ติดต่อ AWS

บริการสนับสนุนทั่วไป

การสนับสนุนด้านการขาย

ส่งคำขอขายหรือติดต่อกับพนักงานขาย

การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS

บริการสนับสนุนสมาชิก

การสนับสนุนทางเทคนิค


การสนับสนุนสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับบริการ ไม่พร้อมใช้งานภายใต้ Basic Support Plan
เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือก AWS Support Plan

การสนับสนุนการเรียกเก็บเงินหรือบัญชี


ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสอบถามเรื่องบัญชีและการเรียกเก็บเงิน
ขอความช่วยเหลือในการกู้คืนรหัสผ่านบัญชี AWS ของคุณ ฉันถูกเรียกเก็บเงินทั้งที่ฉันไม่มีบัญชี AWS

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มจำนวนจำกัดบริการ

ขอเพิ่มจำนวนจำกัดบริการ »

รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

รายงานการใช้งานที่ไม่เหมาะสม »