การฝึกอบรมและ AWS Certification

ทักษะและการรับรองคุณสมบัติด้านคลาวด์ที่ส่งเสริมนวัตกรรม เร่งสร้างผลกระทบ และเปลี่ยนชีวิต
ข่าวสารล่าสุด

  เริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมตามบทบาทหรือโดเมน

  วิธีการเรียนรู้

  ข้อดีของ AWS Training and Certification

  สำรวจการฝึกอบรมแบบดิจิทัลด้วยตนเองที่ใช้งานได้ตามความต้องการและในสถานที่ที่คุณสะดวก ก้าวต่อไปในกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ และเรียนรู้โดยการลงมือทำในการฝึกอบรมแบบอินเตอร์แอกทีฟดิจิทัลที่มีให้บริการตามต้องการซี่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้บริการ AWS Skill Builder

  เสริมสร้างทักษะทางเทคนิคและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรอง เลือกหลักสูตรแบบเข้าร่วมเรียนด้วยตัวเองหรือทางออนไลน์

  เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่แนะนำสำหรับโดเมนหรือบทบาทงานที่เฉพาะเจาะจง และคุณยังสามารถข้ามแผนการเรียนรู้ไปมาได้อีกด้วย เนื่องจากแผนการเรียนรู้นั้นมีความยืดหยุ่น

  ตรวจสอบทักษะด้าน AWS Cloud ของคุณ และเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลประจำตัวที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมซึ่งสามารถดำเนินการผ่านการทดสอบออนไลน์หรือผ่านศูนย์ทดสอบ

  คนอื่นๆ พูดอย่างไรกันบ้าง

  มาดูว่าผู้เรียนและผู้นำพูดอะไรเกี่ยวกับผลกระทบที่สามารถสร้างเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการสร้างทักษะ AWS Cloud

  เรียนรู้เพิ่มเติม