แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมสำหรับการวิเคราะห์และ Big Data

เรียกดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ คลังข้อมูล และสถาปัตยกรรม Data Lake

เรียนรู้วิธีประเมินเวิร์กโหลดแอปพลิเคชันการวิเคราะห์และสถาปัตยกรรม Big Data โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบุด้านที่ควรปรับปรุงด้วยมุมมองการวิเคราะห์ - AWS Well-Architected Framework

เนื้อหาเด่น

Data Lake

คำแนะนำที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Data Lake รวมแหล่งข้อมูล ขจัดไซโล และปรับปรุงขนาดและความคล่องตัว

การวิเคราะห์ข้อมูล

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวมบริการของ AWS ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อติดตั้งใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์และส่งเสริมข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ

การจัดการข้อมูล

วิธีสร้างสถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการนำเข้า การจัดเก็บ และการจัดระเบียบข้อมูล รวมถึงดูแลรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยตลอดวงจรการใช้งาน
กรองตาม:
ล้างตัวกรองทั้งหมด

หน้านี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ
เราดีใจที่หน้านี้มีประโยชน์ต่อคุณ คุณต้องการแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปหรือไม่
Close
ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ
เราต้องขออภัยที่หน้านี้ไม่มีประโยชน์ต่อคุณ คุณต้องการแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปหรือไม่
Close
วันที่ (คำอธิบาย)
  • วันที่ (คำอธิบาย)
1

ไม่พบผลลัพธ์ 
โปรดเลือกเกณฑ์อื่น ตรวจสอบการสะกดคำ หรือลองใช้คำสำคัญอื่น

บล็อกโพสต์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ Big Data

เพิ่มเติม…
ไม่พบบล็อกโพสต์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือก