ติดต่อเรา

บริการสนับสนุนทั่วไป

การสนับสนุนด้านการขาย

ส่งคำขอขายหรือติดต่อกับพนักงานขาย

การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS

บริการสนับสนุนสมาชิก

การสนับสนุนทางเทคนิค


การสนับสนุนสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการ ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ Basic Support Plan
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือก AWS Support Plan

การสนับสนุนการเรียกเก็บเงินหรือบัญชี


ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบถามเรื่องบัญชีและการเรียกเก็บเงิน
ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้และส่งคำขอเรียกเก็บเงิน/บัญชี

เข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงการสนับสนุน


ความช่วยเหลือในการรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี AWS ของคุณ
ฉันจำข้อมูลประจำตัวบัญชี AWS ไม่ได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มจำนวนจำกัดบริการ

ขอเพิ่มจำนวนจำกัดบริการ »

รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม »