AWS Support

ขอรับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

AWS Support มีการผสมผสานของเครื่องมือและเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงรุก ลดค่าใช้จ่ายลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น เราประหยัดเวลาให้ทีมของคุณได้โดยการช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นในระบบคลาวด์และมุ่งเน้นธุรกิจหลักของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในเส้นทางบนระบบคลาวด์และจัดการกับคำขอที่ครอบคลุมตั้งแต่การตอบคำถามเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คำแนะนำในการกำหนดค่า ทุกเรื่องเกี่ยวกับการหยุดทำงานและวิธีแก้ไขปัญหา

ในนามของลูกค้า เรามุ่งแก้บางปัญหาที่ยากที่สุดที่ทำให้คุณยังไม่เลือกเส้นทางบนระบบคลาวด์ ในบางครั้งนั่นหมายถึงการช่วยคุณแก้ไขปัญหา แต่บ่อยครั้งก็เกี่ยวข้องกับ "การพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ" เพื่อค้นหาวิธีให้คุณใช้งานบริการของ AWS ตอบคำถามเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และให้คำแนะนำในการกำหนดค่า ได้ดียิ่งขึ้น เรามุ่งเน้นการช่วยเหลือให้คุณบรรลุในสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ นี่คือแนวทางในการสนับสนุนที่ทำให้ AWS แตกต่างออกไป

Verizon Media ทำงานได้เร็วขึ้นในระบบคลาวด์ด้วย AWS Enterprise Support (1:54)

ประโยชน์

ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AWS

ใช้ผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างรวดเร็ว AWS Support ช่วยให้คุณคล่องตัวอยู่เสมอด้วยแนวทางด้านสถาปัตยกรรมเมื่อคุณสร้างแอปพลิเคชันและโซลูชัน มีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ เพียงเอ่ยปาก วิศวกรสนับสนุนด้านระบบคลาวด์และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ก็จะมาพร้อมคำตอบและคำแนะนำ พวกเขาพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ พร้อมชี้แนะวิธีการใหม่ๆ ที่ AWS สามารถช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้

ปรับการจัดการสภาพแวดล้อมของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในเชิงรุกและทำการแก้ไขให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ AWS Support มีเครื่องมือต่างๆ เช่น AWS Personal Health Dashboard และ AWS Trusted Advisor เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมของคุณยังคงทำงานได้อย่างเหมาะสม เครื่องมือเหล่านี้จะแจ้งเตือนคุณในเชิงรุกเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย

มุ่งเน้นสิ่งสำคัญ

มุ่งเน้นธุรกิจของคุณ ให้เราช่วยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานของคุณ คุณไม่มีเวลากังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ คุณต้องบริหารจัดการธุรกิจและค้นหาวิธีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วย AWS Support คุณจะสามารถลงแรงไปกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เวลากับลูกค้าและธุรกิจของคุณ เราจะรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานให้คุณและช่วยคุณรักษาให้โครงสร้างพื้นฐานนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปในลักษณะที่ธุรกิจของคุณต้องการ

จัดการและลดความเสี่ยง

ปลอดภัยอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการหยุดทำงาน โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของคุณต้องมีความปลอดภัยแน่นหนาและพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่ธุรกิจของคุณอาจต้องการ AWS Support สามารถช่วยคุณรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยที่แน่นหนาที่สุดและแจ้งเตือนคุณในเชิงรุกเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องให้ความสนใจ นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

วิศวกรที่ได้รับการอบรมสูง เครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

ที่ AWS เราจ้างวิศวกรสนับสนุนด้านระบบคลาวด์ผู้รอบรู้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี DevOps, การวางระบบอัตโนมัติ, การกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการกำหนดค่า และการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่ได้ติดอยู่ในกรอบของวิธีที่ “มักใช้ทำงานให้เสร็จ” วิศวกรสนับสนุนด้านระบบคลาวด์ต่างยึดมาตรฐานเดียวกันในด้านความถนัดทางเทคนิคในฐานะองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ AWS นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายแห่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขนาดใหญ่ ที่มีตั้งแต่สถาปนิกโซลูชัน ไปจนถึงผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่พร้อมออกนอกกรอบเพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือทุกเมื่อที่คุณต้องการ

วิศวกรสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

ที่ AWS วิศวกรสนับสนุนด้านระบบคลาวด์ไม่ได้แค่ทำตามรันบุ๊ค แต่วิศวกรของ AWS จะอยู่กับกรณีการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีแก้ปัญหา โมเดลนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ให้จำเป็นต้องมีเส้นทางการส่งเรื่องต่อที่โดยทั่วไปแล้วองค์กรสนับสนุนมักจะใช้ และทำให้ลูกค้าไม่ต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรฝ่ายสนับสนุนหลายรายซึ่งอาจชะลอเวลาแก้ปัญหา และช่วยให้คุณทำงานในเส้นทางบนระบบคลาวด์ได้เร็วขึ้น

แผนการสนับสนุน

Developer Support

เราขอแนะนำ AWS Developer Support หากคุณกำลังทดสอบหรือทำการพัฒนาบน AWS ในช่วงแรกและต้องการที่จะสามารถรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ในช่วงเวลาทำการ รวมถึงรับคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมทั่วไปขณะสร้างและทดสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Business Support

เราขอแนะนำ AWS Business Support หากคุณกำลังเรียกใช้ปริมาณงานด้านการผลิตบน AWS และต้องการเข้าถึงฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจากวิศวกรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การเข้าถึง Health API และคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมตามบริบทสำหรับกรณีใช้งานของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Enterprise On-Ramp

เราขอแนะนำ Enterprise On-Ramp หากคุณมีปริมาณงานที่สำคัญด้านการผลิต/ธุรกิจใน AWS และต้องการเข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิคจากวิศวกรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และเข้าถึง Health API, คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมเชิงให้คำปรึกษา และกลุ่มผู้จัดการบัญชีด้านเทคนิค (TAM) เพื่อประสานงานการเข้าถึงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Enterprise Support

เราขอแนะนำ Enterprise Support สำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากวิศวกรคุณภาพสูง เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมเชิงให้คำปรึกษา และผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค (TAM) ที่แต่งตั้งเพื่อประสานงานด้านการเข้าถึงโปรแกรมเชิงรุก/เชิงป้องกัน และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาระสำคัญของ AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คำนิยมจากลูกค้า

กรณีศึกษาของ FanDuel

FanDuel ใช้ AWS Support สำหรับความเชี่ยวชาญและคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าของตน AWS Support ช่วยให้ FanDuel สามารถปรับเพิ่มขนาดสำหรับเหตุการณ์สำคัญอย่างการเปิดฤดูกาล NFL และยังลดค่าใช้จ่ายของโครงสร้างพื้นฐานลงได้ 50%

ดูวิดีโอ >>

กรณีศึกษาของ WirelessCar

WirelessCar เป็นพันธมิตรกับ AWS Support เพื่อปรับปรุงสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันของตน รวมทั้งปรับปรุงการใช้งานบริการของ AWS ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุด

ดูวิดีโอ >>

กรณีศึกษาของ Pitney Bowes

Pitney Bowes ใช้ AWS Support เป็นแนวทางด้านสถาปัตยกรรมในขณะที่สร้างแอปพลิเคชันใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรงและเพื่อออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด AWS Support ช่วยให้ Pitney Bowes ได้สร้างโซลูชันที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ดูวิดีโอ >>

กรณีศึกษาของ AutoDesk

AUTODESK คิดว่า AWS Support เป็นทีมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนของตน เสมือนว่าบริการดังกล่าวเป็นอีกแผนกหนึ่งใน AUTODESK AWS Support ให้ความสนใจส่วนบุคคลโดยตรงแก่ AUTODESK ในระดับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้

ดูวิดีโอ >>

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ AWS Support ช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้ด้วย AWS โปรดดูที่คลังทั้งหมดของคำนิยมจากลูกค้า

ขอบเขตของ AWS Support

ระดับการสนับสนุนด้านเทคนิคของ AWS จะครอบคลุมปัญหาการพัฒนาและการผลิตสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ของ AWS พร้อมกับส่วนประกอบของชุดคีย์อื่นๆ:

 • คำถามขอ "อธิบายวิธีการ" เกี่ยวกับคุณสมบัติและบริการของ AWS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการผสานรวม ปรับใช้ และจัดการแอปพลิเคชันต่างๆ ในระบบคลาวด์
 • การแก้ไขปัญหา API และ AWS SDK
 • การแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานหรือระบบด้วยทรัพยากร AWS
 • ปัญหาเกี่ยวกับ Management Console หรือเครื่องมืออื่นๆ ของ AWS
 • ปัญหาที่ตรวจจับได้ด้วยการตรวจสอบสภาพ EC2
 • แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นหลายแอป เช่น OS, เว็บเซิร์ฟเวอร์, อีเมล, VPN, ฐานข้อมูล และการกำหนดค่าพื้นที่จัดเก็บ

 

AWS Support ไม่รวมถึง:

 • การพัฒนาโค้ด
 • การแก้จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง
 • การดำเนินงานดูแลระบบ
 • การปรับการสืบค้นฐานข้อมูล
 • การสนับสนุนข้ามบัญชี (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AWS Support)