แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมสำหรับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

เรียกดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิธีการใช้หลักการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมเมื่อออกแบบ กำหนดค่า และบำรุงรักษาเวิร์กโหลดในสภาพแวดล้อม AWS Cloud

เรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโหลดโดยใช้บริการและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจในต้นทุนที่น้อยที่สุดด้วยหลักการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม - AWS Well-Architected Framework 

 

เนื้อหาเด่น

เริ่มต้นใช้งาน

คู่มือการทำความเข้าใจการกำหนดราคาและคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

การทำความเข้าใจกับรูปแบบการกำหนดราคาของ AWS

คำตอบสำหรับคำถามว่าค่าใช้จ่ายจาก AWS ส่งผลกับเวิร์กโหลดอย่างไร

การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างตารางราคาที่ใช้โดยสถาปัตยกรรมในความเป็นจริง

หน้านี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

วันที่ (คำอธิบาย)
  • วันที่ (คำอธิบาย)
1

ไม่พบผลลัพธ์ 
โปรดเลือกเกณฑ์อื่น ตรวจสอบการสะกดคำ หรือลองใช้คำสำคัญอื่น

บล็อกโพสต์เกี่ยวกับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

เพิ่มเติม…
ไม่พบบล็อกโพสต์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือก