เปรียบเทียบแผน AWS Support

ที่ AWS เราต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ แผนสนับสนุนของเราออกแบบมาเพื่อการผสมผสานที่เหมาะสมของเครื่องมือและการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย AWS ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการความเสี่ยง และควบคุมค่าใช้จ่าย

มีการรวม Basic Support ไว้สำหรับลูกค้า AWS ทั้งหมด โดยประกอบด้วย:

บริการลูกค้าและชุมชน - เข้าถึงบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และฟอรัมสนับสนุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

AWS Trusted Advisor - เข้าถึงการตรวจสอบหลัก 7 รายการและคำแนะนำของ Trusted Advisor เพื่อเตรียมใช้งานทรัพยากรของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความปลอดภัย

AWS Personal Health Dashboard - มุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพด้านบริการของ AWS และการแจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรของคุณได้รับผลกระทบ

 

Developer

Business

Enterprise

  ขอแนะนำหากคุณกำลังทดลองหรือทดสอบใช้งานใน AWS ขอแนะนำหากคุณมีปริมาณงานในการใช้งานจริงใน AWS ขอแนะนำหากคุณมีปริมาณงานที่สำคัญต่อธุรกิจและ/หรือภารกิจใน AWS

การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Trusted Advisor

การตรวจสอบหลัก 7 รายการ

ชุดของการตรวจสอบ

ชุดของการตรวจสอบ

การสนับสนุนทางเทคนิคดียิ่งขึ้น

ติดต่อผู้เกี่ยวข้องฝ่ายสนับสนุนผ่านทางอีเมลได้ในช่วงเวลาทำการ**

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ผู้ติดต่อหลัก 1 คน

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

ความรุนแรงของกรณี / ระยะเวลาในการตอบกลับ* คำแนะนำทั่วไป:
< เวลาทำการ 24 ชั่วโมง**

ระบบบกพร่อง:
< เวลาทำการ 12 ชั่วโมง**
คำแนะนำทั่วไป:
< 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง:
< 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง:
< 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย:
< 1 ชั่วโมง
คำแนะนำทั่วไป:
< 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง:
< 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง:
< 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย:
< 1 ชั่วโมง

ระบบวิกฤติที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเสีย:
< 15 นาที

คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ตามบริบทของกรณีการใช้งานของคุณ

การวิจารณ์เชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันที่คุณใช้

การจัดการกรณีทางโปรแกรม

 

API ของ AWS Support

API ของ AWS Support

การสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

 

ความสามารถในการทำงานร่วมกันและ
การแนะนำด้านการตั้งค่า
และการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกันและ
การแนะนำด้านการตั้งค่า
และการแก้ไขปัญหา

โปรแกรมเชิงรุก   เข้าถึง Infrastructure Event Management โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Infrastructure Event Management

การตรวจสอบ Well-Architected

การตรวจสอบการดำเนินงาน

ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค (TAM) ประสานงานด้านการเข้าถึงโปรแกรมและผู้เชี่ยวชาญของ AWS รายอื่นๆ ตามความจำเป็น

ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค

   

ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค (TAM) ได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคุณในเชิงรุกและให้ความช่วยเหลือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ

การฝึกอบรม

   

เข้าถึงแล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี

   

ทีมสนับสนุนแผนกให้บริการข้อมูล

ราคา

มากกว่า 29 USD / เดือน***

- หรือ -

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือน

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

มากกว่า 100 USD / เดือน***

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-10,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000-80,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000-250,000 USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 250,000 USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

มากกว่า 15,000 USD

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-150,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-500,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 500,000-1 ล้าน USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 1 ล้าน USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

*เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อตอบสนองคำขอแรกของคุณภายในกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน

**โดยทั่วไปจะกำหนดเวลาทำการเป็น 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในประเทศของลูกค้าตามที่ตั้งไว้ใน My Account Console ไม่รวมวันหยุดและสุดสัปดาห์ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในประเทศที่มีเขตเวลามากกว่าหนึ่งเขต

*** แผนมีระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน หากต้องการดูข้อกำหนดการให้บริการของ AWS Support คลิกที่นี่

หมายเหตุ: หากคุณทำงานร่วมกับคู่ค้า AWS และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนที่นำโดยคู่ค้า คลิกที่นี่