เรียนรู้เกี่ยวกับ...

เรียนรู้ตามบทบาทหรือโซลูชัน

สำรวจและเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ


เพิ่มระดับทักษะของคุณและเตรียมความพร้อมในการใช้งาน AWS Cloud ด้วยความช่วยเหลือจาก AWS Training and Certification สำรวจโอกาสในการเรียนรู้ที่จัดหมวดหมู่ตามบทบาท ตามพื้นที่ของโซลูชัน หรือความต้องการของคู่ค้าของ AWS

เรียนรู้ตามบทบาท

สร้างทักษะคลาวด์เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพของคุณ
 • สถาปนิก
  สถาปนิก
 • Cloud Practitioner
  Cloud Practitioner
 • นักพัฒนา
  นักพัฒนา
 • วิศวกร DevOps
  วิศวกร DevOps
 • แมชชีนเลิร์นนิ่ง
  แมชชีนเลิร์นนิ่ง
 • ฝ่ายปฏิบัติการ
  ฝ่ายปฏิบัติการ
 • สถาปนิก
 • เรียนรู้การออกแบบระบบที่พร้อมใช้งานสูง

  สำรวจ »

 • Cloud Practitioner
 • เรียนรู้หลักพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานระบบคลาวด์

  สำรวจ »

 • นักพัฒนา
 • เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคลาวด์

  สำรวจ »

 • วิศวกร DevOps
 • เรียนรู้วิธีออกแบบ ติดตั้งใช้จริง และจัดการระบบ AWS Cloud

  สำรวจ »

 • แมชชีนเลิร์นนิ่ง
 • เรานำเสนอการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับบทบาทแมชชีนเลิร์นนิ่งเฉพาะทางที่หลากหลาย สำรวจการอบรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด

  icon_business-decision-maker_RGB_75x75
  ผู้ตัดสินใจในทางธุรกิจ

  ไขข้อข้อใจเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดีปเลิร์นนิ่ง (DL)

  วิศวกรด้านแพลตฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิ่ง
  วิศวกรด้านแพลตฟอร์มข้อมูล

  เรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณงานของการสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูง

  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง
  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  เจาะลึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถิติที่อยู่เบื้องหลังแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML)

  นักพัฒนาแมชชีนเลิร์นนิ่ง
  นักพัฒนา

  เรียนรู้วิธีผสานรวม Machine Learning (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ

 • ฝ่ายปฏิบัติการ
 • เรียนรู้การทำให้แอปพลิเคชัน เครือข่าย และระบบทำงานโดยอัตโนมัติ

  สำรวจ »

เรียนรู้ตามโซลูชัน

ให้บริการโซลูชันโดยใช้และปรับใช้บริการพิเศษของ AWS
 • ระบบเครือข่ายขั้นสูง
  ระบบเครือข่ายขั้นสูง
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ฐานข้อมูล
  ฐานข้อมูล
 • เทคโนโลยีเกม
  เทคโนโลยีเกม
 • แมชชีนเลิร์นนิ่ง
  แมชชีนเลิร์นนิ่ง
 • บริการสื่อ
  บริการสื่อ
 • ความปลอดภัย
  ความปลอดภัย
 • พื้นที่จัดเก็บ
  พื้นที่จัดเก็บ
 • ระบบเครือข่ายขั้นสูง
 • เรียนรู้วิธีออกแบบและใช้สถาปัตยกรรม AWS และสถาปัตยกรรมเครือข่าย IT แบบไฮบริด

  สำรวจ »

 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • เรียนรู้วิธีออกแบบ สร้าง รักษาความปลอดภัย และดูแลรักษาโซลูชันในการวิเคราะห์

  สำรวจ »

 • ฐานข้อมูล
 • เรียนรู้วิธีการวางแผน ออกแบบ จัดการ และรักษาความปลอดภัย ให้กับโซลูชันฐานข้อมูลของ AWS

  สำรวจ »

 • เทคโนโลยีเกม
 • เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเกมในสถานการณ์จริง ประมวลผล และวิเคราะห์ปัญหา

  สำรวจ »

 • แมชชีนเลิร์นนิ่ง
 • เจาะลึกในหลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้ในการฝึกอบรมนักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Amazon

  สำรวจ »

 • บริการสื่อ
 • เรียนรู้ว่าบริการของ AWS Elemental ช่วยสร้างประสบการณ์ด้านสื่อที่มีคุณภาพสูงได้อย่างไร

  สำรวจ »

 • ความปลอดภัย
 • เรียนรู้กระบวนการและแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์ม AWS

  สำรวจ »

 • พื้นที่จัดเก็บ
 • เรียนรู้วิธีออกแบบและจัดการโซลูชันพื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานสูง

  สำรวจ »

การฝึกอบรมคู่ค้า AWS

ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมที่สอนพื้นฐาน AWS Cloud และขยายขีดความสามารถระดับมืออาชีพ
 • ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS
  ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS
 • ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค AWS
  ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค AWS
 • AWS Professional Services
  AWS Professional Services
 • เครื่องมือเส้นทางการเรียนรู้ของคู่ค้า
  เครื่องมือเส้นทางการเรียนรู้ของคู่ค้า AWS
 • ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS
 • เรียนรู้พื้นฐานของบริการของ AWS และการนำเสนอคุณค่าหลักของธุรกิจ

  สำรวจ »

 • ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค AWS
 • เรียนรู้หลักการพื้นฐานทางเทคนิคของการประมวลผลบน AWS Cloud

  สำรวจ »

 • AWS Professional Services
 • พัฒนาและขยายความสามารถของบริการระดับมืออาชีพต่างๆ

  สำรวจ »

 • เครื่องมือเส้นทางการเรียนรู้ของคู่ค้า
 • สร้างเส้นทางการเรียนรู้ของคู่ค้า AWS แบบกำหนดเองโดยอิงตามบทบาทและหัวข้อที่ให้ความสำคัญ

  สำรวจเครื่องมือเส้นทางการเรียนรู้ของคู่ค้า »

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม