ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงความปลอดภัย

AWS Trusted Advisor มอบคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งาน AWS Trusted Advisor จะประเมินบัญชีของคุณโดยใช้การตรวจสอบ การตรวจสอบเหล่านี้จะระบุวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้โครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณ ปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเฝ้าติดตามโควตาบริการ จากนั้นคุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและทรัพยากรของคุณได้

ลูกค้าของ AWS Basic Support และ AWS Developer Support สามารถเข้าถึงการตรวจสอบความปลอดภัยหลักและการตรวจสอบสำหรับโควตาบริการได้ ลูกค้าของ AWS Business Support และ AWS Enterprise Support สามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้ทั้งหมด รวมถึงการปรับต้นทุนให้เหมาะสม ความปลอดภัย ความทนทานต่อความเสียหาย ประสิทธิภาพ และ Service Quotas สำหรับรายการตรวจสอบและรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Trusted Advisor

ลำดับความสำคัญของ AWS Trusted Advisor จะช่วยให้จดจ่อกับคำแนะนำที่สำคัญมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำไปใช้จริงในระบบคลาวด์ ปรับปรุงความยืดหยุ่น และตามหาช่องว่างด้านความปลอดภัย Trusted Advisor Priority ให้คำแนะนำตามบริบทและลำดับความสำคัญที่ได้มาจากทีมบัญชี AWS รวมถึงการตรวจสอบที่สร้างด้วยเครื่องจากบริการของ AWS ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้า AWS Enterprise Support

วิธีการเริ่มใช้งาน AWS Trusted Advisor (11:45)
AWS Trusted Advisor มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในห้าประเภท

ประโยชน์

การตรวจสอบจาก Trusted Advisor จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อม AWS ของคุณและแนะนำการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การปรับต้นทุนให้เหมาะสม

Trusted Advisor ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วยคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง โดยวิเคราะห์การใช้งาน การกำหนดค่า และการใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การระบุอินสแตนซ์ RDS DB ที่ไม่ได้ใช้งาน, ปริมาณ EBS ที่ใช้งานน้อยเกินไป, ที่อยู่ Elastic IP ที่ไม่เกี่ยวข้อง และการหมดเวลามากเกินไปในฟังก์ชัน Lambda

ประสิทธิภาพ

Trusted Advisor ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพบริการของคุณด้วยคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง โดยวิเคราะห์การใช้งานและการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปริมาณการประมวลผลและเวลาแฝงของ EBS, การคำนวณการใช้ EC2 instance และการกำหนดค่าบน CloudFront

การรักษาความปลอดภัย

Trusted Advisor ช่วยปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม AWS ของคุณโดยแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การระบุความเสี่ยงในการเข้าถึงกลุ่มความปลอดภัย RDS, Exposed Access Keys และสิทธิ์บัคเก็ต S3 ที่ไม่จำเป็น

ความทนทานต่อความเสียหาย

Trusted Advisor ช่วยปรับปรุงความน่าเชื่อถือของบริการคุณได้ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบกลุ่ม Auto Scaling EC2, การตรวจสอบสภาพที่ถูกลบใน Route 53, Availability Zone ที่ปิดใช้งาน และการสำรองข้อมูล RDS ที่ปิดใช้งาน

Service Quotas

Service Quotas คือจำนวนทรัพยากรสูงสุดที่คุณสามารถสร้างในบัญชี AWS ได้  AWS ใช้โควตาเพื่อให้บริการที่มีความพร้อมใช้งานสูงและเชื่อถือได้แก่ลูกค้าทุกคน และปกป้องคุณจากการใช้จ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจ Trusted Advisor จะแจ้งคุณ หากคุณใช้โควตาบริการมากกว่า 80% จากนั้นคุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำในการลบทรัพยากรหรือขอให้เพิ่มโควตาได้

วิธีการทำงาน

AWS Trusted Advisor ทำงานอย่างไร