AWS Well-Architected

เรียนรู้ ประเมิน และสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางสถาปัตยกรรม

AWS Well-Architected ช่วยให้สถาปนิกระบบคลาวด์สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลสำหรับแอปพลิเคชันและปริมาณงานของพวกเขา AWS Well-Architected มอบวิธีการที่สม่ำเสมอสำหรับลูกค้าและคู่ค้าในการประเมินสถาปัตยกรรมและใช้การออกแบบที่สามารถปรับขนาดได้เมื่อเวลาผ่านไป โดยอิงตามหลักการทั้งห้า ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ ประสิทธิภาพการทำงาน และการกำหนดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

AWS Well-Architected Framework เริ่มต้นจากเอกสารรายงานเพียงฉบับเดียว แต่ได้ขยายออกไปครอบคลุมถึงเลนส์ที่เฉพาะเจาะจงกับโดเมน แล็บฝึกปฏิบัติจริง และ AWS Well-Architected Tool AWS WA Tool เปิดให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน AWS Management Console ซึ่งจะมอบกลไกสำหรับการประเมินปริมาณงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ ระบุปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง และบันทึกการปรับปรุงของคุณ  

AWS มีระบบนิเวศที่ประกอบด้วยสมาชิกของโปรแกรมคู่ค้า Well-Architected หลายร้อยคน สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในพื้นที่ของคุณเพื่อช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบแอปพลิเคชันของคุณ

เร็วๆ นี้ AWS Well-Architected Management และ Governance Lens จะเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าระดับองค์กรให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และควบคุมค่าใช้จ่าย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างต่อเนื่อง AWS ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับการแสดงผลและการดำเนินการในระดับที่เหมาะสมทั้งในทรัพยากร ข้อมูล และแอปพลิเคชันต่างๆ ในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์แบบไดนามิก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Well-Architected Management และ Governance Lens ที่กำลังจะมาถึง

Reliance Steel and Aluminum ใช้ AWS Well-Architected Framework เพื่อสร้างชิ้นงานที่ดียิ่งขึ้นในระบบคลาวด์ (4:02)

AWS Well-Architected และหลักการทั้งห้า

ภาพรวมของเฟรมเวิร์ก

AWS Well-Architected Framework อธิบายแนวคิดสำคัญ หลักการออกแบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางสถาปัตยกรรมสำหรับการออกแบบและการรันปริมาณงานในระบบคลาวด์ คุณจะได้เรียนรู้ว่าสถาปัตยกรรมของคุณสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของระบบคลาวด์มากน้อยเพียงใด และจะได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงจากการตอบคำถามพื้นฐานหนึ่งชุด

HTML | PDF | Kindle | Lab

gt-well-architected

หลักการด้านความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน

หลักการด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นไปที่ระบบการเรียกใช้และการตรวจสอบเพื่อส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการกำหนดมาตรฐานเพื่อสามารถจัดการงานในแต่ละวัน

HTML | PDF | Kindle | Lab

หลักการด้านความปลอดภัย

หลักการด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองข้อมูลและระบบ หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การรักษาความลับและความสมบูรณ์ของข้อมูล การระบุและการจัดการว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยการจัดการสิทธิ์ การป้องกันระบบ และการสร้างการควบคุมเพื่อตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

HTML | PDF | Kindle | Lab

หลักการด้านความน่าเชื่อถือ

หลักการด้านความน่าเชื่อถือจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้แน่ใจว่าปริมาณงานจะสามารถทำหน้าที่ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอในเวลาที่ต้องการ ปริมาณงานที่มีความยืดหยุ่นจะสามารถฟื้นฟูจากความล้มเหลวได้ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและของลูกค้า หัวข้อหลักประกอบไปด้วยการออกแบบระบบแบบกระจาย การวางแผนการกู้คืนข้อมูล และวิธีจัดการกับความเปลี่ยนแปลง

HTML | PDF | Kindle | Lab

หลักการด้านประสิทธิภาพการทำงาน

หลักการด้านประสิทธิภาพการทำงานจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรด้านไอทีและการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การเลือกประเภทและขนาดของทรัพยากรที่เหมาะสมตามความต้องการของปริมาณงาน การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อรักษาประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องมีการยกระดับความต้องการทางธุรกิจ

HTML | PDF | Kindle | Lab

หลักการด้านการกำหนดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการด้านการกำหนดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจะมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ การทำความเข้าใจและการควบคุมแหล่งการใช้จ่ายเงิน การเลือกปริมาณประเภททรัพยากรที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุด การวิเคราะห์การใช้จ่ายเมื่อเวลาผ่านไป และการปรับขนาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจโดยไม่ต้องจ่ายเงินเกินความจำเป็น

HTML | PDF | Kindle | Lab

เลนส์ AWS Well-Architected

เลนส์ได้เพิ่มคำแนะนำที่ AWS Well-Architected นำเสนอต่อกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง เช่น แมชชีนเลิร์นนิ่ง, การวิเคราะห์, ไร้เซิร์ฟเวอร์, การประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC), IoT (อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง) และบริการทางการเงิน ในการประเมินปริมาณงานอย่างครบถ้วน ให้ใช้เลนส์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ AWS Well-Architected Framework และหลักการทั้งห้า

วันที่ (ใหม่สุด–เก่าสุด)
  • วันที่ (ใหม่สุด–เก่าสุด)
1

ข้อมูลอ้างอิง AWS Well-Architected

โลโก้ CyberAgent

CyberAgent, Inc.

“การนำ AWS Well Architected Framework มาใช้นั้นทำให้ CyberAgent, Inc. สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ AWS และมองเห็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เราสามารถนำความรู้ที่ได้สั่งสมมาจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Well-Architected มาใช้เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับสถาปัตยกรรม และแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ”

- Shota Tsuge วิศวกรอาวุโสด้านความเชื่อถือขององค์กรของ CyberAgent, Inc.

โลโก้ nClouds

nClouds

“โปรแกรมคู่ค้า AWS Well-Architected ได้มอบพลังให้กับเราในการเป็นฮีโร่ให้กับลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ในการตรวจสอบของ Well-Architected 100% เราระบุและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 18-50% ปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอันน่ากลัว สร้างระบบที่สามารถปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดล้วนสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเฟรมเวิร์กดังกล่าว สิ่งเหล่านี้คือตัวขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การตรวจสอบปริมาณงานยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวในการปรับปรุงบริการให้ทันสมัยและแนะนำบริการใหม่ๆ ของ AWS ให้กับลูกค้าของเรา ลูกค้าของเราเพิ่มบริการใหม่ๆ ที่เราได้ปรับปรุงแก้ไขเกือบ 100%

- JT Giri, CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง nClouds

คู่ค้า AWS Well-Architected

สมาชิกโปรแกรมคู่ค้า AWS Well-Architected มีการฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับ Well-Architected Framework และสามารถช่วยให้คุณใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ประเมินสถานะของปริมาณงาน และทำการปรับปรุงในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ

ลูกค้าที่ว่าจ้างคู่ค้าเหล่านี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันของตน และกำจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตลอดจนปัญหาด้านความเสี่ยงสูงอื่นๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า Well-Architected และสอบถามเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริการของ AWS

เส้นทางการเรียนรู้สำหรับเป็นสถาปนิก

หากคุณคือผู้ใช้งาน AWS Cloud ใหม่ ใช้เส้นทางนี้เพื่อเรียนรู้วิธีออกแบบแอปพลิเคชันและระบบบน AWS สร้างทักษะด้านเทคนิคในขณะที่คุณกำลังก้าวสู่เส้นทางเพื่อรับ AWS Certification

เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS WA Tool

AWS Well-Architected Tool เปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน AWS Management Console ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะของปริมาณงานของคุณ เปรียบเทียบปริมาณงานกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสถาปัตยกรรมของ AWS ล่าสุด และเสนอข้อแนะนำในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเหล่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงทะเบียนเพื่อฝึกอบรม
ลงทะเบียนเพื่อฝึกอบรม

เข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเองของเราที่ให้หลักการออกแบบที่ตรงตามหลักการอย่างเฉพาะเจาะจง และตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Well-Architected

ลงทะเบียนเลย 
ร่วมเป็นคู่ค้า
ร่วมเป็นคู่ค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะต้องมีในการร่วมเป็นคู่ค้า AWS Well-Architected และวิธีดำเนินการว่าจ้างให้ประสบความสำเร็จ

ลงชื่อสมัครใช้งาน