แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมสำหรับแมชชีนเลิร์นนิง

เรียกดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมดีปเลิร์นนิ่งและการสร้าง การฝึกฝน และการติดตั้งใช้งานโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ในทุกขนาดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

เรียนรู้วิธีประเมินเวิร์กโหลด ML โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบุด้านที่ควรปรับปรุงด้วยมุมมองแมชชีนเลิร์นนิง - AWS Well-Architected Framework 

เนื้อหาเด่น

เริ่มต้นใช้งาน

การฝึกอบรมและบทแนะนำสอนการใช้งานแบบดำเนินการด้วยตนเองที่แสดงให้สถาปนิกและนักพัฒนาทราบถึงวิธีการสร้าง ฝึกฝึน และติดตั้งใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง

ML ในทางปฏิบัติ

โซลูชันที่นำไปติดตั้งใช้จริงได้ คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม และแผนภาพเพื่อช่วยสร้างแพลตฟอร์ม ML ที่ปลอดภัยบน AWS

MLOps

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและโซลูชันทางสถาปัตยกรรมสำหรับการติดตั้งใช้และบำรุงรักษาโมเดลและเวิร์กโหลด ML อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์โดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง

การค้นพบประเด็นร้อนโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง

AWS MLOps Framework

หน้านี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

วันที่ (คำอธิบาย)
  • วันที่ (คำอธิบาย)
1

ไม่พบผลลัพธ์ 
โปรดเลือกเกณฑ์อื่น ตรวจสอบการสะกดคำ หรือลองใช้คำสำคัญอื่น

บล็อกโพสต์เกี่ยวกับแมชชีนเลิร์นนิง

เพิ่มเติม…
ไม่พบบล็อกโพสต์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือก