AI ช่วยสร้างคืออะไร

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้าง (AI ช่วยสร้าง) คือ AI ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาและแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงการสนทนา เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ และเพลง เทคโนโลยี AI พยายามจะเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์เพื่อทำงานการประมวลผลในแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การจดจำภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการแปล AI ช่วยสร้าง คือปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวไปอีกระดับ คุณสามารถฝึกให้ AI ช่วยสร้างเรียนรู้ภาษามนุษย์ ภาษาโปรแกรม ศิลปะ เคมี ชีววิทยา หรือหัวข้อใดๆ ที่ซับซ้อน โดยนำข้อมูลที่ฝึกมาใช้ใหม่ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น AI ช่วยสร้างสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและสร้างบทกวีจากคำที่ประมวลผลได้ องค์กรของคุณสามารถนำ AI ช่วยสร้างไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น แชทบอท การสร้างสื่อ และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

เหตุใด AI ช่วยสร้างจึงสำคัญ

แอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้าง เช่น ChatGPT ได้ดึงดูดความสนใจและจินตนาการอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์และแอปพลิเคชันของลูกค้าส่วนใหญ่ใหม่ สร้างแอปพลิเคชันใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภาพระดับใหม่

Goldman Sachs กล่าวว่า AI ช่วยสร้างค์อาจผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั่วโลกเพิ่มถึง 7 เปอร์เซ็นต์ (หรือเกือบ 7 ล้านล้าน USD) ซึ่งยังคาดการณ์ว่าการเติบโตของผลิตภาพอาจสูงถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 10 ปี

ต่อไป เราจะมอบประโยชน์เพิ่มเติมของ AI ช่วยสร้าง

เร่งการวิจัย

อัลกอริทึม AI ช่วยสร้างสามารถสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีใหม่ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงค้นพบแนวโน้มและรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจไม่ชัดเจนนัก อัลกอริทึมเหล่านี้สามารถสรุปเนื้อหา สรุปเส้นทางโซลูชันต่างๆ ระดมความคิดและสร้างเอกสารโดยละเอียดจากบันทึกการวิจัย นี่คือเหตุผลที่ AI ช่วยสร้างยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น ระบบ AI ช่วยสร้างกำลังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เพื่อสร้างและปรับลำดับโปรตีนให้เหมาะสม และเร่งการค้นพบยาที่สำคัญ

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

AI ช่วยสร้างสามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้า และการปรับเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แชทบอท บอทเสียง และผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบสนองลูกค้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จในสายแรก ซึ่งเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยการแนะนำข้อเสนอที่คัดสรรไว้และการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล

ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมะสม

เมื่อใช้ AI ช่วยสร้าง ธุรกิจของคุณสามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมะสมได้โดยใช้แอปพลิเคชันแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และแอปพลิเคชัน AI ในทุกสายธุรกิจ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในทุกสายธุรกิจ ได้แก่ วิศวกรรม การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน และการขาย

ตัวอย่างเช่น นี่คือสิ่งที่ AI ช่วยสร้างสามารถทำได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ:

 • แยกและสรุปข้อมูลจากแหล่งที่มาใดๆ สำหรับฟังก์ชันการค้นหาความรู้
 • ประเมินและปรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การโฆษณา การเงิน และโลจิสติกส์
 • สร้างข้อมูลสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อมูลที่ระบุสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแลและกระบวนการ ML อื่นๆ

เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน

โมเดล AI ช่วยสร้างสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ของพนักงานและทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ ซึ่งทำทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาไปจนถึงการสร้างด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับมนุษย์

AI ช่วยสร้างสามารถเพิ่มผลิตภาพสำหรับ Worker แต่ละประเภท:

 • สนับสนุนงานที่สร้างสรรค์โดยการสร้างต้นแบบหลายๆ แบบตามอินพุตและข้อจำกัดบางประการ นอกจากนี้ยังสามารถปรับการออกแบบที่มีอยู่ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของมนุษย์และข้อจำกัดที่ระบุ
 • สร้างคำแนะนำโค้ดซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับงานพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • สนับสนุนการจัดการโดยการสร้างรายงาน สรุป และการคาดการณ์
 • สร้างสคริปต์การขาย เนื้อหาอีเมล และบล็อกใหม่สำหรับทีมการตลาด

คุณสามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุน และยกระดับประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ

AI ช่วยสร้างทำงานอย่างไร

เช่นเดียวกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด AI ช่วยสร้างทำงานโดยใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งเป็นโมเดลที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งได้รับการฝึกเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมหาศาล

โมเดลพื้นฐาน

โมเดลพื้นฐาน (FM) เป็นโมเดล ML ที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับสเปกตรัมกว้างของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ไม่ระบุ โมเดลเหล่านี้สามารถทำงานทั่วไปได้หลากหลาย

FM เป็นผลมาจากความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีที่พัฒนามานานหลายทศวรรษ โดยทั่วไปแล้ว FM จะใช้รูปแบบที่มีการเรียนรู้และความสัมพันธ์เพื่อทำนายรายการถัดไปในลำดับ

ตัวอย่างเช่น ในการสร้างภาพ โมเดลจะวิเคราะห์รูปภาพและสร้างรูปภาพในเวอร์ชันที่คมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน สำหรับข้อความ โมเดลจะคาดเดาคำถัดไปในสตริงข้อความโดยอิงตามคำก่อนหน้าและบริบทของคำเหล่านั้น จากนั้นเลือกคำถัดไปโดยใช้เทคนิคการแจกแจงความน่าจะเป็น

โมเดลภาษาขนาดใหญ่

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เป็นประเภทฟหนึ่งของ FM ตัวอย่างเช่น โมเดล Generative Pre-trained Transformer (GPT) ของ OpenAI คือ LLM LLM มุ่งเน้นไปที่งานเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะ เช่น การสรุป การสร้างข้อความ การจำแนก การสนทนาแบบปลายเปิด และการแยกข้อมูล

อ่านเกี่ยวกับ GPT »

ความพิเศษของ LLM คือความสามารถในการทำงานหลายอย่าง เหตุผลคือมีพารามิเตอร์มากมายซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้แนวคิดขั้นสูง

LLM เช่น GPT-3 สามารถพิจารณาพารามิเตอร์หลายพันล้านรายการและมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาจากอินพุตเพียงเล็กน้อย ซึ่งผ่านการฝึกเกี่ยวกับข้อมูลระดับอินเทอร์เน็ตในฟอร์มต่างๆ และรูปแบบมากมาย LLM เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่มีในบริบทที่หลากหลาย

AI ช่วยสร้างจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

ในขณะที่ AI ช่วยสร้างอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป แต่อุตสาหกรรมบางส่วนก็พร้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อย่างรวดเร็ว

บริการทางการเงิน

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ช่วยสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ลดต้นทุน:

 • สถาบันการเงินสามารถใช้แชทบอทเพื่อสร้างคำแนะนำผลิตภัณฑ์และตอบสนองต่อการสอบถามของลูกค้า ซึ่งช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยรวม
 • สถาบันสินเชื่อสามารถติดตามการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ FM สำหรับตลาดที่ยังตอบสนองทางการเงินได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา
 • ธนาคารสามารถตรวจจับการฉ้อโกงในค่าสินไหมทดแทน บัตรเครดิต และสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว
 • บริษัทด้านการลงทุนสามารถใช้ความสามารถของ AI ช่วยสร้าง เพื่อให้คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลที่ปลอดภัยกับลูกค้าของตนด้วยต้นทุนที่ต่ำ

การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

หนึ่งในกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้มากที่สุดของ AI ช่วยสร้าง คือการเร่งการค้นพบและวิจัยยา AI ช่วยสร้างใช้โมเดลเพื่อสร้างลำดับโปรตีนใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการออกแบบแอนติบอดี เอนไซม์ วัคซีน และยีนบำบัด

บริษัทสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถใช้โมเดลช่วยสร้างเพื่อออกแบบลำดับยีนสังเคราะห์สำหรับการใช้งานด้านชีววิทยาสังเคราะห์และวิศวกรรมเมตาบอลิซึม ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถสร้างเส้นทางชีวสังเคราะห์ใหม่ หรือปรับการแสดงออกของยีนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการผลิตทางชีวภาพ

สุดท้ายแล้ว AI ช่วยสร้างสามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพสังเคราะห์ ซึ่งมีประโยชน์ในการฝึกโมเดล AI ในการจำลองการทดลองทางคลินิกหรือศึกษาโรคหายากโดยไม่ต้องเข้าถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกจริง

ยานยนต์และการผลิต

บริษัทยานยนต์สามารถใช้ AI ช่วยสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่วิศวกรรมไปจนถึงประสบการณ์ในการขับขี่และการบริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถปรับการออกแบบชิ้นส่วนเชิงกลให้เหมาะสมเพื่อลดแรงต้านในการออกแบบยานพาหนะ หรือปรับใช้การออกแบบผู้ช่วยส่วนบุคคล

บริษัทรถยนต์กำลังใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อมอบการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น โดยมอบการตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับคำถามทั่วไปของลูกค้า โดยสามารถสร้างการออกแบบวัสดุ ชิป และชิ้นส่วนใหม่ได้ด้วย AI ช่วยสร้างเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและลดต้นทุน

AI ช่วยสร้างยังสามารถใช้สำหรับการสร้างข้อมูลสังเคราะห์เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่มักไม่รวมอยู่ในชุดข้อมูลการทดสอบ (เช่น ข้อบกพร่องหรือกรณี Edge)

สื่อและความบันเทิง

ตั้งแต่แอนิเมชันและสคริปต์ไปจนถึงภาพยนตร์เต็มเรื่อง โมเดล AI ช่วยสร้างสามารถผลิตเนื้อหาแปลกใหม่ด้วยต้นทุนและเวลาเพียงเศษเสี้ยวของการผลิตแบบดั้งเดิม

นี่คือวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างในอุตสาหกรรม:

 • ศิลปินสามารถเติมเต็มและปรับปรุงอัลบั้มของพวกเขาด้วยเพลงที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด
 • องค์กรสื่อสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ชมโดยนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อเพิ่มรายได้
 • บริษัทเกมสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อสร้างเกมใหม่และอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างอวาตาร์ได้

โทรคมนาคม

กรณีการใช้งานในช่วงแรกของ AI ช่วยสร้างในด้านโทรคมนาคมมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้าถูกกำหนดโดยการโต้ตอบสะสมของผู้สมัครรับข้อมูลในทุกจุดสัมผัสของการเดินทางของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น องค์กรโทรคมนาคมสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าด้วยเจ้าหน้าที่การสนทนาเสมือนมนุษย์แบบสด นอกจากนี้ยังสามารถปรับประสิทธิภาพเครือข่ายให้เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ด้วยผู้ช่วยฝ่ายขายแบบตัวต่อตัวส่วนบุคคล

พลังงาน

AI ช่วยสร้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลดิบที่ซับซ้อน การจดจำรูปแบบ การคาดการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรด้านพลังงานสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่อระบุรูปแบบการใช้งาน เมื่อใช้ข้อมูลนี้ องค์กรสามารถพัฒนาข้อเสนอผลิตภัณฑ์เป้าหมาย โปรแกรมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือความคิดริเริ่มการตอบสนองด้านโหลด

AI ช่วยสร้างสามารถช่วยในการจัดการกริด เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน และปรับการผลิตพลังงานให้เหมาะสมผ่านการจำลองอ่างเก็บน้ำ

โมเดล AI ช่วยสร้างทำงานอย่างไร

โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงแบบดั้งเดิมนั้นมีการแยกความแตกต่างหรือมุ่งเน้นไปที่การจำแนกจุดข้อมูล โดยพยายามกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่รู้และไม่รู้ ตัวอย่างเช่น เมื่อดูภาพจะมีข้อมูลที่รู้จัก เช่น การจัดเรียงพิกเซล เส้น สี และรูปร่าง จากนั้นจับคู่ข้อมูลที่รู้จักเป็นคำและปัจจัยที่ไม่รู้จัก ในทางคณิตศาสตร์ โมเดลทำงานโดยระบุสมการที่สามารถจับคู่ปัจจัยที่ไม่รู้จักและรู้จักเชิงตัวเลข เช่น ตัวแปร x และ y

โมเดลช่วยสร้างที่ก้าวไปอีกระดับ แทนที่จะคาดการณ์ข้อมูลที่ระบุตามบางคุณสมบัติ แต่กลับพยายามคาดการณ์คุณสมบัติตามบางข้อมูลที่ระบุ ในทางคณิตศาสตร์ การสร้างโมเดลช่วยสร้างจะคำนวณความน่าจะเป็นของ x และ y ที่สัมพันธ์กัน โดยเรียนรู้การแจกแจงของคุณสมบัติข้อมูลที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น โมเดลช่วยสร้างจะวิเคราะห์ภาพสัตว์เพื่อบันทึกตัวแปร เช่น รูปทรงหู รูปทรงตา ลักษณะหาง และลวดลายผิวต่างๆ โมเดลจะเรียนรู้คุณสมบัติและความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าสัตว์ต่างๆ โดยทั่วไปมีลักษณะอย่างไร จากนั้นโมเดลจะสร้างภาพสัตว์ใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในชุดเรียนรู้

ต่อไป เราจะระบุหมวดหมู่กว้างๆ ให้กับโมเดล AI ช่วยสร้าง

โมเดลการแพร่กระจาย

โมเดลการแพร่กระจายสร้างข้อมูลใหม่โดยควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มซ้ำๆ ไปยังตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้น โดยเริ่มต้นด้วยข้อมูลต้นแบบและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน (สัญญาณรบกวน) ทำให้คล้ายกับต้นแบบน้อยลง สัญญาณรบกวนนี้ถูกควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นยังคงสอดคล้องกันและสมจริง

หลังจากเพิ่มสัญญาณรบกวนลงในการทำซ้ำหลายครั้ง โมเดลการแพร่กระจายจะย้อนกลับกระบวนการ การกำจัดสัญญาณรบกวนย้อนกลับจะค่อยๆ ขจัดสัญญาณรบกวนเพื่อสร้างตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่คล้ายคลึงกับต้นฉบับ

เครือข่ายปฏิปักษ์ช่วยสร้าง

เครือข่ายปฏิปักษ์ช่วยสร้าง (GAN) เป็นโมเดล AI ช่วยสร้างอีกประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นบนแนวคิดของโมเดลการแพร่กระจาย

GAN ทำงานโดยการฝึกนิวรัลเน็ตเวิร์กสองเครือข่ายในลักษณะการแข่งขัน เครือข่ายแรกเรียกว่า เครื่องกำเนิดข้อมูล สร้างตัวอย่างข้อมูลจำลองโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม เครือข่ายที่สองเรียกว่า เครื่องแยกข้อมูล ทำการแยกระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลจำลองที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดข้อมูล 

ในระหว่างการฝึก เครื่องกำเนิดข้อมูลจะปรับปรุงความสามารถในการสร้างข้อมูลที่สมจริงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องแยกข้อมูลจะปรับปรุงการแยกข้อมูลจริงออกจากข้อมูลจำลอง กระบวนการปฏิปักษ์นี้จะทำงานต่อไปจนกระทั่งเครื่องกำเนิดข้อมูลสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จนเครื่องแยกไม่สามารถแยกความแตกต่างกับข้อมูลจริงได้

GAN ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างภาพสมจริง การถ่ายโอนสไตล์ และงานการเสริมข้อมูล

ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบแปรผัน

ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบแปรผัน (VAE) เรียนรู้การแสดงแทนที่กระชับของข้อมูลซึ่งเรียกว่า ปริภูมิแฝง ปริภูมิแฝง คือการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของข้อมูล คุณอาจคิดว่าเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงแทนข้อมูลตามคุณลักษณะทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากศึกษาใบหน้า ปริภูมิแฝงจะมีตัวเลขที่แสดงแทนรูปทรงตา รูปทรงจมูก โหนกแก้ม และหู

VAE ใช้นิวรัลเน็ตเวิร์กสองเครือข่าย ได้แก่ ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัส นิวรัลเน็ตเวิร์กของตัวเข้ารหัสจะจับคู่ข้อมูลอินพุตเป็นค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนสำหรับแต่ละมิติของปริภูมิแฝง โดยสร้างตัวอย่างแบบสุ่มจากการแจกแจงแบบเกาส์ (ปกติ) ตัวอย่างนี้คือจุดในปริภูมิแฝงและแสดงแทนรูปแบบที่บีบอัดและเรียบง่ายของข้อมูลอินพุต

นิวรัลเน็ตเวิร์กของตัวถอดรหัสจะนำจุดตัวอย่างนี้จากปริภูมิแฝงและสร้างใหม่เป็นข้อมูลที่คล้ายคลึงกับอินพุตต้นแบบ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ใช้เพื่อวัดว่าข้อมูลที่สร้างใหม่ตรงกับข้อมูลต้นฉบับมากน้อยเพียงใด

โมเดลที่ใช้ Transformer

โมเดล AI ช่วยสร้างที่ใช้ Transformer สร้างจากแนวคิดตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสของ VAE โมเดลที่ใช้ Transformer เพิ่มเลเยอร์เพิ่มเติมให้กับตัวเข้ารหัสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานที่ใช้ข้อความ เช่น ความเข้าใจ การแปล และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โมเดลที่ใช้ Transformer ใช้กลไกการสนใจตนเอง โดยชั่งน้ำหนักความสำคัญของส่วนต่างๆ ของลำดับอินพุตเมื่อประมวลผลแต่ละองค์ประกอบในลำดับ

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือโมเดล AI เหล่านี้ใช้การฝังบริบท การเข้ารหัสขององค์ประกอบลำดับไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับบริบทภายในลำดับอีกด้วย

โมเดลที่ใช้ Transformer ทำงานอย่างไร

หากต้องการทำความเข้าใจว่าโมเดลที่ใช้ Transformer ทำงานอย่างไร ให้นึกถึงประโยคเป็นลำดับของคำ

การสนใจตนเองช่วยให้โมเดลมุ่งเน้นไปที่คำที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ประมวลผลแต่ละคำ หากต้องการจับความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ระหว่างคำ โมเดลช่วยสร้างที่ใช้ Transformer จะใช้เลเยอร์ตัวเข้ารหัสหลายชั้นที่เรียกว่า หัวการสนใจ แต่ละหัวเรียนรู้ที่จะสนใจส่วนต่างๆ ของลำดับอินพุต ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของข้อมูลพร้อมกัน

แต่ละเลเยอร์ยังปรับแต่งการฝังบริบท เลเยอร์ทำให้การฝังข้อมูลมากขึ้นและจับทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างของไวยากรณ์ไปจนถึงการตีความของความหมายที่ซับซ้อน

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี AI ช่วยสร้างเป็นมาอย่างไร

โมเดลช่วยสร้างดั้งเดิมถูกใช้มานานหลายทศวรรษในด้านสถิติเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข นิวรัลเน็ตเวิร์กและดีปเลิร์นนิงเป็นจุดเริ่มต้นล่าสุดด้าน AI ช่วยสร้างสมัยใหม่ ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบแปรผันที่พัฒนาขึ้นในปี 2013 เป็นโมเดลช่วยสร้างเชิงลึกอันแรกที่สามารถสร้างภาพและการพูดที่สมจริง

VAE ขอเสนอความสามารถในการสร้างรูปแบบใหม่ของข้อมูลหลายประเภท ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของโมเดล AI ช่วยสร้างอื่นๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เครือข่ายปฏิปักษ์ช่วยสร้างและโมเดลการแพร่กระจาย นวัตกรรมเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อมูลที่คล้ายคลึงกับข้อมูลจริงให้มากที่สุด แม้ว่าจะเป็นข้อมูลเทียมก็ตาม

ในปี 2017 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมด้านการวิจัย AI ได้เกิดขึ้นด้วยการมาของ Transformers Transformers ผสานรวมสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสเข้ากับกลไกการสนใจได้อย่างราบรื่น โดยปรับปรุงกระบวนการฝึกโมเดลภาษาให้มีประสิทธิภาพและความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม โมเดลที่โดดเด่น เช่น GPT ซึ่งกลายเป็นโมเดลพื้นฐานที่สามารถฝึกเกี่ยวกับคลังข้อความดิบที่กว้างขวางและปรับแต่งโดยละเอียดสำหรับงานที่หลากหลาย

Transformers เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเพิ่มความสามารถในการช่วยสร้างให้กับงานตั้งแต่การแปลและการสรุปไปจนถึงการตอบคำถาม

โมเดล AI ช่วยสร้างจำนวนมากยังคงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนเกิดแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมล่าสุดต่างมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งโมเดลเพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ นักวิจัยยังต้องการสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และการพูดที่คล้ายกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับใช้ AI ช่วยสร้างคืออะไร

หากองค์กรของคุณต้องการใช้โซลูชัน AI ช่วยสร้าง ควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้เพื่อยกระดับความพยายามของคุณ

เริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันภายใน

เป็นการดีที่สุดที่จะเริ่มต้นปรับใช้ AI ช่วยสร้างด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันภายใน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและผลิตภาพของพนักงาน คุณจะได้รับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการทดสอบผลลัพธ์ พร้อมกับสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี คุณสามารถทดสอบโมเดลที่หลากหลายและยังปรับแต่งตามแหล่งขององค์ความรู้ภายในได้อีกด้วย

เมื่อใช้วิธีนี้ลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดเมื่อคุณใช้โมเดลสำหรับแอปพลิเคชันภายนอก

ยกระดับความโปร่งใส

สื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและเอาต์พุต AI ช่วยสร้างทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณรู้ว่าพวกเขากำลังโต้ตอบกับ AI ไม่ใช่มนุษย์ ตัวอย่างเช่น AI สามารถแนะนำตัวเองในฐานะ AI หรือผลการค้นหาที่ใช้ AI สามารถทำเครื่องหมายและไฮไลต์ได้

เมื่อใช้วิธีนี้ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเมื่อมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ลูกค้าอาจมีการโต้ตอบเชิงรุกมากขึ้นในการจัดการกับความไม่ถูกต้องหรืออคติซึ่งอาจซ่อนอยู่ในโมเดลพื้นฐาน เนื่องจากขีดจำกัดของข้อมูลเรียนรู้

ใช้ความปลอดภัย

ใช้กฎควบคุมระบบเพื่อให้แอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างของคุณปฏฺิเสธการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ตั้งใจ ให้ความร่วมมือกับทีมรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อพิจารณาทุกแง่มุมตั้งแต่เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องปิดบังข้อมูลและลบข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลได้ (PII) ก่อนที่คุณจะฝึกโมเดลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลภายใน

การทดสอบที่หลากหลาย

พัฒนากระบวนการทดสอบแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ และทดสอบสถานการณ์ทุกประเภทที่ระบบ AI ช่วยสร้างอาจเผชิญ ด้วยกลุ่มเครื่องทดสอบเบต้าที่แตกต่างกันซึ่งลองใช้แอปพลิเคชันในรูปแบบและผลลัพธ์เอกสารต่างๆ โมเดลนี้จะยังปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการทดสอบ และคุณจะได้รับการควบคุมผลลัพธ์และการตอบสนองที่คาดหวังได้มากขึ้น

แอปพลิเคชันทั่วไปของ AI ช่วยสร้างคืออะไร

ด้วย AI ช่วยสร้างคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับธุรกิจของคุณได้เร็วขึ้น และนำไปใช้กับชุดการใช้งานที่กว้างขึ้น คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างในทุกสายธุรกิจ รวมถึงวิศวกรรม การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน และการขาย การสร้างโค้ดเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับ AI ช่วยสร้าง และด้วย Amazon Q Developer ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เรากำลังเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านผลผลิตของนักพัฒนา

นอกจากการสร้างโค้ดแล้ว ยังมีการใช้งานอีกมากมายที่คุณสามารถนำ AI ช่วยสร้างมาทำงานเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในประสบการณ์ของลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประสิทธิภาพของธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านความสามารถต่างๆ เช่น แชทบอท ผู้ช่วยเสมือน ศูนย์ติดต่ออัจฉริยะ การปรับให้เป็นส่วนตัว และการกลั่นกรองเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ด้วยการค้นหาการสนทนาและการสรุปข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้าง เป็นต้น คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินธุรกิจด้วยการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ ผู้ช่วยบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบด้วยภาพ และการสร้างข้อมูลการฝึกอบรมแบบสังเคราะห์ สุดท้าย คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อเร่งการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ทุกประเภทตั้งแต่ศิลปะและดนตรีด้วยการสร้างข้อความ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และรูปภาพ

AWS จะช่วย AI ช่วยสร้างได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) ทำให้การสร้างและปรับขนาดแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างสำหรับข้อมูล กรณีการใช้งาน และลูกค้าของคุณง่ายขึ้น เมื่อใช้ AI ช่วยสร้างบน AWS คุณจะได้รับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร การเข้าถึง FM ชั้นนำในอุตสาหกรรม แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้าง และแนวทางที่คำนึกถึงข้อมูลเป็นหลัก

เลือกจากกลุ่มบริการ AI ช่วยสร้างที่รองรับองค์กรทุกประเภทในทุกขั้นตอนของการปรับใช้และการเติบโตของ AI ช่วยสร้าง

 • การสร้างรหัสเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ AI ช่วยสร้าง เมื่อใช้ Amazon Q Developer ตัวช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้างสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านผลิตภาพของนักพัฒนา
 • Amazon Bedrock เป็นอีกหนึ่งบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งมี FM ที่มีประสิทธิภาพสูงและความสามารถต่างๆ ให้เลือก คุณสามารถทดลองกับ FM ชั้นนำต่างๆ ปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวด้วยข้อมูลของคุณ และสร้างเอเจนต์ที่มีการจัดการซึ่งบริหารงานธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
 • คุณยังสามารถใช้ Amazon SageMaker JumpStart เพื่อค้นพบ สำรวจ และนำ FM แบบโอเพนซอร์สไปใช้จริง หรือแม้แต่สร้างแบบของคุณเอง SageMaker JumpStart มีโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่มีการจัดการเพื่อเร่งการสร้างโมเดลที่ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้ และปลอดภัย เพื่อสร้าง ฝึก และนำไปใช้จริง
 • AWS HealthScribe เป็นบริการที่มีคุณสมบัติตรงตาม HIPAA ซึ่งส่งเสริมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพในการสร้างแอปพลิเคชันด้านคลินิก ซึ่งสร้างบันทึกทางคลินิกโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์การสนทนาของผู้ป่วยกับแพทย์ AWS HealthScribe ผสมผสานการจดจำคำพูดและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยสร้างเพื่อลดภาระของเอกสารทางคลินิกโดยการถอดรหัสการสนทนาของผู้ป่วยกับแพทย์และสร้างบันทึกทางคลินิกที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • Amazon Q ใน QuickSight ช่วยให้นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสร้างและปรับแต่งภาพได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ความสามารถในการเขียนของ BI ช่วยสร้างใหม่ จะขยายการสืบค้นภาษาธรรมชาติของ QuickSight Q นอกเหนือจากการตอบคำถามที่มีโครงสร้างที่ดี (เช่น "ผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกที่ขายในแคลิฟอร์เนียคืออะไร") เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สร้างภาพที่ปรับแต่งได้จากส่วนของคำถามอย่างรวดเร็ว (เช่น "ผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรก") และระบุความตั้งใจของการสืบค้นโดยถามคำถามติดตาม ปรับแต่งภาพ และสำเร็จการคำนวณที่ซับซ้อน

เริ่มต้นใช้งาน AI ช่วยสร้างบน AWS โดยสร้างบัญชีได้แล้ววันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้นด้วยบริการ AI ช่วยสร้างของ AWS 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้