เราขอแนะนำ Business Support หากคุณมีปริมาณงานในการใช้งานจริงใน AWS และต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมทั้งคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมในบริบทของกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ นอกเหนือไปจากสิ่งที่ Basic Support มีให้บริการแล้ว Business Support ยังมอบ:

AWS Trusted Advisor - การเข้าถึงชุดการตรวจสอบของ Trusted Advisor และคำแนะนำเพื่อเตรียมใช้งานทรัพยากรของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพและความทนทานต่อข้อผิดพลาด รวมทั้งปรับปรุงความปลอดภัย

AWS Personal Health Dashboard - มุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพด้านบริการของ AWS และการแจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรของคุณได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังรวมถึง Health API สำหรับการผสานรวมกับระบบการจัดการที่คุณมีอยู่แล้ว

การสนับสนุนทางเทคนิคดียิ่งขึ้น – ติดต่อวิศวกรสนับสนุนด้านระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ แชท และอีเมลได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณจะไม่ต้องจำกัดจำนวนผู้ติดต่อที่สามารถเปิดกรณีได้แบบไม่จำกัด ระยะเวลาในการตอบกลับมีดังต่อไปนี้:

  • คำแนะนำทั่วไป - < 24 ชั่วโมง
  • ระบบบกพร่อง - < 12 ชั่วโมง
  • ระบบการใช้งานจริงบกพร่อง - < 4 ชั่วโมง
  • ระบบการใช้งานจริงขัดข้อง - < 1 ชั่วโมง

การสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรม – คำแนะนำตามบริบทเกี่ยวกับความเหมาะสมกันของบริการ เพื่อให้ตรงตามกรณีการใช้งานเฉพาะ ปริมาณงาน หรือแอปพลิเคชันของคุณ

API ของ AWS Support - การเข้าถึงคุณสมบัติ AWS Support Center ด้วยการโปรแกรม เพื่อสร้าง จัดการ และปิดกรณีการสนับสนุน รวมทั้งจัดการคำขอและสถานะการตรวจสอบ Trusted Advisor ของคุณอย่างเป็นขั้นตอน

การสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น - คำแนะนำ การกำหนดค่า และการแก้ไขปัญหาความสามารถในการทำงานร่วมกันของ AWS กับระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และส่วนประกอบของชุดแอปพลิเคชันทั่วไป

การเข้าถึงโปรแกรมการสนับสนุนเชิงรุก – ความสามารถในการซื้อ Infrastructure Event Management โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม มอบคำแนะนำเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการปรับขนาด รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ในระหว่างการจัดเตรียมและการดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ การเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ และการย้ายข้อมูล

ราคา:

มากกว่า 100 USD / เดือน*

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-10,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000-80,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000-250,000 USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 250,000 USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

 

* แผนมีระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Business Support
business-support-ebook-thumb