เข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS

หากคุณต้องการเข้าถึงรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS โปรดใช้ AWS Artifact ซึ่งเป็นพอร์ทัลแบบบริการตนเองสำหรับการเข้าถึงตามความต้องการ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์และตัวแทนธุรกิจ Amazon Web Services จะติดต่อคุณ

เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงข้อมูลที่จำเป็น

โปรดใส่คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคำขอของคุณ
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS PCI
SOC Web_2c
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS HIPAA
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS FedRAMP
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS FedRAMP
การปฏิบัติตามข้อกำหนด AWS FedRAMP