ค้นหาชั้นเรียนใกล้เคียง

Machine Learning     |     Cloud Practitioner     |     สถาปนิก     |     Developer     |     ฝ่ายปฏิบัติการ     |     Specialty     |     คู่ค้า     |     พื้นที่จัดเก็บ     |     AWS Media Services

เส้นทางเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสถาปนิกโซลูชัน วิศวกรออกแบบโซลูชัน และทุกคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีออกแบบแอปพลิเคชันและระบบบน AWS สร้างทักษะทางเทคนิคและความคืบหน้าไปตามเส้นทางเพื่อรับ AWS Certification พร้อมทั้งหลักสูตรแนะนำ ห้องแล็บ และข้อสอบเหล่านี้

architect-assoc-path
architect-pro-path