ไมโครเซอร์วิสเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสถาปัตยกรรมและองค์กรซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งความเร็วของรอบการปรับใช้ ผลักดันนวัตกรรมและความเป็นเจ้าของ รวมถึงปรับปรุงความสามารถในการดูแลรักษาและความสามารถในการปรับขนาดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

วิธีการนี้จะครอบคลุมถึงการปรับขนาดองค์กรที่ให้บริการซอฟต์แวร์และการบริการ ซึ่งเมื่อใช้วิธีการแบบไมโครเซอร์วิส ซอฟต์แวร์จะถูกสร้างขึ้นจากบริการอิสระต่างๆ ที่สื่อสารผ่าน API ที่ได้รับการกำหนดอย่างชัดเจน โดยบริการเหล่านี้เป็นของทีมขนาดเล็กที่ทำงานกันอย่างครบวงจร

คุณสามารถอ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการแบบไมโครเซอร์วิสของ AWS ได้จากรายงานนี้: ไมโครเซอร์วิสบน AWS

เรามีทรัพยากรเพิ่มเติมให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับไมโครเซอร์วิสได้มากขึ้นที่ด้านล่างนี้


tma-vanguard
3:41
tma-palringo
5:43
tma-ocado
4:57

คู่มือ Developer    HTML | PDF | Kindle

ข้อมูลอ้างอิง API    HTML | PDF

ข้อมูลอ้างอิง AWS CLI     HTML

ข้อมูลอ้างอิง ECS CLI    HTML

คู่มือ Developer    HTML | PDF | Kindle

ข้อมูลอ้างอิง API    HTML | PDF

ข้อมูลอ้างอิง AWS CLI     HTML

รันไมโครเซอร์วิสแบบคอนเทนเนอร์ด้วย Amazon EC2 Container Service และ Application Load Balancer

นำไมโครเซอร์วิส Java มาปรับใช้บน Amazon EC2 Container Service

การปรับใช้อย่างต่อเนื่องไปยัง Amazon ECS โดยใช้ AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, Amazon ECR และ AWS CloudFormation

การจัดการข้อมูลลับสำหรับแอปพลิเคชัน Amazon ECS โดยใช้ Parameter Store และบทบาท IAM สำหรับงาน

ปรับขนาดโดยอัตโนมัติด้วย Amazon ECS

การควบคุมปริมาณงานที่เร่งความเร็วโดยใช้ GPU บน Amazon ECS

การใช้ Amazon API Gateway กับไมโครเซอร์วิสที่ปรับใช้บน Amazon ECS

การใช้ Amazon EFS เพื่อรักษาข้อมูลจาก Amazon ECS Container

Service Discovery: สถาปัตยกรรมอ้างอิงของ Amazon ECS

Service Discovery สำหรับ Amazon ECS ที่ใช้ DNS

Service Discovery ผ่าน Consul ด้วย Amazon ECS

การรับรองความถูกต้องของพื้นที่จัดเก็บ Amazon ECR สำหรับ Docker CLI ด้วย Credential Helper

ทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า: Amazon ECS และ AWS Lambda

การปรับใช้สีน้ำเงิน-เขียวด้วย Amazon EC2 Container Service

วิธีทำให้การระบายอินสแตนซ์คอนเทนเนอร์ทำงานแบบอัตโนมัติใน Amazon ECS


สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้จะแสดงวิธีสร้างแชทบอทแบบไร้เซิร์ฟเวอร์บน AWS ที่จะคอยตรวจสอบช่องทางแชทของคุณและลบภาพต่างๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือชี้นำว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม (GitHub)

สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้จะลดความซับซ้อนในการปรับใช้แพลตฟอร์มการพาณิชย์ Magento CE ที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานอยู่ในระดับสูงบน AWS (GitHub)

สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ไซต์ Drupal ที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานอยู่ในระดับสูงบน AWS (GitHub)

สถาปัตยกรรมอ้างอิงนี้จะลดความซับซ้อนในการปรับใช้ไซต์ WordPress ที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานอยู่ในระดับสูงบน AWS (GitHub)


การปรับใช้ข้อมูลอ้างอิง AWS Quick Start ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอย่างสมบูรณ์บน AWS Cloud ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ AWS เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน โดยเทมเพลต AWS CloudFormation จะเปลี่ยนการปรับใช้ให้เป็นแบบอัตโนมัติ และคู่มือการปรับใช้จะอธิบายรายละเอียดของสถาปัตยกรรมและการนำไปใช้งาน Quick Start มีลักษณะเป็นแบบแยกส่วนและปรับแต่งได้ คุณจึงสามารถจัดเลเยอร์ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าไป หรือแก้ไขการใช้งานของคุณเอง ใช้ Quick Start เพื่อปรับใช้โซลูชันต่อไปนี้บน AWS.


ความยืดหยุ่นของ AWS ช่วยให้คุณสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันของคุณได้ในแบบที่ต้องการ แผ่นงานข้อมูลสถาปัตยกรรมอ้างอิง AWS จะมอบคำแนะนำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่คุณต้องใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AWS Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแต่ละแผ่นงานจะแสดงภาพลักษณะของสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและคำอธิบายทั่วไปถึงวิธีการใช้งานแต่ละบริการ

การโฮสต์เว็บแอปพลิเคชัน
สร้างแอปพลิเคชันบนเว็บหรือบนมือถือที่ปรับขนาดได้อย่างหลากหลายและมีความน่าเชื่อถือสูง (PDF)

การนำเสนอเนื้อหาและสื่อ
สร้างระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งนำเสนอเนื้อหาและสื่อปริมาณมหาศาล (PDF)

การประมวลผลเป็นชุด
สร้างระบบการประมวลผลเป็นชุดที่ปรับขนาดได้โดยอัตโนมัติ เช่น ขั้นตอนการประมวลผลวิดีโอ (PDF)

ความทนทานต่อข้อผิดพลาดและความพร้อมใช้งานขั้นสูง
สร้างระบบที่ทำการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วไปยังอินสแตนซ์ใหม่ในกรณีที่มีความล้มเหลวเกิดขึ้น (PDF)

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และชุดข้อมูลที่ใหญ่มาก
สร้างระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับ Big Data (PDF)

การนำเสนอโฆษณา
สร้างโซลูชันการนำเสนอโฆษณาออนไลน์ที่ปรับขนาดได้ในระดับสูง (PDF)

การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะที่
สร้างโซลูชันการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่คุ้มค่าการลงทุนสำหรับแอปพลิเคชันภายในองค์กร (PDF)

การซิงโครไนซ์ไฟล์
สร้างบริการซิงโครไนซ์ไฟล์ที่เรียบง่าย (PDF)

การแชร์สื่อ
กรอบงานการแชร์สื่อที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ (PDF)

เกมออนไลน์
สร้างเกมออนไลน์อันทรงพลัง (PDF)

การวิเคราะห์บันทึก
วิเคราะห์ข้อมูลบันทึกปริมาณมหาศาลในระบบคลาวด์ (PDF)

การประมวลผลแบบกริดสำหรับบริการทางการเงิน
สร้างกริดที่ปรับขนาดได้ในระดับสูงและมีความยืดหยุ่นสำหรับกลุ่มบริการทางการเงิน (PDF)

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส่วนที่ 1: เว็บส่วนหน้า
สร้างส่วนหน้าของเว็บที่มีความยืดหยุ่นสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (PDF)

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส่วนที่ 2: ไปป์ไลน์การชำระเงิน
สร้างไปป์ไลน์การชำระเงินที่ปรับขนาดได้อย่างหลากหลายสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (PDF)

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส่วนที่ 3: การตลาดและข้อเสนอแนะ
สร้างกลไกข้อเสนอแนะที่ปรับขนาดได้อย่างหลากหลายสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ (PDF)

การประมวลผลชุดเวลา
สร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นซึ่งประมวลผลข้อมูลชุดเวลา (PDF)


เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ AWS Well-Architected Framework ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินและปรับปรุงสถาปัตยกรรมบนระบบคลาวด์ รวมถึงทำความเข้าใจผลกระทบทางธุรกิจจากการตัดสินใจด้านการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น เราจะกล่าวถึงหลักการออกแบบทั่วไป รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำที่เจาะจงในส่วนแนวคิดสี่ประการ ซึ่งเป็นเสาหลักของ Well-Architected Framework ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

ระบบคลาวด์ส่งเสริมแนวคิดเก่าบางส่วนซึ่งกล่าวถึงการสร้างสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตที่ปรับขนาดได้อย่างหลากหลาย และนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนวิธีการสร้างและการปรับใช้แอปพลิเคชันไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งในการนำระบบคลาวด์รวมถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดได้ของระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น สำคัญมากที่คุณต้องเข้าใจบริการ คุณสมบัติ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เอกสารรายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมทางเทคนิคของบริการของ AWS ทั้งหมด และหยิบยกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันต่างๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

AWS จะมอบเครื่องมือ คุณสมบัติ และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณ เพื่อให้ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบที่ทนต่อข้อผิดพลาดและมีความน่าเชื่อถือในราคาที่จับต้องได้ โดยระบบนี้สามารถทำงานได้โดยแทบไม่จำเป็นต้องโต้ตอบกับมนุษย์ รายงานนี้จะพูดถึงคุณสมบัติทนต่อข้อผิดพลาดทั้งหมดที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานและมีความน่าเชื่อถือสูงได้ใน AWS Cloud ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น คุณสามารถเรียกใช้ทรัพยากรใน Amazon Web Services (AWS) ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เอกสารขนี้จะเน้นถึงคุณสมบัติและบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการ DR ได้ และจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในการกู้คืนจากภัยพิบัติ อีกทั้งเอกสารนี้จะมอบคำแนะนำวิธีปรับปรุงแผน DR และนำขีดความสามารถทั้งหมดของ AWS มาใช้ในกระบวนการกู้คืนหลังภัยพิบัติ ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

การปรับใช้แอปพลิเคชันบน Amazon Web Services (AWS) เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว และคุ้มค่าใช้จ่าย เอกสารนี้จะมุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาและสถาปนิกซึ่งกำลังต้องการคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันจาก AWS เพื่อช่วยในการประเมินความพร้อมดำเนินการของแอปพลิเคชันของพวกเขา เอกสารจะมาพร้อมรายการตรวจสอบสองชุด ซึ่งได้แก่ Basic และ Enterprise เพื่อที่คุณจะสามารถประเมินแอปพลิเคชันโดยเทียบกับรายการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดตามที่จำเป็นและตามที่แนะนำ จากนั้นปรับใช้ได้อย่างมั่นใจ ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

บ่อยครั้งที่การโฮสต์เว็บแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานสูงกลายเป็นข้อเสนอที่ซับซ้อนและมีราคาแพง สถาปัตยกรรมเว็บที่ปรับขนาดได้แบบเดิมๆ ไม่เพียงแต่จะต้องใช้โซลูชันที่ซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่าความเชื่อถือจะอยู่ในระดับสูง แต่ยังต้องอาศัยการคาดการณ์ปริมาณการใช้งานที่แม่นยำเพื่อให้มอบการบริการลูกค้าในระดับสูงได้ AWS มอบโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ ปรับขนาดได้ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ซึ่งจำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่มีเงื่อนไขจำนวนมาก และพร้อมกันนั้น AWS ยังช่วยให้สามารถสร้างโมเดลโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายและลดขนาดได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายด้านไอทีให้ตรงกับรูปแบบปริมาณการใช้งานของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เอกสารรายงานนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของโซลูชันการโฮสต์เว็บแอปพลิเคชัน อาทิ วิธีการใช้งานแต่ละบริการเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานสูง ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

แพลตฟอร์ม AWS Cloud มาพร้อมตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบต่างๆ ซึ่งแม้ว่าตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้สถาปนิกและนักพัฒนาสามารถเลือกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของแอปพลิเคชันได้มากที่สุด แต่บางครั้งจำนวนตัวเลือกอาจทำให้ไขว้เขวได้ ในเอกสารรายงานนี้ เราจะอธิบายภาพรวมของตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแต่ละรายการ อธิบายสถานการณ์ใช้งานที่เหมาะสมที่สุด และตรวจสอบลักษณะเฉพาะของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ (เช่น ความยืดหยุ่นและค่าใช้จ่าย) เพื่อที่คุณจะตัดสินใจได้ว่าจะใช้ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บใดในเวลาไหน ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

คุณควรใช้ความปลอดภัยในทุกชั้นของสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ ซึ่งในเอกสารรายงานนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเฉพาะทาง คุณสมบัติ และแนวทางปฏิบัติบางส่วนในการดูแลแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ของคุณให้ปลอดภัยในสภาพแวดล้อม AWS เราจะแนะนำกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างการรักษาความปลอดภัยลงในแอปพลิเคชันโดยไล่เรียงมาจากจุดเริ่มต้น ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)

เพื่อให้สามารถเรียกใช้โปรแกรมอีเมลได้อย่างประสบความสำเร็จ คุณต้องคำนึงถึงหัวข้อบางประการที่สามารถส่งผลต่อการส่งและอาจกระทบต่อผู้รับอีเมลในท้ายที่สุดได้ โดยคุณอาจจะส่งอีเมลด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป อาทิ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า ทำตลาดผลิตภัณฑ์และข้อเสนอใหม่ ให้ความรู้แก่กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน หรือแจ้งกิจกรรมให้ลูกค้าทราบ ในเอกสารรายงานนี้ เราจะเริ่มจากการพูดคุยว่าอีเมลของคุณมีคุณค่าต่อผู้รับอย่างไร และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในการปกป้องกล่องจดหมายขาเข้าของผู้รับ จากนั้น เราจะอธิบายว่ากระบวนการอีเมลมีลักษณะอย่างไร ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง และแต่ละคนมีบทบาทใดบ้าง สุดท้าย คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คุณค่านั้นอย่างเหมาะสม และผลักดันให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดตามที่เราได้รวบรวมมา ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (PDF)


ดูเทปบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บ ซึ่งพูดคุยถึงหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางสถาปัตยกรรมไปจนถึงการโยกย้ายแอปพลิเคชัน หากต้องการรับชมเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม โปรดเลือกรายการเล่น "สถาปัตยกรรม" ในโปรแกรมเล่นวิดีโอของเรา