AI ช่วยสร้างคืออะไร

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้าง (AI ช่วยสร้าง) คือ AI ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างเนื้อหาและแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงการสนทนา เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ และเพลง เทคโนโลยี AI พยายามจะเลียนแบบสติปัญญาของมนุษย์เพื่อทำงานการประมวลผลในแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การจดจำภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการแปล AI ช่วยสร้าง คือปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวไปอีกระดับ คุณสามารถฝึกให้ AI ช่วยสร้างเรียนรู้ภาษามนุษย์ ภาษาโปรแกรม ศิลปะ เคมี ชีววิทยา หรือหัวข้อใดๆ ที่ซับซ้อน โดยนำข้อมูลที่ฝึกมาใช้ใหม่ในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น AI ช่วยสร้างสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและสร้างบทกวีจากคำที่ประมวลผลได้ องค์กรของคุณสามารถนำ AI ช่วยสร้างไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ เช่น แชทบอท การสร้างสื่อ และการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

เหตุใด AI ช่วยสร้างจึงสำคัญ

แอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้าง เช่น ChatGPT ได้ดึงดูดความสนใจและจินตนาการอย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยสร้างประสบการณ์และแอปพลิเคชันของลูกค้าส่วนใหญ่ใหม่ สร้างแอปพลิเคชันใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภาพระดับใหม่

Goldman Sachs กล่าวว่า AI ช่วยสร้างค์อาจผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั่วโลกเพิ่มถึง 7 เปอร์เซ็นต์ (หรือเกือบ 7 ล้านล้าน USD) ซึ่งยังคาดการณ์ว่าการเติบโตของผลิตภาพอาจสูงถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 10 ปี

ต่อไป เราจะมอบประโยชน์เพิ่มเติมของ AI ช่วยสร้าง

เร่งการวิจัย

อัลกอริทึม AI ช่วยสร้างสามารถสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีใหม่ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจึงค้นพบแนวโน้มและรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจไม่ชัดเจนนัก อัลกอริทึมเหล่านี้สามารถสรุปเนื้อหา สรุปเส้นทางโซลูชันต่างๆ ระดมความคิดและสร้างเอกสารโดยละเอียดจากบันทึกการวิจัย นี่คือเหตุผลที่ AI ช่วยสร้างยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น ระบบ AI ช่วยสร้างกำลังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เพื่อสร้างและปรับลำดับโปรตีนให้เหมาะสม และเร่งการค้นพบยาที่สำคัญ

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

AI ช่วยสร้างสามารถตอบสนองต่อการสนทนาของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริการลูกค้า และการปรับเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แชทบอท บอทเสียง และผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบสนองลูกค้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จในสายแรก ซึ่งเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยการแนะนำข้อเสนอที่คัดสรรไว้และการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล

ปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมะสม

เมื่อใช้ AI ช่วยสร้าง ธุรกิจของคุณสามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เหมะสมได้โดยใช้แอปพลิเคชันแมชชีนเลิร์นนิง (ML) และแอปพลิเคชัน AI ในทุกสายธุรกิจ คุณสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในทุกสายธุรกิจ ได้แก่ วิศวกรรม การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน และการขาย

ตัวอย่างเช่น นี่คือสิ่งที่ AI ช่วยสร้างสามารถทำได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ:

 • แยกและสรุปข้อมูลจากแหล่งที่มาใดๆ สำหรับฟังก์ชันการค้นหาความรู้
 • ประเมินและปรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การโฆษณา การเงิน และโลจิสติกส์
 • สร้างข้อมูลสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อมูลที่ระบุสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้ดูแลและกระบวนการ ML อื่นๆ

เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน

โมเดล AI ช่วยสร้างสามารถเพิ่มเวิร์กโฟลว์ของพนักงานและทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนในองค์กรของคุณ ซึ่งทำทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาไปจนถึงการสร้างด้วยวิธีที่คล้ายคลึงกับมนุษย์

AI ช่วยสร้างสามารถเพิ่มผลิตภาพสำหรับ Worker แต่ละประเภท:

 • สนับสนุนงานที่สร้างสรรค์โดยการสร้างต้นแบบหลายๆ แบบตามอินพุตและข้อจำกัดบางประการ นอกจากนี้ยังสามารถปรับการออกแบบที่มีอยู่ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของมนุษย์และข้อจำกัดที่ระบุ
 • สร้างคำแนะนำโค้ดซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับงานพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • สนับสนุนการจัดการโดยการสร้างรายงาน สรุป และการคาดการณ์
 • สร้างสคริปต์การขาย เนื้อหาอีเมล และบล็อกใหม่สำหรับทีมการตลาด

คุณสามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุน และยกระดับประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ

AI ช่วยสร้างทำงานอย่างไร

เช่นเดียวกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด AI ช่วยสร้างทำงานโดยใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งเป็นโมเดลที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งได้รับการฝึกเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมหาศาล

โมเดลพื้นฐาน

โมเดลพื้นฐาน (FM) เป็นโมเดล ML ที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับสเปกตรัมกว้างของข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่ไม่ระบุ โมเดลเหล่านี้สามารถทำงานทั่วไปได้หลากหลาย

FM เป็นผลมาจากความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีที่พัฒนามานานหลายทศวรรษ โดยทั่วไปแล้ว FM จะใช้รูปแบบที่มีการเรียนรู้และความสัมพันธ์เพื่อทำนายรายการถัดไปในลำดับ

ตัวอย่างเช่น ในการสร้างภาพ โมเดลจะวิเคราะห์รูปภาพและสร้างรูปภาพในเวอร์ชันที่คมชัดและชัดเจนยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน สำหรับข้อความ โมเดลจะคาดเดาคำถัดไปในสตริงข้อความโดยอิงตามคำก่อนหน้าและบริบทของคำเหล่านั้น จากนั้นเลือกคำถัดไปโดยใช้เทคนิคการแจกแจงความน่าจะเป็น

โมเดลภาษาขนาดใหญ่

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เป็นประเภทฟหนึ่งของ FM ตัวอย่างเช่น โมเดล Generative Pre-trained Transformer (GPT) ของ OpenAI คือ LLM LLM มุ่งเน้นไปที่งานเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะ เช่น การสรุป การสร้างข้อความ การจำแนก การสนทนาแบบปลายเปิด และการแยกข้อมูล

อ่านเกี่ยวกับ GPT »

ความพิเศษของ LLM คือความสามารถในการทำงานหลายอย่าง เหตุผลคือมีพารามิเตอร์มากมายซึ่งทำให้สามารถเรียนรู้แนวคิดขั้นสูง

LLM เช่น GPT-3 สามารถพิจารณาพารามิเตอร์หลายพันล้านรายการและมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาจากอินพุตเพียงเล็กน้อย ซึ่งผ่านการฝึกเกี่ยวกับข้อมูลระดับอินเทอร์เน็ตในฟอร์มต่างๆ และรูปแบบมากมาย LLM เรียนรู้ที่จะใช้ความรู้ที่มีในบริบทที่หลากหลาย

AI ช่วยสร้างจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างไร

ในขณะที่ AI ช่วยสร้างอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป แต่อุตสาหกรรมบางส่วนก็พร้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้อย่างรวดเร็ว

บริการทางการเงิน

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI ช่วยสร้างเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ลดต้นทุน:

 • สถาบันการเงินสามารถใช้แชทบอทเพื่อสร้างคำแนะนำผลิตภัณฑ์และตอบสนองต่อการสอบถามของลูกค้า ซึ่งช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยรวม
 • สถาบันสินเชื่อสามารถติดตามการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ FM สำหรับตลาดที่ยังตอบสนองทางการเงินได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา
 • ธนาคารสามารถตรวจจับการฉ้อโกงในค่าสินไหมทดแทน บัตรเครดิต และสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว
 • บริษัทด้านการลงทุนสามารถใช้ความสามารถของ AI ช่วยสร้าง เพื่อให้คำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลที่ปลอดภัยกับลูกค้าของตนด้วยต้นทุนที่ต่ำ

การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

หนึ่งในกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้มากที่สุดของ AI ช่วยสร้าง คือการเร่งการค้นพบและวิจัยยา AI ช่วยสร้างใช้โมเดลเพื่อสร้างลำดับโปรตีนใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการออกแบบแอนติบอดี เอนไซม์ วัคซีน และยีนบำบัด

บริษัทสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพสามารถใช้โมเดลช่วยสร้างเพื่อออกแบบลำดับยีนสังเคราะห์สำหรับการใช้งานด้านชีววิทยาสังเคราะห์และวิศวกรรมเมตาบอลิซึม ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถสร้างเส้นทางชีวสังเคราะห์ใหม่ หรือปรับการแสดงออกของยีนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการผลิตทางชีวภาพ

สุดท้ายแล้ว AI ช่วยสร้างสามารถใช้เพื่อสร้างข้อมูลผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพสังเคราะห์ ซึ่งมีประโยชน์ในการฝึกโมเดล AI ในการจำลองการทดลองทางคลินิกหรือศึกษาโรคหายากโดยไม่ต้องเข้าถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกจริง

ยานยนต์และการผลิต

บริษัทยานยนต์สามารถใช้ AI ช่วยสร้างสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่วิศวกรรมไปจนถึงประสบการณ์ในการขับขี่และการบริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถปรับการออกแบบชิ้นส่วนเชิงกลให้เหมาะสมเพื่อลดแรงต้านในการออกแบบยานพาหนะ หรือปรับใช้การออกแบบผู้ช่วยส่วนบุคคล

บริษัทรถยนต์กำลังใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อมอบการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น โดยมอบการตอบสนองที่รวดเร็วสำหรับคำถามทั่วไปของลูกค้า โดยสามารถสร้างการออกแบบวัสดุ ชิป และชิ้นส่วนใหม่ได้ด้วย AI ช่วยสร้างเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและลดต้นทุน

AI ช่วยสร้างยังสามารถใช้สำหรับการสร้างข้อมูลสังเคราะห์เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่มักไม่รวมอยู่ในชุดข้อมูลการทดสอบ (เช่น ข้อบกพร่องหรือกรณี Edge)

สื่อและความบันเทิง

ตั้งแต่แอนิเมชันและสคริปต์ไปจนถึงภาพยนตร์เต็มเรื่อง โมเดล AI ช่วยสร้างสามารถผลิตเนื้อหาแปลกใหม่ด้วยต้นทุนและเวลาเพียงเศษเสี้ยวของการผลิตแบบดั้งเดิม

นี่คือวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างในอุตสาหกรรม:

 • ศิลปินสามารถเติมเต็มและปรับปรุงอัลบั้มของพวกเขาด้วยเพลงที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด
 • องค์กรสื่อสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ชมโดยนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อเพิ่มรายได้
 • บริษัทเกมสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อสร้างเกมใหม่และอนุญาตให้ผู้เล่นสร้างอวาตาร์ได้

โทรคมนาคม

กรณีการใช้งานในช่วงแรกของ AI ช่วยสร้างในด้านโทรคมนาคมมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้าถูกกำหนดโดยการโต้ตอบสะสมของผู้สมัครรับข้อมูลในทุกจุดสัมผัสของการเดินทางของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น องค์กรโทรคมนาคมสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าด้วยเจ้าหน้าที่การสนทนาเสมือนมนุษย์แบบสด นอกจากนี้ยังสามารถปรับประสิทธิภาพเครือข่ายให้เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ด้วยผู้ช่วยฝ่ายขายแบบตัวต่อตัวส่วนบุคคล

พลังงาน

AI ช่วยสร้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลดิบที่ซับซ้อน การจดจำรูปแบบ การคาดการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรด้านพลังงานสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่อระบุรูปแบบการใช้งาน เมื่อใช้ข้อมูลนี้ องค์กรสามารถพัฒนาข้อเสนอผลิตภัณฑ์เป้าหมาย โปรแกรมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือความคิดริเริ่มการตอบสนองด้านโหลด

AI ช่วยสร้างสามารถช่วยในการจัดการกริด เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน และปรับการผลิตพลังงานให้เหมาะสมผ่านการจำลองอ่างเก็บน้ำ

โมเดล AI ช่วยสร้างทำงานอย่างไร

โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงแบบดั้งเดิมนั้นมีการแยกความแตกต่างหรือมุ่งเน้นไปที่การจำแนกจุดข้อมูล โดยพยายามกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่รู้และไม่รู้ ตัวอย่างเช่น เมื่อดูภาพจะมีข้อมูลที่รู้จัก เช่น การจัดเรียงพิกเซล เส้น สี และรูปร่าง จากนั้นจับคู่ข้อมูลที่รู้จักเป็นคำและปัจจัยที่ไม่รู้จัก ในทางคณิตศาสตร์ โมเดลทำงานโดยระบุสมการที่สามารถจับคู่ปัจจัยที่ไม่รู้จักและรู้จักเชิงตัวเลข เช่น ตัวแปร x และ y

โมเดลช่วยสร้างที่ก้าวไปอีกระดับ แทนที่จะคาดการณ์ข้อมูลที่ระบุตามบางคุณสมบัติ แต่กลับพยายามคาดการณ์คุณสมบัติตามบางข้อมูลที่ระบุ ในทางคณิตศาสตร์ การสร้างโมเดลช่วยสร้างจะคำนวณความน่าจะเป็นของ x และ y ที่สัมพันธ์กัน โดยเรียนรู้การแจกแจงของคุณสมบัติข้อมูลที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น โมเดลช่วยสร้างจะวิเคราะห์ภาพสัตว์เพื่อบันทึกตัวแปร เช่น รูปทรงหู รูปทรงตา ลักษณะหาง และลวดลายผิวต่างๆ โมเดลจะเรียนรู้คุณสมบัติและความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าสัตว์ต่างๆ โดยทั่วไปมีลักษณะอย่างไร จากนั้นโมเดลจะสร้างภาพสัตว์ใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในชุดเรียนรู้

ต่อไป เราจะระบุหมวดหมู่กว้างๆ ให้กับโมเดล AI ช่วยสร้าง

โมเดลการแพร่กระจาย

โมเดลการแพร่กระจายสร้างข้อมูลใหม่โดยควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่มซ้ำๆ ไปยังตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้น โดยเริ่มต้นด้วยข้อมูลต้นแบบและเพิ่มการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน (สัญญาณรบกวน) ทำให้คล้ายกับต้นแบบน้อยลง สัญญาณรบกวนนี้ถูกควบคุมอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นยังคงสอดคล้องกันและสมจริง

หลังจากเพิ่มสัญญาณรบกวนลงในการทำซ้ำหลายครั้ง โมเดลการแพร่กระจายจะย้อนกลับกระบวนการ การกำจัดสัญญาณรบกวนย้อนกลับจะค่อยๆ ขจัดสัญญาณรบกวนเพื่อสร้างตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่คล้ายคลึงกับต้นฉบับ

เครือข่ายปฏิปักษ์ช่วยสร้าง

เครือข่ายปฏิปักษ์ช่วยสร้าง (GAN) เป็นโมเดล AI ช่วยสร้างอีกประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นบนแนวคิดของโมเดลการแพร่กระจาย

GAN ทำงานโดยการฝึกนิวรัลเน็ตเวิร์กสองเครือข่ายในลักษณะการแข่งขัน เครือข่ายแรกเรียกว่า เครื่องกำเนิดข้อมูล สร้างตัวอย่างข้อมูลจำลองโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม เครือข่ายที่สองเรียกว่า เครื่องแยกข้อมูล ทำการแยกระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลจำลองที่สร้างโดยเครื่องกำเนิดข้อมูล 

ในระหว่างการฝึก เครื่องกำเนิดข้อมูลจะปรับปรุงความสามารถในการสร้างข้อมูลที่สมจริงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องแยกข้อมูลจะปรับปรุงการแยกข้อมูลจริงออกจากข้อมูลจำลอง กระบวนการปฏิปักษ์นี้จะทำงานต่อไปจนกระทั่งเครื่องกำเนิดข้อมูลสร้างข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จนเครื่องแยกไม่สามารถแยกความแตกต่างกับข้อมูลจริงได้

GAN ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างภาพสมจริง การถ่ายโอนสไตล์ และงานการเสริมข้อมูล

ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบแปรผัน

ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบแปรผัน (VAE) เรียนรู้การแสดงแทนที่กระชับของข้อมูลซึ่งเรียกว่า ปริภูมิแฝง ปริภูมิแฝง คือการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของข้อมูล คุณอาจคิดว่าเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงแทนข้อมูลตามคุณลักษณะทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากศึกษาใบหน้า ปริภูมิแฝงจะมีตัวเลขที่แสดงแทนรูปทรงตา รูปทรงจมูก โหนกแก้ม และหู

VAE ใช้นิวรัลเน็ตเวิร์กสองเครือข่าย ได้แก่ ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัส นิวรัลเน็ตเวิร์กของตัวเข้ารหัสจะจับคู่ข้อมูลอินพุตเป็นค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนสำหรับแต่ละมิติของปริภูมิแฝง โดยสร้างตัวอย่างแบบสุ่มจากการแจกแจงแบบเกาส์ (ปกติ) ตัวอย่างนี้คือจุดในปริภูมิแฝงและแสดงแทนรูปแบบที่บีบอัดและเรียบง่ายของข้อมูลอินพุต

นิวรัลเน็ตเวิร์กของตัวถอดรหัสจะนำจุดตัวอย่างนี้จากปริภูมิแฝงและสร้างใหม่เป็นข้อมูลที่คล้ายคลึงกับอินพุตต้นแบบ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ใช้เพื่อวัดว่าข้อมูลที่สร้างใหม่ตรงกับข้อมูลต้นฉบับมากน้อยเพียงใด

โมเดลที่ใช้ Transformer

โมเดล AI ช่วยสร้างที่ใช้ Transformer สร้างจากแนวคิดตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสของ VAE โมเดลที่ใช้ Transformer เพิ่มเลเยอร์เพิ่มเติมให้กับตัวเข้ารหัสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานที่ใช้ข้อความ เช่น ความเข้าใจ การแปล และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โมเดลที่ใช้ Transformer ใช้กลไกการสนใจตนเอง โดยชั่งน้ำหนักความสำคัญของส่วนต่างๆ ของลำดับอินพุตเมื่อประมวลผลแต่ละองค์ประกอบในลำดับ

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือโมเดล AI เหล่านี้ใช้การฝังบริบท การเข้ารหัสขององค์ประกอบลำดับไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับบริบทภายในลำดับอีกด้วย

โมเดลที่ใช้ Transformer ทำงานอย่างไร

หากต้องการทำความเข้าใจว่าโมเดลที่ใช้ Transformer ทำงานอย่างไร ให้นึกถึงประโยคเป็นลำดับของคำ

การสนใจตนเองช่วยให้โมเดลมุ่งเน้นไปที่คำที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ประมวลผลแต่ละคำ หากต้องการจับความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ระหว่างคำ โมเดลช่วยสร้างที่ใช้ Transformer จะใช้เลเยอร์ตัวเข้ารหัสหลายชั้นที่เรียกว่า หัวการสนใจ แต่ละหัวเรียนรู้ที่จะสนใจส่วนต่างๆ ของลำดับอินพุต ซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของข้อมูลพร้อมกัน

แต่ละเลเยอร์ยังปรับแต่งการฝังบริบท เลเยอร์ทำให้การฝังข้อมูลมากขึ้นและจับทุกอย่างตั้งแต่โครงสร้างของไวยากรณ์ไปจนถึงการตีความของความหมายที่ซับซ้อน

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี AI ช่วยสร้างเป็นมาอย่างไร

โมเดลช่วยสร้างดั้งเดิมถูกใช้มานานหลายทศวรรษในด้านสถิติเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข นิวรัลเน็ตเวิร์กและดีปเลิร์นนิงเป็นจุดเริ่มต้นล่าสุดด้าน AI ช่วยสร้างสมัยใหม่ ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบแปรผันที่พัฒนาขึ้นในปี 2013 เป็นโมเดลช่วยสร้างเชิงลึกอันแรกที่สามารถสร้างภาพและการพูดที่สมจริง

VAE ขอเสนอความสามารถในการสร้างรูปแบบใหม่ของข้อมูลหลายประเภท ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของโมเดล AI ช่วยสร้างอื่นๆ อย่างรวดเร็ว เช่น เครือข่ายปฏิปักษ์ช่วยสร้างและโมเดลการแพร่กระจาย นวัตกรรมเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อมูลที่คล้ายคลึงกับข้อมูลจริงให้มากที่สุด แม้ว่าจะเป็นข้อมูลเทียมก็ตาม

ในปี 2017 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมด้านการวิจัย AI ได้เกิดขึ้นด้วยการมาของ Transformers Transformers ผสานรวมสถาปัตยกรรมตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสเข้ากับกลไกการสนใจได้อย่างราบรื่น โดยปรับปรุงกระบวนการฝึกโมเดลภาษาให้มีประสิทธิภาพและความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยม โมเดลที่โดดเด่น เช่น GPT ซึ่งกลายเป็นโมเดลพื้นฐานที่สามารถฝึกเกี่ยวกับคลังข้อความดิบที่กว้างขวางและปรับแต่งโดยละเอียดสำหรับงานที่หลากหลาย

Transformers เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเพิ่มความสามารถในการช่วยสร้างให้กับงานตั้งแต่การแปลและการสรุปไปจนถึงการตอบคำถาม

โมเดล AI ช่วยสร้างจำนวนมากยังคงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จนเกิดแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมล่าสุดต่างมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งโมเดลเพื่อให้ทำงานร่วมกับข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ นักวิจัยยังต้องการสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และการพูดที่คล้ายกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับใช้ AI ช่วยสร้างคืออะไร

หากองค์กรของคุณต้องการใช้โซลูชัน AI ช่วยสร้าง ควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้เพื่อยกระดับความพยายามของคุณ

เริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันภายใน

เป็นการดีที่สุดที่จะเริ่มต้นปรับใช้ AI ช่วยสร้างด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันภายใน โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและผลิตภาพของพนักงาน คุณจะได้รับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการทดสอบผลลัพธ์ พร้อมกับสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี คุณสามารถทดสอบโมเดลที่หลากหลายและยังปรับแต่งตามแหล่งขององค์ความรู้ภายในได้อีกด้วย

เมื่อใช้วิธีนี้ลูกค้าของคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดเมื่อคุณใช้โมเดลสำหรับแอปพลิเคชันภายนอก

ยกระดับความโปร่งใส

สื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและเอาต์พุต AI ช่วยสร้างทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณรู้ว่าพวกเขากำลังโต้ตอบกับ AI ไม่ใช่มนุษย์ ตัวอย่างเช่น AI สามารถแนะนำตัวเองในฐานะ AI หรือผลการค้นหาที่ใช้ AI สามารถทำเครื่องหมายและไฮไลต์ได้

เมื่อใช้วิธีนี้ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเมื่อมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ลูกค้าอาจมีการโต้ตอบเชิงรุกมากขึ้นในการจัดการกับความไม่ถูกต้องหรืออคติซึ่งอาจซ่อนอยู่ในโมเดลพื้นฐาน เนื่องจากขีดจำกัดของข้อมูลเรียนรู้

ใช้ความปลอดภัย

ใช้กฎควบคุมระบบเพื่อให้แอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างของคุณปฏฺิเสธการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ตั้งใจ ให้ความร่วมมือกับทีมรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อพิจารณาทุกแง่มุมตั้งแต่เริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องปิดบังข้อมูลและลบข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลได้ (PII) ก่อนที่คุณจะฝึกโมเดลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลภายใน

การทดสอบที่หลากหลาย

พัฒนากระบวนการทดสอบแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ และทดสอบสถานการณ์ทุกประเภทที่ระบบ AI ช่วยสร้างอาจเผชิญ ด้วยกลุ่มเครื่องทดสอบเบต้าที่แตกต่างกันซึ่งลองใช้แอปพลิเคชันในรูปแบบและผลลัพธ์เอกสารต่างๆ โมเดลนี้จะยังปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการทดสอบ และคุณจะได้รับการควบคุมผลลัพธ์และการตอบสนองที่คาดหวังได้มากขึ้น

แอปพลิเคชันทั่วไปของ AI ช่วยสร้างคืออะไร

ด้วย AI ช่วยสร้างคุณสามารถใช้ประโยชน์จากแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับธุรกิจของคุณได้เร็วขึ้น และนำไปใช้กับชุดการใช้งานที่กว้างขึ้น คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างในทุกสายธุรกิจ รวมถึงวิศวกรรม การตลาด การบริการลูกค้า การเงิน และการขาย การสร้างโค้ดเป็นหนึ่งในการใช้งานที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับ AI ช่วยสร้างและด้วย Amazon CodeWhisperer ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนโค้ด AI เราจึงเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา ในระหว่างการดูตัวอย่าง Amazon เผชิญกับความท้าทายด้านประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมที่ใช้ Amazon CodeWhisperer มีโอกาส 27% ที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง และทำได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ CodeWhisperer โดยเฉลี่ย 57%

นอกจากการสร้างโค้ดแล้ว ยังมีการใช้งานอีกมากมายที่คุณสามารถนำ AI ช่วยสร้างมาทำงานเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในประสบการณ์ของลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประสิทธิภาพของธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านความสามารถต่างๆ เช่น แชทบอท ผู้ช่วยเสมือน ศูนย์ติดต่ออัจฉริยะ การปรับให้เป็นส่วนตัว และการกลั่นกรองเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ด้วยการค้นหาการสนทนาและการสรุปข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้าง เป็นต้น คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินธุรกิจด้วยการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ ผู้ช่วยบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบด้วยภาพ และการสร้างข้อมูลการฝึกอบรมแบบสังเคราะห์ สุดท้าย คุณสามารถใช้ AI ช่วยสร้างเพื่อเร่งการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ทุกประเภทตั้งแต่ศิลปะและดนตรีด้วยการสร้างข้อความ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และรูปภาพ

AWS จะช่วย AI ช่วยสร้างได้อย่างไร

Amazon Web Services (AWS) ทำให้การสร้างและปรับขนาดแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างสำหรับข้อมูล กรณีการใช้งาน และลูกค้าของคุณง่ายขึ้น ด้วย AI ช่วยสร้างบน AWS คุณจะได้รับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร การเข้าถึง FM ชั้นนำในอุตสาหกรรม แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยสร้าง และแนวทางที่คำนึกถึงข้อมูลเป็นหลัก

เลือกจากกลุ่มเทคโนโลยี AI ช่วยสร้างที่รองรับองค์กรทุกประเภทในทุกขั้นตอนของการปรับใช้และการเติบโตของ AI ช่วยสร้าง

 • การสร้างรหัสเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ AI ช่วยสร้าง เมื่อใช้ Amazon CodeWhisperer ที่มาพร้อมกับการเข้ารหัส AI คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในด้านผลิตภาพของนักพัฒนา ในระหว่างการแสดงตัวอย่าง Amazon ได้เผชิญกับความท้าทายด้านผลิตภาพ ผู้เข้าร่วมที่ใช้ CodeWhisperer มีโอกาสที่จะทำงานสำเร็จมากถึง 27 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้ทำงานเสร็จเร็วกว่าผู้ที่ไม่ใช้ CodeWhisperer ถึง 57 เปอร์เซ็นต์
 • Amazon Bedrock เป็นอีกหนึ่งบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งมี FM ที่มีประสิทธิภาพสูงและความสามารถต่างๆ ให้เลือก คุณสามารถทดลองกับ FM ชั้นนำต่างๆ ปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวด้วยข้อมูลของคุณ และสร้างเอเจนต์ที่มีการจัดการซึ่งบริหารงานธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
 • คุณยังสามารถใช้ Amazon SageMaker JumpStart เพื่อค้นพบ สำรวจ และนำ FM แบบโอเพนซอร์สไปใช้จริง หรือแม้แต่สร้างแบบของคุณเอง SageMaker JumpStart มีโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือที่มีการจัดการเพื่อเร่งการสร้างโมเดลที่ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้ และปลอดภัย เพื่อสร้าง ฝึก และนำไปใช้จริง
 • AWS HealthScribe เป็นบริการที่มีคุณสมบัติตรงตาม HIPAA ซึ่งส่งเสริมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพในการสร้างแอปพลิเคชันด้านคลินิก ซึ่งสร้างบันทึกทางคลินิกโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์การสนทนาของผู้ป่วยกับแพทย์ AWS HealthScribe ผสมผสานการจดจำคำพูดและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยสร้างเพื่อลดภาระของเอกสารทางคลินิกโดยการถอดรหัสการสนทนาของผู้ป่วยกับแพทย์และสร้างบันทึกทางคลินิกที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • Amazon Q ใน QuickSight ช่วยให้นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถสร้างและปรับแต่งภาพได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ความสามารถในการเขียนของ BI ช่วยสร้างใหม่ จะขยายการสืบค้นภาษาธรรมชาติของ QuickSight Q นอกเหนือจากการตอบคำถามที่มีโครงสร้างที่ดี (เช่น "ผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกที่ขายในแคลิฟอร์เนียคืออะไร") เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์สร้างภาพที่ปรับแต่งได้จากส่วนของคำถามอย่างรวดเร็ว (เช่น "ผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรก") และระบุความตั้งใจของการสืบค้นโดยถามคำถามติดตาม ปรับแต่งภาพ และสำเร็จการคำนวณที่ซับซ้อน

เริ่มต้นใช้งาน AI ช่วยสร้างบน AWS โดยสร้างบัญชีได้แล้ววันนี้

ขั้นตอนถัดไปบน AWS

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างในคอนโซลการจัดการของ AWS

ลงชื่อเข้าใช้