สถาปนิก

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ AWS พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ สร้างอนาคตของคุณใน AWS Cloud

เส้นทางเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสถาปนิกโซลูชัน วิศวกรออกแบบโซลูชัน และทุกคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีออกแบบแอปพลิเคชันและระบบบน AWS สร้างทักษะทางเทคนิคและพัฒนาไปตามเส้นทางเพื่อรับ AWS Certification ด้วยหลักสูตร ห้องแล็บ และข้อสอบที่แนะนำเหล่านี้ 

path_architecting-ALL

สำรวจเส้นทาง Associate ของสถาปนิก

AWS Certified Cloud Practitioner

ดิจิทัล | 1.5 ชั่วโมง

ข้อสอบนี้ช่วยให้ผู้ที่เข้าใจ AWS Cloud ในภาพรวมทดสอบความรู้ของตนได้ด้วยการรับรองที่ได้รับการยอมรับจากในวงการ ข้อสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้านคือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

AWS Technical Essentials

ชั้นเรียน | 1 วัน

เรียนรู้หลักพื้นฐานของการระบุบริการ AWS เพื่อให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโซลูชันด้าน IT ได้อย่างมีหลักการโดยอิงตามความต้องการทางธุรกิจ

Architecting on AWS

ชั้นเรียน | 3 วัน

เรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT บน AWS เพื่อให้สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับขนาดได้และฟื้นตัวเร็วได้ในระบบคลาวด์

การเตรียมตัวสอบ: AWS Certified Solutions Architect – Associate

ชั้นเรียน | 4 ชั่วโมง

ในเวิร์กช็อประดับกลางที่ใช้เวลาครึ่งวันนี้ เราจะศึกษาขอบเขตหัวข้อของข้อสอบเรื่อง AWS Certified Solutions Architect – Associate แมปข้อสอบเพื่อวางโครงสร้างบน AWS และเพื่อระบุขอบเขตที่ต้องเรียนรู้ เราจะทบทวนตัวอย่างข้อสอบในแต่ละขอบเขตหัวข้อ สอนวิธีตีความแนวคิดที่จะทดสอบเพื่อที่คุณจะสามารถตัดตัวเลือกคำตอบที่ไม่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น

สำรวจเส้นทาง Professional ของสถาปนิก

AWS Certified Solutions Architect – Associate

ชั้นเรียน | 130 นาที

การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพกับเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advanced Architecting on AWS

ชั้นเรียน | 3 วัน

เรียนรู้วิธีสร้างโซลูชันที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการบริการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนแพลตฟอร์ม AWS เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ ยืดหยุ่น ปลอดภัย และพร้อมใช้งานบน AWS

AWS Certified Solutions Architect – Professional

ชั้นเรียน | 170 นาที

การทดสอบ AWS Certified Solutions Architect – Professional จะตรวจสอบทักษะทางเทคนิคขั้นสูงและประสบการณ์ในการออกแบบแอปพลิเคชันและระบบแบบกระจายในแพลตฟอร์ม AWS