Những biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho khối lượng công việc Microsoft

Duyệt tìm những biện pháp thực hành tốt nhất để xây dựng và chạy các ứng dụng Microsoft, bao gồm Active Directory, .NET và Microsoft SQL Server trên AWS.  

Nội dung nổi bật

Quản lý nhận dạng & truy cập

Các phương pháp được đề xuất để tích hợp những dịch vụ bảo mật của AWS và Microsoft.

Microsoft SQL Server trên AWS

Các trường hợp thực thi những tùy chọn triển khai SQL Server phổ biến.

Xây dựng ứng dụng .NET trên AWS

Những biện pháp thực hành tốt nhất để làm hài hòa khung .NET của bạn.
Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Trang này có hữu ích không?