Các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho phi máy chủ

Duyệt tìm các biện pháp thực hành tốt nhất để xây dựng các ứng dụng hiện đại có độ linh hoạt cao và tổng chi phí sở hữu thấp bằng kiến trúc phi máy chủ.

Tìm hiểu cách đánh giá khối lượng công việc phi máy chủ của bạn dựa trên các biện pháp thực hành tốt nhất và xác định những khía cạnh cần cải thiện với Ống kính ứng dụng phi máy chủ - AWS Well-Architected Framework.

Nội dung nổi bật

Bắt đầu với công nghệ phi máy chủ

Đào tạo và hướng dẫn để giúp bạn chuyển sang kiến trúc phi máy chủ.

Vì sao nên sử dụng AWS Serverless

Hướng dẫn để giúp bạn điều hướng môi trường phi máy chủ của mình.

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)
1

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

Bài đăng trên blog về phi máy chủ

Thêm…
Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.