เปรียบเทียบแผน AWS Support

ที่ AWS เราต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ แผนสนับสนุนของเราออกแบบมาเพื่อการผสมผสานที่เหมาะสมของเครื่องมือและการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย AWS ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการความเสี่ยง และควบคุมค่าใช้จ่าย

มีการสนับสนุนพื้นฐานให้สำหรับลูกค้า AWS ทั้งหมด โดยประกอบด้วย:

  • บริการลูกค้าและชุมชน - เข้าถึงบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และฟอรัมสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • AWS Trusted Advisor - เข้าถึงการตรวจสอบหลัก 7 รายการและคำแนะนำของ Trusted Advisor เพื่อเตรียมใช้งานทรัพยากรของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความปลอดภัย
  • AWS Personal Health Dashboard - มุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพด้านบริการของ AWS และการแจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรของคุณได้รับผลกระทบ
 

นักพัฒนา

ธุรกิจ

องค์กร

  ขอแนะนำหากคุณกำลังทดลองหรือทดสอบใช้งานใน AWS ขอแนะนำหากคุณมีปริมาณงานในการใช้งานจริงใน AWS ขอแนะนำหากคุณมีปริมาณงานที่สำคัญต่อธุรกิจและ/หรือภารกิจใน AWS

การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Trusted Advisor

การตรวจสอบหลัก 7 รายการ

ชุดของการตรวจสอบ

ชุดของการตรวจสอบ

การสนับสนุนทางเทคนิคดียิ่งขึ้น

ติดต่อผู้เกี่ยวข้องฝ่ายสนับสนุนผ่านทางอีเมลได้ในช่วงเวลาทำการ**

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ผู้ติดต่อหลัก 1 คน

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

ความรุนแรงของกรณี / ระยะเวลาในการตอบกลับ*

คำแนะนำทั่วไป - < 24 ชั่วโมง**

ระบบบกพร่อง - < 12 ชั่วโมง**
 

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

 

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

ระบบวิกฤติที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเสีย: < 15 นาที

คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม

ทั่วไป

ตามบริบทของกรณีการใช้งานของคุณ

การวิจารณ์เชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันที่คุณใช้

การจัดการกรณีทางโปรแกรม

 

API ของ AWS Support

API ของ AWS Support

การสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

 

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

โปรแกรมเชิงรุกและการบริการตนเอง เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport

การเข้าถึง Infrastructure Event Management ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

 

 

Infrastructure Event Management

การตรวจสอบ Well-Architected

การเข้าถึงการตรวจสอบ เวิร์กช็อป และข้อมูลเจาะลึกเชิงรุก

เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

การจัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค     ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค (TAM) ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคุณในเชิงรุกและให้ความช่วยเหลือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงประสานงานในการเข้าถึงโปรแกรมและผู้เชี่ยวชาญของ AWS

การฝึกอบรม

   

เข้าถึงแล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี

   

ทีมสนับสนุนแผนกให้บริการข้อมูล

ราคา

มากกว่า 29 USD / เดือน***

- หรือ -

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือน

 

 

 

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

มากกว่า 100 USD / เดือน***

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-10,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000-80,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000-250,000 USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 250,000 USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

มากกว่า 15,000 USD

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-150,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-500,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 500,000-1 ล้าน USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 1 ล้าน USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

*เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อตอบสนองคำขอแรกของคุณภายในกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน

**โดยทั่วไปจะกำหนดเวลาทำการเป็น 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในประเทศของลูกค้าตามที่ตั้งไว้ใน My Account Console ไม่รวมวันหยุดและสุดสัปดาห์ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในประเทศที่มีเขตเวลามากกว่าหนึ่งเขต

*** แผนมีระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน

หมายเหตุ: หากคุณทำงานร่วมกับคู่ค้า AWS และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ดูแลโดยคู่ค้า คลิกที่นี่