เรียนรู้เกี่ยวกับ...

เรียนรู้ตามบทบาทหรือโซลูชัน

สำรวจและเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณ


เพิ่มระดับทักษะของคุณและเตรียมความพร้อมในการใช้งาน AWS Cloud ด้วยความช่วยเหลือจาก AWS Training and Certification สำรวจโอกาสในการเรียนรู้ที่จัดหมวดหมู่ตามบทบาท ตามพื้นที่ของโซลูชัน หรือความต้องการของคู่ค้าของ AWS

เรียนรู้ตามบทบาท

สร้างทักษะคลาวด์เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพของคุณ

การฝึกอบรมคู่ค้า AWS

ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมที่สอนพื้นฐาน AWS Cloud และขยายขีดความสามารถระดับมืออาชีพ

หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม