Các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc cho điện toán & HPC

Duyệt tìm các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS có thể giúp bạn tận dụng dịch vụ điện toán của chúng tôi cho các kiến trúc điện toán hiệu năng cao (HPC), điện toán biên và đám mây lai của bạn.

Tìm hiểu cách đánh giá kiến trúc ứng dụng web và khối lượng công việc HPC của bạn dựa trên các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS đồng thời xác định những khía cạnh cần cải thiện với Ống kính HPC - AWS Well-Architected Framework.

Bạn cũng có thể tìm hiểu cách chọn kiến trúc điện toán tối ưu cho trường hợp sử dụng của bạn tại mục Lựa chọn kiến trúc điện toán trong Nội dung chủ đạo về hiệu quả năng suất - AWS Well-Architected Framework.

Nội dung nổi bật

Điện toán lõi

Các khóa đào tạo và hướng dẫn chính thức của AWS giúp công việc điện toán quy mô web của các kiến trúc sư trở nên dễ dàng hơn.

Điện toán hiệu năng cao

Các biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc để sử dụng tài nguyên điện toán, mạng và lưu trữ cho hoạt động mở rộng quy mô của những khối lượng công việc lớn, phức tạp trên đám mây.

Các phiên bản & nhóm EC2 Spot

Phương pháp được các kiến trúc sư giải pháp của AWS áp dụng để chạy ứng dụng web mà chỉ sử dụng ít công suất EC2 hoặc bằng cách cung cấp công suất trên các loại phiên bản khác nhau.

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)
1

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

Bài đăng trên blog về điện toán & HPC

Thêm…
Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.