủ

Cách đảm bảo rằng kiến trúc của bạn tuân thủ với các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu theo quy định.

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng

Giúp nhân viên trong tổ chức của bạn tìm hiểu cách xác định các rủi ro an ninh mạng, bao gồm lừa đảo, tấn công phi kỹ thuật và quyền riêng tư dữ liệu thông qua khóa đào tạo miễn phí kéo dài 15 phút này từ Amazon. Khóa đào tạo được cung cấp bằng 11 ngôn ngữ, tuân thủ Hướng dẫn truy cập nội dung web (WCAG) 2.1 AA và bao gồm các chứng chỉ hoàn thành để theo dõi tuân thủ. Triển khai ngay lập tức từ trang web của chúng tôi hoặc triển khai các tệp được trang bị sẵn của chúng tôi trong LMS của tổ chức bạn.

Tìm hiểu thêm »

AWS re:Inforce 2023: Hiểu rõ về bảo mật

AWS re:Invent 2022: Một ngày thông thường với một tỷ yêu cầu

AWS re:Invent 2022: Bảo vệ thông tin bí mật, khóa và dữ liệu – Mật mã hóa dài hạn

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Bài đăng trên blog về bảo mật, định danh và tuân thủ

Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
Thêm…

Trang này có hữu ích không?