Các phương pháp tốt nhất về kiến trúc để tối ưu hóa chi phí

Duyệt tìm những biện pháp thực hành tốt nhất về cách áp dụng các nguyên tắc tối ưu hóa chi phí khi thiết kế, cấu hình và duy trì khối lượng công việc trong môi trường đám mây AWS.

Tìm hiểu cách tận dụng dịch vụ và tài nguyên hiệu quả nhất để xây dựng khối lượng công việc nhằm đạt được kết quả kinh doanh với chi phí thấp nhất cùng Nội dung chủ đạo về tối ưu hóa chi phí - AWS Well-Architected Framework

 

Nội dung nổi bật

Bắt đầu

Giới thiệu có hướng dẫn để giúp bạn hiểu cách định giá và chi phí.

Nắm rõ mô hình định giá trên AWS

Giải đáp các thắc mắc về cách những khoản phí AWS được tính cho khối lượng công việc của bạn.

Thiết kế kiến trúc cho chi phí

Ví dụ về biểu giá được sử dụng bởi các kiến trúc trong thực tế.

Trang này có giúp gì cho bạn không?

Ngày (Giảm dần)
  • Ngày (Giảm dần)
1

Không tìm thấy kết quả nào. 
Vui lòng chọn tiêu chí khác, kiểm tra lại chính tả hoặc thử từ khóa khác.

Bài đăng trên blog về tối ưu hóa chi phí

Thêm…
Không tìm thấy bài đăng trên blog nào khớp với các tiêu chí đã chọn.