AWS Trusted Advisor

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงความปลอดภัย

AWS Trusted Advisor เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ให้คำแนะนำเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมทรัพยากรของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS แบบเรียลไทม์ คำแนะนำของ Trusted Advisor จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้โครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณ เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และเฝ้าติดตาม Service Limits ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลำดับกรทำงานใหม่ พัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคำแนะนำโดย Trusted Advisor เป็นประจำเพื่อช่วยจัดเตรียมโซลูชันของคุณได้อย่างเหมาะสม

ลูกค้าที่ใช้บริการพื้นฐานของ AWS และการสนับสนุนเกี่ยวกับ AWS สำหรับนักพัฒนา จะสามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านความปลอดภัยจำนวน 6 ข้อ (S3 Bucket Permissions, Security Groups - Specific Ports Unrestricted, IAM Use, MFA on Root Account, EBS Public Snapshots, RDS Public Snapshots) และคำแนะนำด้านข้อจำกัดในการบริการ 50 ข้อ ลูกค้าที่ใช้บริการสนับสนุนAWS สำหรับธุรกิจ และAWS สำหรับองค์กร จะสามารถเข้าถึงคำแนะนำโดย Trusted Advisor ได้ทั้งหมด 115 ข้อ(การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน 14 ข้อ, ความปลอดภัย 17 ข้อ, ความทนทานต่อความเสียหาย 24 ข้อ, ประสิทธิภาพ 10 ข้อ และข้อจำกัดในการให้บริการ 50 ข้อ) และคำแนะนำอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับรายการข้อแนะนำทั้งหมดและรายละเอียด โปรดศึกษาจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Trusted Advisor 

AWS Trusted Advisor มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 5 ประเภท

ผลประโยชน์

AWS Trusted Advisor จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อม AWS ของคุณและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดใน 5 หมวดหมู่

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

AWS Trusted Advisor สามารถช่วยคุณประยัดเงินค่าใช้จ่ายของ AWS ได้โดยกำจัดทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานและไม่มีประโยชน์ หรือโดยใช้งานทรัพยากรให้ได้ตามปริมาณที่จำกัดไว้

ประสิทธิภาพ

AWS Trusted Advisor สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของคุณโดยการตรวจสอบข้อจำกัดในการบริการ ทำให้แน่ใจว่าคุณใช้ประโยชน์จากปริมาณงานที่ได้เตรียมไว้ และเฝ้าติดตามอินสแตนซ์ที่ถูกใช้งานมากเกินไป

ความปลอดภัย

AWS Trusted Advisor สามารถปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้กับแอพพลิเคชั่นของคุณได้โดยการปิดช่องโหว่ เปิดการใช้งานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ ของ AWS และตรวจสอบการอนุญาตของคุณ

ความทนทานต่อความเสียหาย

AWS Trusted Advisor สามารถเพิ่มความพร้อมต่อการใช้งานและพื้นที่สำรองสำหรับแอปพลิเคชัน AWS ของคุณได้โดยการใช้คุณสมบัติในการเพิ่มขนาดอัตโนมัติ ตรวจสอบสภาวะ ใช้ AZ หลายโซน และใช้ความสามารถในการสำรองข้อมูล

ข้อจำกัดของบริการ

AWS Trusted Advisor จะตรวจสอบการใช้บริการที่สูงกว่า 80% ของขีดจำกัดในการให้บริการ ค่าจะขึ้นอยู่กับภาพรวมของการบริการ ซึ่งการใช้งานในปัจจุบันของคุณอาจต่างออกไป ข้อจำกัดและการใช้ข้อมูลอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะแสดงการเปลี่ยนแปลงให้เห็น

คุณสมบัติ

AWS Trusted Advisor มีชุดคุณสมบัติให้คุณใช้ปรับคำแนะนำตามความต้องการและตรวจสอบทรัพยากรของ AWS ในแบบเชิงรุก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของ Trusted Advisor

การแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณสมบัติการแจ้งเตือนของ Trusted Advisor ช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับใช้ทรัพยากร AWS ของคุณอยู่เสมอ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลทุกสัปดาห์เมื่อเลือกใช้บริการนี้ และไม่มีค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดหรือตรวจสอบสถานะได้ในแดชบอร์ด Console ระบบจะแสดงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดไว้ที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อให้คุณสังเกตเห็นได้ โดยสามารถใช้ได้กับ AWS สำหรับธุรกิจ และ AWS สำหรับลูกค้าองค์กร

แยกรายการ

คุณสมบัติ "แยกรายการ" ช่วยให้คุณสามารถปรับรายงาน Trusted Advisor ได้ตามต้องการ คุณสามารถแยกรายการในผลการตรวจสอบหากรายการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้อง ระบบจะแสดงรายการที่ถูกแยกไว้ต่างหาก และคุณสามารถกู้คืน (รวม) รายการเหล่านั้นได้ตลอดเวลา

รายการที่อยู่ในรายงาน Trusted Advisor จะมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง AWS Management Console ซึ่งคุณจะสามารถดำเนินการตามคำแนะนำของ Trusted Advisor ได้

การจัดการการเข้าถึง

คุณสามารถใช้ AWS Identity and Access Management (IAM) เพื่อควบคุมการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบเฉพาะหรือเช็คแต่ละหมวดหมู่

API ของ AWS Support

คุณสามารถรีเฟรชหรือเรียกคืนผลลัพธ์ของ Trusted Advisor ด้วยการโปรแกรมโดยใช้ API ของ AWS Support โดยสามารถใช้ได้กับ AWS สำหรับธุรกิจ และ AWS สำหรับลูกค้าองค์กร

รีเฟรช

คุณสามารถรีเฟรชการตรวจสอบทีละรายการหรือรีเฟรชการตรวจสอบทั้งหมดได้รวดเดียวโดยการคลิกปุ่ม Refresh All (รีเฟรชทั้งหมด) ที่มุมขวาด้านบนสุดของแดชบอร์ดการสรุป ความถี่ในการรีเฟรชขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปตามการตรวจสอบ

การใช้ร่วมกับ Amazon CloudWatch

คุณสามารถใช้Amazon CloudWatchEvent ในการตรวจจับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะของรายการตรวจสอบ Trusted Advisor โดยสามารถใช้ได้กับAWS สำหรับธุรกิจและAWS สำหรับลูกค้าองค์กร.

วิธีทำงาน

AWS Trusted Advisor ทำงานอย่างไร