โลโก้ reInvent

เนื้อหาแบบตามความต้องการ

รับชมการกล่าวถึงประเด็นสำคัญ บทสนทนาด้านนวัตกรรม และเซสชันแบบแบ่งกลุ่มตามความต้องการ