แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมสำหรับคอนเทนเนอร์

เรียกดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ในการเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณในคอนเทนเนอร์ การสร้างไมโครเซอร์วิส การติดตั้งใช้และการจัดการคอนเทนเนอร์ของคุณบน AWS

เนื้อหาเด่น

แนวทางปฏิบัติของ DevOps

ตัวอย่างเวิร์กโหลดที่มีการคอนเทนเนอร์เพื่อช่วยรวมสถาปัตยกรรมที่มีอยู่กับบริการของ AWS

ความสามารถในการสังเกต

บริการช่วยตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

สร้างบริการย่อย

แนวทางการนำสถาปัตยกรรมที่นำบริการย่อยไปใช้งานเพื่อปรับขนาดแอปพลิเคชันที่กำลังเติบโตที่ดีที่สุด

หน้านี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

วันที่ (คำอธิบาย)
  • วันที่ (คำอธิบาย)
1

ไม่พบผลลัพธ์ 
โปรดเลือกเกณฑ์อื่น ตรวจสอบการสะกดคำ หรือลองใช้คำสำคัญอื่น

บล็อกโพสต์เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์

เพิ่มเติม…
ไม่พบบล็อกโพสต์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือก
ไม่พบบล็อกที่ตรงกับเกณฑ์ดังกล่าว