Khám phá nội dung của chúng tôi

Trung tâm kiến trúc AWS cung cấp các sơ đồ kiến trúc tham khảo, các giải pháp kiến trúc được hiệu chỉnh, các biện pháp thực hành tốt nhất, các mẫu, biểu tượng cho Well-Architected và nhiều nội dung khác. Hướng dẫn từ chuyên gia này được các chuyên gia kiến trúc đám mây từ AWS đóng góp, trong đó có Kiến trúc sư giải pháp AWS, Nhà tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp và các Đối tác.

Ngày
  • Ngày
1
Không tìm thấy mục nào khớp với các tiêu chí đã chọn.
BLOG VỀ KIẾN TRÚC AWS
Ảnh blog về kiến trúc AWS

Đọc và chia sẻ hướng dẫn cùng những cách thực hành tốt nhất cho kiến trúc đám mây AWS.

Truy cập blog »
HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG AWS: KIẾN TRÚC SƯ
Architect Icon

Tiến trình tài nguyên để tìm hiểu về thiết kế kiến trúc trên AWS.

Tải hướng dẫn xuống »

Hạng mục công nghệ

Phân tích & dữ liệu lớn
Xây dựng kiến trúc xử lý dữ liệu bảo mật, đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí.
Điện toán & HPC
Tìm hiểu cách phát triển, triển khai, chạy và mở rộng các ứng dụng của bạn.
Bộ chứa
Tìm hiểu cách thức bảo mật, đáng tin cậy và quy mô linh hoạt nhất để chạy các bộ chứa.
Tối ưu hóa chi phí
Tìm hiểu cách để tối ưu hóa chi phí liên tục cho bạn.
Cơ sở dữ liệu
Chọn cơ sở dữ liệu phù hợp cho trường hợp sử dụng và các mẫu truy cập của bạn.
Điện toán dành cho người dùng cuối
Xây dựng kiến trúc giúp bạn đáp ứng nhu cầu thay đổi của lực lượng lao động.
IoT
Tìm hiểu cách kết nối thiết bị và thu thập, lưu trữ cũng như phân tích dữ liệu thiết bị.
Máy học
Xây dựng kiến trúc máy học (ML) hiệu quả và năng suất cao.
Quản lý và quản trị
Tìm hiểu cách xây dựng và chuyển giao sản phẩm một cách nhanh chóng và đáng tin cậy hơn bằng AWS.
Microsoft
Tìm hiểu các biện pháp thực hành tốt nhất để xây dựng và chạy ứng dụng Microsoft.
Di chuyển
Tìm hiểu cách di chuyển các ứng dụng hiện có sang AWS.
Kết nối mạng và phân phối nội dung
Tìm hiểu cách kết nối thiết bị và thu thập, lưu trữ cũng như phân tích dữ liệu thiết bị.
Bảo mật, định danh và tuân thủ
Tìm hiểu cách đáp ứng các mục tiêu về bảo mật và tuân thủ của bạn bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS.
Phi máy chủ
Tìm hiểu cách dựng và chạy ứng dụng và dịch vụ backend mà không cần đến máy chủ.
Lưu trữ
Thiết kế kiến trúc lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy, quy mô linh hoạt và bảo mật.

Trang này có giúp gì cho bạn không?