Những biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho quản lý & quản trị

Duyệt tìm những biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc để kích hoạt, cung cấp và vận hành môi trường AWS của bạn nhằm áp dụng cho cả tính linh hoạt trong kinh doanh và quyền kiểm soát quản trị.

Tìm hiểu cách thiết kế môi trường AWS có tính quản trị của bạn với Ống kính quản lý và quản trị - AWS Well-Architected Framework.

Nội dung nổi bật

Quản trị & kiểm soát doanh nghiệp

Phương pháp quản trị điện toán đám mây khuyên dùng bằng AWS dành cho các tổ chức lớn.

Cấu hình, tuân thủ & kiểm tra

Phương pháp và mẹo để cấu hình cũng như kiểm tra tài nguyên AWS của các kỹ sư giải pháp AWS.

Quản lý hoạt động tập trung

Những biện pháp thực hành tốt nhất và ví dụ về kiến trúc thực tế cho quá trình quản lý và tự động hóa tập trung các tác vụ vận hành trên nhiều dịch vụ AWS.

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

1

Bài đăng trên blog về quản lý & quản trị

Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.
Thêm…