ปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ลดความเสี่ยง และสร้างแอปพลิเคชันที่ทนทาน

คุณเป็นพาร์ทเนอร์ AWS หรือไม่ เข้าสู่ระบบ AWS Partner Central »

โปรแกรมพาร์ทเนอร์ AWS Well-Architected ช่วยให้องค์กรสร้างพฤติกรรมการใช้สถาปัตยกรรมที่ดี ลดความเสี่ยง และตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบ แอปพลิเคชัน และปริมาณงาน พาร์ทเนอร์ AWS Well-Architected ได้รับความเชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชันคุณภาพสูง การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้ การตรวจสอบสถานะของปริมาณงาน และการดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะกับธุรกิจและความต้องการของลูกค้า

เพิ่งเริ่มใช้ AWS Well-Architected ใช่หรือไม่ เรียนรู้วิธีที่ AWS Well-Architected Framework ช่วยให้สถาปนิกระบบคลาวด์สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลสำหรับแอปพลิเคชันและปริมาณงานของตน

สำรวจเรื่องราวความสำเร็จและวิธีเริ่มต้นใช้งานด้านล่าง

สร้างแอปพลิเคชันที่ทนทานด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Well-Architected (1:19)

เสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า

ใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบของ AWS Well-Architected Framework เพื่อระบุและขจัดปัญหาที่มีความเสี่ยงสูงออกจากปริมาณงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่ๆ

นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ไปใช้

ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และมอบแผนการปรับปรุงตามข้อเท็จจริงให้กับลูกค้าเพื่อติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของปริมาณงาน

เพิ่มการแสดงผลให้กับคุณ

ใช้ประโยชน์จากป้ายกำกับคู่ค้า AWS ในสื่อการตลาดที่มีการระบุชื่อ Well-Architected เพื่อแสดงให้ลูกค้า, ทีมงาน AWS และคู่ค้าเห็นถึงความสามารถของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีการบรรเทาความเสี่ยงในปริมาณงาน

เรื่องราวความสำเร็จของพาร์ทเนอร์โปรแกรม AWS Well-Architected

ไม่พบรายการ 

1

เริ่มต้นใช้งาน

คำนิยมจากคู่ค้า