ปิด ทรัพยากร
คำถามที่พบบ่อย

เปรียบเทียบแผน AWS Support

แผน AWS Support เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์
มีการสนับสนุนขั้นพื้นฐานให้สำหรับลูกค้า AWS ทั้งหมด

ที่ AWS เราต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ แผนสนับสนุนของเราออกแบบมาเพื่อการผสมผสานที่เหมาะสมของเครื่องมือและการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย AWS ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการความเสี่ยง และควบคุมค่าใช้จ่าย

  • บริการลูกค้าและชุมชน - เข้าถึงบริการลูกค้า เอกสารประกอบ  รายงาน และ AWS re:Post ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงทุกวัน
     
  • AWS Trusted Advisor - เข้าถึงการตรวจสอบ  หลักและคำแนะนำของ Trusted Advisor เพื่อเตรียมใช้งานทรัพยากรของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความปลอดภัย
     
  • AWS Health - มุมมองส่วนบุคคลของคุณภาพของบริการของ AWS และการเตือนเมื่อทรัพยากรของคุณได้รับผลกระทบ
  นักพัฒนา

ขอแนะนำหากคุณกำลังทดลองหรือทดสอบใช้งานใน AWS
Bธุรกิจ

ระดับขั้นต่ำที่แนะนำหากคุณมีเวิร์กโหลดในการใช้งานจริงใน AWS
องค์กร On-Ramp

ขอแนะนำหากคุณมีเวิร์กโหลดที่สำคัญต่อธุรกิจและ/หรือการผลิตใน AWS
องค์กร

ขอแนะนำหากคุณมีเวิร์กโหลดที่สำคัญต่อธุรกิจและ/หรือภารกิจใน AWS
ความรุนแรงของกรณี / ระยะเวลาในการตอบกลับ*

คำแนะนำทั่วไป - < 24 ชั่วโมง**

ระบบบกพร่อง - < 12 ชั่วโมง**

 

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

 

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

ระบบวิกฤติที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเสีย: < 30 นาที
คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

ระบบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ/ภารกิจเสีย: < 15 นาที
คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม ทั่วไป

 

ตามบริบทของกรณีการใช้งานของคุณ

 

การตรวจสอบเชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันของคุณเป็นรายปี การตรวจสอบเชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันของคุณ

โปรแกรมเชิงรุกและการบริการตนเอง

 

เข้าถึง เวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ ด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

เข้าถึง เวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ ด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

AWS Countdown Premium มีให้บริการสําหรับลูกค้า Business Support ในรูปแบบการสมัครสมาชิกรายเดือนโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกรายปี

ลูกค้า Enterprise On-Ramp จะได้รับบริการของ AWS Countdown หนึ่งครั้งในแต่ละปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย AWS Countdown Premium มีให้บริการในรูปแบบการสมัครสมาชิกรายเดือนโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เข้าถึงการตรวจสอบ เวิร์กช็อป และข้อมูลเจาะลึก เชิงรุก

เข้าถึง เวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ ด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

AWS Countdown รวมอยู่ใน Enterprise Support AWS Countdown Premium มีให้บริการในรูปแบบการสมัครสมาชิกรายเดือนโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การจัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค     กลุ่มผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิคจะให้คำแนะนำเชิงรุก และประสานงานในการเข้าถึงโปรแกรมและผู้เชี่ยวชาญของ AWS ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค (TAM) ที่ได้รับมอบหมายจะให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกับบริบทของแอปพลิเคชันและกรณีการใช้งานของคุณ เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AWS

การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Trusted Advisor

โควตาบริการและการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบครบชุด

การตรวจสอบครบชุด

 

ชุดการตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบและคำแนะนำที่สำคัญที่เหมาะสมจากทีมบัญชี AWS ของคุณด้วย AWS Trusted Advisor Priority

การสนับสนุนทางเทคนิคที่ยิ่งกว่า

 

ชั่วโมงทำการ** การเข้าถึงเว็บสำหรับ Cloud Support Associates

ไม่จำกัดจำนวนกรณี และ จำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบสนองตามลำดับความสำคัญใน AWS re:Post           

 

การเข้าถึง Cloud Support Engineers ทางโทรศัพท์ เว็บ และแชตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี และ จำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบสนองตามลำดับความสำคัญใน AWS re:Post

เข้าถึงแอป AWS Support ใน Slack

 

การเข้าถึง Cloud Support Engineers ทางโทรศัพท์ เว็บ และแชตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี และ จำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบสนองตามลำดับความสำคัญใน AWS re:Post

เข้าถึงแอป AWS Support ใน Slack

 

การเข้าถึง Cloud Support Engineers ทางโทรศัพท์ เว็บ และแชตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี และ จำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบสนองตามลำดับความสำคัญใน AWS re:Post   

เข้าถึงแอป AWS Support ใน Slack

ความช่วยเหลือในการเรียกเก็บเงิน     ไวท์โกลฟ (เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก) เข้าถึงการเรียกเก็บเงิน การสนับสนุนเชิงรุกในการจัดการการเรียกเก็บเงินและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเชิงรุก การสนับสนุน FinOps การวิเคราะห์ต้นทุน และคําตอบที่จัดลําดับความสําคัญมาแล้วสําหรับคําถามการเรียกเก็บเงิน

การจัดการกรณีทางโปรแกรม

 

API ของ AWS Support

API ของ AWS Support

API ของ AWS Support

การสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

 

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS (การสนับสนุนแบบกำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญ)       เข้าถึงการตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS มอบการสนับสนุนแบบกำหนดเองสำหรับเวิร์กโหลดที่สำคัญ มาพร้อมการมีส่วนร่วมเชิงรุกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เวลาตอบสนอง 5 นาที และการจัดการเหตุการณ์สำหรับเวิร์กโหลดที่สำคัญ การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุง และการจัดการเหตุการณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งใช้กันภายในโดยทีม AWS และภายนอกโดย AWS Managed Services (AMS)
AWS Managed Services  


เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม AMS เสริมสร้างทักษะและความสามารถขั้นสูงในการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ให้แก่ทีมของคุณ โดยรวมถึงการดำเนินงานพื้นฐาน, Cloud Service Delivery Manager (CSDM) และ Cloud Architect (CA) ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงการเข้าถึงทีมรักษาความปลอดภัยของ AMS


เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม AMS เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ให้แก่ทีมของคุณ โดยรวมถึงการดำเนินงานพื้นฐาน, Cloud Service Delivery Manager (CSDM) และ Cloud Architect (CA) ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงการเข้าถึงทีมรักษาความปลอดภัยของ AMS การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน ภูมิภาคที่เข้าเกณฑ์ สำหรับบริการที่จัดการโดย AWS เชื่อมต่อลูกค้ากับ AWS Enterprise Support

AWS re:Post แบบส่วนตัว
    เข้าถึง AWS re:Post แบบส่วนตัว โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม re:Post แบบส่วนตัวเป็นบริการความรู้เพื่อเร่งการปรับใช้ระบบคลาวด์และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของนักพัฒนา ด้วย re:Post แบบส่วนตัว คุณสามารถสร้างชุมชนระบบคลาวด์เฉพาะองค์กรที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในวงกว้าง และให้การเข้าถึงทรัพยากรความรู้ที่มีคุณค่า เข้าถึง AWS re:Post แบบส่วนตัว โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม re:Post แบบส่วนตัวเป็นบริการความรู้เพื่อเร่งการปรับใช้ระบบคลาวด์และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของนักพัฒนา ด้วย re:Post แบบส่วนตัว คุณสามารถสร้างชุมชนระบบคลาวด์เฉพาะองค์กรที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในวงกว้าง และให้การเข้าถึงทรัพยากรความรู้ที่มีคุณค่า

*เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อตอบสนองคำขอแรกของคุณภายในกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน

**โดยทั่วไปจะกำหนดเวลาทำการเป็น 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในประเทศของลูกค้าตามที่ตั้งไว้ใน My Account Console ไม่รวมวันหยุดและสุดสัปดาห์ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในประเทศที่มีเขตเวลามากกว่าหนึ่งเขต

ราคาของแผน AWS Support

หมายเหตุ: หากคุณทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ AWS และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ดูแลโดยพาร์ทเนอร์ คลิกที่นี่